“De farer vill og de fører vill” -falske profeter blomstrer på You Tube

Ingen kjenner dagen eller timen, sa Jesus Kristus for snart 2000 år siden, i dag finnes det dem som mener seg å vite bedre…

Spådommer som tidfester dagen og datoen for Jesu gjenkomst eller menighetens
return-jesusbortrykkelse har florert innenfor den kristne kirke de siste 200-300 år.  En av dem som hostet opp en slik dato for Jesu gjenkomst var baptisten William Miller som konkluderte med at Jesu gjenkomst ville finne sted i 1843 og etter noe justering i 1844. Etter grundigere studier konkluderte han med at 1844 var det riktige årstallet og i 1844 ventet mange forgjeves på Jesu gjenkomst den 22. oktober. Også den religiøse sekten Jehovas Vitner som bygde sine spådommer dels på Millers utregninger hostet opp et nytt årstall og hevdet at Jesus ville komme tilbake i 1914 og senere har en rekke retninger og størrelser framsatt teorier og spådommer om at Jesus ville komme tilbake på bestemte datoer eller årstall. På tross av at samtlige av disse datoene og årstall har feilet fortsetter troende også i vårt årtusen og fremsette spådommer med nye årstall.

Troen på Jesu gjenkomst og menighetens bortrykkelse har vært ett av elementene i den kristne tro. Troen på at dette er et faktum har sine grunner i Guds Ord og er ble tidlig fastholdt av den historiske kirke i symbolum  Romanum eller den gammelromerske bekjennelse som ble til på 200 tallet. I denne eldgamle bekjennelsen heter det om Kristus: “..sitter ved Faderens høyre hånd,skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.” apostolikumDen samme tanke og tro ble fastholdt i den Nikenske trosbekjennelsen fra 325 hvor det heter: “Han oppstod den tredje dag, etter Skriften, fór opp til himmelen, og sitter ved Faderens høyre hånd. Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde,
og på hans rike skal det ikke være ende,” Også i den Den athanasianske trosbekjennelsen fra 500 tallet blir troen på Jesu gjenkomst proklamert med ordene: “fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faderens høyre hånd, skal komme derfra for å dømme levende og døde. Og når han kommer, må alle mennesker stå opp igjen med sine legemer og gjøre regnskap for sine gjerninger.- Og de som har gjort godt, skal gå inn til det evige liv, men de som har gjort ondt, til den evige ild. Dette er den felles kristne tro. Den som ikke oppriktig og fast har denne tro, kan ikke bli salig.  Også i den apostoliske trosbekjennelse som brukes blant annet i statskirken blir troen på Jesu gjenkomst proklamert: stod opp fra de døde tredje dag, fòr opp til himmelen,sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Setter datoer

Mens den seriøse kirke i sine bekjennelsesskrifter har slått seg til ro med å erklære at de William_Millertror at Kristus en gang kommer tilbake for å dømme verden, finnes det stadig flere og flere som i tillegg til dette også opererer med unik “åpenbaringskunnskap” enten bygd på drømmer og visjoner -eller og basert på kompliserte utregninger ut fra tallmystikk i de bibelske skrifter.  En av dem som bygde en spådom basert på utregninger fra årstall i bibelen var var baptisten William Miller som konkluderte med at Jesu gjenkomst ville finne sted i 1843 og etter noe justering i 1844. I følge denne skulle Kristus ha kommet tilbake den 22 oktober 1844, og blant de retninger som bygger sin tenkning på Millers ideer finner vi Syvende dags adventistene og sekten Jehovas Vitner som imidlertid selv forsøkte seg på en en spådom som gikk på at Jesus skulle ha kommet tilbake i 1914. Senere forsøkte de seg med flere datoer som alle feilet -og de ulike sektene gitt datoene et nytt innhold som “undersøkende dom” eller at “Jesus ble erklært som konge i himmelen”.

Nyere spådommer som feilet

88 reasonsI forrige århundre oppstod det en rekke profetskikkelser som angivelig og med stor skråsikkerhet hevdet datoer og årstall for Kristi gjenkomst og brudens bortrykkelse. På 1980 tallet ble boken “88 reasons Why The Rapture Will Be in 1988” en bestselger og forfatteren, Edgar Whisenant gjorde god butikk på sin spådom som..selvfølgelig feilet fulgte opp med sine såkalte “Final Shout Rapture Report 1989 1990 1991 1992 1993” hvor han i blind dårskap fastholdt sine feilaktige spådommer. En annen dato-setter som gjorde god butikk på skråsikkerhet rundt dager og årstall var den kvinnelige forfatteren Mary Stewart Relfe som utgav en rekke bøker omkring det nye pengesystemet og det pengeløse samfunnet hvor blant annet pengesystemetstrekkoden ble ansett som dyrets merke. Flere av hennes bøker var informative nok og inneholdt opplysninger som ikke nødvendigvis var ukorrekte, men i takt med egen suksess ble den kvinnelige forfatteren overmodig og publiserte sin “økonomiske rådgiver” hvor hun blant annet hevdet at “den store trengsel” begynte i 1990, i 1993 skulle Babylon den store skjøge bli ødelagt, og at bortrykkelsen av de sanne troende skulle finne sted i 1994. Perioden 1994 til 1997 skulle være Guds vredesdom over verden og i 1998 skulle Kristi kongerike bli opprettet på jorden. Imidlertid fikk Mary Stewart Relfe ikke oppleve å se verken Babylon den stores ødeleggelse eller bortrykkelsen, da hun selv avgikk med døden den 7 august 2011.

Harold Camping og dommedag 21 mai 2011

Harold Camping og hans “Family Radio” har flere ganger forsøkt seg på å sette datoer på
dommedag21maiJesu gjenkomst og dommedag. Allerede på 1990 tallet fastslo denne kontroversielle skikkelsen at dommedag ville komme 6 september 1994, men størst oppmerksomhet fikk han likevel om sin famøse “dommedag 21 mai 2011” spådom som ble kraftig promotert av
tusenvis av tilhengere som utstyrte sine biler med advarende tekst og reklameskilt som varslet dommedag. Over hele USA ble det høylytt advart om at dommedag ville komme denne bestemte lørdagen i mai 2011. Spådommen fikk verdensvidd oppmerksomhet og avisen VG satte opp et “live kamera” i Oslo som skulle filme hva som skjedde i Oslo sentrum dersom dommedag virkelig skulle inntreffe. Minuttene og timene gikk og det var en heller sliten og skuffet “dommedagsprofet” som tidlig søndag 22 mai hostet frem at det hadde blitt en utsettelse og at dommedag helt sikkert ville komme den 21 oktober i stedet. Dommedag skulle da bli en 153 dager lang periode som ville ebbe ut i punktum finale den 21 oktober 2011. Men intet skjedde og den falske dommedagsprofeten måtte nok en gang se at hans spådommer falt i fisk. Harold Camping selv døde 15 desember 2013, og vil gå over i historien som en av mange falske profeter som fikk spottere til å spørre: “Hvor er løftet om hans gjenkomst? for fra den tid fedrene sov inn, vedblir jo alle ting som de var fra skapningens begynnelse.”

Hva som ligger foran

2028-endPå tross av de nevnte bomskudd fra ulike religiøse skikkelser som bare er noen få av mange, finnes det også troende i dag som opererer med datoer og årstall for når de tror Jesus kommer igjen. For å nevne to har vi Torstein Langesæter som lenge har tatt til orde for sitt syn om at 2028 er årstallet for Jesu gjenkomst. Selv om mange kanskje tror det, er ikke Langesæter alene om sitt syn og på You Tube finnes det faktisk en kanal med nærmere 17 000 abonnementer og 69 videoer som argumenterer på at enden kommer i 2028. Kanalen heter 2028 END og kan sjekkes ut her og så får leserne selv bedømme hvor troverdig ideen er.

 Renee Moses 2013-2014-2015-2016 eller 2017 bortrykkelse

Renee Moses er bare en av tjuetalls andre personligheter som opererer med skråsikre profetier og analyser om at Kristus vil komme tilbake og bortrykkelsen vil komme i løpet av 2015. Denne personligheten hevdet først at bortrykkelsen ville komme den 24 januar 2014 og har nå endt opp med at dette vil skje den 23 september 2015. Den kontroversielle datosetteren har tidligere blitt beskyldt for å ha en okkult forbindelse men avviser selv at dette er tilfelle. Påstanden er blant annet blitt fremsatt i denne videoen men på tross av flere tidligere bomskudd har nærmere 5000 individer blitt dradd til denne spekulative “profeten” som også har en nettside som heter “jesusiscoming2016.webs.com/” og for å helgardere er det også opprettet en nettside for 2017 -dersom profetiene for 2015/2016 skulle feile. “Bortrykkelse 2017” som nettsiden heter er foreløpig uten innhold, -men vil ventelig bli aktiv dersom Renee Moses spådommer for 2015 slår feil.  I følge Renee Moses profeti for 2015 vil bortrykkelsen finne sted den 23 september 2015 og at vi dagen etter bortrykkelsen, vil bli rammet av en asteroide som vil forårsake katastrofale ødeleggelser, dersom denne “profeten” får rett på sitt fjerde forsøk da. Den falske profeten Renee Moses har etter at hennes spådom slo feil, fjernet en rekke av sine videoer som siktet til 23 september 2015. Den falske internett-profeten har hostet opp en ny dato, 6 eller 7 oktober for sin “bortrykkelse”

https://www.youtube.com/watch?v=1g0GaGGqzkI

Jesus Kristus: “Ingen kjenner dagen eller timen”

Den hellige skrift eller Guds ord forteller mye om hva som skal skje i de siste dager og i jesus-wearing-the-thorn-of-crownstiden før han kommer tilbake til jorden igjen. Selv om mange i vår tid vil si at hele forestillingen om Jesu gjenkomst og menighetens bortrykkelse er fri fantasi, -er det likefullt en bibelsk sannhet som vi må holde fast på!. Kristus selv har gitt oss sitt løfte om at vi en dag skal hentes hjem, for å være der hvor han er og i Johannes evangeliet sier han det slik: “I min Faders hus er det mange rom; var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det; for jeg går bort for å berede dere et sted;  og når jeg er gått bort og har beredt dere sted, kommer jeg igjen og vil ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og hvor jeg går hen, dit vet dere veien. Tomas sier til ham: Herre! vi vet ikke hvor du går hen; hvorledes skulle vi da vite veien?  Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved meg”. (Joh 14,2-6 ) Samtidig som Kristus kommer med dette løftet understreker han også at tidspunktet og dagen for denne fremtidige men også nært forestående hendelsen er en hemmelighet som bare Faderen selv kjenner: “Men den dag eller time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen.” ( Mark 13,32)

En ting ligger fast: Vi er nærmere nå enn på noe tidspunkt tidligere i historien

De bibelske endetidstegn er nå å se overalt i samfunnet. Krig, jordskjelv, krig, naturkatastrofer og sosial uro er i følge Jesus tegn på at tiden er nær. Uten å gå utover Bibelens eget mandat kan vi på trygg grunn fastslå dette: Vi har aldri noensinne i historien vært nærmere Jesu gjenkomst og bortrykkelsen av menigheten enn det vi er akkurat nå. Samtidig som dette må sies må vi også understreke dette: “Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham, ber vi dere, brødre:  La dere ikke straks drive fra rapture_1_vett og sans, og bli ikke skremt, verken av noen ånd eller av noen tale eller av noe brev, som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her!  La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og lovløshetens menneske bli åpenbart, han som er dømt til fortapelse;  han som står imot og opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, slik at han til og med setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud.  Husker dere ikke at jeg sa dere dette mens jeg enda var hos dere?  Og nå vet dere hva det er som holder igjen, slik at han først skal bli åpenbart når hans tid kommer.  For lovløshetens hemmelige makt er alt virksom; bare at han som nå holder igjen, må bli ryddet av veien.  Og da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren Jesus skal drepe med et pust fra sin munn og tilintetgjøre når han trer fram ved sitt komme.  Det er ved Satans virksomhet den lovløse kommer, med all makt og med løgnens tegn og under og med alt urettferdighetens bedrag mot dem som går fortapt – fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst.  Derfor sender Gud kraftig villfarelse over dem, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i urettferdigheten.” 2 Tess 2,1-12

 

Facebook Comments

37 tanker om ““De farer vill og de fører vill” -falske profeter blomstrer på You Tube

 1. Takk for denne grundige, informative og faktiske redegjørelsen, Kjell. Vi må forholde til Ordet, tydeligst er kanskje Jesu egne ord i Markus 13, 32.
  Jeg klarer ikke forstå at kristne kan finne på å begynne å regne og fabulere rundt dette, når Ordet er så klart?

  • Jeg tror vi heller skal fokusere paa livet mye mer enn paa enden av det. Det er mye som foregaar og skal foregaa i vaares liv foer Jesus kommer igjen. Ikke minst av misjon der vi alle er satt til aa vere et lys og et eksempel for andre. Hold fokus paa det og Jesus kommer tidsnok tilbake.

  • ….og dette var en feilposting da dette var et svar til denne artikkelen og ikke til Ansgar. Beklager rotet ! Tingene er litt komplisert mellom syv kakeslag og kalkun.

 2. Torstein. Her er artikkelen å diskutere ditt syn ut fra. Vil legge til et spørsmål til deg og det er som følgende: Hva sier du dersom vi passerer 2028 og intet skjer? Jeg mener at datosettere har et meget stort ansvar og historien har vist oss at hittil har det vært 100 prosent bom når det gjelder datoer som er satt. Er du ikke redd for å gå på en smell når vi skriver 2029 Torstein? Jeg vet du har en litt lengre strikk enn Renee Moses har gitt seg med sin spådom om 23 september 2015, og når den spådommen feiler vil vedkommende hoste opp et nytt årstall og dato. Dersom George Walker Bush ikke blir president igjen innen noen år, vil det rokke med din forståelse av 2028?

  • Jeg har bare et spørsmål: LYVER Jesus i Markus 13,32, når han sier at INGEN kjenner dagen og timen, heller ikke Han selv, men kun Faderen????

 3. Opplysende artikkel om et tema som opptar mange. Balansert fremstilling og bibelsk. Mennesker som går ut med datoer og årstall har ikke bibelsk ryggdekning og bærer et stort ansvar siden de fører folk vill. Det er greit å tro at Jesus kan komme på en eller annen bestemt dato, men å være skråsikker på det er hovmodig og vil kunne ende med en smell. Husker jeg syntes å lese at det var folk som tok sitt eget liv når den spådde dommedag i mai 2011 slo feil, Vær balansert og lev i forventning om at Kristus snart vil komme igjen.

 4. Alt det fjaset du lirer av deg… Jesus sier at “INGEN SKAL KJENNE DAGEN ELLER TIMEN”. Og dette gjelder også Jesus selv. Men, Torbjørn Langesæter har altså opphøyd seg selv til Gud, for etter Ordet, er det KUN Gud som kjenner tidspunktet for Jesu gjenkomst!

  • Ja, jeg står helt fritt, Men, jeg vil faktisk gå så langt som å si at det gjør ikke du. Ihvertfall ikke si det offentlig. Dine åpenbare vrangforestillinger, kan være egnet til å føre folk vill, og det er derfor viktig at hvor enn du kommer med disse løgnaktige uttalelsene så følger det noen hakk i hel som dementerer dem og plukker det du skriver fra hverandre(hvilket ikke er særlig vanskelig)
   Dessuten står det nokså likelydende i Markus og Lukas også. Mest klart og tydelig er Markus 13,32:” Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men bare Faderen”. Dette er krystallklare ord, som du ikke kan fortolke deg bort fra eller forvrenge!

  • Nei, vi fokuserer ikke på GUDS ORD, og det er det man skal gjøre! Du har fortsatt ikke svart meg; LYVER Jesus når han sier det han sier i Markus 13, 32???????????????????

  • Det er ikke tvil om at vårt fokus må være Guds ord. og Yeshua sa tydelig at ingen kjenner dagen eller timen for denne dagen. Alle årstall hostet opp tidligere har feilet og man har alltid i ettertid måtte legge et annet innhold i det feilslåtte spådommene. Syvendedags adventistene la “den undersøkende dom” inn i sine feilslåtte spådommer, mens hos Vakttårnselskapet ble “Jesus konge i himmelen” i 1914 i stedet for å komme tilbake som de først hevdet. Harold Camping måtte imidlertid før han døde erkjenne: “jeg forstår det ikke.. men jeg tok feil,” mens enkelte, denne Renee Moses som bommet på sin 24 januar spådom nå i ettertid turer frem som før uten å angre seg eller beklage noe som helst. Torstein har 14 år på seg før hans teori eventuelt får sin oppfyllelse …men dersom George W Bush nå skulle bli syk og død, eller bli senil -vil han gå for en megasmell. Siden Bibelen lærer at “for Gud er alt mulig” vil jeg selvfølgelig ikke si at Langesæters teori om Bush er falsk, men jeg ser ingen tegn på at Bush igjen blir president slik Torstein hevder..men dog er jeg avventende.

  • George W Bush kan ikke bli valgt til president på nytt, da man kun kan velges til to perioder(hvilket han har hatt). Dersom du ikke mener George Bush sr, da? Men, han passerte nettopp 90 år, og det er vel tvilsomt om han stiller til valg, i en alder av 92 år?:-)
   Det 22. grunnlovstillegg av 1951 slår fast at en person kun kan velges til to presidentperioder. Det har ikke vært tale om å endre dette.
   Det er derfor helt utenkelig at det skjer med det første. Skulle det skje i løpet av de neste årene, og Bush da ville hatt muligheten til å stille, ville det blitt i 2020. Da vil han være 74 år. Bush har et dårlig ettermæle, og det er helt utenkelig at det republikanske partiet ville nominert en 74 år gammel Bush som kandidat.
   Så uansett hvordan man snur og vender på dette, så kan du likså godt innse den MEGASMELLEN nå:-)

  • Klarer du ikke forholde deg til det enkle faktum at George Bush IKKE kan bli valgt!!!! Man kan kun velges til to perioder, og Bush har hatt sine to!!!!!! Har du tungt for det?????????????????

  • Du svarer fortsatt ikke på spørsmålet: LYVER Jesus i Markus 13.32??? For det du hevder er nemlig fullstendig på kollisjonskurs med Jesu Ord!!! Dersom du ikke svarer på dette spm, mister du den lille troverdigheten du har igjen…

 5. Ingen kjenner dagen eller timen for Jesu gjenkomst står det i bibelen. Vi kan vel med egne ord tilføye at vi ikke kjenner uka, måneden eller året heller. Vi skal derimot kjenne tidene for når gjenkomsten nærmer se, og alle som leser bibelen og ser på hvordan verden ser ut, vet at tiden er meget nær. Personlig tror og håper jeg at Jesus kommer igjen før 2028, men vet selvsagt ingenting sikkert.

  • Enig.. Det eneste jeg tror vi kan “kjenne” er at dagen er nær. Vi ser tidens tegn oppfylles og noe i oss lengter.. men tidspunkt og årstall, ukedager og timer kjenner vi ikke. Det hviler et stort ansvar på dem som skråsikkert går ut med årstall og datoer. Først risikerer de selv å komme på skam -og ikke minst er de med på å svekke troverdigheten til Guds ord som gir oss løftet om han en dag kommer igjen. Jo flere ganger troende skråsikkert står frem med nye datoer og årstall -som feiler, desto mer får verden grunn til å spotte og si: Ha ha! Hvorfor svikter deres Herre dere?

 6. Hei
  Hva er det som kjenne tegner Jesu gjenkomst? Jo det er mange ting som det står skrevet om, når det gjelder Jesu gjenkomst. Det står ikke om timen eller dagen, men vi som tror skal forstå Hans komme er svært nær. Om vi vet året står det ingen ting om. Men dette vil være de tegn på Jesu gjenkomst
  Bibelen lærer at den siste tid skal preges av akselererende naturkatastrofer. Det tales forholdsvis konkret om hva som skal skje i så måte. Det skal komme jordskjelv, ødeleggelse av luften og vannet, og mennesker skal rammes av omfattende sykdommer. Mat 24. 29. Åp 6. 8, 8. 7ff.
  Videre er det klart at den siste tid også skal preges av tiltagende kriger og politiske uroligheter. Et annet tegn, er økende moralsk utglidning og forfall i det sosiale liv. Særlig synes dette å gjelde de deler av verden der den kristne tro har dominert i lengre tid. Bibelen beskriver dette ved å si at ondskapen og lovløsheten skal ta overhånd. 2 Tess 2. 7. Folkementaliteten vil endre seg, og det vil komme til uttrykk i opprør mot Guds lov og skaperordninger. Dette skal så virke ødeleggende på menneskers forhold til hverandre. Den naturlige kjærligheten mellom mennesker blir nedbrutt. 2 Tim 3. 1ff. Mat 24. 12, 2 Tess 2. 8 ff.
  Samfunnet vil ikke være i stand til å demme opp overfor denne utviklingen. Det vil komme en forførelse over hele verden, og dette vil så åpne opp for at den personen som Bibelen kaller antikrist tilraner seg verdensomfattende makt. Mat 24. 3ff. 2 Tess 2. 7ff. 1 Tim 4. 1ff. Åp13. 1 ff.
  Frafall i kirken
  I den siste tid skal det i tillegg skje et stort frafall blant dem som bekjenner seg som kristne. Mat 24. 10. Mennesker som bekjenner seg som kristne, vil ikke lenger tro på Bibelens lære, eller innrette sitt liv etter den. Man vil stå overfor en tenkning som preges av at Bibelens bud omtolkes og fratas sin gyldighet. Mat 24. 9 ‑ 10. 2 Tess 2. 9 – 12. Rom 2. 19 ff.
  Denne utviklingen ser ut til å skyldes at det skal fremstå mange såkalte falske profeter og hyrder i denne tiden. Altså, forkynnere og ledere, som nok gir seg ut for å representere Bibelens lære, men som i virkeligheten fører mennesker bort fra Bibelen. Bibelen legger ikke skjul på at mange av disse til og med skal gjøre under og tegn, og ved dette få oppmerksomhet og tillit. Denne tillit brukes imidlertid til å skaffe oppslutning om egen person, og til å utøve forvirrende og personsentrert virksomhet. Mat 24. 11. 2 Pet 2. 11.
  Et siste tegn, som også skal nevnes, gjelder Israels folk. I den siste tid skal det jødiske folk føres tilbake til sitt land, etter å ha levd spredt blant folkene over hele jorden, i mangfoldige år. Der skal de en gang vende om til Herren, i samsvar med det som står skrevet i 5. Mos 30. 1 ‑ 8. Rom 11. 25 ‑ 27. Jes 59. 20 – 21, Jer 31. 33, og mange andre steder i Bibelen.
  De som tror formanes til å holde ut i endens tid. Dersom de gjør det, skal de til sist bli frelst. Rent konkret formaner Bibelen særlig til å holde fast på den tro som er dem gitt
  Tiden vi No lever i er veldig spesiell. Det skal være slik som på No has tider da de ante ingen ting unntatt de 8 som var forberedt. De var opplyst. slik er det i dag også, den opplyste vet hvor viktig det er å ha olje på lampen. JEG PERSONLIG tror at det vil skje noe spesielt i 2016 en stor krise i midten av 2016 Det er tall jeg har fått, om det er en økonomisk kollaps i japan Usa og tyskland som vil spre seg som vinden. eller om det er store naturkatastrofer eller en stor krig som kommer er usikkert, men noe er på vei og noe som vil skje det året og det er i mot Midten av året.

  • Bra innlegg Rune. Det er noe helt annet å tro personlig at noe vil skje i 2016 -enn å slå fast at Kristus kommer tilbake i 2028 eller 23 september 2015.
   Jeg tror og at det vil kunne komme et økonomisk kollaps i 2016 og skrev for en tid tilbake en sak omkring professor Ravi Batra som er inne på disse tankene.
   Guds fred

  • Jesus kan komme i morgen… Du er tydeligvis en som ikke tror på bortrykkelsen, men dersom man har det syn at bortrykkelsen av bruden vil skje før trengselen er det mulig at Jesus kommer i morgen,
   Du vil ha nytte av denne undervisningen Torstein…
   What is the Pretribulation Rapture?
   The rapture is an event that will take place sometime in the near future. Jesus will come in the air, catch up the Church from the earth, and then return to heaven with the Church. The Apostle Paul gave a clear description of the rapture event in his letters to the Thessalonians and Corinthians.
   “For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first: Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words.” (1 Thess, 4:16-18).
   “Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed, In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal [must] put on immortality” (1 Cor. 15:51-53).
   The timing of the rapture is not known. From the Word of God and from sound reasoning–something Jesus used quite frequently–I hope to prove the reality of the pretribulation rapture.
   The word “rapture” comes from Paul’s “caught up” remark in verse 17. The words “caught up” are translated from the Greek word harpazo, which means “to carry off,” “snatch up,” or “grasp hastily.” The translation from harpazo to “rapture” involved two steps: first, harpazo became the Latin word raptus; second, raptus became the English word “rapture.”

  • Å fokusere på 2028 er rent idioti. Vi som er frelst venter på Jesus og ikke på Antikrist. Vi ser at alle nødvendige tegn nå er oppfylt og Kristus kan komme å møte oss i skyen. Din teori om 2028 er en forførelse basert på falsk lære og er ikke en bibelsk lære. Ingen må tro et ord av det denne Torstein forkynner. Paulus en Herrens apostel sa tydelig at det i de siste dager ville fremstå menn som kom med fremmed lære. Antikrist vil mest sannsynlig bli en leder i den muslimske verden. Ikke fra Europa eller USA. Bibelens kontekts er Midt-Østen og områdene i Israels nærhet og ikke USA som Langesæter syntes å tro. Nei, hold dere til Guds ord og de apostoliske skrifter som Paulusbrevene og Petersbrev i bibelen! Amen

  • “Vi som er frelst venter på Jesus og ikke på Antikrist.”
   Ein ekte krsiten vil vera ivrig etter å forstå profetiane.
   ” Full av undring så jeg henne. 7 Men engelen sa til meg: «Hvorfor undrer du deg? Jeg skal fortelle deg hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne og har sju hoder og ti horn. 8 Dyret du så, det var, men er ikke, og det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som bor på jorden, og som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal undre seg når de ser dyret, det som var, men ikke er, og enda skal komme. 9 Her trengs det forstand og visdom.
   De sju hodene er sju fjell, og på dem sitter kvinnen. De er også sju konger. 10 Fem av dem er falt, én er nå, og én er ennå ikke kommet. Og når han kommer, skal han bli værende bare en kort stund. 11 Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju, og det går sin undergang i møte.”
   Det er desse orda omkring Antikrist er har prøvd å forklara for dykk.

  • Vi andre forholder oss til Guds Ord, mens du fabler. Det er det enkle faktum. Du har feks fortsatt ikke sagt om du mener at Jesus lyver i Mark 13,32????

  • Torstein, i flere år nileste jeg daglig i GT og var spesielt opptatt av profetiene. Jeg er derfor slett ikke ukjent med det du sier om antikrist og oppbyggingen av tempelet. Jeg pløyde gjennom massevis av bøker om emnet, husker i farten Tempelet er byggeklart og Tempelets skatter. Jeg tok til og med kontakt med den israelske ambassade for å høre om planer vedrørende Tempelets oppbygging. Akkurat som deg så trodde jeg at jeg hadde alle svarene på Nebukanesars drøm og verdensrikene, Jesu gjenkomst, Israel i endetiden og m y e annet. I dag tør jeg ikke lenger være så bombastisk, etter som dette er svært vanskelige ting og andre tolkninger kan også være riktig. I dag ser vi bl.a. hvordan islam seiler opp, dette var ikke et stort problem for vesten tidligere med terror og selvmordsbombere.
   Så, Torstein, det er farlig å hevde bombastisk at ting vil skje ved spesielle årstall. Vi kan gjerne komme med egne vurderinger, men ikke fremme dem som en fastspikret sannhet. Mange trodde at Jesu gjenkomst ville skje i 1988. Jeg husker til og med en liten gutt som trodde at foreldrene var blitt boktrykket en dag kom hjem til tomt hus. En ting er jeg likevel enig med deg i, 120 jubelår er 6000 år. De neste 1000 årene tilhører Riket for Israel, da verden skal styres fra Jerusalem. Problem: Vanskelig å vite eksakt når 1000 års riket begynner. Dette har ingen av oss svar på. Uansett, vi kan vel fortsette med emnet senere? Det er straks jul og familien kommer snart til middag, så jeg må slutte nå. Ønsker deg en riktig god jul.

  • Problem: Vanskelig å vite eksakt når 1000 års riket begynner.
   ———————-
   Nei, det er ikkje vanskeleg når ein har den riktige jubelårsyklusen.
   Det er der nøkkelen ligg.
   Eg har følgd utviklinga på dette sidan 1995.
   Ussher som er den mest kjende med boka si “Annals of the world” meinet dei slutta 1996/97.
   http://en.wikipedia.org/wiki/Ussher_chronology
   Det var store overskifter i 1995 like før det skulle skje.
   Enno ligg mange av desse gamle sidene på nettet.
   Dei fleste forstod dette med dei 6000 åra og 120 jubileum, men kvalitetssikra ikkje åra.
   Jehovas Vitne sa det skulle skje i 1975 fordi dei hadde 4025 år frå Adam til Jesu fødsel.
   Det riktige er 3973.
   Ussher hadde 4004 år, og enda dermed i 1996/97.
   No er det vanvittig mange som skriv om 2015 – 2017 som slutten på desse 6000 åra.
   Td her ein youtubevideo, som NESTEN er rett.
   https://www.youtube.com/watch?v=WpMZQwnSMpM
   Fyrst av alt må tempelet på plass slik profetiane fortel og pakta med Antikrist må inngåast.
   Eg har sagt kven eg er sikker på vil oppfylla dette og lura Israel trill rundt.
   Øydeleggjaren heiet han i Åp 911.
   Esaias 28,15 : .
   “Because ye have said, We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement; when the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us: for we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves”
   Vers 18 fortel korleis det går.
   “And your covenant with death shall be disannulled, and your agreement with hell shall not stand; when the overflowing scourge shall pass through, then ye shall be trodden down by it.”
   Salme 55 fortel om det same.
   “Fienden legger hånd på sine venner,
   han bryter sin pakt.

   22 Hans tale er glattere enn smør,
   men han har strid i sinne.
   Hans ord er bløtere enn olje,
   men de er dragne sverd.”
   ———————————
   ” Var det en fiende som hånte meg,
   kunne jeg tåle det.
   Var det en uvenn som så ned på meg,
   ville jeg gjemme meg for ham.

   14 Men det er du, min like,
   min gode venn og kjenning,

   15 vi som snakket fortrolig sammen
   og gikk i festtog i Guds hus.”
   Det er nesten ingen som trur meg enno, men han er identifisert.
   https://www.youtube.com/watch?v=fUJSjryJSXs

  • “Mange trodde at Jesu gjenkomst ville skje i 1988. Jeg husker til og med en liten gutt som trodde at foreldrene var blitt boktrykket en dag kom hjem til tomt hus”
   ——————–
   Eg høyrde for fyrste gong om jubelårsyklusen i 1985.
   Det var då mange som meinte at jubelårsyklusen var på 49 år.
   Dette skapte forventningar omkring året 1987/88 fordi Yeshua las frå Esaias 61 i år 28 og 40 jubelårsylusen ville såleis verta (49 gonger 40= 1960 år)
   Marie Casale tek dette opp i artikkelen sin.
   http://www.marieslibrary.com/PDF_Articles/SabJub.pdf
   ——————————————
   Mange kristne har denne falske frestillinga om at dei plutseleg kan verta bortrykt frå jorda. Eg møtte ei dame som var veldig bekymra for at ungane hennar skulle sitja igjen, medan ho hadde teke vegen til himmelen.
   Denne falske læra er komen med Paulus. Det er han som skriv dette i eit av breva sine.
   “For når det bydande ropet lyder, når erkeengelen lyfter si røyst og Guds basun ljomar, då skal Herren sjølv stiga ned frå himmelen, og dei døde i Kristus skal først stå opp. 17 Så skal vi som har vorte att og enno lever, rykkjast bort saman med dei i skyene og møta Herren i lufta. Og så skal vi alltid vera saman med Herren”
   Desse orda vert tolka på mange måtar. Nokon trur det skal skje før trengselstida, nokon i trengselstida og nokon etterpå.
   Ingenting av det stemmer med GT og heller ikkje Yeshuas ord.
   Når Yeshua kjem tilbake til Oljeberget, går han inn austporten til tempelet i det bokstavlege Jerusalem.
   Englane vert sendt ut til aust og vest for å henta dei trufaste.
   Nokon får vera med til det store gjestebodet ved tempelhøgda.
   Som det står:
   “Slik skal det òg vera når Menneskesonen kjem. 40 Då skal to menn vera ute på marka; éin blir henta, éin blir att. 41 To kvinner skal mala saman på kverna; éi blir henta, éi blir att.”
   Som teksten viser er både menn og kvinner i arbeid her på jorda.
   Dei er ikkje ute i luftrommet, slik Paulus løgnaktig skriv.
   Esekiel 37 beskriv oppstandelsen og det som skjer etterpå.
   “Døde knoklar blir levande
   Herrens hand kom over meg. Ved Herrens ande førte han meg ut og sette meg ned i ein dal som var full av knoklar. 2 Han førte meg omkring mellom dei. Sjå, det låg ei stor mengd med knoklar utover dalen, og dei var heilt tørre. 3 Då sa han til meg: «Menneske, kan desse knoklane bli levande att?»
   Esekiel 37 er eit fantastisk kapitell som fortel om dette at døde menneske igjen vert bygd opp i kjøt og blod og vert levande att.
   “Då kom det ånd i dei, så dei vart levande. Dei reiste seg opp og stod på føtene. Det var ein umåteleg stor hær.
   11 Så sa han til meg: Menneske, desse knoklane er heile Israelsfolket. Høyr kva dei seier: «Våre knoklar har tørka inn, vår von er knust. Det er ute med oss!» 12 Tal difor profetord og sei til dei: Så seier Herren Gud: Sjå, mitt folk, eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or grav. Så fører eg dykk til Israels-landet. “
   Gud vekkjer opp at menneska og FØRER DEI TIL ISRAEL.
   Dei vert ikkje rykt opp i lufta og forsvinn vekk frå kloden.
   Nei. Gud fører dei til det bokstavlege Israel til lauvhyttefesten.
   Den kjem 5 dagar etter Yom Kippur.
   Yeshua talar om denne festen:
   “Og det skal de vita: Mange skal koma frå aust og frå vest og sitja til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. 12 Men borna av riket skal kastast ut i mørkret utanfor, der dei græt og skjer tenner.» Matt 8
   Folk kjem frå alle kantar av jorda for å delta i dette store festmåltidet som Esaias 25 nemner.
   “Herrens festmåltid
   6 På dette fjellet
   skal Herren over hærskarane
   gjera i stand for alle folk
   eit festmåltid med feite retter,
   eit festmåltid med gammal vin,
   med feite, mergfulle retter
   og gammal, klåra vin.

   7 På dette fjellet skal han sluka
   sløret som slører til alle folk,”
   Eg skreiv om dette på verdidebatt.
   http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread238388/

  • Torstein, ideen om bortrykkelsen er også hentet fra Yeshuas egne ord. “Luk 17,35 To kvinner skal male på samme kvern; den ene skal bli tatt med, men den andre må bli igjen.” og den store debatten i kristenheten er ikke om det vil komme en bortrykkelse av menigheten, men når. Striden står med andre ord om Yeshua vil hente sin brud før trengselstiden og Antikrist regjeringstid, eller midt i denne perioden (etter 3,5 år) eller et trengselstiden. Her er det ulike teorier -og jeg antar at folk en dag vil få se hvilken av disse tre teoriene som er korrekte.

  • Kjell.
   Når du les setninga “To kvinner skal male på samme kvern; den ene skal bli tatt med, men den andre må bli igjen” så ser du ikkje at du legg inn forutinntekne synspunkt.
   Det teksten seier er at den eine kvinna vert teken med.
   Den andre får ikkje vera med, og vert latt tilbake.
   Det er dette som skje ved Yeshuas gjenkomst.Dei trufaste vert henta frå jordas 4 hjørner, slik matteus 24 seier.
   “Då skal alle folkeslag på jorda setja i med klagerop, og dei skal sjå Menneskesonen koma på himmelskyene med stor makt og herlegdom. 31 Medan basunen ljomar, SKAL HAN SENDA UT ENGLANE SINE og dei skal samla dei han har valt seg ut, FRÅ DEI FIRE VERDSHJØRNA..”
   Kjell.
   Dette stemmer og med Esekiel 37. Dei trufaste står opp og dei vert ført til Israels-landet.
   Englane samlar inn dei trufaste.
   Det same seier Sakarja 14:
   “De skal rømma slik de rømde for jordskjelvet i dei dagane då Ussia var konge i Juda. Då skal HERREN MIN GUD KOMA, og ALLE HEILAGE ENGLAR MED HAN.
   6 Den dagen skal det ikkje vera lys, berre kulde og frost. 7 Det skal vera éin lang dag – Herren kjenner han – ikkje dag og natt, ved kveldstid skal det vera lyst. 8 DEN DAGEN SKAL DET RENNA LEVANDE VATN ut frå Jerusalem, halvparten til havet i aust, halvparten til havet i vest. Slik skal det vera både sommar og vinter.
   9 Då skal Herren vera konge over heile jorda. Den dagen skal Herren vera éin og namnet hans eitt. “
   Det er fullokomen harmoni om ein kuttar ut Paulus sin løgnaktige ord.
   Me skal på ingen måte forsvinna opp i lufta, slik biletet i innleiinga di viser.
   Stilt og roleg står dei døde opp og vert tekne med til det bokstavlege Jerusalem.
   Ved Yeshuas gjenkomst kjme dette enorme jordskjelvet som gjer at levande vatn vil koma opp ved tempelet.
   LIvsens tre skal stå i Jerusalem og menneska skal eta av det til LEGEDOM.

  • Desse tinga har eg studert i lang tid.
   Mange kristne benektar at det er HER på jorda med skal vera i 1000-årsriket- Dei ser for seg at Jesus no kjem eingong og at dei frelste vert rykka opp i lufta/atmosfæren og teke med vekk frå jorda til dei plass dei kallar himmelen.
   For å bevisa dette siterer dei Paulus i 1 Tess 4.
   Så er det nokre kristne som meiner me skal opp i lufta og så deretter ned på jorda igjen og så skal me vera her på kloden.
   For meg er Tanakh eller GT Guds ord og alt må stemma med det.
   I Malaki står det om Herrens kome og.
   Sjå, eg sender min bodberar,
   han skal rydda veg for meg.
   ” Brått kjem han TIL SITT TEMPEL,
   Herren som de søkjer,
   og bodberaren for pakta,
   han som de lengtar etter,
   sjå, han kjem,
   seier Herren over hærskarane.

   2 Men KVEN KAN TOLA DEN DAGEN HAN KJEM,
   kven kan stå seg når han syner seg?
   For han er lik elden til smeltaren,…
   ….Eg kjem til dykk og held dom.
   Eg skundar meg å vera vitne
   mot dei som driv med trolldom,
   mot dei som bryt ekteskapet,
   mot dei som sver falskt,
   mot dei som held att løna for dagarbeidaren,”
   Yeshua kjem til templet slik Sakarja og seier.
   Han går inn austporten slik Esekiel 43 beskriv det.
   “Herrens herlegdom kjem til tempelet
   Så førte han meg til den porten som vender mot AUST. 2 Og sjå, herlegdomen til Israels Gud kom frå aust med eit drønn som av store vassmengder, og jorda stråla av hans herlegdom. …. 4 Og Herrens herlegdom KOM TIL TEMPELET GJENNOM DEN PORTEN SOM VENDER MOT AUST. Då lyfte ånda meg opp og førte meg til den indre føregarden. Og sjå, Herrens herlegdom fylte tempelet!”
   Ved Yeshuas kom vil desse orda i Esekiel 47 oppfyllast. Vatnet går ut frå templet.
   “Han førte meg tilbake til tempelinngangen. Og sjå, vatn strøymde ut under dørstokken på austsida av tempelet, for framsida på tempelfasaden vender mot aust. Vatnet rann ned på høgre sida av tempelet, sør for altaret. 2 Så førte han meg ut gjennom nordporten, og der ute følgde han meg omkring til den ytre porten, som vender mot aust. Og sjå, vatnet sildra fram på høgre sida.”
   Og livsens tre med livsgjevande kraft vert tilgjengeleg for dei som ikkje driv med styggedomar.
   “På kvar side av elva skal det veksa alle slags tre til å eta av. Lauvet på dei skal ikkje visna, og frukta skal ikkje ta slutt. Kvar månad skal dei bera ny frukt, for vatnet dei får, kjem frå heilagdomen. Frukta skal vera til føde, og blada skal gje helse.»

  • Rune, jeg tror også at det vil komme en fryktelige krise, men at det muligens vil skje allerede neste år. Vi er nå inne i jødenes sabbatssår som inntrer hvert 7. år. Dette året skulle all gjeld ettergis. Det som i utgangspunktet skulle være en velsignelse ble ved ulydighet til en forbannelse. (USA som også ble grunnlagt på Bibelens ord fikk merke dette, og krisen som oppsto berørte som vi vet mange nasjoner). I 2001 sank børsen på Wall strevet som en stein og store verdier forsvant. I 2008 skjedde det samme igjen, bare værre denne gangen. Både i 2001 og 2008 inntraff børskrakket på Wall street på den siste dagen, den 29. i måneden Elul som avslutter sabbatsåret. Tilfeldighet? Vi er igjen inne i et sabbatssår og det avsluttes 29. Elul neste år, dvs 13. September 2015. Ingen vet hva som vil skje, men jeg tror at Gud er i ferd med å ryste nasjonene. Det som skjedde i 2001 og 2008 var advarsler til omvendelse. Vi hører nå at økonomien i USA går så det suser, men økonomer sier at dette ikke kan vare med den gigantiske gjelden de har og som bare fortsetter å øke, og at dollaren uten tvil vil kollapse. Jeg vil iallfall holde øynene oppe når vi nærmer oss 13. September 2015.
   For ordens skyld, jeg er ikke adventstist, bare en vanlig pinsevenn.

  • “Vi er nå inne i jødenes sabbatssår som inntrer hvert 7. år”
   ——————
   Kortid lærer bibelen at sabbatsåret og jubelåret fell gjennom historien?
   http://www.marieslibrary.com/PDF_Articles/SabJub.pdf
   Gud har innstiftaa det så enkelt at kvart 50 år er jubelåret.
   120 jubelår (syklusar) vert 6000 år.
   Difor er det viktig å forstå NØYAKTIG kortid jubelåret fell.
   Er 2015 eit sabbatsår eller jubelår?
   Yeshua viste oss og kva år som er sabbatsåret og jubelåret.
   http://www.everlastingkingdom.info/article/4/
   2028 er jubelåret – 1978 var og det same-
   2027-2020-2013 osv er sabbatsår.

  • Torstein, dette er et stort og interessant tema. Slik jeg forstår det hersker det usikkerhet om når selve jubelåret inntrer, men ifølge jødisk kalender er jødene nå inne i et sabbatsår som avsluttes 13. Sept. 2015. (Jeg leste at Israels Sabbatsårsbudsjett er denne gangen fire ganger så stort som for to sabbatsår siden (2000-2001), men noen millioner mindre enn forrige gang (2007-2008). Så jødene regner tydeligvis måneårene 2000-01, 2007-08 og 2014-15 som sabbattsår).
   Jeg anbefaler deg å lese boken Shemitah av rabbi Jonathan Cahn. Han går langt tilbake i tid og viser at et overveldende flertall av viktige hendelser i verdensøkonomien har skjedd nettopp i sabbatsår. Dersom inneværende måneår ikke er et ordinært sabbatsår, men derimot et jubelår slik Cahn hevder, så bør vi virkelig følge med i tiden fremover.

  • Jeg sier ikke at Jesus kommer tilbake i 2015, men bare at ‘fødselsveene’ tiltar i intensitet, og at det kommer som Bibelen sier tider verden ikke har opplevd maken til tidligere. Jeg tror imidlertid at Jesu gjenkomst er lenger fram i tid.

  • Fødselsveene kjem. Dei kjem etter at nasjonen Israel har inngått denne 7-årige pakta med USA/Antikrist.
   Når dei forstår at Antikrist bryt pakta si og legg handa på dei, fyrst då kjem desse orda som er beskrive i Jeremias 30, at mannfolka held seg for magen eller hoftene.
   Bare spør deg for og se!
   Kan en mann føde barn?
   Hvorfor ser jeg da at alle menn
   holder hendene på hoftene
   som fødende kvinner,
   hvorfor er hvert ansikt
   fordreid og blekt?

   7 Ve! Stor er denne dagen,
   den har ikke sin like.
   Det er en trengselstid for Jakob,
   men han skal bli frelst fra den”

  • Desse tinga har eg studert grundig i lang tid.
   GT gjev oss heilt nøyaktigebeskrivelse av jubelåret. Det er viktig å forstå riktig.
   Desse 6000 åra eller 120 jubileum er inndelt systematisk på året inndelt i 40-40-40 jubelår.
   Dei 40 fyrste jubelåra startar med Adam – 2000 år fram.
   Du kjem då fram til Abrahams kall.
   Abraham vart fødd 1948 etter Adam og var 52 år då han starta sin virksomhet..
   http://www.hebrew4christians.com/Articles/Chayei-Olam/chayei-olam.html
   Dei neste 2000 åra eller 40 jubileum startar med Abrahams kall og endar det året Yeshua las frå Esaias 61- år 28 .
   Dei siste 2000 åra eller 40 jubileum starta det året Yeshua las frå Esaias 61 og endar år 2028.
   Marie Casale har ein glimrande artikkel om bibelens grunngjeving.
   http://www.marieslibrary.com/PDF_Articles/SabJub.pdf
   Me er no inne i dei siste 13/14 åra og neste sabbatsår er år 2020.
   http://www.giveshare.org/HolyDay/jubilee.html
   Flavius Josefeus indentifiserer og det riktige jubelåret.
   “When Is the Jubilee Year?
   According to William Whiston’s footnotes to Josephus, 24 B.C. was a Sabbatical year, and 23 B.C. was a Jubilee year. This would mean that A.D. 27 was a Sabbatical year, and A.D. 28 was a Jubilee year. If this is true, then 1977 was a Sabbatical year and 1978 a Jubilee year. Sabbatical years would occur in 1985, 1992, 1999, 2006, 2013, 2020 and 2027, with the next Jubilee in 2028.”
   Jubelåret er frigjevingsåret.
   I 3 Mosebok 25 fortel Gud oss at Yom Kippur 10/ 7 skal oppfyllast i jubelåret.
   “Frigivelsesåret
   8 Så skal du telle sju sabbatsår fram, sju ganger sju år, så tiden for de sju sabbatsårene blir førtini år. 9 På den tiende dagen i den sjuende måneden skal du blåse høyt i horn; på soningsdagen skal dere la hornet lyde i hele landet. 10 Dere skal holde det femtiende året hellig og rope ut frihet i landet for alle som bor der. Det skal være et frigivelsesår for dere. Da skal dere komme tilbake, hver til sin eiendom og hver til sin slekt. 11 Det femtiende året skal være et frigivelsesår for dere. Da skal dere ikke så, ikke høste det som har vokst av seg selv, og ikke plukke druene av ustelte vinstokker”.
   Lauvhyttefesten kjem 5 dagar etter Yom Kippur.
   I Matteus 17 gjev Gud oss ei enkel forklaring på desse 6 dagane som vert følgd av Guds rike og lauvhyttefesten.
   SEKS DAGAR senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. 2 Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. 3 Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. 4 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter(LAUVHYTTEFESTEN), en til deg, en til Moses og en til Elia.» 5 Mens han ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!»
   Diverre har mange kristne ei forvirra foståing av desse tinga og trur me skal folata jorda.
   Lauvhyttefesten skal som Esaias 25 seier haldast ved GUDS HEILGE FJELL- tempelhøgda.
   “Herrens festmåltid
   6 På dette fjellet
   skal Herren over hærskarene
   gjøre i stand for alle folk
   et festmåltid med fete retter,
   et festmåltid med gammel vin,
   med fete, margfulle retter
   og gammel, klaret vin.

   7 På dette fjellet skal han sluke
   sløret som tilslører alle folk,
   dekket som tildekker alle folkeslag.

   8 Han skal sluke døden for evig.
   Herren Gud skal tørke tårene fra hvert ansikt.
   Han skal ta bort sitt folks vanære fra hele jorden.
   For Herren har talt.

   9 Den dagen skal de si:
   «Se, dette er vår Gud!”
   Det var dette festmåltidet Yeshua innvarsla i nattverden.

  • Jeg er så glad for at jeg slipper å fabulere og prøve å forstå hva det er du har pønsket ut, i all din visdom. Vi er så heldige at vi har Guds Ord, og der står det tydelig mange steder at vi ikke skal eller kan kjenne tidspunktet for Jesu gjenkomst. Derfor dummer du det rett og slett ut hver gang du skriver noe her, Torstein. Jeg konstaterer at du er blant de som vet mer enn Jesus, og da har du i grunnen ekskludert deg selv fra enhver seriøs debatt. Det blir bare rør og fantasier. Anbefaler deg å bruke tiden på noe mer matnyttig:-)

  • Ansgar.
   Eg har prøvd å forklara deg kva uttrykket “ingen kjenner dagen og timen” er knytta til.
   Det er basundagen/varslingsdagen som er fyrste høgtida i hausthøgtidene.
   Du finn beskrive desse høgtidene i 3 Mosebok 23.
   “De store høytidene
   Herren sa til Moses: 2 Tal til israelittene og si til dem: Dette er Herrens høytider, mine fastsatte tider da dere skal kalle inn til hellige samlinger. 3 I seks dager kan det arbeides, men den sjuende dagen skal være sabbat, en hviledag med hellig samling. Da må dere ikke gjøre noe arbeid. Det skal være sabbat for Herren alle steder hvor dere bor.
   4 Dette er Herrens høytider, de fastsatte tidene da dere skal kalle inn til hellige samlinger. 5 Den fjortende dagen i den første måneden….”
   ——————————
   Dei fleste kristne stoppar opp etter å ha lese om dei 4 fyrste.
   Dei vart oppfyllt då Yeshua kom fyrste gong etter 4000 år eller 80 jubileum frå Adam.
   Så er dei lite interessert i å snakka om dei tre siste høgtidene som innvarslar Yeshuas gjenkomst.
   Det skjer etter 120 jubileum eller 6000 år.
   ———————————————
   Grunnen til ar mange kristne stoppar opp her er Paulus sine forførande ord.
   ” La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, nymånedag eller sabbat.” Kol 2.
   Satan ynskjer å ta fokuset vekk frå desse høgtidene som GUD har innstifta.
   I staden for dei EKTE høgtidene , fokuserar mange kristne på alle desse menneskeskapte høgtidene som Gud ikkje har velbehag i. No er me inne i Nimrod/Astarte høgtida. Astarte hadde dette vesle barnet i armane sine.
   Me les om himmeldronninga som Gud kalla ein styggedom.
   http://2.bp.blogspot.com/_VTZX-I1oooc/TO7DdMKk4LI/AAAAAAAAAcs/FgiNouQ0lAQ/s640/semiramis+1.jpg
   “Falsk og ekte gudsdyrking
   16 Du skal ikkje be for dette folket, ikkje bera fram klage eller bøn for det og ikkje prøva å overtala meg, for eg vil ikkje høyra på deg. 17 Ser du ikkje kva dei driv på med i Judas byar og på Jerusalems gater? 18 Borna sankar ved, fedrane gjer opp eld, kvinnene knar deig for å baka offerkaker til HIMMELDRONNINGA, og dei auser ut drikkoffer til andre gudar. SLIK KRENKJER DEI MEG.”
   “Easter” er det engelske namnet på den falske påskefeiringa etter Ishter/Astarte .
   . http://www.christiananswers.net/q-eden/edn-t020.html

 7. Nokre ord om den ekte Messias sin gjenkomst.
  “I swore before the G‑d of Israel that I would not be silent or rest until the Temple of G‑d is rebuilt. I dedicated my entire life to G‑d and for this most holy cause. At this exciting moment, we could hear Messiah ben David, the Messenger of the G‑d of Israel, knocking on the Eastern Gate of the Temple Mount calling to Israel: “Open the gate. I am here.”
  “On the third day of the war, after a heavy battle, Israeli paratroopers entered biblical Jerusalem through the Eastern Gate and we went immediately to the Temple Mount through the Tribes Gate. It is not an accident that the Israeli forces entered the Old City of Jerusalem through the Eastern Gates because tradition tells us that the Messiah will come through the Eastern Gate to the Temple Mount. Tears of joy and excitement filled our eyes when we stood in front of the Holy of Holies on the Temple Mount in Jerusalem. As we stood there, I once again heard the call of G‑d: “For this moment and most holy place I saved your life. Build My house so I will again dwell among My people Israel and among all my creation.” This was the moment I had prepared myself for all of my life. We felt the presence of G‑d so strongly amongst us. We felt like we were in heaven in front of the Throne of the Holy One of Israel, the King of Kings, the G‑d of our forefathers Abraham, Isaac, and Jacob. When we heard General Mota Gur stating, “The Temple Mount is again in our hands”, life stopped in the streets of Israel and in the battlefields. Israelis cried together with the soldiers because of the great joy and excitement. A hundred generations of destruction and exile were over! In six days the General and Commander of the Israeli Army, together with His soldiers, had defeated all of the Arab forces.
  We walked with great excitement from place to place on the Temple Mount, looking at the remains of the holy Temple. Suddenly a civilian appeared and presented himself as a tour guide. He was not dressed as an Arab and did not speak Arabic, but English. He asked us to allow him to guide us on the Temple Mount. When we asked him why he wanted to do this he told us that G‑d sent him to show us the location of the Jewish Temple and to tell us that the G‑d of Israel had returned the Temple Mount to his children Israel. He took us to the Dome of the Rock, showed us the rock, and said that this is the location of the Holy of Holies. Then he took us to the Eastern Gate and said the Messiah, the seed of David, will come from here. He said that even in the Koran it is written that G‑d will redeem His chosen people Israel and will return them to their place on the Temple Mount. He said: “You can see with your own eyes that the time has come and I am sure that Israel will soon rebuild the Temple.” As we walked from place to place he suddenly disappeared and we did not see him anymore.”
  http://templemountfaithful.org/articles/gershon-salomon-and-the-1967-six-day-war.php

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.