Dommedagsprofetier om 23-25 september 2015

campingBlant kristne You Tubere har det i det siste året nærmest eksplodert med spådommer, visjoner, profetier og syner om at noe helt spesielt vil ramme verden i løpet av disse dagene. Bakgrunnen for de massive spekulasjonene som nesten er like hysteriske og oppspilte som Harold Campings spådommer om dommedag 21 mai 2011 som endte i full fiasko. Hundrevis av selverklærte profeter og dato-settere spekulerer nå kraftig i hva som angivelig venter verden under den hebraiske Yom Kippur som også kalles den store forsoningsdagen. I følge enkelte vil bortrykkelsen av de sanne troende kunne finne sted enten under årets forsoningsdag  eller i 2016. Andre igjen snakker om at en asteroide vil treffe jorden den 25 september, mens andre igjen spekuler i tredje verdenskrig eller en invasjon fra rommet.

De massive spådommene og spekulasjonene omkring september 2015 henger nøye sammen med blodmånefenomenet og det repeterende 7 års mønsteret som blant annet dommedag-23-september-2015Jonathan Cahn taler om. Ekstreme personligheter med relativt store tilhørerskarer eller abonnenter har tatt fullstendig av og det publiseres videoer med innhold som lover bortrykkelsen av de hellige, verdensomfattende katastrofer som at en gigantisk asteroide vil treffe jordkloden. Blant dem som har kastet seg på spekulasjonsbølgen og igjen garanterer bortrykkelse enten i 2015 eller 2016 er You Tube profilen Renee M som tidligere kalte seg Renee Moses og som hevdet at bortrykkelsen skulle ha funnet sted senest den 24 januar 2014. Etter brøleren med den feilslåtte bortrykkelsen og etter å ha blitt avslørt som mulig satanist av Amigthywind Ministry mistet hun omlag 1/3 del av abonnentene, men nå hentet seg inn igjen nærmere 42000 abonnementer som regelmessig lytter til teorier om mulige datoer på bortrykkelsen. Personene bak kanalen har opprettet en “Jesus kommer i 2016” nettside hvor det hevdes at bortrykkelsen mest sannsynlig vil finne sted den 23 september 2015. I følge teoriene til personen bak kanalen er Barack Hussein Obama Antikrist. Som back-up nettside har man også lagd en “Jesus kommer i 2017” nettside dersom spådommene for 2015 og 2016 slår feil. På tross av at Kristus selv advarte oss i Skriften mot å fremsette spådommer om hans komme ville skje på en bestemt dag, neglisjerer disse You Tube profetene Jesu ord om at ingen kjenner dagen eller timen.

Tegner bilder av skrekkscenarier 

I flere av videoene blir det tegnet et dystert og skrekkinngydende bilde av hva de hevder vil komme til å skje i september 2015. Mens Jonathan Cahn nøyer seg med å si at noe vil skje som vil kunne senke aksjemarkedet eller utløse et krakk kan vi i følge en rekke av disse spåmennene vente enten bortrykkelse, en enorm og drepende katastrofe som følge av at jordkloden treffes av en gigantisk asteroide som potensielt vil ta livet av millioner av mennesker. Scenene man ser i videoklippene er hentet ut fra katastrofefilmer og med stor sikkerhet hevdes det at dette vil komme til å skje rett over sommeren. (Siden intet skjedde har den falske profeten slettet sin video)

Selv om Bibelen lærer at det i endetiden vil inntreffe katastrofer og fenomener som kan ta livet av tusener på tusener av mennesker er det likevel grunn til å ta slike spådommer og profetier med en stor klype salt og skepsis. Når profetene i tillegg uttaler seg med selvsikkerhet om at bortrykkelsen eller “rapture”. I følge figuren i denne videoen har Gud personlig fortalt ham at bortrykkelsen kommer i september, i september 2015, og komme med motforestillinger blir dermed å motsi hva Gud selv skal ha sagt. I videoen nedenfor får vi et glimt av hvordan mange tror denne bortrykkelsen vil finne sted. Videoen spekulerer ikke i når slik flokken av dato-settere gjør, men den oppfordrer seere til å være rede.

På tross av skikkelsen Reene Moses har tatt feil og bommet på en rekke datoer satt for menighetens bortrykkelse både i 2012, 2013 og 2014 og også har satt opp nettsider for Jesu komme i 2016 og 2017 finnes det fremdeles godtroende individer som finner kvinnens spådommer og forutsigelser troverdig. Som bibelske kristne tror jeg det er lurt å fastholde troen på at Kristus vil komme tilbake og hvile i hva Jesus selv sier om at ingen kjenner dagen eller timen bortsett fra Faderen alene. Alle disse endeløse spekulasjonene og settinger av dato, gjør mennesker forvirret, saboterer deres tro og undergraver troen på Jesu løfte om at han engang skal komme tilbake. Det kan skje i september og det kan skje i 2029 eller 2160. Bare Gud vår Far alene kjenner timen, men vi kan klynge oss til løftet om at han kommer snart. En ting kan vi alle si sikkert, og det er at vi er nærmere den store dagen nå, enn det vi var i går. Reene Moses og andre falske profeter bringer bare skade på Kristi legeme med sine spådommer og skaper falske forventninger i individer som ikke kjenner Guds ord. Det er derfor god grunn til å være kritisk og skeptisk til trenden med å finne datoer i den hebraiske kalender og legge mer i datoene enn det Guds ord selv gjør. Videoen nedenfor er et eksempel på Reene Moses tåpelige spekulasjoner. Etter at Renee Moses spådommer ikke slo har denne og en rekke av hennes videoer med feilslåtte spådommer blitt fjernet                              

 

Facebook Comments

7 tanker om “Dommedagsprofetier om 23-25 september 2015

 1. Gud seier i 1 Mosebok 6 at menneska har fått 120 år eller jubelår.
  Då skal Han ikkje lenger stridast med menneska.
  Desse 120 jubileum er snart slutt.

  http://www.richardhyland.net/wpimages/wpfd8fbbbc_06.png

  Problemet er at mange er litt for tidleg ute med avslutninga på dei.

  Det er enno 13 år igjen.
  http://www.cswnet.com/~duxrow/webdoc8.htg/img1.gif

  Moses sitt liv er og avspegla i desse 120 år.
  Livet hans var delt inn i 40-40-40
  http://www.cswnet.com/~duxrow/No.7.htg/moses40.gif

  Dette mønsteret er gjenteke veldig mange gonger i Skrifta.

  http://cswnet.com/~duxrow/Jubilee.htg/tempd.gif

  Guds festar viser og nøyaktig i TID og hending korleis Gud handlar.

  http://endtimepilgrim.org/calfeasts.gif

  http://image.slidesharecdn.com/bloodmoonspresentation-140411112907-phpapp01/95/blood-moons-presentation-6-638.jpg?cb=1397215828

  Dei 4 fyrste dagane eller festane er oppfyllt. Det skjedde då yeshua kom fyrste gong.

  No står dei 3 siste høgtidene for tur.
  Dei vil verta nøyaktig oppfyllt slik Gud har lagt dei ned i forbilda.

  http://www.clarion-call.org/yeshua/feasts/feasts1.gif

  Me har nokre store hendingar som må skje desse siste 13 åra.

  Tempelet til jødane vil verta gjenoppbygd.

  Antikrist vil stå fram som den ubestridde verdsleiaren.
  Han vil inngå denne 7-årspakta med nasjonen Israel.

  Jødane vil oppleva “Jakobs trengsel” når Antikrist inntek landet og Jerusalem.

  Konflikten i Daniel 8 er det som utløyser det heile.
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Elam_Map.jpg
  Iran mot Vesten.

 2. i et ordatak heter det “mennesker spår, Gud rår” vi får sannsynligvis oppleve oktober 2015. Intet menneske på jord får tips fra Gud om Jesu gjenkomst

  • ” Lukkeleg er den tenaren som herren finn i arbeid med dette når han kjem tilbake! Sanneleg, eg seier dykk: Herren skal setja han over alt det han eig. 48 Men set at det er ein dårleg tenar som seier til seg sjølv: ‘Herren min dryger nok lenge enno’”
   ———————–…

   Det er veldig trist at mange kristne ikkje ser kva som skjer i desse dagar og advarar folk om kva som er i vente.
   —————————————

   http://www.ncr-iran.org/en/news/nuclear/18443-iran-armed-force-commander-rejects-any-inspection-of-military-nuclear-site
   “A day after a top nuclear negotiator of the Iranian regime said If an agreement is reached between his regime and the Group 5+1 “managed” access will be provided to nuclear inspectors, Deputy Chief of Staff of the Iranian regime’s Armed Forces Brigadier General Massoud Jazayeri rejected allowing any inspection of military sites.

   Jazayeri said: “We will not allow any visiting of military centers, whether it is limited, controlled, non-free or in any other form,” the commander noted, adding that Iran’s opposition to such a visit has repeatedly been emphasized by Iranian leadership and military commanders….
   …….The United Nations nuclear inspectors would be wrong to dare to want to look at nuclear sites in Iran and if they do so they will be arrested and molten lead would be poured down their throat, a senior commander of the Iranian regime’s Revolutionary Guards says.”
   ———————————-

  • Kjell fra Vestlandet har helt rett. Den fører dom over seg selv, den som fremmer falske profetier og fabler om tid og sted.

 3. Jonathan Cahn får stor oppmerksomhet i USA med bøkene sine.

  “Jonathan Cahn has already identified in His book, the mystery of the Shemitahs, ( sabbatical years, Leviticus 25 ) that 1966 / 67 was a Shemitah Year leading to a Jubilee Year and 49 years later from there should be another Jubilee Year.”

  Han har sett fokuset på desse jubelårsyklusane som bibelen nemner og som Gud forklarar i 3 Mosebok 23 og 25.

  http://www.fivedoves.com/letters/nov2014/anthonym112.htm

  Diverre har han feil JUBELÅR eller frigjevingsår.

  “Man was only given 120 Jubilee Years to have dominion on the earth ( Genesis 6 : 3 ) and true to God’s own words, He will take it back as the original owner once the timeline for Man expires. If that timeline can be known then the entire picture can be seen from start to finish!”

  Som nettsida viser er teorien heilt riktig, men feil identifisering av det riktige jubelåret.

  “The 120 Jubilee Years can be equally divided to three 40 Jubilee spans making them 2000 years each from Adam to Abraham to Jesus’s birth and finally the final Jubilee should begin Jesus’s rule of 1000 literal years on the earth. However, true to God’s own words Jesus cannot begin His rule until the entire 120 Jubilee Years given to Man had fully expired. So, if the time of Jesus’s birth which should be around the 80th Jubilee Year, can be worked out, then its very possible that the coming Jubilee Year after the 1966 / 67 Shemitah year can be accurately identified.”

  Dette var godt kjent av dei fyrste kyrkjefedrane slik Irenaeus og trudde det.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Irenaeus

  “Irenaeus held to the old Jewish tradition that the first six days of creation week were typical of the first six thousand years of human history, with Antichrist manifesting himself in the sixth period. And he expected the millennial kingdom to begin with the second coming of Christ to destroy the wicked and inaugurate, for the righteous, the reign of the kingdom of God during the seventh thousand years, the millennial Sabbath, as signified by the Sabbath of creation week”

  http://www.sabbathcovenant.com/timelinebook/Chapter%204_files/image004.jpg

  “I den gamle, jødiske endetidslæren trodde de at tiden var en sjutusenårig periode, som begynte med skapelsen av himmel og jord i 1. Mosebok, og sluttet med det Messianske riket i årene 6000 – 7000 (Åp.21.). Tiden var, oppdelt i tre trinn på 2000 år hver.

  Årene 1- 2000 (etter syndefallet), ble kalt TOHU eller adskillelsen.
  Årene 2000 – 4000 ble kalt TORAH eller opplysning (etter at loven ble gitt)
  Årene 4000 – 6000 ble kalt Y’MOT MASHIACH, Messias’ dager (begynte ved Jesu fødsel i det 4000. år).
  Vi er fremdeles i denne tidsperiode.
  I det 6000. år er det forventet at det Messianske riket skal komme, og det skal vare inntil år 7000. Da begynner OLAM HABA eller evigheten.
  Oldtidens rabbinere så 7 dagers uken som et mønster for 7000 års planen fra Gud. De trodde at sabbaten var et bilde på det Messianske riket, som vi kaller for tusenårsriket.”

  http://www.alef-ic.net/shabbat.htm

  Det er berre små justeringar som skal til.
  Sopm alef-sida ovanfor seier: ((begynte ved Jesu fødsel i det 4000. år)
  Det riktige er( begynte ved Jesu dåp i det 4000.år)
  —————
  Veldig mange har sagt forstått desse enkle tinga.
  Nokon prøver å gejra litt pengar på det og sel bøker.
  http://www.120jubilees.com/

  Diverre er det alt for mange som vil verta skuffa no år 2017 .

  https://lightgateblogger.files.wordpress.com/2013/08/2013-08-01_1316.png

  Tida er nesten inne.
  Difor er det viktig å gjera seg klar til å få delta i bryllaupsfesten i det bokstavlege Jerusalem.

  http://www.oasischristianchurch.org/jubilee/trans_clock_800.png

 4. Satan kan også skape en falsk opprykkelske. en falsk i gjenkomst som mange troende vil tro på. For når man profeterer at den datoen vil det være en borttykkelse, da kan man bare glemme denne profeti, og da vet man at personen er en falsk profet. For opprykkhelsen vil skje som en tyv på natten, ingen vet dagen eller timen. det samme med Jesu i gjenkomst på oljeberget, det vil være som lyn fra øst til vest. Det er mange som sprer frykt i disse tider, men samtidig å man også være våken på bedrageriet som satan jobber med for å å forføre mest mulig bort fra Gud. Men leser man Bibelen og lar den Hellige Ånd veilede oss i den visdom så er man trygg på det som vil kommer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.