Donald Trump kan likevel ha fått flest stemmer -mer enn 3 millioner stemmer avlagt av velgere uten stemmerett

donald-trumpDonald Trump kan også ha vunnet de såkalte “«popular vote” som viser hvem av kandidatene som fikk flest stemmer. Hittil har det fremstått slik at Hillary Clinton fikk mer enn 61,324,576 stemmer mens Donald Trump fikk 60,526,852. Dette betyr at Hillary fikk mer enn 797 724 stemmer enn det Donald Trump gjorde. Nå kan imidlertid ting tyde på at Donald Trump likevel har fått flest såkalte “popular vote” etter at det nå er blitt avdekket et omfattende valgfusk under det amerikanske valget, melder E-Headline. Blant de som har stemt på Hillary finner vi døde mennesker og ulovlige innvandrere, sier Gregg Philips i votefraud.org

Ulovlige innvandrere og døde skal i stort antall ha deltatt i årets valg. Blant annet skal tre millioner ulovlige innvandrere ha stemt og dette utgjør et omfattende valgfusk sier Gregg Philips. Det er grunn til å anta at de fleste illegale innvandrere har stemt på Hillary og dette kan bety at Donald Trump også kan ha vunnet flest popular vote sier Philips videre. Også døde skal i år ha avgitt sin stemme men om dette har styrket Hillary eller Donald sies det lite om i artikkelen fra E-Headlines. Valgfusket har ikke hatt noen betydning for valgutfallet men har kanskje gitt massene som nå demonstrerer mot Donald Trump en viss moralsk tyngde.