Dagens amerikanske krise ble forutsagt for 25 år siden -USA på vei mot andre stadiet i sammenbruddet Del2

Den fjerde dreining: Hva syklusene i historien forteller oss om USAs neste møte med sin skjebne  Amerika slik vi har kjent det er på en ubønnhørlig kurs mot sammenbrudd og kollaps. Gnisten er tent, noe vi har sett i løpet av det første halvåret av 2020 med Corona-pandemien, frykt for det usynlige virus, nedstengning av samfunnet, skarer av mennesker har mistet jobben og økende fattigdom og matmangel. Vi har også sett det i form av opptøyer, plyndringer, vold, drap og kriminaliteten har skutt fart i byer og delstater kontrollert av politikere som hater president Trump langt mer enn de er opptatt av sine egne velgeres trygghet og sikkerhet. Etter måneder med kaos er USA allerede gått inn i fase to av systemets kollaps, hvor folk flest mister tilliten til etablerte myndigheter og institusjoner. I løpet av våren og sommeren har vi sett hvordan Demokrater åpent har gått inn for å avvikle hele politistyrker og lokale demokratiske politkere har hengt seg på “defund the police” bølgen.

-Resultatet av demokratenes medvirkning til å undergrave systemet ser vi i form av en eksplosjons-artet økning i vold, drap, skyteepisoder og kriminalitet i flere amerikanske storbyer. Det som skjer nå ble forutsagt for 30 år siden -og det eneste som kan føre til utsettelse av sammenbruddet er kristnes bønner og Guds intervensjon i situasjonen. Over hele USA vil kristne samle seg til bønn og faste for nasjonen i september og kristenledere maner til samling rundt den eneste kandidaten som tar til orde for at lov og orden blir gjenopprettet. Boken “The Fourth Turning: What the Cycles of History Tell Us About America’s Next Rendezvous with Destiny” som ble skrevet av William Strauss og Neil Howe kom opprinnelig ut i 1996, tegner et dystert bilde av hva som vil ramme Amerika i det kommende finansielle kollapset og samfunnsmessige sammenbruddet.

Gnisten er tent

Etter at Coronapandemien sendte USA inn i full lockdown og 40 millioner amerikanere ut i ledighet og økt fattigdom har frustrasjonen bygd seg opp blant skarer av amerikanere. Deretter oppstod Black Lives Matter og Antia demonstrasjonene i kjølvannet av drapet på George Floyd . Marxistiske aktivister støttet av George Soros og Demokratene slapp så løs en bølge av opptøyer, drap, skyting og anarki i amerikanske byer samtidig som venstrevridde demokrater i sine områder langt på vei har strippet politiet for ressurser. Samtidig medvirker demokratene selv til å nedbryte tilliten til systemet gjennom et fire år langt uverdig politisk spill for å undergrave Trump og selve presidentembedet. Splittelsen og mistilliten mellom konservative og venstrevridde liberale er så dyp og bitter -at uansett hvem som stikker av med valgseiren under høstens valg, vil vedkommende være ute av stand til å forene nasjonen, med mindre Gud selv griper inn. Selv om sekulære mennesker som har tapt gudstroen selvfølgelig avviser det, står Guds ord og løfter fast: “.. og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker sig og beder og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og læge deres land.” (2.Krøn7,14)

På vei inn i 2 stadium av USAs kollaps

I videoen under publisert av Roger James Hamilton som tar opp budskapet i boken “The Fourth Turning” av William Strauss og Neil Howe forsøker Hamilton å forklare hva som skjer i lys av dette med sykluser basert på budskapet i boken til Strauss og Howe. I videoen forklarer ham den fasen vi nå er gått inn i og det som man kan anta vil skje med Amerika i månedene som kommer.

 

The Fourth Turning: Why American ‘Crisis’ May Last Until 2030

4 tanker om “Dagens amerikanske krise ble forutsagt for 25 år siden -USA på vei mot andre stadiet i sammenbruddet Del2

 1. Har president Trump fått nok av Solberg-regjeringen ?

  Det skjer dramatiske ting hva gjelder forsvar av Norge. USA har besluttet å trekke de kring 650 fast stasjonerte US – marines soldater – med 6-måneders syklus – ut av Norge. Halvparten var stasjonert i Værnes garnison og andre halvpart i Artilleri-kasernen på Setermoen i Indre Troms. Tilbake blir kun 20 soldater for vedlikehold av det militære materiellet som er lagret i to svære fjellhaller i Trøndelag. Dette materiellet består av bl. a. stridsvogner og annet utstyr for en motorisert US-brigade på 3000 soldater. Tanken var å fly inn 3000 US-soldater til Værnes på meget kort tid – om Norge eller Sverige ble angrepet av Russland.
  Om jeg har tolket signalene fra USA rett ; så vil de også fjerne sitt lagrede utstyr fra Norge.
  Det er Grønland som nå blir prioritert og USA har inngått avtale med Danmark om en omfattende militær oppbygging der – hvor en jagerfly – base allerede er i funksjon. USA frykter et Kina som driver og etablere seg i våre arktiske områder.
  Norge har tillatt Kina å opprette en forskningsbase på Svalbard. Nå viser det seg at Kina allerede har plassert sitt eget navigasjonssystem på denne basen på Svalbard – på nivå med det amerikanske GPS-systemet som blir drevet av USA og som vi i Vesten benytter. Således kan kinesiske skip og fly navigere i våre områder med GPS-kommunikasjon fra deres egen base på Svalbard. Vi vet at USA i en krigssituasjon kan slå av hele GPS-nettet eller gjøre det enda mer nøyaktig om de vil. Men det kinesiske systemet blir kun kontrollert av Kina.

  • Interssant. Hvorfor ikke sende det du skriver her som innlegg til Søkelys? Du har jo greie på dette som gammel militærmann.

  • Jeg har analysert mer omkring den nye militære situasjonen her i Norge. Se min blogg : turestril.blogspot.com

 2. Jeg er enig i mye av det som sies om historiske sykluser men jeg er usikker på om det som ligger foran oss nå kan settes inn i en slik sammenheng.

  Da jeg for en god del år siden prøvde å forstå profetiene i Bibelen tenkte jeg at det først måtte skje noe virkelig dramatisk som stokket om på hele det verdensbildet vi har idag. Og for at det skulle kunne skje så måtte USA miste sin rolle som supermakt og evangelisk tro helt miste sin betydning i den vestlige verden. Kanskje er det dette som er i ferd med å oppfylles i disse dager.

  De utenomstatlige globale maktstrukturene har antagelig planlagt hvordan USA skal styrtes og en ny verdensorden opprettes. Og det ser ut som om de er helt sikre på at de vil vinne frem. Med tanke på antikrist så faller han kanskje inn i et mønster man har sett mange ganger før. Først planlegger man et nytt politisk system som skal skape fryd og gammen for alle. Så starter man en revolusjon. Og når det nye systemet etableres så oppstår det en kamp om lederrollen. Og straks en ny leder er på plass så starter denne prosessen med å gjøre seg selv til diktator.

  Man kan spørre seg om hvorfor slike diktatorer ofte har en karieere som ligner på Kong Sauls i det gamle Israel. Det handler nok om et par åndelig lovmessigheter. For det første, det som skjedde med Saul kunne skje fordi israelsfolket ønsket å bytte ut Gud med en konge. Og som det står i Matt 4, 8-9. Det står i djevelens makt å gi alle verdens riker og deres herlighet til den som tilber ham. Det kan faktisk se ut som om djevelen prøvde å friste Jesus til å ta rollen som antikrist. For djevelen har makt over alle som tilber ham.

  Jeg frykter at Norge kan få oppleve det samme som de islamistiske araberne ønsker for Israel. Norske politikere har støttet dem og promotert deres kamp i årevis. Og da snakker vi om tilstander vi knapt kan forstille oss. Og nå blir Norge kanskje stående helt alene i verden.

Det er stengt for kommentarer.