David Lane: Det er på tide at kristne i California reiser seg mot guvernørens tyranni

Økende kristen-motstand mot politisk motiverte smittevern-regler som innskrenker tros og ytringsfriheten Stadig flere amerikanske kristne velger nå å motstå lokale myndigheters smittevern-regler som går svært langt i å innskrenke kristnes tros og ytringsfrihet, Som Søkelys rapporterte har den berømte kristne pastoren John MacArthur besluttet å holde kirken åpen i strid med hva lokale myndigheter sier. John MacArthur er ikke alene. Stadig flere kristne ledere motarbeider nå åpenlyst myndighetenes smittevern-forskrifter og peker på at disse i realiteten skyver til side den grunnlovsfestede rett til å kunne komme sammen og tilbe Gud slik Skriften foreskriver. Det er på tide at kristne reiser seg og står opp i mot Californias tyranniske guvernør, sier David Lane i  American Renewal Project i en lengre kommentar i Charisma magazine.

Gavin Newsom by Gage Skidmore

Guvernør Gavin Newsom er blant dem som utstediger uretterdige lover og fordervelige skrivelser. Foto: Gage Skidmore

Lane er en av flere kristne ledere som nå maner Guds folk til reise seg i protest mot diktatoriske lokale ledere som misbruker Corona-pandemien for å stilne det kristne evangeliet. “California Guvernør Gavin Newsom var den første guvernøren som vedtok hold dere innendørs ordre på delstatsnivå. Fra den 19 mars ble alle innbyggere pålagt å holde seg innendørs og slik skjøv han til side fundamentale friheter, noe som var en overreasksjon som burde fått innbyggerne til protestere. Newson ble borgermester i San Francisco i januar 2004 og har vært en ivrig forkjemper for likekjønnede ekteskap og gjennom sin tid ved makten har han utferdiget det Bibelen kaller “urettferdige lover” og “fordervelige skrivelser”. Profeten Jesaja skrev dette ve rop over Gavin Newsom og hans likesinnede: “Ve dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser.” (Jes.10,1) Kristne og konservative i California har fått mer enn nok av den demokratiske guvernøren og det finnes mange grunner til at kristne nå åpent har begynt å trosse og utfordre Newsom som har gjort California om til et stinkende “shithole”. Den demokratiske guvernøren er tyrannisk figur som kristne har plikt til å trosse når denne overtrår det mandat Gud har gitt til embedet han besitter. Gjennom sine forordninger av 19 mars skjøv han til side vår grunnlovsfestede rett til tros og forsamlingsfrihet, og når vi vet at kirker ble ansett som “ikke essensielle” samtidig som både spritsjapper, abortklinikker og sentre som deler ut marijuana ble ansett som essensielle. På tross av denne grove urett valgte pastorer over hele California å stenge kirkene for all virksomhet fra 22 mars til 31 mai av forståelse og uten alvorlige motforestillinger. Når så guvernør Newson den 3 juli besluttet å forby felles-sang i kirkene er en grense nådd. “Underdanig underkastelse av totalitære regimer erkjenner og legitimerer bare statens absolutisme, og fører oss til 1 Samuel 17: 26b, “Hvem er denne uomskårne filisteren om at han skulle trosse hærene til den levende Gud?,” skriver Lane videre. Lane`s konklusjon er at den kristne kirke nå bør motarbeide og motstå tyranniet som uttrykkes gjennom den demokratiske guvernøren som også har nedlagt forbud mot felles bibelstudier i egne hjem. Samtidig tillater den demokratiske guvernøren at Black Lives Matter fritt kan arrangere store demonstrasjoner.

Får støtte

Evangeliske og religiøse ledere over hele California bør nå velge å trosse de urettferdige lovene og fordervelige skrivelsene som kommer fra det politiske lederskapet i California. Pastor John MacArthur er blant dem som nå vil ta i bruk sivil ulydighet og Norbert Link i  “Church of the eternal God” som har base i San Diego tok nylig et oppgjør med de lokale myndighetenes restriksjoner på religiøs virksomhet. Under en tale tidligere i juli utfordret Link religiøse ledere som frem til nå har gått på kompromiss og bøyd seg for myndighetenes forordninger med følgelnde spørsmål: “Er du også villig til å gå på kompromiss når myndighetene introduserer dyrets merke, og krever full underkastelse og tilbeding? Samtidig advarte han tilhørene om at USA kan stå foran en borgerkrig uavhengig av hvem som vinner valget i november. Når det gjelder Corona-restriksjonene er Norbert Link ikke i tvil. Det er satan som står bak og litt for mange pastorer er redde for å si i fra og stå opp mot Satan, sier Link som er evangelist i trossamfunnet han er en del av

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *