Corona-viruset: La oss rope til Gud for nasjonen -kristenfolket må ydmyke seg og gå på kne innfor Herren

Daniel i bønn til Gud for nasjonen. Nå må det norske kristenfolket vende seg til bønn for vår nasjon i disse krisetider.

“Da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer under faste og i sekk og aske. Og jeg bad til Herren min Gud og bekjente og sa: Akk, Herre, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer miskunnhet mot dem som elsker dig og holder dine bud!  Vi har syndet og gjort ille og vært ugudelige og satt oss op imot dig; vi har veket av fra dine bud og dine lover.  Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre fyrster og våre fedre og til alt folket i landet,”står det skrevet i Daniels bok kapittel 9 vers 3-12. I dette avsnitter møter vi troens mann Daniel, som går i forbønn for sitt folk og nasjon. “Dig, Herre, hører rettferdigheten til, men oss vårt ansikts blygsel, som det sees på denne dag – oss, Judas menn og Jerusalems innbyggere og hele Israel, både dem som er nær, og dem som er langt borte, i alle de land som du har drevet dem bort til for den troløshets skyld som de har vist mot dig.  Herre! Oss hører vårt ansikts blygsel til, våre konger, våre fyrster og våre fedre, fordi vi har syndet mot dig.

-Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og forlatelse. For vi har satt oss op imot ham,  og vi hørte ikke på Herrens, vår Guds røst og fulgte ikke hans lover, som han forela oss ved sine tjenere, profetene; men hele Israel overtrådte din lov og vek av fra dig og hørte ikke på din røst; derfor blev den utøst over oss den forbannelse som han hadde svoret å sende, og som står skrevet i Mose, Guds tjeners lov; for vi hadde syndet mot ham,  og han opfylte de ord som han hadde talt mot oss og mot våre dommere, som dømte oss, og han lot så stor en ulykke komme over oss at det ikke under hele himmelen har hendt noget sådant som det som har hendt i Jerusalem.

Dette var den bønnen profeten Daniel ba til Herren Jahve gjengitt i Daniels bok kapittel 9 vers 3-12. Bakgrunnen for Daniels frimodige bønn var en dom som hadde rammet nasjonen. Nemlig at Judea og Samaria var blitt angrepet av det Babylonske storriket, og at folket ble bortført til Babylon. Der hadde de nå vært i fangenskap i 70 år og årsaken til at folk og nasjonen kom i den situasjonen var rett og slett synd og ugudelighet. Folket hadde vendt seg bort fra den Levende Gud og Hans bud og gitt seg i kast med avgudsdyrkelse og et tøylesløst liv. Vårt folk og land står nå midt i den største krise vi har opplevd i nyere tid. Dette viruset påfører ikke bare folk sykdom og for enkelte også døden, men konsekvensene av nedstengningen av deler av næringslivet vil føre til arbeidsledighet, betalingsproblemer, fattigdom og bedrifter vil gå konkurs. Og dersom dette blir langvarig kan konsekvensene for land og folk bli større enn vi aner og forestiller oss. Dette er ikke tiden til å tenke: “Ha, hva sa vi” eller si “Norge får som fortjent” -selv om det er sant at vår nasjons fosterdrap, egoisme, homoseksualitet og brudd på Guds bud, er synder som vil innhente osss som land og folk. Guds vilje med Kari og Ola Nordmann er slett ikke død og fordervelse, men at alle skal komme til sannhets erkjennelse og bli frelst, gjøre bot og komme til tro på Herren Jesus.

Bønn og faste for nasjonen

Bønn: Her strekker en ung farget kristen gutt ut sin hånd i omsorg for en hjemløs

Den ånd som bør være i oss nå, som troens folk er frimodighet og tillit til at Gud har full kontroll. Det er sant, vårt land og folks mange synder og liv i ugudelighet gjør at vi ikke fortjener Guds nåde og gunst. Vi som tror på Jesus er alle frelst av nåde, ved tro og alt er en Guds gave gitt utelukkende på grunn av Jesu blodige offer på Golgata kors. Vi trenger å minne Gud på hans underfulle nåde og ikke gjøre krav på våre “rettigheter” som endel falsk forkynnelse har innbilt oss at vi har. Tiden er nå kommet for å gå på kne i bønn og sette av tid til å rope til Gud for vårt land og folk, våre kjære, våre eldre, våre syke og selv for dem vi misliker eller har feider med. Som Guds folk må vi omvende oss og gå på kne og rope til Gud for nasjonen for det er ikke tvil om at dette som nå skjer vil få store og smertelige konsekvenser for svært mange familier og individer. Titusener på titusener av arbeidsplasser kan gå tapt, med store økonomiske konsekvenser for dem som rammes. Daniel var en bønnens mann i alle situasjoner, må Gud gjøre deg og meg om til bønnens menn og kvinner i denne alvorlige situasjonen for nasjonen. Måtte Gud snu denne katastrofen slik at det blir til frelse og nytt liv og håp for mennesker i dette landet som engang var et lys for nasjonene gjennom de tusenvis av misjonærer og forkynnere vi sendte ut. La oss alle be!

Kjell Andersen

15 tanker om “Corona-viruset: La oss rope til Gud for nasjonen -kristenfolket må ydmyke seg og gå på kne innfor Herren

 1. Uansett om dette er overraskende eller ikke, la oss alle be for vårt land og folk.
  Gud kan snu dette til noe godt.
  Folk har panikk, mange er smittet, noen er syke, noen er døende og andre er døde.
  Tiden er kommet for bønn til Gud.

 2. Jeg tror dette er et sterkt endetidstegn. Noe jeg har trodd hele tiden. Jeg ber først og fremst om at Guds folk må våkne fra søvnen og se hvilken tid vi lever i, vende om, ydmyke seg og søke Gud i denne tid. Så vi kan ha Guds fred og være lys og salt i denne tid. Videre bekjenne all nasjonal synd og be om fortsatt nådetid. Og at DHÅ må dra på mennesker, som er fulle av angst, så de søker Jesus og blir født på ny. Det viktigste for meg i denne tiden er å klynge meg til Jesus, ikke bli forført, plyndre helvete og være med å befolke Guds rike. Så skal vi jo alltid be for de som styrer landet vårt, Israel og jødene og for ikke å glemme alle de som blir forfulgt pga troen på Jesus.

  • Dette er et tegn eller bevis på at vil lever i de siste tider. Min bønn er at kristenfolket skal våkne opp for alvoret i tiden, og søke Gud med tårer og be om en sann og ekte omvendelse i folket. Samtidig skal vi ha dyp medfølelse med dem som er rammet, og be om at Gud skal snu dette til frelse og omvendelse for folk og land. Vi befinner oss ved et historisk punkt. For noen tiår siden snakket folk om “før eller etter krigen”. Jeg tror folk vil komme til å snakke om “før eller etter Korona” på samme måte. Dette har potensiale til å kvele nasjonens økonomiske grunnlag. Allerede har oljefondet tapt flere tusen milliarder (på papiret) og mange har tapt stort på børskrakkene som har vært. At dette vil ramme folks arbeid og lommebok, er bombesikkert. Vi må be til Gud for våre medmennesker, slik at de blir frelst og født på nytt.

 3. Jeg ble ikke overrasket fordi jeg har bare kjent lenge at vi er kommet mye lenger enn vi aner.

 4. I dag har jeg tenkt på at dette blir en økonomisk krise med uante dimensjoner for Norge. Staten har ikke mulighet å redde alle små og store bedrifter som går konkurs etter hvert. Mange har store gjeldsbyrder : Både bedrifter og privatpersoner. Når de går konkurs ; så går dette ut over långivere som ofte er banker. Ja , banker vil også gå konkurs – og da mister man sparepengene sine. Selv om staten er garantist for 100.000 Euro ; så tror jeg ikke staten har mulighet til å innfri garantien. Pensjonsfond Utland er jo på vei nedover dag for dag.

  • Du har rett i det Ture. Folk er ikke forberedt og dette kan gå galt. Endetden er over oss, og midt i endetidens mørke må vi som tror på Jesus, Bibelen og bønn bruke våre kanaler for å be til Gud for land og folk. La oss be for de syke, de som er i frykt og for alle som neglisjerer og ikke forstår konsekvensene av dette viruset og de økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser denne vil få.
   Jeg er skremt av hvor få kristne som ber.
   Bønn er vår kommunikasjon med Gud, bønn om en siste vekkelse i endetidens mørke er nødvendig.
   La oss bruke vår kommunikasjon med Gud.

 5. Hvorfor har nesten ingen gjort som Josef i Egypt? I de gode årene med overflod, lagret han opp korn i store mengder, slik at når de magre årene kom hadde folket nok korn. I vårt overflodssamfunn kunne også husholdninger og bedrifter lagt seg opp en viss reserve, i stedet for å forbruke alt med èn gang, og dermed ikke ha en reserve å gå på når det butter imot. (1. Mosebok kap. 41).

  • Mye visdom å finne i Skriftens eksempler. Nasjonen Norge burde ha brukt mer penger på å bygge opp reserve kapasitet og nødlagre.
   Istedet gambler de oljerikdommen på børsene, jeg tror ikke det blir mye glede å hente ut fra å bruke penger på noe som ikke har annen verdi enn hva et panikkslagent marked verdsetter det til basert på blandingen av frykt og grådighet.

 6. Lukas forteller at et av endetidstegnene er ”pest”. Etter hvert som dette ser ut til å ta knekken på den verdslige økonomien kan det bli enklere å sette inn støtet mot offentlig religiøs utøvelse world wide via FN-vedtak. Når tiden for dette kommer er det Jehovah Gud selv som legger nasjonenes eliter ”i hjertene” å ødelegge all offentlig religion.

  Da kan eliten tilrane seg eksempelvis Vatikanets og andre trossamfunns gigantiske formuer. Og her hjemme er Kirken landets nest største eiendomsbesitter etter Statskog. Store verdier ligger klare til å melkes ut.

  Bibelen forteller at de etter å ha tatt ned religionene kommer med et ”kraftig rop om fred og sikkerhet” kloden rundt. Men det heter videre at ”mens de sier fred og sikkerhet kommer en brå undergaang over dem” – Harmageddon!

  2
  1
  • Der var du igjen – JV. Jeg visste du lå bakom og lurte.
   Var det ikke Harmageddon som skulle komme og ikke pest ?

   Du har uttalt flere ganger at DU er utvalgt sammen med 11 andre til å styre hele jorden. Da spør jeg : Er du nå innsatt i denne viktige stillingen ?

  • Svaret på NÅR Harmageddon begynner ligger ikke i verdslige hendelser – epidemier eller kriger. Men dette har og skal fortsatt prege endetiden vi har levd i siden folk reiste seg mot folk i den første verdenskrig som startet i 1914.

   Religionenes fall og det tett påfølgende Harmageddon starter først idet følgende i Åpenbaringen 7 inntreffer:

   3 «Rør ikke jorden eller havet eller trærne før vi har merket vår Guds tjenere med segl på pannen.»

   Englene holder altså de fire ødeleggende vindene tilbake til eventuelt jeg og mine åndelige brødre er endelig beseglet. Det er DETTE vi venter på. Paulus sa jo også lenge om seg selv at ”han ikke hadde grepet det” endelig før helt på slutten av sitt liv. Når og om dette inntreffer for mitt eget vedkommende vet jeg ikke. Men frem til den endelige beseglingen er det mulig for alle Jehovah Guds sønner å falle fra troen. At jeg er kalt vet jeg, lik Paulus visste det. Men skriften sier også at ”mange er kalt, men få er utvalgt.”

   Selv sier jeg klart som Daniel at jeg vil elske min himmelske Far og min storebror Kristus uansett hva som hender med meg personlig. Skulle jeg til slutt bli forkastet vil jeg være helt enig med Pappa. Jeg kunne faktisk ikke tenke meg å leve dersom det skulle bety at jeg på noen som helst måte vil være utgjøre et problem for Jehovah i fremtiden. Det er Guds hensikter som betyr noe. I den sammenheng er ikke mitt liv av betydning.

   Hva mitt håp og mitt kall angår får trøsten være Pauli ord i hans brev i 1. Korinterne 1:

   ”26 Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål og ikke mange med makt eller av fornem slekt. 27 Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. 28 Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, 29 for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud.”

   Tidenes tegn fortsetter jeg imidlertid å peke på, og det er ingen tvil om at vi lever langt ute i endetiden. Vi skal ”ikke skyve dagen langt bort”, samtidig som vi ikke kjenner verken dagen eller timen nøyaktig. Men Noah fikk vite tidspunktet for vannflommen 7 dager før flommen inntraff. Den som holder ut helt til enden skal bli frelst.

  • Harmageddon kommer nok – fordi Bibelen forteller om det. Men som et durabelig panserslag på den svære Harmageddon-sletten. Da jeg fikk se denne sletten der langt nord i Israel ; sa jeg til meg selv : Stridsvogn-lende. Israelerne har utviklet et våpen på sine stridsvogner som fungerer slik : Om en fiendtlig stridsvogn sender en panser-brytende granat mot en israelsk stridsvogn ; så vil stridsvognen svare med å sende en motgående granat i løpet av milli-sekunder – slik at de treffes i luften og ikke gjør skade på den israelske stridsvognen.
   Sist uke fikk jeg greie på at israelerne har utviklet et uhyre kraftig laservåpen ( stråler ) som kan nøytraliser innkommende missil mot landet. Fra før har de tre anti-missilsystem ( mot kort-mellom og langdistanse- missil).
   Til slutt : Israel har svært mange stridsvogner – således meget sterkt Kavaleri.

 7. Ja , i dag fylte jeg 78 år og må gjerne motvillig innse at jeg er en gammel mann. Tror at jeg er 28 – men når jeg skal komme meg opp av en glatt og isete fiskebåt ; så oppdager jeg alderen min.
  Sånn sett er jeg midt i faresonen med mange ulike sykdommer fra før. Men jeg har ingen redsel / frykt for coronaviruset.
  Jeg sier til meg selv det samme som Paulus sa : Om jeg lever eller dør så hører jeg Herren til !

  • Nei det skulle jeg ha husket! Gratulerer så mye på etterskudd! Husker da du ble 77, fordi bibeogtro.com hadde lært meg om de 77 slektsleddene fra Gud til Jesus :-).

   Ture, jeg har laget noe til deg:
   Gang 77 med 77 og pluss på staten Israels alder.

Det er stengt for kommentarer.