De fleste amerikanere vil ha henne bak lås og slå for å nekte å skrive ut likekjønnede “ekteskapsattester”

davis-2Et flertall av de spurte i en undersøkelse gjennomført av ABC News/Washington Post
mener at den kristne Kentucky “clerken” Kim Davis må bli tvunget til å utstede ekteskapsattester til såkalte likekjønnede par. Som kjent nektet den kristne kvinnen og sette sitt navntrekk under slike attester og ble tidligere i september fengslet for dette. Hele 74 prosent av de spurte i undersøkelsen mener at amerikansk lov må gå foran religiøs overbevisning mens 63 prosent mente at Kim Davis skulle vært pålagt å skrive ut slike attester. I følge undersøkelsen støttet 72 prosent av de spurte dommer David Bunning’s kjennelse der kvinnen ble fengslet, melder Watchman world report. Kim Davis som var fengslet i seks dager for forakt for retten etter å ha nektet å utstede ekteskapsattester til likekjønnede par vil bli hedret av en rekke konservative kristne organisasjoner med “Cost of Discipleship Award” for hennes standpunkt og kamp for religiøs frihet i USA. En frihet som nå er under press.