David Wilkerson forutså det mørke som igjen senker seg over Russland

visjoner”Når dere hører om kriger og opprør, la dere ikke skremme. For først må disse ting skje.”

Den militære konflikten mellom Russland og Ukraina viser med all tydelighet at Russland er i ferd med å vende tilbake til tidligere tiders mørke. Etter 25 år med åpenhet og frihet er mørket på nytt i ferd med å senke seg over vår mektige nabo i øst. Dagens Russland under Vladimir Putins styre kan på ingen måte sies å være et demokrati. Opposisjonen undertrykkes og flere journalister som har hatt mot nok til å kritisere regimet har blitt arrestert og trakassert og enkelte har også blitt likvidert. De politiske valg som har vært gjennomført i Russland i tiden etter tidligere president Boris Jeltsin kan  på ingen måte sies å ha vært frie og demokratiske da opposisjonen effektivt har blitt undertrykket og truet. 

David Wilkerson var ingen hvemsomhelst innenfor amerikansk kristenliv. Gjennom mer davewenn femti år fikk denne uklanderlige gudsmannen frimodig proklamere sitt budskap om kors, hellighet og hengivelse til Kristus Jesus. En svært viktig del av David Wilkersons tjeneste var å forberede Guds folk for Jesu Kristi gjenkomst og Guds dom. Wilkersons første viktige bok omkring det profetiske var boka “Visjoner” som ble utgitt i 1973, Senere fulgte David Wilkerson opp med en bok som het “Festen er over” samt “America’s Last Call: On the Brink of a Financial Holocaust” og “Set the Trumpet to Thy Mouth”. David Wilkersons første viktige bok omkring dette temaet var “Visjoner” som ble utgitt i 1973.

I boka som relativt hurtig ble en bestselger innen for sjangeren “profeti/de siste dager” fortalte Wilkerson om en rekke hendelser som skulle ramme USA og resten av verden med økt hyppighet og styrke i tiden før Jesu gjenkomst. Jordskjelv, orkaner, krig, ungdomsopprør, moralsk forfall, en falsk Jesus vekkelse og ikke minst kirkelig aksept av homofili var blant tingene Wilkerson profeterte om. Nå, 41 år senere kan vi bare konstatere at David Wilkerson langt på vei har fått rett, selv om enkelte røster protesterer.

https://www.youtube.com/watch?v=EpYs3fhk4gE

Russlandsprofetiene

leonid bresjnevEn av de mest bemerkelsesverdige forutsigelsene man finner i “Visjoner” er Wilkersons ord om at Sovjetunionen skulle kollapse og at jernteppet skulle kløyves. Da David Wilkerson fikk sine visjoner var Leonid Bresjnev Sovjetunionens mektige leder og kommunismen var på fremmarsj mange steder. Mellom Øst og Vest rådde den “kalde krigen” og verden levde under frykten for ett veldig kjernefysisk ragnarok. Den kristne kirke i Russland og Øst Europa levde under konstant forfølgelse og troens menn og kvinner ble i hopetall fengslet eller trakassert. Mange ble martyrer og hundrevis av kristne predikanter, pastorer og prester råtnet i fangehull og arbeidsleirer. Den undertrykte kirke i Øst-Europa og Sovjet var gjenstand for de troendes bønner i den frie verden.. Bibelen var tilnærmet ei forbudt bok og regimene i øst hevdet stolt at man var i ferd med å utrydde religiøs overtro. Russland og kommunismen hadde avskaffet Gud og ateisme og gudløshet rådde grunnen i det veldige sosialistiske imperiet.

Lys og håp i mørke

tortured-for-christ-by-richard-wurmbrand1Men midt i denne tid av mørke skulle det bli tent et håpets lys for skarene bak jernteppet. “Guds Hellige Ånd vil kløyve jernteppet og oppsøke hungrige hjerter i Russland og Øst Europa og Kina.” sa Den Hellige Ånd til David Wilkerson. “Det skal komme en midlertidig fredstid for at evangeliet skal bli brakt inn til disse (da) kommunistiske og lukkede land,” med “åndelig fornyelse og vekkelse”. Imidlertid skulle den kommende åpenhet ikke vare veldig lenge og hele fire ganger nevner Wilkerson at dette skal være midlertidig og i begrenset periode. Gud åpnet jernteppet av to grunner: Evangeliet om Kristus skulle slippes inn og Guds folk, jødene skulle hentes ut. Da Wilkerson framsatte sin profetiske forutsigelse i 1973 var det helt utenkelig at jernteppet skulle kollapse og mange lo overbærende av hans uvirkelige spådom. Bare noen få år senere, i 1987 stilnet latteren da sovjetunionen kollapset etter at Michael Gorbatsjov innførte sitt “glasnost og perestrojka”. Den Hellige Ånd hadde kløvet jernteppet!

På vei mot mørke?

putin-angryKonflikten mellom Russland og Ukraina har utløst nye spenninger mellom Øst og Vest. Etter år med samarbeid og vennskap mellom Russland og Vesten går fredstiden nå mot slutten og det hersker igjen mistro og tilnærmet kald krig mellom Vesten og Russland.  Den mektige russiske bjørn viser på ny sine tenner og forholdet mellom det USA ledede Nato og Russland er på frysepunktet. Alt militært samarbeid er brutt og på nytt truer Russland sine naboer militært. Mens Ukraina dels er under angrep fra russiske styrker som kjemper for “separatistene”  er de andre øst-europeiske landene, deriblant Polen og de baltiske landene nervøse for hva den russiske bjørnen kan finne på. Man vet egentlig aldri helt, for Putin sier en ting over telefonen med vestlige ledere, men gjør noe annet hjemme på bakken. Om det som nå er i ferd med å skje skrev Wilkerson følgende; “Etter en kort periode med åndelig vekkelse blant mange kommer dørene plutselig til å bli stengt og et forfølgelses skal tilta i intensitet og oppsluke disse nasjonene.”

Med litt andre ord, Russland vender tilbake til sitt tyranniske mørke og daglig blir vi via media påminnet om at trusselen fra Øst er høyst reell. Temperaturen mellom Øst og Vest ble skrudd ytterligere opp da det i dag ble kjent at Russland nå har sendt styrker inn i Ukraina på tross av at Russland gjentatte ganger har garantert at det ikke ville skje. “Mor Russland” samler sin skarer under “Gogs favn” og vi går farlige tider i møte.

 Russland og Gog i Magogs land.

”Menneskesønn, vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal.”

Esekiels bok i Bibelen er mer enn 2400 år gammel, men tross avstand i tid er det nettopp i gog-krigenvåre dager at deler av boka er mest aktuell! Det 38 ende kapittelet hos Esekiel blir innledet med ordene om å vende ansiktet mot Gog i Magogs land. Hvem er så denne Gog, og hvilket land er det som skjuler seg bak termen ”Magogs land”? Det finnes selvfølgelig
mange ulike teorier omkring hva som skal skje i de siste dager og hvordan hendelsene vil inntreffe kronologisk. Når det gjelder forståelsen av “Gog profetiene” i Esekiels bok er det forholdsvis bred enighet om at kapitlene beskriver en fremtidig russisk krig mot Israel. De fleste profetigranskere er enig om at termene “Magogs land, Ros, Mesek og Tubal sikter til landområder nord for Svartehavet, det vil si de landområder som utgjør den russiske konføderasjon.

Videre lærer Bibelen at denne Gog, (Russlands leder) skal være anfører for en allianse av stater og nasjoner som skal delta i en framtidig krig mot Israel. Denne krigen blir blant teologene ofte omtalt som ”Gogkrigen” og har en vesentlig betydning i Bibelens puslespill omkring de siste tider. Den siste tids spenninger mellom Øst og Vest og Russlands direkte militære intervensjon først i Georgia (2008) og nå på Krim og i Ukraina vitner om et selvbevist Russland som er rede til å innta sin posisjon som den militære anfører for koalisjonen av stater som angripe Israel i en kanskje nær fremtid.

Anti-Israelsk koalisjon

Profeten Esekiel navngir en rekke av de nasjoner og folk som skal være Gogs allierte i krigen mot det jødiske folk. Enkelte av disse land blir navngitt med navn vi kjenner fra vår gog-2egen tid, deriblant dagens Iran eller Persia. (landet het Persia frem til 1935) Videre forteller Skriften at både Etiopia og Libya, (Put) skal delta i det russisk ledede angrepet. Tekstene forteller også at enkelte Europeiske folkegrupper skal delta på russisk side av konflikten. Teksten nevner “Gomere og alle dets skarer” og videre “Togarma folket i det ytterste norden”. Den hebraiske termen for ”Gomer” skal vist nok være ”germaner” . I følge slektstavlen i 1.Mos 10 var “Gomer” slektsfar til Togarma som er stamfar til Togarmafolket i “det ytterste Nord”. Både Norge og Skandinavia har helt klart rasemessig slektskap til “germanerne” som med andre ord er Tyskland. Germanerne talte opprinnelig urgermansk, som i tidens løp har gitt opphav til dagens germanske språk, bl.a. til tysk, nederlandsk, engelsk og de skandinaviske språk. De skandinaviske folks slektskap med germanerne gjør at det er en liten mulighet for at “Togarmafolket i det ytterste Nord” kan være ett eller flere av de skandinaviske land. På bakgrunn av dette har det blant mange profetigranskere vært spekulert i om også Norge skal delta i den russiske alliansen mot Israel. Opp gjennom årene har det en rekke ganger blitt framsagt profetier om ett fremtidig russisk angrep mot Norge, blant annet gjennom Lebesbymannens profetier fra 1907. Lebesbymannens profetier kan du lese her

 

 

2 tanker om “David Wilkerson forutså det mørke som igjen senker seg over Russland

 1. Langesæter wrote:
  “Dyret du såg, det var og er ikkje; men det skal koma opp or avgrunnen og gå sin undergang i møte.”

  Det stor om mange “dyr” i Bibelen. Men så vidt jeg vet er det bare ett som skal komme opp fra “avgrunnen”. Det står om dette i Joh åp 20, 3 : “Han kastet ham i avgrunnen, låste igjen og satte segl over, så han ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de tusen år var gått. Etter den tid skal han slippes løs for en kort stund.”

  Etter denne korte stunden skal han gå under for alltid.

  De fleste som studerer Bibelens profetider “ser” praktisk talt aldri det som skal skje etter tusenårsriket. I stedet plukker de ut litt her og litt der og setter det sammen til en passende “story”.

 2. Torstein. Gog og Antikrist er to forskjellige personer. Gog i Magogs land er sannsynligvis Vladimir Putin eller en fremtidig russisk leder og Antikrist er Recep Erdogan som er president i Tyrkia. Hans navn har også tallverdi 666. Det kan du sjekke her http://real-world-news.org/numerics/english-gematria.html#count

  Din ide om Bush kan du like godt parkere med en gang. Obama vil bli sittende sin tid ut, og George Bush er snart 70 år og vil garantert ikke bli president igjen. Dine teorier er like absurde som det jehovas vitner kom med om 1914. Jehovas vitner bommet om 1914 og du kommer garantert til å bomme om 2028. Ingen kjenner dagen eller timen og når du forsøker med 2028 er det rett og slett tipping. Du kan like gjerne prøve en lottokupong.

Det er stengt for kommentarer.