Den største segregasjon i candisk historie: Ikkevaksinerte nektet å avlevere stemme inne i valglokalet

Vårt århundres segregasjon er en segregasjon mellom vaksinerte og ikkevaksinerte. Pastor Artur Pawlowski trekker paralleller mellom den segregasjon  som nå er mellom vaksinerte og ikkevaksinerte i Canada -som var mellom svarte og hvite i rasistiske USA før borgerrettighetsbevegelsen som vant frem. Vaksinen er nå det som skiller mennesker fra mennesker -og dette er et onde som må bekjempes. Pastor Artur Pawlowski er blant dem som aktivt kjemper mot uretten som har blitt tredd ned over Canada i form av diskriminering av dem som ikke er vaksinert. Pawlowski er også blant dem som har måttet betale for sin motstand mot Covid-19 tyranniet som har senket seg over verden. Pastoren har blitt arrestert, låst inne i en celle og blitt ilagt store bøter fordi han og hans menighet fortsetter å gi mat til de hjemløse og fattige – i strid med myndighetenes Corona-regler.

Pastoren har også nektet å underlegge seg tyranniske Covid restriksjoner som har forbudt Guds menighet å komme sammen til samlinger omkring Ordet, bønnene og nattverden. Pastor Pawlowski som ble født og vokste opp i Polen under kommunistdikaturet er blitt en modig stemme som viser at vi må kjempe for den kristne kirkes frihet og retten til å komme sammen til gudstjenester. Gjennom sin kamp mot tyranniet har pastor Pawlowski som ikke er redd for å kalle tyranniet og dets håndtlangere for hva de er, fått sitt navn skrevet ned i martyrkirkens rekker. Den segresjon canadiske myndigheter har innført mellom folk som har tatt vaksinen og dem som ikke har tatt vaksinen bærer bud om hva som ligger fremfor Guds menighet i tiden som kommer. Pastor Pawlowski er på mange måter blitt en talsmann for den levende kristne kirke men er foraktet og “hatet” av de religiøse fordi han er fritttalende og ikke redd for å bruke skarpe ord mot ondskapens system og deres håndtlangere i politiet.

 

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.