Den engelske kirke vurderer en seremoni for å gjendøpe transseksuelle i deres nye navn

gjendåpFrafallskirken: “Den engelske kirke vurderer å introdusere en ny seremoni i gudstjenesten hvor man vil tilby transseksuelle å bli gjendøpt i deres nye kjønns identitet og til deres nye navn,” melder Christian News Network. I følge rapporten har Chris Newlands som er sokneprest i  Lancaster Priory ha framsatt et forslag for kirkemøtet etter at han hadde vært i kontakt med en jente som angivelig var født i feil kropp og som ønsket å bli gjendøpt under hennes mannlige navn. “Mitt første svar er at den som er døpt er døpt, men han svarte at han var døpt som jente og under et annet navn enn han brukte nå.

“La meg tenke over det,” var svaret presten gav jenta og det har han nå gjort og lagd et ritual hvor man kan bekrefte dåpens løfter og introdusere ham til Gud under hans nye anglikansk-kirkenavn og identitet. Presten var rask med å fremme et forslag om saken som skal behandles av hele kirkesamfunnet. Det at dette kirkemøte anerkjenner behovet av at transkjønnede personer er velkomne og får bekreftelse i deres egne kirker oppfordrer biskopene til å vurdere nasjonale og anbefalte liturgisk materiell som er utarbeidet for å markere en persons overgang fra et kjønn til et annet,” heter det i forslaget-. Forslaget ble godkjent av et lite flertall i kirkemøtet i Deanery og i Blackburn bispedømme,” melder Christian News Network videre. Videre fremdrift er at forslaget vil bli debattert på hovedkirkemøtet men dette kan ta noe tid, da det er mange saker som skal behandles. “Jeg ønsker å bringe dette opp for et samlet kirkemøte som en satsing biskopene vil ta alvorlig, og det blir videre opp til dem å ta det neste skrittet å lage en liturgi som sokneprester kan anvende for mennesker som foretar kjønnsskiftet og som innebærer at de kan få kirkens bekreftelse,” sa sokneprest Newlands videre.

Møter motforestillinger

Ideen om å lage et dåpsritual for transpersoner som har byttet kjønn møter motstand flere hold. Andrew Symesn i Anglikanske Mainstream sa at forslaget strider mot den kristne troen. “Å anerkjenne alle mennesker er noe kirken burde gjøre, men å ha et ritual for å velsigne noen som har endret kjønn er en ny tanke,” sa han. “Den kristne tro har alltid lært at mennesket er skapt til mann og kvinne. -Vi er klar over at det finnes noen mennesker som ønsker å bytte fra et kjønn til et annet og dette er en ny problemstilling for kirken,” sa Symesn og la til: Dette vil være noe som går i mot det kirken har lært frem til nå.” Det religiøse trossamfunnet har hatt en debatt omkring kvinnelige ordinasjoner helt frem til i fjor, og endel i kirken mener at dem som mener at bare menn kan ha ledende posisjoner i kirken best kan sammenlignes med dem som ønsker Sharia lover. Den engelske kirke ordinerte sin første kvinnelige biskop i januar men ikke uten motstand og under ordinasjonen var det en mann som ropte: “Nei, dette står ikke i bibelen”.