Det store frafall rammer KrF -sinte troende kaller KrF for “skjøgepartiet”

KrF er nå i ferd med å vende ryggen til sitt tradisjonelle “grunnfjell” ved å nå åpne
oppfølger-22-juli-profetienopp for homofili. Partiet som engang favnet kristne velgere fra alle leire er nå blitt likt AP, Høyre, Venstre og alle andre partier. I dag, lørdag 25 juni 2016, er en merkedag i KrFs historie, for i dag går KrF leder Knut-Arild Hareide i homotog i Oslos gater, hvor han sammen med perverse syndere med knyttede hender vil rope ut sitt opprør mot Gud. Samtid meldes det om at KrFs tidligere partileder,  Valgerd Svarstad Haugland nå har gjort helomvending og nå går for at homofile også kan få¨adoptere. En etter en ser vi nå at ledende KrFere kommer ut av skapet og fronter sitt egentlige synspunkt som er ja til synd og opprør, og nei til Bibelen, nei til kristne verdier og nei til Jesus Kristus. KrF er i sannhet blitt det store “kompromiss-partiet” og bør forandre navn deretter.

KrF er nå med på å utvide det forfatter Jeremy Hoff i sitt vesle hefte omkring 22 juli profetien omtaler som “Et brudd i muren”. Gjennom å vise sin støtte til de homofile og deres levemåte med å delta i dagen homo-stolthets marsj i Oslo sentrum gir KrF lederen et skulderklapp til homofile og lesbiske på vei til fortapelsen og den evig ild krf-homo-rosaog samtidig spytter den Hareide Jesus Kristus midt i ansiktet. Å bære kristennavnet forplikter og Knut-Arild Hareide viser i dag at han ikke er villig til å betale forpliktelsen. Det vi nå ser skje er et eskalerende frafall fra Herren Jesus og for første gang i historien går en KrF leder i homsetog. “Dette er et historisk frafall Guds Ord som gjør at KrF nå stiller seg inn under Guds dom. Paulus skrev i Romerbrevet dette om dagens deltakere i gay pride, inklusiv Hareide og andre KrFere som går i dette opprørske toget: ” For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet;  for det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret dem det.  For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning,  fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men blev dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte blev formørket.  Mens de gjorde sig til av å være vise, blev de dårer,  og byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et billede, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og av firføtte dyr og av krypdyr.  Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer sig imellem,  de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige,  og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var.  Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige:  fulle av all urettferdighet, vanart, havesyke, ondskap; fulle av avind, mord, trette, svik, list; øretutere, baktalere, gudsforhatte, voldsmenn, overmodige, storskrytere, opfinnsomme til ondt; ulydige mot foreldre,  uforstandige, upålitelige, ukjærlige, ubarmhjertige; slike som godt kjenner Guds dom at de som gjør sådant, fortjener døden, og dog ikke bare gjør det, men endog holder med dem som gjør det. (Rom 1,18-32) Knut-Arild Hareide og hans KrF sorterer nå under “dem som holder med dem som gjør det” og er således i krig med Gud selv og følgelig under Guds dom.

Bør komme under sperregrensen

KrFs tradisjonelle velgergruppe bør merke seg det tidsskifte som nå har skjedd i KrF. Vi står overfor et parti som er i ferd med å forlate de kristne grunnverdiene og som igjen og igjen viser at de vender ryggen til kristne kampsaker. La meg si det så klart og tydelig jeg bare kan. Enhver kristenleder i Norge bør være forsiktig med å fronte sin støtte offentlig til dette partiet. Selv om Hareide hadde haugevis av andre grunner til å delta i Gay Pride -må vi i rettferdighetens navn minne Hareide og andre KrFere at det har vært mange andre som har vært utsatt for muslimsk terror uten at noen av dere gikk en eneste cm i tog for å vise støtte. Hva med de mange kristne barna som mistet livet i den groteske terroren i Lahore i påsken da en muslimsk terrorist sende nærmere 100 mennesker i døden. Hvorfor gikk du ikke i tog da i medfølelse? Hva med de mange som er blitt drept og korsfestet av IS? Du gikk ikke i tog da, men vi antar at du nok mener homofile i Orlando har et høyere menneskeverd enn disse?

KrF i forfall

Nei det vi ser er et parti som har forlatt sitt tidligere synspunkt og nå er i ferd med å ende homopolitisk standpunkt. Derfor sier vi klart og tydelig et “Ja til Jesus og Nei til KrF” . KrF er ikke lenger et reelt alternativ for Guds barn. Klippet under er fra Per Ståle Lønnings “Klart Svar” som ble sendt i 1992, Her forteller Valgerd Svarstad Haugland det samme som Guds Ord gjør, nemlig at homofili er synd. I dag har KrF og Valgerd Svarstad Haugland et annet syn. Homofili er vist nok ikke lenger synd, i følge den tidligere KrF lederen. I min Bibel står det at homofil praksis er synd, Guds Ord har ikke forandret seg. Guds vilje er og forblir den samme. Og Guds lov står evig fast. Det som har forandret seg er KrF. På 24 år har partiet endret mye på sin politikk, både i forhold til fosterdrap, homofili og nå ser det ut til at partiet legger dødt sin motstand mot likekjønnede ekteskap. Dette er det som er frafall fra Gud. Man beholder kristen-navnet, men man bytter ut sin egen forestilling av hva kristendom er, og tilsist sitter man tilbake til en selvsnekret “kristendom” som utelukkende er en religiøs forestilling -som ikke har teologisk dekning i Bibelen. Det vi ser nå i KrF og i Den Norske Kirke er prester, politikere, biskoper, kirketjenere, klokkere, diakoner og kirkegjengere eller KrF medlemmer som besitter et ytre skinn av gudsfrykt, men de fornekter dens kraft -slike skal du vende deg i fra, sier Guds Ord.

 

17 tanker om “Det store frafall rammer KrF -sinte troende kaller KrF for “skjøgepartiet”

 1. Synden får innpass i det daglige livet vårt, man forsaker sannheten,og vil tilfredsstille kjødets lyster som vil det motsatte av det Ånden vil. Man tror ikke dette betyr noe for sitt eget liv å gå i mot Guds ord, men det man glemmer er at den åndelige delen forsakes i menneskes hjerte. og man tilpasser seg syndens natur. der man ikke lengre greier å skille mellom Guds ord og menneske ord. For menneske vil bare godt mot hverandre i den tro at kjærligheten veier opp våre synder. å ikke dømme noen er det dette handler om. men man glemmer sannhetens ord som er innstiftet av Guds Ånd. uten sannheten er det ingen kjærlighet til ordet.

 2. Problemet er at desse folka ikkje har forstått kva som vert reglane i Guds rike.

  “I dei siste dagar skal det henda
  at Herrens tempelberg skal stå
  grunnfest høgt over alle fjell
  og lyfta seg opp over haugane.
  Dit skal alle folkeslag strøyma.
  3 Mange folk skal gå av stad og seia:
  «Kom, lat oss fara opp til Herrens fjell,
  til huset åt Jakobs Gud,
  så han kan læra oss sine vegar,
  og vi kan ferdast på hans stigar!
  For frå Sion skal LOVLÆRE gå ut,
  og Herrens ord frå Jerusalem.» Esaias 2

  På engelsk står det best oversett.
  …”shall TORAH go forth”…

  Lova er ikkje oppheva. Reglane i Torahen skal fylgjast.

  Tempelet vil koma på plass i Jerusalem.
  Folkeslaga skal reisa dit og læra av jødane om Guds reglar og instruksjonar. Dei finn me gjennom heile GT.

  “For jorda skal fyllast
  med kunnskap om Herrens herlegdom,
  liksom vatnet dekkjer havsens botn.” Habakkuk 2.

 3. Vi ser frafall og opprør mot Gud alle veier og jeg frykter for Norges fremtid. Gud sier klart i sitt ord hva som skjer når en nasjon forlater han. Han trekker tilbake sin velsignelse og folk får det de fortjener.
  Vi kristne må be mot de åndsmakter som er i ferd med å innta og ødelegge landet vårt.

 4. Takk til Søkelys for en riktig, rettferdig , modig og sann artikkel!!
  Hareide har i tillegg brukt løgn å skjule seg bak ved å være “solidarisk” med ofrene i Orlando som for øvrig ikke var målet pga homofili men fordi flest mulig kunne drepes – noe ingen andre medier har sagt ett eneste ord om, bortsett fra Søkelys!
  Og VE og ve og ve blir Svarstad Hauglands del når hun går i spissen for å ødelegge små barn på dette vis. Og det enda i vår Skapers Navn!
  Homofile og lesbiske “par” har valgt et liv som ikke kan gi dem barn. Det burde de akseptere og ikke ødelegge allerede sårbare små barn.
  SLIKT åpner for vår Herres vrede!! At de TØR! De gambler høyt med sin egen sjels evige fortapelse Hareide og Haugland nå.
  Det er den siste tid og trolig ingen vei tilbake lenger.

  • Vi ser forråtnelsen fortsetter. Ugudeligheten brer seg som en smittsom pest eller ildebrann ute av kontroll.
   Jeg tror konsekvensene for land og folk vil bli skrekkelige.
   Gud har vist og viser enkelte troende at en dom til vil ramme landet dersom vi ikke snur om.
   Jeg ser ingen tegn til at vi kan unngå det profetene taler om. Jeg får inn i mellom tilsendt eposter fra folk som har fått budskap om dom fra Gud.
   Frafallet eskalerer og eskalerer i og utenfor kirken, og kristenfolket sover.

 5. Den kjente predikanten David Wilkerson fikk i 1973 et syn fra Gud om det som ville skje i fremtiden. Synet ble nedtegnet i boka “Visjoner” som kan leses her: http://vekter777.blogspot.no/2015/06/visjonen-av-david-wilkerson-fra-1973_28.html

  Gud viste Wilkerson blant annet at det kommer et et økonomisk kollaps som først rammer Europa, deretter Japan, USA, Canada og resten av verden.

  Om den homofile perversiteten som vil bre om seg sier han:
  “Det er bare to krefter som hindrer homofile å fullt vie seg til sin synd. En er samfunnets avvisning, den andre er kirkens undervisning. Når samfunnet ikke lenger avvise deres synd, og stempler det som unormal, men heller aksepterer dem og oppmuntrer dem i deres unormale livsstil, og når de kristne ikke lenger forkynner det som synd uten ser gjennom fingrene med deres seksuelle aktiviteter, da eksisterer det ikke lengre noen hindring. Slusene er åpne og de homofile oppfordres til å leve i sin synd.
  I mitt syn, så jeg disse to sperringer ble fjernet. Når det skjer, så er resultatet kaos.”

 6. Vekter, hvor langt på natt. Ja, vi må spørre når vi ser hva som skjer. Dette får svært negative konsekvenser for Kr.f. Det er bare vondt. Må Gud formarme seg over folk og land.

 7. På samme måte som politikerne i Storbritannia og EU har neglisjert vanlige menneskers misnøye med den politikken som har vært ført og til slutt stemte for utmelding av EU, overser nå Hareide mange vanlige KrF-velgeres misnøye med partiets endring i synet på ekteskapet. Jeg tror de kommer til å våkne opp til en blåmandag etter valget i 2017.
  Det partiet som har talt sterkest for homofiles rettigheter til å gifte seg, SV, er snart ikke lengre å regne som et politisk parti med innflytelse. Jeg tror KrF også kommer til å ende slik.

 8. Det er diverre ikkje så mange som trur på syndefloda lenger.
  https://www.youtube.com/watch?v=cVpONM7l0Jw&feature=youtu.be

  Jasers bok fortel om den redsle som ramma menneska då dei verkeleg forstod at vatnet var i ferd med å stiga.

  “Då sa Herren: «Min ande skal ikkje for alltid bu i menneska; for dei er berre veike skapningar. Levetida deira skal vera 120 år.» 1 Mosebok 6

  Gud har grensa på 120 jubileum eller 6000 år.

  http://september2015.com/wp-content/uploads/2015/08/7-7daystoage-of-Life.jpg

  Då kjem dommen utan nåde for dei gjenstridige.

  Som det står.
  http://www.sacred-texts.com/chr/apo/jasher/6.htm
  “And the sons of men assembled together, about seven hundred thousand men and women, and they came unto Noah to the ark.

  And they called to Noah, saying, Open for us that we may come to thee in the ark–and wherefore shall we die?

  And Noah, with a loud voice, answered them from the ark, saying, Have you not all rebelled against the Lord, and said that he does not exist? and therefore the Lord brought upon you this evil, to destroy and cut you off from the face of the earth.

  Is not this the thing that I spoke to you of one 120 years back, and you would not hearken to the voice of the Lord, and now do you desire to live upon earth?

  21 And they said to Noah, We are ready to return to the Lord; only open for us that we may live and not die.”

 9. Vi ser det ÅNDELIGE og MORALSKE forfall eskalerer i Norge, og at KrF slutter opp om dette er på ingen måte uventet, da selveste BISPEKOLLEGIET ved sitt vedtak om ny liturgi for homovigsler i kirken topper den “kristne elitens” fullstendige knefall for likestilling i ekteskapent, stikk i strid med bibelens budskap!
  Vi finner det samme forfall og knefall blant KrF politikerene på Stortinget og i kommunestyrene, hvor de ikke på noe punkt tar til motmæle mot Barnevernets GROVE OVERGREP mot spedbarn, jfr, Naustdalssaken og andre liknende saker!
  Jeg har lenge vurdert et nytt navn på KrF og kommet til at jeg vil anbefale: Ukristelig Rått Parti, URP, som atskillig mer dekkende!

  • Det er komplett uforståelig at kirkens menn godtar og også oppfordrer til synd. Disse kan i utgangspunktet ikke ha kjent Jesus, men kun vært kristne i navnet. De er med og fører dom over landet.

 10. “Fordi Gud ER kjærligheten ” så sendte Han sin enbårne sønn for å frelse HVER DEN som tror på Han.
  For øvrig – om man går utenom Kristi kors til frelse,rettferdiggjørelse OG helliggjørelse – så har vår Gud slett ikke forandret seg men er igår, idag og til evig tid den samme – som igjen betyr at hvert ord Han har sagt vil skje om man ikke er i Kristus. DET er Hans kjærlighet.
  Videre står det helt tydelig (i 2.Tess 2;9-12) at fordi de ikke tok imot KJØRLIGHET TIL SANNHETEN og bli frelst – så SENDER GUD DEM kraftig villfarelse så de tror løgnen.
  Derfor er det vi nå ser og hører i bl a KrF et resultat av manglende kjærlighet til Sannheten.
  Hva er så sannhet? Jo Jesus Kristus ER veien, sannheten og livet!
  OG : det levende Ordet. Han ER Ordet som de altså nå avviser. Joh.1;1-5.

  • Ja, så alvorlig er det. Ved å delta i denne marsjen avviser Hareide Jesus Kristus.

 11. Jeg kom til å tenke på Valdresprofetien fra 1968 i denne sammenheng hvor den eldre kvinnen fra Valdres bl.annet såg følgende;

  ” Det blir en moraloppløsning som Norge aldri før har opplevd maken til. Folk vil leve som gifte uten å være gift. Urenskap før ekteskapet og utroskap i ekteskapet kommer til å bli det naturlige, og en kommer til å unnskylde det på alle hold. Det kommer til og med til å snike seg inn i kristne kretser, og vi duller for det – også synder mot naturen.”

  Særlig er det verdt å merke seg det hun sier her;

  “…..det kommer til og med å snike seg inn i kristne kretser, og vi duller for det- også synder mot naturen.”

  Det som man for 48 år siden nesten ikke kunne tro ville komme til å skje, ser vi nå rett foran øynene våre!
  Måtte vi be til Gud om å være sterke i denne tiden vi lever i, ta på Guds fulle rustning ,og ikke følge strømmen selv om de står og holder fram et skilt med “kristen” på!

  • Knut Arild Hareide sier i et intervju om hans deltagelse i homo toget at han synes det er flott å være der og at han har fått en varm mottagelse. Det å få en varm mottagelse kjennes alltid godt. Man ønsker ikke å bli sett på som ukjærlig og diskriminerend. Det føles godt når man blir godt likt. Men hvis vi helhjertet ønsker å følge Jesus og å gjøre det han har sagt, må vi forberede oss på det motsatte; å ikke bli likt.

   Vi må huske på det Jesus sa i Johannes 15:1-27 om det sanne vintre. I vers 18-19 står; Om verden hater dere, vet dere at den har hatet meg før den har hatet dere. Hvis dere var en del av verden, ville verden holde av sitt eget. Men fordi dere ikke er en del av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere.”

   Som kristne elsker vi alle mennesker men hater synden. Jesus er den gode hyrden. En hyrde passer på at sauene hans ikke kommer seg gjennom gjerdet eller går i farlige terreng. Synden er farlig, for den fører oss lenger og lenger bort i fra den gode hyrden og inn i farlige terreng. En synd leder fort til mer synd hvis vi ikke vender om. Den fører oss lenger og lenger bort fra Gud. Vi går oss helt vill. Vi tar skade.

   Gud har skapt oss og vet hva som er godt for oss. Det er ikke alltid riktig å gjøre det vi “føler”. Ofte ser grasset utenfor gjerdet så grønt og godt ut. Men selv om vi tror og føler at det er godt, kan det hende at det grasset er giftig for oss. Det som den gode hyrden sier er ikke det den store folkemengden sier.

  • Synet til kvinnen fra Valdres har vist seg å være ekte. Det triste er at kristne selv har vært med og åpnet opp for aksept av homofili. Det hadde aldri skjedd om Guds ord var viktigere enn menneskers ros.

  • Det vart litt meir levande og aktuelt då Aftenposten kunne avsløra namnet på Valdresdama som Minos oppgav som kjelde.
   http://www.aftenposten.no/amagasinet/For-50-ar-siden-forutsa-en-92-ar-gammel-kvinne-flyktningstrommen-som-na-velter-inn-over-Europa-8371143.html

   Gunhilda Smelhus var namnet hennar.

   http://www.dagen.no/Nyheter/VALDRESPROFETIEN/Gammel-profeti-f%C3%A5r-nytt-publikum-314137

   “Geir Arne Amlien, avdelingsleder for Helg i Aftenposten, forteller at journalisten ble oppmerksom på saken i en kommentar i Klassekampen i januar.

   – Hun syntes det virket interessant og fascinerende, og begynte å nøste i den.

   Amlien forteller at Aftenposten kom i kontakt med sognepresten i Etnedal som kunne fortelle hvem kvinnen bak profetien var.”

Det er stengt for kommentarer.