Dana Coverstone`s profetiske drøm, om kaos i september og november skaper undring og angst (Del 1)

Pastor Dana Coverstone`s angivelige profetiske drøm omkring hva som skal skje i Amerika i september og november har skapt et voldsomt engasjement blant kristne på sosiale medier. Både leke og lærde har lagt ut video-reaksjoner på det særdeles alvorlige budskapet Coverstone har formidlet. Selve hovedvideoen har nærmere 1,7 millioner visninger. Pastor Dana Coverstone er pastor for “Living Word Ministries” som er en menighet underlagt Assemblies of God og holder til i Burkesville, Kentycky. Videoen han la ut på YouTube er gått viral og på YouTube har et stort antall kristne lagt ut sine reaksjoner på det oppsiktsvekkende budskapet pastor Coverstone presenterer. Mens enkelte troende, spesielt Cessationistene mener at det hele er falsk profeti siden både nådegaver og profeti er opphørt, er andre kristne igjen åpne for at Gud faktisk kan ha gitt pastor Coverstone en profetisk drøm.

Pastor Dana Coverstone som er ledende pastor for menigheten “Living Word Ministries” i Burkersville i Kentucky, har frem til helt nylig vært en totalt ukjent mann som i stillhet og trofasthet har vært i tjeneste siden 1991. Han har en universitetsgrad i teologi fra Central Bible College. Han er opprinnelig fra Jasonville, Indiana.hvor han tjenestegjorde som ungdomspastor. I 2010 flyttet han til Kentucky og har tjenestegjort som pastor for den lokale pinsemenigheten i 10 år. Det var først etter at hans video om sine profetiske drømmer om hva som skulle skje i Amerika i 2020 gikk viral, at hans navn er blitt kjent blant millioner av kristne. I sin budskap om drømmen beskriver han at han fikk se kalenderen for år 2020. Han så januar og februar, men da han kom til mars så han en finger som understreket mars måned og deretter prikket med pekefinger på mars. Deretter så han april, mai og juni, og fingeren understreket  juni og prikket tre ganger på juni. Han fikk så se juli og august, og når kalenderen viste september, kom fingeren igjen frem og understreket måneden og prikket tre ganger på september. Deretter så han oktober og november, og igjen kom hånden til syne og slo på kalenderen og den eksploderte. I løpet av sin drøm fikk han to ganger høre det han tror var Guds stemme si “Gjør deg rede,” “gjør deg rede”. Hans video om drømmen kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=SAZGxTiX6bY&t=30s

På Zach Drew show

Dana Coverstone`s profetiske drøm var for to uker siden tema på The Zach Drew Show som er et YouTube program som tar opp tematikken profeti og endetid. I videoen under deler og drøfter Zach Drew pastor Coverstone`s profetiske drøm om USA 2020. De fleste profetiske ord om 2020 var intetsigende sukkersøtt nonsens totalt i utakt med den virkelighet vi ser foran våre øyne

 

Får støtte av flere pastorer, deriblant pastor Jim Legner:

En rekke kristenprofiler på YouTube har i etterkant av pastor Coverstone`s video lagt ut sine reaksjoner, motforestillinger eller tilslutning til Coverstone`s budskap. Enkelte navn, deriblant Dutch Sheets har gått ut mot pastor Coverstone`s budskap, mens andre igjen er spørrende avventende til det hele. Imidlertid er det flere troende som tror Coverstone`s drøm er fra Gud fordi de selv har fått lignende budskap. I videoen under taler pastor Jim Legner i Christian Fellowship of Pontiac om pastor Coverstone`s budskap og profetiske drømmer.

Hvilket stadie av kollapsen befinner Amerika seg i følger i del 2 av denne artikkelen

6 tanker om “Dana Coverstone`s profetiske drøm, om kaos i september og november skaper undring og angst (Del 1)

 1. Jeg har også hatt drømmer som i ettertid kunne fremstå som profetiske. Og jeg har hatt lignende drømmer som åpenbart ikke har vært det. Drømmer kan være et utrykk for ting som skjer i vår underbevissthet. Og faktisk tror jeg vår underbevissthet er mer lydhør for Den Hellige Ånd og andre åndelige fenomener enn vår bevissthet. Den påvirkes av alt mulig og kan virke som støy.

  Av og til hører jeg folk si at de påvirkes av noe de ikke kan sette fingeren på. Ett eller annet åndelig som “ligger i luften”. Dette mener jeg selv å ha opplevd også. Både possitivt og negativt. Merkelig nok opplevde jeg dette like før flyene ble styrt inn the twin towers. Men selv om følelser kan være utrykk for reaksjoner på faktiske ting som skal skje kan de vel knapt kalles profetiske. Men de kan sikkert forme drømmer.

  Man trenger ikke profetier for å forstå at USA og kanskje resten av verden står på kanten av et stup. Faren er åpenbar og det avgjørende slaget vil være høstens valg i USA. Biden er antagelig sjanseløs og de som prøvde å ødelegge Trump kan bare redde seg fra evig skam og vanære ved å sabotere valget. De har panikk.

  Situasjonen gir nesten litt asossiasjoner til nazistene mot slutten av 2. VK. Alle forstod at Tyskland ville tape. Men i stedet for å kapitulere holdt de krigen i gang så lenge som mulig. I praksis lot Hitler hundretusener dø bare for å gi seg selv noen uker lengere å leve. Slike primitive menneskelige karaktertrekk iklees ofte vidløftige ideologiske visjoner. Og de mest destruktive av dem har det til felles at de står i et sterkt motsettningsforhold til evangelisk tro.

  Jeg tror både Stalin og Hitler og veldig mange andre, hadde en klar bevissthet om at de hadde vendt kristen tro ryggen. Og jeg tror deres egen sjelelige kamp for å undertrykke bevisstheten om synd preget dem og deres politikk. De projiserte denne sjelelige konflikten på omgivelsene og gjorde alt de kunne for å utrydde allt som kunne minne dem om deres egen ondskap. De drømte om et samfunn og en ideologi hvor de selv hadde rollen som “gud” og synden var det normale.

  • Joe Biden og det demokratiske partiet virker mer og mer desperate.
   Deres storbyer står i flammer og gatene er overtatt av Antifa og Black Lives Matter aktivister.
   Joe Biden kaller i ren desperasjon Donald Trump for å være rasist. Og Nancy Pelosi som selvfølgelig er demokrat omtaler “Kina-viruset” som Trump viruset.
   Alle vet at det er tette forbindelser mellom det kinesiske kommunist-partiet og det demokratiske partiet.
   Vi må ikke glemme at Joe Bidens korrupte sønn også får penger fra Kina og det kinesiske regimet håper på at Trump skal tape -og støtter selvsagt derfor demokratene. Blir noen interessante måneder i USA i høst.

   4
   1
  • Det hele fremstår som uhyggelig.

   Dypest sett handler dette om noe man finner både i og mellom linjene gjennom hele Bibelen. Og det er motsettningsforholdet mellom selvopphøyelse, eller rettere sagt “stolthet” og ydmykhet.

   De ydmyke bekjenner sin synd og omvender seg mens de stolte bare rettferdiggjør seg selv. Koste hva det koste vil. Jo mer man forsvarer seg jo mer blir man sittende fast i sin synd. Og jo mer man synder jo sterkere blir behovet for å rettferdiggjøre seg selv.

   Fenomenet er så spesiellt at det har fått sin egen betegnelse i psykologien: Cognitive Dissonance Theory.

   Jeg tror dette har skapt mye splittelse både i politikken og i kristenheten. Noen fremsetter en eller annen mening og så er man for stolt til å innrømme at man tok feil. Og i kampen for å rettferdiggjøre seg prøver man å få alle andre til å mene det samme som seg selv for å få bekreftet at man “hadde rett”. Det ligger noe åndelig destruktivt i dette.

  • Har prøvd å forstå hvordan det er mulig å bli så ond som Hitler. Det siste avsnittet i “gjest” sin kommentar hjalp meg kanskje litt på vei. Bra formulert.

   Interessant også det ang. Cogn.Diss Theory.

 2. Overskriften sier at drømmen skaper undring og angst.
  Selvsagt. Hvis man tror det blir slik da.

  “Og nå vet dere hva som holder igjen for at han kan bli åpenbart i sin egen tid. For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet. Det er bare det at den som nå holder igjen, skal bli tatt bort. Og da skal den lovløse bli åpenbart…” (2.tess.2:6-8)

  Så lenge menigheten er på jord, kan ikke antikrist stå frem.

  • Menigheten består kun av mennesker. Og mennesker kan ikke gjøre stort fra eller til uten Gud. Idag kan vi se at “menigheten” ikke en gang er i stand til å bevare seg selv. En av grunnene finner vi i 2 Tess 2, 10:
   “Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst”.
   “Fordi de ikke tok imot og elsket sannheten” står i fortid og oppgis som årsak til at folk siden blir forført. Og jeg tror at “sannheten” i dette tilfellet er Guds Ord. Så det store spørsmålet er om vi tror på det som står i Bibelen eller ei.
   I Tess 4, 15 og utover står det:
   “Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og et støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.

   En oppstandelse fra de døde skal altså finne sted før opprykkelsen. Og i Joh. åp 20, 4 står det:
   “Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år. Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. DETTE ER DEN FØRSTE OPPSTANDELSE. Salig og hellig er den som har del i den FØRSTE oppstandelse.”

   Så da kan vi velge om vi vil tro på det som står i Bibelen eller ubibelsk lære fremsatt av predikanter som ønsker oppmerksomhet ved å klø folk i øret.
   En annen konsekvens av å stokke om på rekkefølgen av de hendelsene som Bibelen beskriver blir i dette tilfellet blir at ingen kan bli frelst etter en opprykkelse som kan skje når som helst. Ei heller de som ikke oppstår fra de døde før denne opprykkelsen. For dette beskriver den endelige avsluttningen for de troende i denne verden. Mange er så indoktrinert at de ikke lenger er istand til å se de åpenbare sammenhengene i Bibelen. Og jeg spør meg, hvis noen ikke forstå de nevnte bibelstedene over, hva kan de da forstå?

Det er stengt for kommentarer.