Covid har avslørt åndelig fattige kirker, svake kirker og hvilke kirker som er trofaste kirker

Covid-19 krisen har på mange måter vært en fantastisk tid for Guds menighet. Krisen har nemlig avslørt de fattige kirkene, de svake kirkene opp mot den trofaste kirke. De svake og åndsfattige kirkene har lagt seg på ryggen og latt myndighetene styre deres virke, men den trofaste kirke som har forblitt tro mot kirkens Herre har lydig fulgt Guds kall og befalinger, trosset keiserens krav om å stenge kirkerommet for gudstjenester -og opplever nå en tilstrømming av mennesker som vil søke sammen til Gud selv om myndighetene forbyr det av smittehensyn.

Mens myndigheter og politi ikke har brydd seg det minste med de svake og åndsfattige kirkene -fordi de allerede er kuet og lydige, har forfølgelsen og angrepene blitt rettet mot levende og trofaste kirker, Kirker som er tro mot den Herre som har kalt dem til å stå støtt, være lys og salt i verden. Mange kirker og pastorer har kommet svekket ut av Corona-pandemien, kirkeledere, pastorer og prester har for all verden demonstrert hvor liten ryggrad de har der de underkuet og underdanige gjenåpner sine gudshus for noen uker eller måneder, Den trofaste kirke som har måttet se forfølgelse for Ordets skyld, og som har sett pastorene deres bli kastet i fengsel skinner som eksempler på de fellesskap det er verd å sokne til. Disse skinner som et lys på et mørkt sted, og pastor John MacArthurs Grace Community Church har sett betydelig vekst og mange nye har sluttet seg til den trofaste kirke, som frimodig har kommet sammen til gudstjenester, nattverd, bønnene og ordets forkynnelse under Covid-19 tiden.

Tim Hurd tar her en gjennomgang av søndagens gudstjeneste i Grace Community Church. En kirke som har fått betydelig respekt på grunn av at de har gått Herrens vei under Covid tiden

Facebook Comments

4 tanker om “Covid har avslørt åndelig fattige kirker, svake kirker og hvilke kirker som er trofaste kirker

 1. JAN HANVOLD SVEKET AV SALT BERGENSKIRKEN ?
  Ja , hvilke kirker kan man stole på i disse ulvetider. Visjon Norge og avisen Norge Idag kjøpte den verneverdige Forum Kino i Bergen. Restaureringsarbeider ble satt i gang og her ble det nok brukt mer enn 100 mill. kroner inkl. kjøpesum. Eierne måtte inngå samarbeid med den store Salt Bergenskirken som overtok , men Visjon Norge skulle kunne disponere lokalet et visst antall døgn i året – 15 år fremover. Fana Sparebank ville ha bort denne klausulen for å gi lån – og denne klausulen ble slettet. Så gikk lederen for denne Bergenskirken ut ( han er også leder for Pinsevennene på landsbasis ) og fortalte at de ikke hadde noe samarbeid med Visjon Norge i det hele. Da reagerte Jan Hanvold og fortalte at han var blitt lurt av denne kirken i Bergen. Ja , hvem kan man stole på ?

  • Jeg så Ture at Hanvold følte seg lurt av Salt.
   Det er slike “åndskamper” som rår i kristen-Norge.
   Kamp om makt, penger og lokaliteter.

 2. Åndelige fattig, svak eller trofast? Det kunne vært interessant å visst om noen i de trofaste kirkene ble smittet. Tror det ville sagt mest om tilstanden. Litt som med det eneste huset i Ålesund som ikke brant ned. Eller som de ganske begrensede områdene i et hav av død som aldri ble berørt av svartedauen.

  Uansett. Kina som utviklet covid-viruset bruker enorme resursser på å hindre spredning. Hvorfor? De vet at det fabrikerte viruset er så smittsomt at det kan sirkulere blandt folk i årevis, slik vi har sett. Og de vet at anntall smitteoverføringer statistisk sett er synonymt med antall mutasjoner, slik som vi også har sett. Og de vet at det er statistisk sannsynlig at det plutselig kan oppstå en langt farligere variant som er like smittsomt som delta-varianten hvis de ikke får stoppet epidemien. Da kan det oppstå panikkartede tilstander som kan få så katastrofale følger at ingen kan forestille seg det. Men skildringer fra svartedauens sammtid kan gi noen ideer.

  En ting vet vi. En effektiv lockdown på noen uker hadde vært nok til å utrydde viruset. Og dette er kanskje det som undergraver politikernes troverdighet. Som Biden f. eks lar smittede sydamerikanere flomme inn i USA har den norske regjeringen latt utlendinger flomme ukontrollert inn i Norge.

  Rent politisk minner det som skjer idag om et klassisk fenomen som har skapt mye elendighet. De politikerne, som antagelig vet mest, har sagt og gjort veldig mye dumt. De har vikarierende agendaer og lyver så åpenlyst at de mister tillit. De får folk mot seg og de misstenker dem for å ha bare skummle hensikter. Diskusjonen tilspisser seg og blir stadig mer ensidig og mindre objektiv. Det blir nesten umulig å trekke noen klare konklusjoner.

  Hvis det virkelig finnes en global elite idag som har planlagt dette, så vil den helt sikkert fungere litt som frimureriet, eller slik Platon mente var den best måten å kontrollere en stat. Man setter seg noen mål og velger en strategi. Så bestemmer man virkemidlene og hvem som skal iverksette dem. Men de forskjellige gruppene trenger ikke å vite om hverandre og de nederst på rangstigen blir innviet i tilsynelatende “fulle sannhet”. Men jo høyere opp på rangstigen man kommer jo flere “lag” av “sannheter” blir man innviet i. Men hvert “lag” av sannhet har bare til hensikt å gi inntrykk hva som er nødvendig for å nå et veldig høyverdig mål og at alle som har lavere rang ikke er “modne nok” til å bli innviet “i den fulle sannhet”. Bare “stormesteren” selv, som sitter på toppen og trekker i trådene, vet allt.

  Utrolig? Ja! Men i diktaturer er ikke dette uvanlig. Spesiellt tydelig ble dette under Hitlers siste tid som diktator. Det finnes psykopatiske, ekstremt effektive mennesketyper som lett føyer seg inn i slike byråkratiske systemer. F. eks Martin Bormann.

  • Det finnes helt sikkert noen i den trofaste kirke som blir smittet av virus.
   Også kristne får influensa om vinteren og også kristne dør av influensa.
   Poenget er vel at en trofast kirke ikke slutter å følge Guds ord fordi en jordisk myndighet krever det av dem.
   For den trofaste kirke er bønnen, fellesskapet, dåp, nattverd og Ordets forkynnelse viktigere enn alt annet.
   Selv under andre verdenskrig kom Guds folk sammen til bønn og møter tross risiko om å bli bombet.
   De setter i alle forhold sin lit til Gud, men bruker selvfølgelig også den fornuft Gud har gitt.
   Det har nok ganske sikkert hvert noen i MacArthurs menighet som har vært smittet av viruset.
   Men Guds rike og de forordninger Gud har gitt den trofaste kirke -er viktigere. Vi vet at tid og hendelser rammer oss alle.
   For en kristen er det som for alle andre. En tid for å leve og en tid for å dø.
   Jesu Kristi kirke kan ikke la frykt eller menneskelige forordninger avgjøre hvorvidt vi skal komme sammen til samfunnet med de hellige.
   Kirken og Jesu Kristi sak er større enn livet -og det var jo nettopp derfor kristne går i fengsel og død for Navnets skyld.
   Vi kan alle bli rammet og før eller siden vil døden banke på vår dør, men vi kan ikke la frykt for dette styre våre liv.
   Ei heller la frykt styre den kristne forsamling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.