Croatian president added to Ukrainian kill-list

Den kroatiske presidenten Zoran Milanovich’s navn skal være lagt til den ukrainske listen over personer de ønsker å likvidere. Årsaken skal være at den kroatiske presidenten er for fred i stedet for krig. “Apparently, being in favor of peace in Europe is reason enough for the Ukrainian neo-Nazi regime to threaten the someone’s life. After criticizing the German Foreign Minister’s irresponsible pro-war remarks and emphasizing the importance of peace with Russia for European stability, Croatian President Zoran Milanovich has been added to Myrotvorets, the Ukrainian government’s public kill-list,” skriver nyhetsstedet Weekly Blitz

Nyheten om at også den kroatiske presidenten nå er kommet på den ukrainske listen over folk de ønsker å ta livet av har blitt diskutert på sosiale plattformer. Støtter man ikke den ukrainske krigføringen som også inkluderer bruk av kjemiske våpen og henrettelser av russiske krigsfanger risikerer man å ende på den ukrainske drapslisten.

Samtidig som vi kan melde dette er navn og bilde på den ukrainske nasjonalisten som henrettet tre russiske krigsfanger blitt delt på flere Telegram og VK. Hans navn skal være Sergei Makarenko. På flere russiske Telegramkontoer blir nå den ukrainske soldaten truet på livet: Seryoga hei. Du har en familie og slektninger. Vår hovedoppgave nå er å ta fra deg det mest kjære og nære. Vel, forstår du?,” heter det i trusselen mot den ukrainske krigsforbryteren.