Corona-pandemien og krigsfrykt gjør at ungdommen drømmer om bortrykkelse og Jesu komme

Corona-pandemien, Covid-19, vaksinedødsfall, vaksinepass, dyrtid og økende frykt for at verden står foran krig har gjort mange nervøse og usikre på hva fremtiden vil bringe. Mens folk flest drømmer om å igjen kunne gå på nattklubber, nye en kald øl på uteservering, gå på dans og begynne å leve normalt igjen, finnes det ungdom som drømmer annerledes og om helt andre ting. Nemlig drømmer om at bortrykkelsen av Guds folk snart vil komme. I Skriften heter det om de siste dager: “Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger ha drømmer;” heter det hos profeten Joel og i Apostlenes gjerninger. Stadig flere kristne forteller at de har drømmer om bortrykkelsen og at den vil skje snart,

De fleste mennesker avviser ideen om en bortrykkelse av Guds menighet som tåpelig overtro og svermeri. Blant kristne er det delte meninger om når i Guds frelsesplan denne bortrykkelsen av Guds folk vil skje. Det snakkes og det krangles om bortrykkelsen vil skje før eller etter den store trengsel, og noen opererer med datoer de tror vil inneholde denne fremtidige begivenheten. En dato mange snakker om er 25 juli 2021, og disse mener da at vi har knappe fire måneder på oss til å evangelisere verden før innhøstningen kommer. Bibelen sier at ingen kjenner dagen og timen og dette gjør at det er lite grunn til å peke på bestemte datoer på kalenderen. Imidlertid er det grunn til å holde fast på at det vil skje snart. Mye av det som skjer i dag foran våre øyne bærer bud om at tiden er kort. Denne troen på at Jesus Kristus skal hente sitt folk hjem, er en tro den kristne kirke har hatt fra de tidligste dager.

“Og mens de stirret op mot himmelen idet han fór bort, se, da stod to menn hos dem i hvite klær, og de sa: I galileiske menn! hvorfor står I og ser op mot himmelen? Denne Jesus som er optatt fra eder til himmelen, skal komme igjen på samme måte som I så ham fare op til himmelen. (Apg 1,10-11) Siden ble disse ordene gjentatt i den kristne kirkes trosbekjennelse; “Skal derfra komme tilbake for å dømme levende og døde.” I vår tid har Corona-pandemien, krigsrykter, økende sosial uro, vaksinasjonspress og tiltagende forfølgelse av kristne over hele verden, skapt ny forventning om at løftene snart vil bli innfridd. Et annet og vel så tydelig tegn er at spottere ser ut til å samle seg mot troens folk og rope: “Ha ha, overtro, fanatisme, galskap osv osv, mens de ler, spotter og håner Guds folk, og den Gud som har gitt løftet. “I det I først og fremst vet dette at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer frem efter sine egne lyster og sier: Hvor er løftet om hans gjenkomst? for fra den tid fedrene sov inn, vedblir jo alle ting som de var fra skapningens begynnelse.,” 2 Pet 3,3-4. Uansett hvor mye disse spotter og kaller kristne fanatister og tullinger, vil det ikke hindre at denne dagen vil komme, -og blant kristne over hele verden er det en økende forventning om at tiden er nær. Og kanhende det er nettopp derfor at unge mennesker drømmer om dette, for tiden er nær..

Facebook Comments

42 tanker om “Corona-pandemien og krigsfrykt gjør at ungdommen drømmer om bortrykkelse og Jesu komme

 1. “JV” er en gammel telemarking som går fra dør til dør for å få folk til å tro på Rutherfords lære. Det fantes nemlig ingen slik religion før Rutherford oppfant den.

  “JV” har skrevet under veldig mange forskjellige navn på dette forumet og kan derfor kalles falsk. Han tør ikke si hvem han er og har ofte kalt kristne “djevelens barn” og “satans tjenere” osv. Han sier også at Den Hellige Ånd er et hode på et troll. En synd som kanskje ikke kan bli tilgivelse for.

  Muligens har han en psykisk lidelse. Han har storhetstanker om seg selv og tror han er en av veldig få “guds utvalgte”. Man kan i hvert fall trygt si at han mangler selvinnsikt.

  2
  7
  • Så nå er jeg altså fra Telemark og ikke lenger fra Hallingdal Ture? Hva blir det neste? Frekhaug?

   Ture: ” Han sier også at Den Hellige Ånd er et hode på et troll.”

   Du verden. Nå overgår du nesten CNN og Bill Gates Ture. Fortsetter du slik får du snart som gammel offiser tilbud fra Obiden om jobb på hans nye baser i Norge.

   Men det skal du ha – underholdningseffekten er formidabel. Vi her på Frekhaug ler så vi gråter!

   12
   1
  • JV’s opponnent kaller seg “vaksinert mot JV”. Han ser ut til å glemme at vaksiner nå har vist seg å være livsfarlige….

   7
   1
 2. Som Jehovas Sønn er jeg en del av de 144 000 som skal regjere over dem som bor på den nyskapte jorden.
  Jeg er skikkelig klar for oppgaven Jehova har gitt meg som er verdig til å drikke av kalken og spise av brødet.
  Jeg tok til meg av elementene en gang jeg besøkte et Rikets sal, -og alle måpte bare. De lot brød og vin gå seg forbi og når jeg tok og av nattverden, ble de rystet og forsøkte å stanse meg.
  Men for sent. Jeg både spiste og drakk og fikk da det himmelske håp, mens de andre bare har et jordisk håp.

  2
  13
  • Her bommer du nok stygt om du tror det gjelder meg. Jeg er ikke et Vakttårnvitne. Etter mitt skjønn er de som der kaller seg salvede der et perfekt motbilde til fariseerklassen.

   12
  • Det er ingen redning utenfor huset. Jehova har gitt oss den tro og kloke slave til å veilede i sannheten.
   Du står på utsiden av Jehovas organisasjon har ingen rett til å kalle deg et Jehovas Vitne.
   Det er kun døpte Jehovas vitner som har rett til å forkynne om Riket.

  • Så Jonas mener altså at noen har copyright på Jehovahs Navn? “Dere er mine vitner, at jeg Jehovah er Gud”, sier skriftene.Hvorfor tror du Jehovahs folk – jødene – ble forkastet og ikke lenger er Jehovahs vitner? De påstod seg jo å tjene Jehovah! De sa jo at ikke Jesus heller hadde noen rett til å bruke Navnet, og det var derfor de drepte han.Og hvem er dagens motbilde til dette forbildet? Kristenheten benytter jo ikke Jehovahs Navn.

   Du skjønner det Jonas at du er narret. Ett eksempel: Slå opp i Bibelen i 1. Korinterbrev kapittel 14:

   “Som i alle de helliges menigheter 34 skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale; de skal underordne seg, slik også loven sier. 35 Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det er en skam for en kvinne å tale i menigheten. det jeg skriver, er et Herrens bud. 38 DEN SOM IKKE GODTAR DETTE BLIR SELV IKKE GODTATT!.”

   Din menighet er altså IKKE godtatt av Jehovah Gud fordi dere lar kvinner tale “når menigheten samles”.

   Det er et vell av andre skriftsteder dere også BEVISST bryter. Men det holder vel at dere “ikke godtas” en gang – ikke sant? Eller er du så indoktrinert at selv ikke Bibelen hjelper?

   Men historieforbildene i Bibelen viser at dere har ett eneste håp.Du vet muligens at Davids odelssønn Adonja var en hårsbredd fra å bli salvet som konge. Men i siste øyeblikk vendte jødene seg mirakuløst bort fra ham og gikk over til Salomo.

   Det samme vil skje i trengselen når Jehovah ved Kristus gir den store skare anledning til å vende seg fra de salvede i det såkalta “styrende råd” og over til oss som har Jehovah Guds gunst.

   Som Bibelen profeterer vil de salvede Gud har forkastet (“Mange er kalt men få er utvalgt”) kastes ut av bryllupet og vike plassen for oss som Han godkjenner. Vi er “valgt ut av de som ingenting er, for at de som tror de er noe skal vike”.

   Vi som skal ta over er 12 stykker som skal bli deres nye ledere. Akkurat nå er vi like upåaktet og forhatt som Josef som brødrene kastet i brønnen, men som førte til at han kom til Egypt. Skal si de måtte ydmyke seg til slutt gitt!

   Så vend om til den sanne Jehovah Jonas, ellers kan det vise seg at du kjemper mot selveste Gud.

 3. Til “nysgjerrig”:

  Jesus banet veien for 144000 menneskers vei til himmelen der de gjennom det tusenårige fredsriket etter Harmageddon skal lede de overlevende menneskene og de hundrevis av millioner oppstandne frem til samme fullkommenhet som Adam tapte i Eden.

  Etter de tusen år er jobben gjort, og menneskeheten står akkurat der Adam og Eva stod FØR de syndet med viten og vilje. Dette er Jehovah Guds frelsesplan. Retten til liv i himmelen gikk aldri tapt for andre enn Satan og demonene.

  Jesu første etterfølgere ”sov” altså i døden frem til endetiden begynte i 1914. Da fikk disse hensovede den første oppstandelse til himmelsk liv. Fra da ble også alle de salvede som levde en oppstandelse i tur og orden når de døde den vanlige adamittiske død.

  Men resten av de salvede, hellige med himmelsk håp som finnes når Harmageddon starter, vil overleve denne trengselen sammen med de med jordisk håp som Jehovah Gud lar overleve. Disse salvede vil være på den nye jord i førti år for å bygge opp det nye, jordiske tusenårige administrasjonssenteret nord for det jordiske Jerusalem.

  Vi vil også der ta i mot de første som står opp til jordisk liv etter sin død. Dette er alle gamle trosheltene Abraham, Isak, Jakob m.fl. Disse vil lære den kristne tro og få åpnet ”de nye bøkene” av oss salvede i førti år. Disse skal så gjennom tusenårsriket lære opp alle de andre oppstandne til jordisk liv.

  Etter disse førti årene vil vi salvede BORTRYKKES til våre brødre i himmelen. Med en gang etter Harmageddon finnes nemlig ikke den adamittiske død lenger. DERFOR må vi tas livet av og rykkes opp i ett nu. Fra nå vil den ”nye jord” – menneskeheten – ikke lenger ha oss fysisk nærværende, men Rikets alle 144000 vil tjene dere fra himmelen som åndeskapninger. Bryllupet i himmelen mellom oss og Kristus kan også da skje når vi alle er samlet.

  9
  1
  • Det du skriver er noe den alkoholiserte advokaten Joseph Franklin Rutherfords fant på for rundt hundre år siden. Det var en “harmageddonreligion” som han brukte for å skremme godtroende folk til å selge dommedagsbøkene sine. Han spådde stadig nye dommedager for å kunne skrive stadig nye bøker. Slik tjente han mye penger og kunne kjøpe dyre biler, en flott villa og store mengder brennevin. At folk fremdeles tror på skrønene hans er faktisk helt ubegripelig. Hvorfor sjekker du ikke opp dette selv og spør deg selv hva du befatter deg med? Hvordan kan du tro at den alkoholiserte slubberten Rutherford var den “eneste sanne profeten”? Det var dette han gjorde krav på ovenfor alle de stakkars enfoldige menneskene som trodde på ham.

   2
   6
  • Det må du spørre Vakttårn-vitnene om. Jeg har ikke noe med dem å gjøre, og er selv totalavholdsmann.

   Synd du er ute av stand til, eller ikke tør å argumentere ut i fra Bibelen. Kjenner ikke denne Rutherfords tanker eller alkohol-forbruk. For meg kan jo du være en dranker. Det viktigste er at du blir voksen og kan imøtegå mitt bibelsyn. Det kan du jo ikke, og blamerer derfor deg selv som en åndelig pygme. Kom tilbake når du er konfirmert.

   7
   1
  • Skaperen heter ikke Herren, som er Baal på arameisk. Han heter JHVH – uttalt Jehovah. “Det blir bare få mennesker som overlever Guds straff”, sier Bibelen. Grunnen er grei. Bibelen sier: Hver den som påkaller Jehovahs navn skal bli frelst”. Dette navnet står rundt 7000 – syv tusen – ganger i Bibelen. Bruker du ikke Guds navn vil du dø for evig i Harmageddon.

   6
   1
 4. Jeg har et spørsmål til alle de som tror på Bibelen og mener noe om opprykkelsen.

  I 1 Tess står det:
  Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og et støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord!

  I 1. Kor 15 51 står det:
  Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder et støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette skjer, og dette forgjengelige og dødelige er blitt
  er blitt kledd i uforgjengelighet og udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og det som gir synden kraft er loven

  Og i 1 Kor 15, 22 står det:
  For liksom alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver og en i sin orden: Kristus er den første, deretter følger de som hører Kristus til, når han kommer. Så kommer enden når han overgir sin kongemakt til Gud, Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt, myndighet og velde. For han skal herske som konge inntil Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden.

  Handler disse skriftstedene om det samme?

  Og i tilfelle, når skal døden tilintetgjøres?

  Er det slik Johannes skriver i Joh åp 20, 13 at døden skal kastet i ildsjøen samtidig med at den gamle jord forsvinner og vi får en ny himmel og en ny jord?

  Det står: Havet gav nå sine døde tilbake og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var der, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen.

  Eller er det slik noen mener at alt dette med tusenårsriket bare var noe Johannes fant på?

  3
  1
  • Læren om den falske opprykkelsen

   Dessverre blir mange kristne lurt av den falske læren om opprykkelse før trengselen. Dette ble første gang forfektet av John Nelson Darby på midten av 1800-tallet.

   Matt 24:29-31 er helt klar på kronologien: “Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyermed stor makt og herlighet. Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre”.

   Mer komplisert er det egentlig ikke.

   Læren om bortrykkelse før trengselstiden kan vise seg å bli meget farlig, fordi disse kristne da ikke er forberedt på de vanskelige tider som ligger foran oss.

   Hva vil skje når millioner av kristne oppdager at de ikke blir opprykket, men må gå igjennom trengselstiden? Vil de da være i stand til å holde ut og forbli trofast i troen?

   Der finnes mye skrevet om dette, og her en et nettsted som går i dybden av dette temaet (for de som vil studere temaet nærmere): http://www.bibelstudie.org/114296812

   4
   5
  • Det du ikke forstår er at deler av Matteus 24 gjelder det jordiske Jerusalems fall og ødeleggelse i år 70 evt. Det du beskriver er tiden for Kristi KOMME/NÆRVÆR i 1914. På norsk heter det bare KOMME/NÆRVÆR, men gresk har flere varianter. Bl.a. apokalypsis, erkjomenon/erkjetai og som du siterer – PAROUISIA. En betydning av parousia er ”usynlig nærværende”. Slik må det være, for under endetiden – NÅ – skulle Kristus ”HERSKE MIDT I BLANT SINE FIENDER FOR Å SKILLE FÅRENE FRA GEITENE”. Når han til slutt kommer i APOKALYPSIS/ÅPENBARELSE, vil det ikke lenger være noen fiender tilbake å herske MIDT I BLANT, og alle ”fårene” er ferdig funnet.

   Det første ”komme” var altså i år 33-70. Det andre ”komme” var i 1914 ved hedningetidenes utløp. Og det tredje ”komme” kommer snart. Men Matteus 24 beskriver alle de tre ”komme” med blomstrende vokabular.

   7
   1
  • Jada 🙂
   og alle1000vis av opprykkelsesdrømmer er også bare oppspinn 🙂

   Hjertet mitt gråter for dere.

   1
   7
  • Ikke bare hjertet ditt som kan komme til å gråte dessverre. Men bevares – så lenge det er liv er det håp..

  • Det kommer en bortrykkelse, men ikke når som helst slik disse ungdommene drømmer om.
   Bortrykkelsen av Guds folk kan ikke skje før etter at Antikrist har stått frem og vi har gjennomlevd den store trengsel.
   Nå har vi sett hvordan den ene Trump profetien etter den andre har slått feil.
   Mange ser ut til å ha satset mye på profetiene fra Mark Taylor, Kim Clement med flere.
   Trump vant ikke valget og ble ikke president slik alle disse positive profetene hevdet. Jeg tror at alle disse er basert på sju fjell ideologien -at kristne skal få makt i samfunnet og verden skal kristnes før Jesus kommer igjen.
   Læren om de sju fjell er bunn falsk og det samme er læren om bortrykkelse før trengselen.
   Pre tribulation doktrinen motsier Jesu egne ord.
   Jesus var tydelig på at bortrykkelsen kommer etter den store trengsel.
   “Straks etter de dagers store trengsel” sa Jesus så på bakgrunn av Jesu egne ord kan vi frimodig gå trengselstiden i møte og forvente brudens bortrykkelse etter trengselen.
   Herren frelser oss fra vreden men trengsel er en prøvelse for Guds folk. En prøvelse vi alle må gjennom -enten vi liker det eller ikke.
   Dette er en av de ting vi ikke kan gjøre noe med.
   Guds folk har ikke kunnet stoppe pandemien fordi den er et ledd i den store trengsel vi nå er inne i.
   Vi snakker her om å holde ut til enden, og enhver av oss som har blikket festet på Jesus, søker ham i bønn og bibel, vil holde ut -fordi intet kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus.

  • …som disse ungdommene drømmer om..

   Ungdommene?? Bare fordi Kjell ha bilde av en ungdom? Tror du får ta en titt, så lenge du ikke aner hva du prater om 🙂

   Tusenvis drømmer dette. Mens de ikke husker andre drømmer så sitter disse gjerne for alltid, man blir preget for livet, og må advare andre. Enormt mange av dem har aldri snakket på you tube, de har heller ikke lyst, men får ikke fred, og gjør det. de bare VET at nå kommer opprykkelsen snart og må advare folk. Beskrivelsene er veldig like.

   Mens du får bare hvile i den fred du har med at du skal lide. Ha olje på lampen så slipper du å lide. Du sier du skal holde ut og sier også “kan vi frimodig gå trengselstiden i møte og forvente brudens bortrykkelse etter trengselen”. Du skal altså klare å holde ut…

   Joh.Åp 13:15:

   “…alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde ble drept”

 5. Overskriften stemmer ikke. Opprykkelsesdrømmene eksploderte lenge FØR koronaen kom. Fra 2017/18. Og det har bare fortsatt. Folk må bare prøve å argumentere og prate om smitte-effekt så mye de vil. Selvfølgelig vil det alltid være noe av det.

  Jeg tror ikke ungdommen har mer krigs og koronafrykt enn eldre. Eldre er skittredde. (kristne også) De er voksne, er foreldre og beste/oldeforeldre, mange av dem kjenner til evangeliet og vet hva de må gjøre, be Gud tilgi dem og ta imot Jesus som sin Frelser. De vet noe nærmer seg. Men mange av dem er stae, stolte og velger vaksine, Erna eller andre ting som sin redningsmann. De er konfirmert selv, og forlanger ofte at barna skal gjøre det samme, men prater aldri i huset sitt om Jesus., eller tar dem til søndagskole. Døper babyene sine, men…. babyer blir store og…. Ungdommen har knapt hørt om Jesus.

  Før var Norge et kristent land. Tror mange ungdommer vil bli opprykket og voksne stå igjen. Det kan skje idag. Svelger man ikke stoltheten snart og bestemmer seg for å bekjenne sin tro på Jesus, så ligger man dårlig an.

  Drømmene er IKKE bare blant ungdom. Barn og eldre også.

  https://www.youtube.com/watch?v=xRTW3S0Mn2A

  • Opprykkelse før trengselstiden er jehovas vitner sin falsk lære, det har ingenting med kristendom og gjøre .

   3
   6
  • Kristus kom usynlig tilbake ved begynnelsen på endetiden i 1914. Da startet oppstandelsen av de hensovede – fra tiden apostlene levde.

   Etter 1914 har de salvede, hellige med himmelsk håp tatt hjem til himmelen umiddelbart ved sin død.

   Bibelen er en profetisk bok, og “de som er tilbake” omtaler de salvede som fortsatt er tilbake på jorden etter Harmageddon for å etablere et nytt, jordisk administrasjonssenter. Da finnes ikke lenger den adamittiske død vi i dag lider under. Når derfor de gjenværende salvede da er ferdig med dette arbeidet må de “rykkes” opp for å komme hjem.

   Du har IKKE dette håpet Marella, og om du ikke tar imot tilbudet om evig liv på den nye jord, må du dø for bestandig.

   Lykke til med rett valg!

   9
   3
  • Det er ikke noe galt i å drømme. Slik får fantisien utløp og man får hjelp til å bearbeide inntrykk man får. Disse unge er sikkert påvirket av for mange filmer ala Left Behind som skiserer en bortrykkelse før trengsel som aldri kommer.
   Tesen om en bortrykkelse før den store trengsel har ikke rot i Guds ord, men er basert på bi belfremmede tanker til John Nelson Darby (1800-1882), som var lederen for Plymoyth- brødrene. Denne forførelsen har siden bredt seg om blant pinsevenner og blant noen lutheranere som har forlatt reformatorisk teologi.
   Jeg tror disse ungdommene blir skuffet dersom de forventer å vinne løpet uten å lide og kanskje dø for Jesu navns skyld.
   Jesus sa når bortrykkelsen kommer

   Matt 24,21-31: For da skal det bli så stor en trengsel som det ikke har vært siden verdens begynnelse og fram til denne tid, og som det heller aldri skal bli. Og hvis ikke de dagene ble forkortet, ville ikke noe kjød* bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet.
   Hvis da noen sier til dere: «Se, her er Kristus!*» eller: «Der!» så tro det ikke.For falske kristuser* og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig., Jeg har sagt dere det på forhånd. Så hvis de da sier til dere: «Se, Han er i ørkenen!» da gå ikke ut dit. Eller: «Se, Han er i de innerste rommene!» så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være. For der hvor åtselet er, der skal gribbene* samle seg
   Straks etter de dagers store trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himlenes krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Og Han skal sende Sine engler ut med en mektig basunrøst, og de skal samle sammen Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene ende* av himmelen til den andre.
   Det er dette som beskriver bortrykkelsen. Alt skjer etter den store trengsel som vi nå befinner oss i har skjedd.

  • Der kom det Kikki.
   Som ventet 🙂 Påvirket av Left Behind 🙂 Jeg ler!! Latterlig påstand. Filmene er eldgamle. Antall drømmer har eksplodert. Og du har ikke hørt mange fortelle om drømmene. Da forandrer du nok mening. Men du kommer aldri til å se dem fortelle tror jeg….. Det holder ikke med et par da 🙂 🙂

   1Tess 4:17 kommer Han FOR oss. Før trengselen.
   Joh Åp 19:14 kommer vi MED Ham.

   Han reddet Noah og redder oss 🙂

  • til JV
   hvordan kan du vite at Kristus kom usynlig tilbake i 1914 når ingen har sett han?? Hvordan se en usynlig mann!!
   haha, kan du virkelig tro på dette sludderet??

  • Åndeskapninger er ikke synlige for det menneskelige øyet. Vi vet derimot at han kom i 1914 fordi profetiene forteller oss dette. Fra den siste konge satt på Israels trone – kong Sidkia i 607 fvt. – skulle det gå 2520 år “frem til han kom som retten tilhører” – Kristus. Han skulle da herske i himmelen over jorden i hele endetiden før alle blir klar over ham i Harmageddon. Apokalypsis.

   Bare spør om det er noe annet du lurer på “hans henrik”. Det er det du lærer av vet du… :=)

  • De drømmer Hannah. Noen drømmer om å bli filmstjerner, andre drømmer om å bli millionærer. Noen drømmer en Tesla. Disse drømmer om bortrykkelsen.
   Om de får drømmene sine oppfylt vil vise seg.
   Jeg drømmer om Jesus.
   Så får verdens barn ha sine millioner og Teslaer.
   Har jeg Jesus har jeg håp, så får bortrykkelsen komme når den kommer. Om det skjer i morgen, eller i trengsel eller etter trengsel.
   Ett fett det. Alt dreier seg om å ha rett fokus når den kommer og at lampene ikke slukker.

   1
   1
  • “Verden er et galehus”;
   jeg mener EN ting, hans henrik , kikki JV mener en ANNEN ting, hvorfor velge å skrive til meg? Jeg har ikke skrevet noe til deg, men til kikki og dem. Alltid skal jeg “roes ned” her -pluss den evinnelige gjentagelsen om at “bortrykkelsen kommer når den kommer” bla bla. Har jeg ment noe annet enn at den kommer når den kommer eller?? Jeg vet som deg hva Bibelen sier, at ingen kjenner dagen osv. Og ingen ting hindrer opprykkelsen å skje nå. Selv om jeg skriver det så kan Gud allikevel ha en plan om å enda ha oss her i både 10 og 20 år til (selv om jeg tviler på det). Det håper jeg ikke, men er forberedt godt. Han er med og styrker meg hvert sekund. Det skrives veldig mye rart her i tråden og det minst viktige er vel å “roe Hannah ned”. Hannah trenger ikke roe seg, hun er vel mer rolig enn noen her, all ære til Jesus for det 🙂

  • Det kommer fra en utregning som er helt på trynet!
   JV har spådd verdens ende snart i 150 år og den kommer selvfølgelig ikke. Helt ufattelig at noen kan tro på dette sludderet. Når det er sagt så kan det jo være ironi fra JV.

   JV har spådd vedens undergang med spesifikke årstall, når de ikkke har slått til er de bortforklart med nytt lys og nye årstall, eks. 1870, 1914, 1925, 1975, 2000. For å prøve å ha litt troverdighet igjen fant de på Jesus usynlige komme i 1914. Det kan jo ingen se eller sjekke så da har de menigheten i sin hule hånd.
   haha, mange skrullinger i verden…………..

   2
   3
  • Bettina:

   Åndeskapninger er ikke synlige for det menneskelige øyet. Vi vet derimot at han kom i 1914 fordi profetiene forteller oss dette. Fra den siste konge satt på Israels trone – kong Sidkia i 607 fvt. – skulle det gå 2520 år “frem til han kom som retten tilhører” – Kristus. Han skulle da herske i himmelen over jorden og som nå skille fårene fra gjetene i hele endetiden frem til alle blir klar over ham i
   Harmageddon. Apokalypsis.

   Jeg tilhører ikke Vakttårnet Bettina. Hans Henrik er bare oppfyllelsen av de som fulgte etter apostlene og skrek og skrålte. “Gi ikke hundene det hellige”, sa Jesus.

   3
   1
 6. “En ny himmel og en ny jord” betyr ikke den bokstavlige himmelen og jorden. Bibelen er en ÅNDELIG veileder og bruker “himmel” – som er over menneskene – som et bilde på REGJERINGER. “Jorden” brukes som bilde på menneskeheten.

  Når det i 1.Mosebok heter at “hele JORDEN talte ett språk”, betyr ikke dette at eksempelvis Galdhøpiggen snakket. Det betyr at MENNESKEHETEN talte ett og samme språk før Babel kom på banen.

  Det Peter altså mener er at jordens regjeringer og deres ikke-kristne undersåtter menneskeheten skal ødelegges i Harmageddon.

  Jesus talte til “dem” i bilder for at de (Jehovahs motstandere) IKKE skulle forstå. (Slike som “gjest”) Gud gransker derimot hjertene slik at de sanne kristne forstår. Og slike skulle det bare være få av.

 7. En ting er at mange ikke tror på Bibelen og latterliggjør troende. Noe annet er vel det som denne bloggen tar mål av seg til å gjøre. Nemlig skille mellom vranglære og det som står i Bibelen.

  2. Peters brev ble nevnt. Hva sier Peter at vi skal vente på? Jo, at jorden skal forgå med et drønn og at vi skal få en ny himmel og en ny jord. Og inntill dette skjer vil folk gjøre narr av alle de som venter på Jesus. Dette må jo bety at de dødes oppstandelse og opprykkelsen vil komme like før jorden går under. Men folk ser utrolig ofte bort i fra det som står i Bibelen hvis det ikke passer med det de “drømmer om”. De henger gjerne ut ekstreme predikanter for deres vranglære men er lite villig til å gå i seg selv.

  Peter skrev: Men vi ser frem til det som han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Fordi dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vinn på å bli stående for ham med fred uten flekk og lyte. Og når herren i sitt tålmod dryger med å komme, så skal dere se det som en mulighet til frelse. Det samme har jo goså vår kjøre bror Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom som er gitt ham. Om dette taler han også i alle de brev hvor han kommer inn på disse spørsmål. Det er noen ting der som er vanskelige å forstå, og de ukyndige og usikre fordreier dette; det samme gjør de også med de andre skriftene og det blir til deres egen undergang.

  Peter kommer med en svært alvorlig advarsel mot spekulasjoner. Spekulasjoner har en tendens til å spre seg og ende opp som sekterisk lære. Som f. eks at alle som ikke har “tatt i mot Jesus” skal pines fryktelig til evig tid, “fordi gud er så god”. Jeg tror denne lære alene har skadet den evangeliske kirken katastrofalt.

  Det som vanskelig kan diskuteres er at de de døde skal oppstå før opprykkelsen. Og dette passer veldig dårlig med det Johannes sier i åpenbaringen 20, 5.

  Men de stae og egenrådige legger liten vekt på hva som står i Bibelen. De ønsker heller ikke å la seg begrense av at noe “ikke står i Bibelen”. Det eneste de bryr seg om er det som klør i sine egne ører eller å mene det samme som de andre i menigheten. Ofte blir drømmene preget av dette. Akkurat som alle de profetiske drømmene om Trumps valgseier.

  Jeg tror Gud ser etter ydmyke realister som forstår viktigheten av lydighet mot ordet. Det kreves noe av de som Den Hellige Ånd skal virke gjennom.

 8. Ungdommene er dessverre latt i stikken av en ateistisk foreldregenerasjon og de fleste vil følgelig miste sine liv sammen med foreldrene under Guds inngripen. Slik er det profetert i Jehovah Guds ord:

  ” 17 Og jeg så en engel som sto inne i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelhvelvet: «Kom hit, kom sammen til Guds store festmåltid! 18 Dere skal få ete kjøttet av konger, hærførere og mektige menn, kjøttet av hester og rytterne deres, kjøttet av alle mennesker, både frie og slaver, små og store.» Åpb.19:17,18

 9. når vi blir voksne tar vi gjerne ett verdivalg, i mitt tilfelle valgte jeg å legge livet mitt i guds hender, men en opprykkelse til himmelen betyr jo at vi dør fra det livet vi kjenner på jorden, ikke at vi blir rykket opp til himmelen før trengselstiden, trengselstiden er her allerede, og alle mennesker frelste eller ikke frelste må gå igjennom alle de enorme problene som ligger foran oss, men de som er frelste kommer til himmelen. Men i trengselstiden vil mange mennesker omvende seg.

  2
  8
  • Desverre vil du ikke bli bortrykket Marella. Ditt eneste reelle håp er å vende om til Jehovah Gud, døpe deg til Hans Navn og få en mulighet til å leve på den nye jord under ledelse av den himmelske Kristus og hans 144 000 bortrykkede medregenter. På den nye jord vil du kunne få leve ung og frisk i ll evighet – om du selv vil. Andre muligheter har du ikke. Lykke til med ditt valg!

   11
   4
  • Får så inderlig vondt av dere to… Leste tidligere i dag joh. kap14 t.o.m 17, hilser dere to med de kapitlene, håper dere leser alt. Helt fantastiske ord…

   Tror ingen menneske kan overbevise dere, kun Guds Ord kan.

   Og 1.Tess 4:17 er ingen løgn, selv om mange mener det. Bibelen er sann.

   Tusener over hele verden drømmer vers 17, veldig mange har aldri lagt merke til verset engang.

  • De greske skrifter – “nytestamentet” – er i all hovedsak skrevet til “de hellige” – de 144000 kvinner og menn som skal utgjøre “den nye himmel” – Jehovah Guds regjering over “den nye jord”, de mennesker som skal utgjøre den nye menneskeheten.

   Ingen fikk en oppstandelse til himmelen – unntatt Jesus – før han kom tilbake ved endetidens begynnelse i 1914. Først da ble apostlene & co vekket til live fra minnegravene og gitt oppstandelse til de himmelske dimensjonene.

   Først altså de døde i Kristus. Fra da av ble imidlertid alle de salvede med himmelsk håp fortløpende tatt opp til himmelen ved sin naturlige død som mennesker. Og slik er det frem til nå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *