David Auke sjokkert over diktator-pastor Morten Edvardsen i Tønsberg Frikirke -ulv som splitter Guds folk med ubibelske krav

Morten Edvardsen som er pastor i Tønsberg frikirke får krass kritikk av David Auke

RETT OG SLETT SJOKKERENDE! VÆR SÅ SNILL Å VURDER Å DELE DETTE VED Å TRYKKE PÅ ‘Del’ SÅ ANDRE, HVIS DE BLIR UTSATT FOR DET SAMME, KAN FÅ HJELP! Dette opptaket har denne mannen som bærer tittelen pastor i en større menighet her i Norge ØNSKET at skulle bli tatt opp av sitt tv-team og derfor bør det absolutt ikke få bli stående uimotsagt! Jeg har fått dette opptaket tilsendt. Menigheten han er i har han vært med å bestemme at dørene skulle låses for i mange, mange måneder, skriver David Auke i dette lange innlegget på Facebook. I innlegget går forkynner David Auke knallhardt ut mot den ulv i fåreklær som kontrollerer og dikterer hva menighetens medlemmer skal mene og syntes om den omstridte dødssprøyta

-I og med at han går så kategorisk og beinhardt ut kan man spørre seg om han er helt desperat etter å dekke over sitt ansvar i dette og at han på tross av at han i så mange måneder har sørget for at dørene til menighetssalen har vært låst overfor medlemmene og i stedet for å ydmyke seg over dette sitt faktiske svik, i og med at han hele tiden har båret tittelen hyrde, så har han heller nå valgt å stå 100% på myndighetenes side og rått angripe de som VÅGER å si noe annet enn det han selv velger å si og han drar seg heller ikke for å misbruke ett Bibelvers i 2. Korinterbrev 11,3 og tar dette til inntekt for sin selvvalgte propaganda for sprøytene:

Ordet pastor betyr hyrde og han i likhet med så altfor mange andre i Norge som bærer samme tittel som han er i likhet med han fullt ut ansvarlige innfor Gud for hva de har gjort overfor den flokken de selv sier de leder. Den første menighet kom fysisk SAMMEN hver eneste dag! Mange som bærer tittelen pastor og leder i dette landet har aktvit bøyd nakken for myndigheter som har vært med å faktisk DREPE nordmenn – blant annet en helsearbeider i 30-årene ved å godkjenne en av sprøytene som forårsaket koagulering av blod som rammet hjertetfunksjonen. Da myndighetene til slutt innså at den sprøyta de selv hadde godkjent førte til død så stanset de denne, men da hadde allerede gamle og andre i yngre alder DØDD! To av de som ble rammet av dette var mødre! Mannen på tv-opptaket snakker om hvilket ansvar vi har som snakker imot sprøytene og farene ved disse, men han unnlater å nevne hvilket ansvar han tar på seg ved å så sterkt propagandere FOR sprøytene og hvilke skader som kan komme både på kort og på lang sikt i kroppene til de som velger å ta dem.

Legg merke til hvor stappfullt av selvmotsigelser dette innlegget hans er. Det han anklager de som advarer mot sprøyter for å gjøre er noe han selv igjen og igjen gjør i dette innlegget. Han sier at ingen skal nevne navnet Gud for å støtte sitt standpunkt i denne saken, men selv velger han å misbruke Guds Ord når han mener det støtter SIN sak. For å støtte saken sin så leser han fra 2. Korinterbrev 11, 3 og bruker Guds Ord for å angripe brødre og søstre som ikke støtter hans syn. Her er verset han velger å klart misbruke: ‘Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli FORDERVET og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus’.
Hvis noen som velger å gå SÅ langt i sitt misbruk av Guds Ord for å styrke sin sak så stiller de faktisk MEGET svakt hvis de i tillegg velger å anklage ANDRE for å skape splittelse!

Dette rett ut sagt misbruket av Guds Ord faller rett og slett på sin egen urimelighet og tar hele grunnlaget for å anklage ANDRE for å skape splittelse til å falle fullstendig bort da det jo er AKKURAT det denne mannen som velger å bære en pastortittel her gjør!
Skal man være medlem i denne menigheten denne mannen leder så sier han klart at det vil IKKE bli tolerert innad i menigheten NOEN ANNEN mening fra medlemmenes side enn den han her gir uttrykk for og som han har fått godkjenning av den øvrige ledelsen av menigheten å gå offentlig ut med overfor menigheten! Det har vel sjelden vært lagt et sånt åk av åpenbar og sterk kontroll over en menighets medlemmer og et sånt forbud mot å ytre NOEN annen tanke innad i denne menigheten enn den denne mannen gir uttrykk for i dette opptaket. Som selvstendige og tenkende mennesker er det rett og slett en fornærmelse mot den enkeltes RETT Guds Ord gir oss som kristne – at vi HVER FOR OSS skal granske Skriftene og SELV prøve alt og holde fast på det gode. Jeg hører IKKE at denne friheten gis til denne menighetens medlemmer så lenge denne mannen står som hovedleder i denne menigheten i denne saken ut i fra det han sier – tragisk nok helller det stikk motsatte.

Når ulike sprøyter – hvor ikke EN enda er fullt ut godkjent og hvor de heller IKKE er fullt ut testet ut på dyr en gang slik som andre eldre og kjente vaksiner er – og innholdet i enten alle eller i hvert fall de nå mest brukte i Norge er SYNTETISKE og IKKE biologiske slik som de tradisjonelle og ekte vaksinene er så er det merkelig å høre hvor bastant uttalelsen til denne mannen som bærer en pastortittel er.
I et skriv så sier eu at dette er et EKSPERIMENT som nå blir utført på menneskene, men INGEN – ikke medisinselskapene, ikke myndighetene og heller ikke denne mannen som ønsker å bære en pastortittel kan garantere NOE om de negative bivirkningene innholdet i disse sprøytene både HAR skapt og KAN skape både på kort og lang sikt i kroppene til dem som tar dem – også i kroppene til denne menighetens medlemmer. Det er meldt inn OVER TRETUSEN tilfeller av ALVORLIGE bivirkninger til statens legemiddelverk etter sprøytene i Norge – et tall som stadig har blitt større og større. Vi VET også at noen allerede har DØDD på grunn av å ha tatt en eller flere av sprøyter som myndighetene har godkjent. Pasientskadeserstatningen har allerede godkjent økonomisk utbetaling av erstatning.

Å være en kristen betyr IKKE at man dermed er nektet å bruke den logiske sansen Gud har gitt den enkelte og heller ikke at man ikke skal få lov til å mene noe om sanne opplysninger og fakta som kommer fram – fakta og opplysninger som også gis fra myndighetene og offentliggjøres av dem. TVERT IMOT så sier Bibelen av vi som er kristne kan rope om å få VISDOM så vi kan gå rett fram i livet i forhold til de ulike ting som møter oss. Bibelen sier at vår kropp som kristne er et tempel for Den Hellige Ånd.
Når vi nå VET at rapportene om helseskader som meldes i fra om fra folk som selv har tatt sprøytene – mange har skjedd rett etterpå eller etter meget kort tid etter at de fikk stikket inn i armen – bare blir flere og flere og flere for hver eneste dag som går og ledere som ønsker å bære en pastortittel sier rett ut at andre meninger enn å følge alt det myndighetene sier IKKE vil bli TOLERERT i menigheten i denne saken hos medlemmene så har en slik mann inntatt en stilling som en MENINGSDIKTATOR og lagt et uendelig ÅK av STERK kontroll over ALLE medlemmene i denne menigheten.

De medlemmene som stilltiende da bare godtar dette åket å bli lagt over seg og bøyer seg under det skal selv avlegge regnskap for hvordan de innrettet det korte livet de fikk i gave og den lederen og de lederne som står for et slikt meningsdiktatur, misbruk av Guds Ord og sterk kontroll over andre, skal SELV en dag måtte stå fullt ut til ansvar for dette om de ikke omvender seg og tar tilbake de lenkene de har tatt i bruk for å binde de menneskene som de har ansvar for som medlemmer.
Sannheten vil alltid komme for en dag og som man sår så SKAL man høste. Å tenke på hvilken høst en slik utøvelse av en så sterk kontroll som gjøres her bør ikke gjøre den som står for denne sterke kontrollen rolig……

Denne mannen driver også med vranglære når det gjelder hva Bibelen sier om hvordan vi som kristne skal forholde oss til verdslige myndigheter. Det står IKKE i Bibelen av vi som er kristne er kalt til å velsigne verdslige myndigheter – som denne mannen så feilaktig påstår. Det står at vi som kristne ska BE for myndighetene så VI skal kunne utføre vårt oppdrag i fred med å bringe evangeliet ut. Og det står IKKE i Bibelen at vi som kristne ikke er helt frie til å utøve sivil ulydighet når påbudene fra myndighetene går IMOT de påbudene som gis oss i Bibelen. Denne falske underleggelsesteologien har IKKE denne mannen på videon noen som helst Bibelsk dekning for å hevde!

De myndighetene denne mannen i videoen uttrykker sin STERKE tillit til og som han på dessverre på så direkte vranglærersk vis sier at vi som kristne er kalt til å underordne oss – da vi jo IKKE er kalt til å underordne oss myndigheter når disse innfører tiltak som går IMOT det som Guds Ord klart sier og Bibelen sier at vår kropp er et tempel for Den Hellige Ånd – de myndighetene står for følgende:
DRAP på over ELLEVE TUSEN små og uskyldige barn inne i sin mammas mage hvert eneste år – nå over 602 TUSEN Ola og Kari nordmenn på bare litt over 40 år.
Aktiv støtte til islamistiske og jødehatende terrorister- nå ca. 900 MILLIONER norske kroner i året hvor mye av pengene havner i lomma på ondskapsfulle terrorledere og hvor penger også går til å hjernevaske arabiske barn til jødehat.

Grov seksualisering ot sterk kjønnsforvirring overfor BARN helt ned på BARENHAGENIVÅ med alle de ufattelig tragiske konsekvenser dette vil få i disse små og så lettpåvirkelige barna.
Dette er bare NOEN av de klart anti-Kristelige punkter som myndighetene i Norge AKTIVT står for og aktivt arbeider for som er de SAMME myndighetene denne mannen i videoen på helt vranglærersk vis sier at vi som er kristne er KALT til å UNDERORDNE oss! De første kristne UNDERORDNET seg IKKE når det myndighetene drev med stred med det Guds Ord påla de kristne å gjøre og når det stred med hvordan Bibelen sa de kristne skulle leve sine liv underordnet GUD den Allmektige og Hans Eget Ord!
HVA gjorde de første kristne når myndighetene den gangen FORBØD dem leve ut sin overbevisning ved å forkynne sannheten og evangeliet? De begikk sivil ulydighet mot myndighetene og forkynte åpent i full offentlighet det som brant i hjertene deres. Så kom myndighetene og arrersterte flere av dem og da ÅPNET Gud fengselsdøra på det offentlige fengselet styrt av datidens myndigheter og de gikk rett ut igjen og fortsatte å gjøre det de var kalt til – KLART IMOT det taleforbudet som var utstedt av myndighetene overfor de kristne.

Under 2. verdenskrig hadde vi i Norge også myndigheter. Partiet nasjonal samling styrte landet i samarbeid med tyskerne og den sentrale politiske ledelsen som var før disse myndighetene styrte hadde forlatt landet slik at de myndighetene som var igjen på norsk jord var de myndighetene som fantes fysisk i landet. Prestestanden i statskirken stod alle eller i hvert fall et meget stort flertall IMOT de myndighetene som da var på norsk jord og de var villige til å betale prisen det ville koste å bli anklaget for å begå sivil ulydighet.
Ett spørsmål jeg har tenkt på i det siste er: Hvis norske myndigheter hadde krevd at menigheter IKKE kunne møtes fysisk de neste fem år hva hadde mange av de som i dag bære pastor- og ledertitler da gjort? Hadde de som de allerede har stengt døra til menighetsbyggene i SÅ mange måneder fortsat å la hengelåsen henge på inngangsdøra til bygningene sine fram til år 2026 fordi de IKKE hadde vært villige til å bøye seg under Bibelordet som sier: Hold dere IKKE borte fra menigheten når den kommer SAMMEN, men heller bøyd seg under verdslige myndigheter og godtatt at disse myndighetene skulle få stå OVER Gud Allmektig i den menigheten de frivillig stod som ledere for?
Spør gjerne en som bærer er pastor- eller ledertittel om de da hadde fortsatt å holde bygningen stengt og avlyst alle offentlige samlinger hvis de verdslige norske myndigheter hadde KREVD dette i FEM år til? Hør hvilket svar de da ville gitt på dette og bedøm da selv hvor disse lederne står og hvem de først og fremst ønsker å tjene og underordne seg.

-Det denne mannen i denne såpass store menigheten her bevisst har gjort er så i mine øyne fullstendig avslørende at jeg vil anbefale deg om at du DELER dette innlegget så andre kan få øynene opp og selv avgjøre hvilke mennesker som kaller seg pastorer eller ledere som nå framover skal få være tilliten verdige av ditt medlemskap og din støtte også økonomisk.
Vi som kristne er forvaltere også av den økonomiske velsignelsen Gud gir oss, så be over og kjenn etter i din ånd om hvor GUD sier du skal gi dine penger framover og hvilke ledere som er verdige din tillit – også økonomisk – i tiden framover nå. Ved å så dine penger inn i ledere og arbeid i Guds rike som står for Gud i denne tid så vil du oppleve å så inn i god jord uansett hvilket press denne verdens ånd ønsker å utsette kristne for og uansett hvilken verdslig oppførsel og villighet til å gi en naiv tillit til verdslige og så ofte helt anti-Kristelige myndigheter og det klart uBibelske grunnlag disse legger for dagen som bærer tittelen av ledere som frivillig sier de ønsker å være ledere for andre kristne.
Alle skal måtte stå til ansvar for hvordan vi levde livet vårt på jorda. Bibelen sier at de som er ledere skal dømmes DESTO HARDERE. ( se videoen David Auke reagerer på ved å trykke på bildet)

Etter å ha sett denne videoen så er flere enn meg RYSTET over hvor langt denne mannen som bærer en pastortittel er villig til å gå for å tydeligvis TVINGE de han sier han er leder for til full underordning.
Fordi det han gjør her er så tydelig og fordi han da kan være en røst for andre som bærer en ledertittel og pastortittel i Norge i dag og fordi ordene hans skaper ett så SÅ klart skille mellom de som følger den linjen han her trekker opp og de som IKKE er enige i den linjen han så tydelig trekker opp, så mener jeg det er VIKTIG at du kan sterkt vurdere å DELE dette innlegget da det er så viktig nå at vi som kristne ser KLART og at vi kan finne sammen og søke støtte i hverandre i å avgjøre hva som er vår Elskede Hyrdes røst og hva som IKKE er Jesu røst til Sine barn og som IKKE setter i frihet, men som i stedet tar i bruk en vranglærersk bruk av Bibelen og en kontroll og som er så fullt av klare selvmotsigelser og hvor man selv gjør akkurat det man anklager andre for å gjøre.

Dette er IKKE ment å ramme noen personlig, men når noe deles i en offentlig sammenheng og den som gjør det så tydelig er helt bevisst på hva man gjør og ønsker å bære en kristen ledertittel så er det viktig at dette kan prøves og at kristne som rammes av de anklager som fremsettes av denne mannen kan få vite hvordan han velger å gå fram og at han da er ansvarlig for både hva han sier og for måten han velger å gå fram på. Synes forøvrig det er meget interessant høre på musikken som kommer etter innlegget er ferdig. Sangen som synges fremstår veldig dyster i tonen og musikken er i en helt annen tone enn sangen så det skjærer i ørene. Enhver får avgjøre om dette er tilfeldig at skulle komme så falskt og rett og slett fælt å høre på rett etter at budskapet til denne mannen var ferdig. Be for Kristi kropp i Norge og at SANNHETEN skal sette oss frie som kristne så evangeliet kan gå ut på en kraftig måte gjennom oss i tiden framover midt i alt det presset som nå forsøkes å legges på oss kristne i denne tid!

Skrevet av David Auke

Facebook Comments

10 tanker om “David Auke sjokkert over diktator-pastor Morten Edvardsen i Tønsberg Frikirke -ulv som splitter Guds folk med ubibelske krav

 1. Jeg leste bare raskt over. For å si det sånn, han er ikke alene. Store problemet i mange menigheter, er at de gjør pastorene/hyrdene til eneherskere – noe som bla. Trosmenighetene la en grunn for. Men da Israel valgte en konge til å herske over seg – så sa Gud til Samuel – at det var Gud de forkastet, ikke Samuel. Gud ønsker aldri eneherskere – fordi når noen får makt, så går det ofte til hodet på dem – og da blir det som det står i 3 Johannes brev:

  9 Jeg har skrevet noe til menigheten. Men Diotrefes, som gjerne vil være den fremste blant dem, tar ikke imot oss.
  10 Derfor vil jeg minne om de gjerningene han gjør, når jeg kommer. Han baktaler oss med onde ord. Og han nøyer seg ikke med det: Selv tar han ikke imot brødrene, og dem som vil gjøre det, hindrer han i det og støter dem ut av menigheten.
  3Joh 9f

  Jeg har sagt det flere ganger – at vaksinene, er som ett sverd gjennom Kristi Kropp – Gud skiller fårene fra geitene – og dette er starten på det. De som hører Åndens røst – som har en magefølelse av rett og galt – vil avsløre det djevelske ved vaksinene – de som har tettet til sine åndelige ører pga lysten til denne verden, vil hengi seg til ett autortært regime – som reiser seg på Korona vaksinene.

  Men du kan selv lese om Lester Sumrall og Howard Carter – når de var i Hitler Tyskland på 30 tallet – og talte i flere menigheter – så var mange av pastorene Hitler frelste – mer enn Jesus frelse. Jeg har tatt dette ut fra boken til Sumrall:

  https://opprettholdende.wixsite.com/okkultreligion/post/lester-sumrall-og-howard-carter-i-nazi-tyskland-f%C3%B8r-krigen

  Og Sumrall og Carter var i sorg, når de så hvordan de hadde behandlet jødiske bygninger – som var nedbrent og ødelagt. Senere ble pastorene sendt til arbeidsleirer og konsentrasjonsleire.

  For å forstå samtiden, så må man se tilbake i fortiden – fordi ting har det med å gjenta seg. Det som nå skjer med vaksinene, minner sterkt om det som skjedde på 30 tallet, da bla Nurberglovene ble slått igjennom – mot “undermenneskene” som jødene. I dag er vi som følger Kristus, og nekter å vaksinere oss, nåtidens “undermennesker” – du burde lese denne profetien – og se hvordan han advarer (jeg kan ikke gå god for alt som profeteres, men det er meget interessant at Gud taler og sier at vaksineringen er som merkingen av jødene før og under krigen):

  http://box2036.temp.domains/~toreblog/advarsel-profeti-om-ned-nedstengning-karantene-og-pandemi-3-mai-2020/

  Du skjønner, vi lever i høyprofetiske tider – og vi burde være våkne! Vaksinepresset varsler om Jesu snare gjenkomst. Og altfor mange kristne skjønner ikke hva som skjer, eller er forvirret.

  12
  2
  • Det er ganske oppsiktsvekkende det denne pastoren lirer av seg. Makan til politisk korrekt oppgulp fra en pastor har jeg knapt hørt noengang.
   Det er en ganske alvorlig åndelig sykdom denne pastoren og eldsterådet ser ut til å lide av.
   Denne pastoren legger et vanvittig press på sine medlemmer.
   Og han bør bærer et stort ansvar for de som stryker med eller blir alvorlig syke av vaksinen. I følge de siste tall har fire personer dødd av vaksinen den siste uken. Hva vil denne pastoren si til de pårørende som har mistet sine til vaksinen. Du har rett i at vaksinen er et sverd, et Guds sverd som skjærer gjennom menigheten. Etter å ha hørt denne “pastorens” propaganda-innlegg for å legge press på menigheten, må jeg si jeg ble fysisk dårlig. Hans fokus er å rette tilliten til MYNDIGHETENE. Det er ikke engang snakk om tillit til Gud og Hans løfter.

   4
   2
 2. Ja denne presten er virkelig på ville veier ,han forstår ikke tiden vi lever i og han sier det rett ut , han setter sin lit til denne verdens makter og myndigheter.

  HA OLJE PÅ LAMPENE JESUS KOMMER SNART !

  4
  2
 3. Dette er ikke noe nytt. På nitti tallet var alle “tros menigheter” slik. Da handlet det ikke om sprøyter, men om den rette tro. Var du ikke enig med pastoren, var du på vei til helvete. Jeg har hørt mange taler og utlegninger fra selvopphøyde pastorer som hadde den ene og fulle sannhet. Noe annet ble ikke tolerert. Da ble du kastet ut i kulden. I “tros meninger” er det to ting som gjelder. underkastelse og penger. Gir du ikke penger er det ute med deg. Da er du under forbannelse og kan like gjerne gå deg ille. Heldigvis kom jeg meg bort i fra dette. Jeg har ingen sympati med de som sitter under en slik fyr som dette her. Vi har fritt valg og kan gå ut døren og aldri komme tilbake. Så enkelt er det.

  • Hm.. har jeg ikke tenkt på…
   Men sant.

   Men jeg har litt sympati med noen av dem. Folk sitter der på møte og tror det skal være sånn. Hadde de studert i Bibelen, så hadde de våknet.

  • Ja, studert Bibelen, og ikke gått på limpinnen med djevelske læresetninger som åsatroens helveteslære og Platons udødelige sjel samt løgnaktig treenige gudetroll.

   5
   1
 4. Skrik, skrål, føleri og total mangel på bibelfundert lære er dessverre selve den åndelige kvernsteinen rundt halsen på alle trossamfunn. Fra Vakttårnet via katolikker og “protestanter” til pinsevenner og Søkelys.

  Derfor har Jehovah Gud – akkurat som i gamle Israel – oppreist enkeltstående profeter som meg og elleve andre worldwide. Vi er røsten fra himmelen som gir folkene det eneste sanne lys.

  6
  3
 5. Morten Edvardsen er en klok og god hyrde for side får. Han har medvirket til at IKKE smitten og sykdommen har spredt seg i sin kirke
  Nå kan de åpne igjen. Hvis troen er så dårlig at den går til dundass bare etter noen måneder med fravær av møter er den jammen dårlige saker………..

  • Skremmende hvordan en hyrde og pastor sprer konspirasjonsteorier.
   Han har vel fått sin utdannelse i en eller annen statlig og venstrevridd anstalt for indoktrinering. Kjenner jeg frikirken rett er han sikkert for likekjønnede ekteskap og pride også.
   Den lutherske frikirke er nøyaktig like “fri” som en fange på Ila.
   Det overrasker at ingen i den frikirken tør si i mot denne falske hyrde og forfører. Hva vil denne “pas-stor” si til pårørende av dem som dør eller blir skadd av kvaksinen?
   Jeg heier på David Auke. En sann Guds mann som ikke er redd for å si noe politisk og religiøst ukorrekt.
   Slike pastorer er ulver i fåreklær. Fårene kjenner ikke igjen hyrderøsten i det denne “pastor-figuren” lirer av seg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *