Video: “Og det skal være krig og rykter om krig” -Nedtelling til tredje verdenskrig?

En tredje verdenskrig er mest sannsynlig på trappene. Hvor og når dette skjer er usikkert, men vi blir daglig påminnet om at situasjonen er spent mange steder. Krigen i Kaukasus viser hvor lett tingene kan ta fyr. Den største trussel mot den vestlige verden og USA er ikke Russland, men det folkerike Kina som gjennom flere tiår uforstyrret har kunne befeste sin makt og forsøker å frata Amerika posisjonen som den ledende makt i verden.

Denne videoen sendt av en leser er så avgjort verd å se og bør minne oss alle om at tiden er kort. Takk til Geir Aa som stadig sender interessante videoer

https://www.youtube.com/watch?v=ic16YRMVlCs&t=2188s