“Den demoniske ånd i Antifa må avkles i Jesu navn” -hvorfor vi refset Antifa og Black Lives Matter

Dette er et bilde av ånden bak Antifa -som kommer rett fra selveste avgrunnen

“Gjennom mange måneder har vi sagt at åndsmakten som står bak de voldelige protestene og opptøyene i regi av Antifa og Black Lives Matter ikke er fra himmelen, men fra avgrunnen. Mens Gud er en ordens Gud representerer disse en ånd av kaos, en ånd av lovløshet, en ånd av ødeleggelse, en ånd av død og drap. Den ånden som motiverer en voksen mann til å bøye seg og knele foran et brennende amerikansk flagg, holde et hjerte foran sitt ansikt og så rive det i stykker mens blodet renner ned over ansiktet og inn i munnen, er bilde på den ånd som styrer Antifa -og den kommer rett fra avgrunnen.. Antifa og Black Lives Matter hisset i vår og sommer opp til opptøyer, kaos, vold og plyndringer i mange amerikanske storbyer. Disse opptøyene krevde flere liv, og det var slett ikke vanskelig å avdekke ånden som stod bak denne bevegelsen

Søkelys var blant dem som tidlig tok avstand fra den ånd som preger Antifa og Black Lives Matter bevegelsen. Den ånd som kontrollerer disse bevegelsene og deres tilhengere og sympatisører er en ånd av hat, død og ødeleggelse. Guds Ord advarer kristne om å ha fellesskap med onde ånder (1.Kor.10,20) og i praksis betyr dette å gjøre felles sak med mennesker som er kontrollert og styrt av mørkets makter.  “Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke?” -spør Paulus retorisk. Siden vi svært tidlig var i stand til å gjenkjenne den åndsmakt som preget Black Lives Matter -var det nødvendig og riktig å advare troende kristne mot å støtte eller sympatisere med en bevegelse født frem i det dypeste mørke. I en video først publisert på Ian Miles Cheongs Twitter side fikk vi se dette:

Hva slags ånd ligger bak dette? Hva slags demonisk makt får en voksen mann til å knele og tenne fyr på sitt eget lands flagg? Hva slags ånd får forkynnere av den levende Guds Ord til ukritisk å gå ut å støtte en bevegelse født frem i selve avgrunnen?  I det aller dypeste mørke vi kan forestille oss? Hva slags ånd eller demon fra avgrunnen får en voksen mann til å opptre med et hjerte (vistnok Donald Trumps hjerte) som han så river i stykker og lar blodet renne ned over sitt ansikt og inn i munnen?  Hva slags ånd får mannen til å skrike ut til den hinduistiske dødsguden Kali? Hendelsen utspilte seg i Boston søndag 18 oktober og avslører det vi alle egentlig vet. -At alt som har rammet Amerika av ødeleggende opptøyer, av død, av anarki, av  plyndring, av vold, av rivning av statuer og ødeleggelse av kristne symboler og hatefulle utsagn mot president Trump, -er av en ånd klekket ut i helvete, i avgrunnen og fruktene er deretter. Dette er ånder som vi skal avkle i Jesu Kristi navn.

Må avkles og refses i Jesu Kristi navn

Dette er ånder våre menigheter, våre pastorer og Jesu Kristi kirke må irettesette og jage ut av Jesu Kristi kirke. Bibelen er helt klar på at det finnes onde ånder, og de samme åndsmakter som Jesus og disiplene drev ut av mennesker for 2000 år siden, eksisterer og virker i mennesker i dag. Mennesker som er under kontroll av disse åndsmakter vil skrike og protestere der Guds ord og sannhet blir forkynt. De er fulle av bebreidelser og kan også vise til vers i Skriften dersom det tjener dem. De kan endog skjule seg bak en tilsynelatende “god sak” som ideen mot rasisme egentlig er. I Guds rike er det slik at ingen hudfarger er mer verd eller bedre enn andre. Det er ikke slik at en rase av mennesker har fortrinn fremfor noen andre, for Guds ord fordømmer enhver form for rasisme. Vi lever nå i en tid hvor en ånd av forherdelse påvirker vår vestlige kultur. Derfor kastes kristendom og gudstro ut av skoler og det offentlige rom. Derfor reagerer enkelte på at bussjåfører lytter til kristen-radio, -og den samme ånd driver dem til å gjøre hva de kan for å forsure og plage dem som finner sin glede i budskapet om Han som kom og gav sitt eget liv på et kors. Den samme forherdelsens ånd reagerer fordi nyhetsopplesere på TV bærer et kors rundt halsen -og den forherdelsens ånd reagerer når kristne forteller at de ved valg vil støtte den eller de kandidater som står nærmest de bibelske verdier.

Denne verdens barn lever i mørke og er påvirket og kontrollert av han som er høvdingen over luftens makter. Paulus skrev dette om vår ferd før vi ble gjenfødt til et nytt og levende håp ved Jesus Kristus: ” Også eder har han gjort levende, I som var døde ved eders overtredelser og synder, som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn, blant hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre.” (Ef 2,1-3) Disse mennesker som vi i dag kaller vantroens barn, vil så lenge de lever i forherdelse også av naturen være “vredens barn” som betyr at Guds vrede vil være over dem i all evighet.

Forherdelsens ånd er det verste som kan gripe et menneske. Et menneske som er grepet av denne ånd vil ha vansker med å finne omvendelse. Denne forherdelsens ånd kan være religiøse og gjemme seg bak løsrevne bibelsitat, men vil alltid være full av klander og beskyldninger. Den forsvarer urett og tar alltid side med de ugudelige, og hopper bukk over Skriftens irettesettelser. Dette er den ånd som preger vår tid, som preger det gjenstridige menneske -slik at det ikke våkner opp og med anger og bot søker Herren.

 

Facebook Comments

3 tanker om ““Den demoniske ånd i Antifa må avkles i Jesu navn” -hvorfor vi refset Antifa og Black Lives Matter

 1. Man avkler intet ved å konstant lyve.
  Søkelys er svart som en feier og burde heller ta seg en dusj før man peker på andre som er skitne.

  12
  • Raskt å avsløre troll. Bibelens budskap om vantroens og mørkets barn feiler aldri. Avsløres av sine ord og av sin tone.
   Tenk at disse ånder er så lett å avsløre

  • Glimrende artikkel Søkelys. Du har nå mange ganger avkledd de åndsmakter som står bak og har født frem disse motbydelige black lives matter protestene som har ført til mange dødsfall og påført både svarte og hvite næringsdrivende store utgifter.
   Disse protestene ble hyllet av flere av Søkelys sine lesere som noe bra og rett. Når du første gang gikk i rette med BLM fikk du mye pes fra enkelte og den tradisjonelle remsa av anklager og bebreidelse mørkets og djevelens barn avleverer.
   Vi befinner oss nå i den tid i Guds kirke hvor klinten skilles fra hvete.
   Vi ser ugresset vokse frem side om side men kornet, men snart skal Herren brenne ugresset med ild.
   Vi er nå i den tid hvor Herren utskiller falske troende fra Guds kirke.
   Disse individer som er full av bebreidelser og anklager mot Guds tjenere avslører seg selv. Noen mennesker er forutbestemt til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus, mens andre er forutbestemt til evig fortapelse. Dette er ene og alene Herrens avgjørelse og vi vil ettersom vi nærmer oss Jesu gjenkomst få en ennå tydeligere utskillelse av hvem som er Guds barn og hvem som ikke er det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.