Åndelig soaking over graver en karismatisk trend -student hevder Bethel Church ikke oppfordrer til slik soaking

bethel_studenterSoaking på kirkegårder for å suge ut den åndelige kraften fra lik er en ny karismatisk trend. Søkelys har tidligere hevdet og omtalt at fenomenet eksisterer ved den kontroversielle Bethel Church i Redding som er en nær samarbeidspartner til den Normisjon baserte IMI kirken i Stavanger. “Kirkegårds-soaking for å suge til seg kraften eller salvelsen fra avdøde hellige er i følge Joseph Mattera, som er teolog og en av de såkalte apostoliske ledere innenfor “The United States Coalition of Apostolic Leaders” finner en rekke bibelske argumenter mot den nye karismatiske villfarelsen. Heidi Brunstad som fortiden er elev ved Bethel Church i Redding sier i en epost at “dette er noe verken Bill eller Kris støtter, men de stopper det heller ikke nei.”

Ideen om å soake over gravstøtter og døde ben kan minne om både helgendyrkelse bethel_studentsog Necromancy, skriver Joseph Mattera i en kritisk advarsel om temaet gjengitt i Charisma.  Necromancy er en form for magi involverer kommunikasjon med avdøde – enten ved å tilkalle deres ånd som en åpenbaring eller oppdra dem fysisk – i den hensikt å spådom , formidle midler å forutsi fremtidige hendelser eller oppdage skjult kunnskap, eller å bruke den avdøde som et våpen, som begrepet kan noen ganger bli brukt i en mer generell forstand å referere til svart magi eller trolldom.  I følge eposten fra Heidi Brunstad er dette noe verken Bill Johnson eller Kris Valloton støtter. “Jeg er selv student på Bethel og dette er noe verken Bill eller Kris støtter, men de stopper det heller ikke nei,” skriver Heidi som begrunner deres manglende vilje til å ta et oppgjør med slik Necromancy er “fordi de ikke vil kontrollere folk eller at dette er over necromancygrensen.” -Det å beskylde Bill og hele menigheten for noen få studenter gjør blir ikke riktig spør du meg.  Som studenten sier på filmen er det noe som skjedde en gang i det gamle testamentet og om folk velger å tro på det så kan vel de få lov til det. Kris Valloton ler ihvertfall hver gang elever stiller spørsmål ved dette, og han tror ikke på det men sier de som vil kan tro på det kan vel det. Det er ikke vår oppgave å dømme, og det er derfor jeg sender denne meldingen. Jeg syns du legger deg opp i saken sett utifra kontekst og dømmer hele menigheten utifra noen få sine handlinger,” skriver Heidi. Imidlertid er soaking over lik eller Necromancy ikke en praksis eller tradisjon vi finner i Bibelen og et sentralt spørsmål jeg ønsker å stille er “Hvorfor søker dere den levende blant de døde?”

En avvei

Å søke etter avdøde hellige salvelse eller kraft over gravsteder er en praksis jeg ikke finner støtte for i Bibelen. Det er å søke salvelse i en uren kilde og minner mest om Sauls synd da han fikk en åndemaner til å hente opp Samuels ånd fra dødsriket og det minner om helgendyrkelse og Necromancy som er en avgudsdyrkelse. Kun Herren vår Gud skal vi søke og det primært gjennom Hans ord som vi finner i Bibelen. Dette er å søke blant de døde etter den levende. Jesus er oppstanden og er ikke lenger i graven og det er derfor både unødvendig og en avvei å søke frem noe man tror ligger i knokler og ben. I mitt svar til Heidi Brunstad skrev jeg at Bill eller Kris gjerne kunne uttale seg om hvorfor de ikke advarer mot det, da deres innflytelse og påvirkningskraft overfor studentene naturligvis er stor. Så får vi se om de sender en mail da…

Av Kjell Andersen