PBEs frist gikk ut -og Christensen har ikke etterkommet rivningsvedtaket fra Oslo kommune

Blogger Jan Kåre Christensen som fortiden kjemper for å beholde jobben i Unibuss har ikke fjernet sin kontroversielle støttemur. Christensen hadde fått frist til i dag med å rive muren og tilbakeføre terrengendringer for å unngå tvangsmulkter. I følge trusselen fra Plan og Bygningsetaten vil to mulkter på tilsammen 105 000 kroner gå til inndrivelse uten ytterligere varsel, dersom pålegget ikke er etterkommet. For få dager siden la Christensen ut en video som viser at hans mur står støtt som fjell, og at han ikke akter å etterkomme pålegget fra bygningsmyndighetene.

Christensen har i flere eposter understreket at han ikke kommer til å rive muren frivillig -og at dersom muren skal rives, må Plan og Bygningsetaten eller en navngitt nabo komme å gjøre det. Christensen som mener at vedtaket er urimelig og urettferdig har i de siste dagene sendt en rekke spørsmål til både PBE og Byrådsavdelingen for Byutviklingen hvor han krever svar på en rekke spørsmål. Etatene selv mener at hans spørsmål er besvart i tidligere skriv og vedtak. Evangelisten og bibellæreren har i følge bygningsetaten i Oslo oppført en mur, bod og trapp i strid med bygningsloven. Tiltakene anses for å være ulovlige og det er opprettet en ulovlighetssak på støttemuren og terrengendringen som skulle vært tilbakeført pr i dag. Imidlertid står muren ennå og bibellæreren la for noen dager siden ut en video som viser hvordan muren har gitt ham et større og langt bedre uteareal.

Facebook Comments

17 tanker om “PBEs frist gikk ut -og Christensen har ikke etterkommet rivningsvedtaket fra Oslo kommune

 1. Muren gjør at uteplassen ute blir mye større enn den ville vært uten.
  Det var veldig smart å utvide uteplassen pga muren.
  Til glede for store og små.

  3
  3
  • Vi naboer har også glede av uteplassen Christensen har laget seg.
   Han har både trampoline og basseng der, så både hans egne unger og naboungene kan glede seg over å leke sammen i bassenget og trampolinen. Vi voksne i nabolaget er også fornøyde.
   I sommermånedene tar vi gjerne turen bort til nabo Christensen for å bade i bassenget og nyte noen kalde øl på terrassen hans.
   Trappa gjør det enkelt å komme opp for å ta et bad eller noen hopp i trampolinen, og boden er alltid åpen så vi kan legge saker vi selv ikke har plass til i egne hjem der.
   Heller ikke om vinteren er det noe problem. At brøytebilen legger igjen all snø hos naboen i nr 5 er bare fint.
   Det er god trening for en aldrende pensjonist og skuffe snø.

   7
   1
 2. For en gangs skyld er jeg enig med deg JV. Det er trist at en nidkjær mann som Jan Kåre Christensen bommer så grovt. Ikke uten grunn at bibelen advarer mot bitterhet. Håper han våkner før det er for sent.

  6
  1
  • Christensen har her gjort noe ulovlig og brutt norsk lov. Selv om bygningsloven ikke er en del av straffeloven, er Christensen likevel blitt en lovbryter. Det samme er hans kone som støtter ham og selv bidrar til å forlenge lovbruddets varighet.
   Dette lovbruddet kunne ha vært gjort opp med å fjerne ulovlighetene, men Christensen vil ikke høre noe annet enn det han ønsker å høre.
   Og PBE kommer aldri til å gi Christensen det svaret han ønsker.
   Nå er alle lovlige klagemuligheter brukt opp.
   Da er det på tide å gi seg.
   Christensens stahet blir til hans undergang.
   Denne muren, boden og trappen er ikke Guds verk.
   Man kan ikke pårope seg kristendomsforfølgelse eller tilsvarende når det gjelder vinningsforbrytelser. Fakta er at Christensen har stjålet litt av vår felles veigrunn for å bygge en mur som i utgangspunktet gjorde at Christensens eiendom ble mer verd.
   Dette er gjort for egen vinnings skyld.
   JV har rett her. Dette er noe som ikke angår Guds rike eller Bibelens ord. Derfor er dette et tydelig eksempel på å stå Guds ordning i mot.
   Birgir Hermansen har understreket mange ganger at vi skal underordne oss myndighetene i slike saker. Så skal Christensen kunne stå foran Gud med en ren samvittighet her, må han omvende seg, følge myndighetenes pålegg eller ta konsekvensene for å være en lovbryter. Konsekvensene er ikke fengsel, men bøter.

  • Jeg kan ikke hjelpe deg i din kamp mot Gud. Bare vise deg hva Bibelen sier. Liker du ikke Guds ord finnes det sikkert andre religioner som tar godt i mot deg.

  • Bibelen sier det motsatte.
   Du vrangtolker skriften.
   Guds ord sier motsatt.
   Vi skal stå opp imot urettferdig, også når myndighetene gjør det.

   1
   4
  • Jaja, de av oss som kan lese og ikke som deg er forblindet av Djevelen kan jo selv se hva Bibelen er KRYSTALKLAR på:

   “Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud. 2 Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom. 3 For de som styrer, skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros. 4 Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg. Men gjør du det onde, har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde. 5 Derfor er det nødvendig å være lydig, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld.” Romerne 13:1-5

 3. Så myndighetene gjør alltid rett?
  De fengslet Hans Nielsen Hauge i 11 år uten mening.
  Politiet i USA skyter på svarte, dreper de for ingenting.
  Så det er rett?
  Myndighetene dreper 13.000 uskyldige små mennesker hvert år bare her I lille Norge.

  3
  7
  • Etter at alle lovlige fremstøt mot myndighetenes avgjørelser er ved veis ende, kan du bare yte videre motstand mot “keiseren” dersom hans dommer gjør at du må bryte Guds lover. (“Du skal lyde Gud mer enn mennesker”.)

   Denne saken ser ikke ut til å være av en slik prinsipiell karakter. Derfor må du lese hva Paulus skriver i Romerbrevet 13:1-5:

   “Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud. 2 Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom. 3 For de som styrer, skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros. 4 Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg. Men gjør du det onde, har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde. 5 Derfor er det nødvendig å være lydig, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld.”

   Så mitt råd er at du svelger stoltheten og bitterheten og underordner deg Guds lov.

   6
   1
  • Jeg kan ikke hjelpe deg i din kamp mot Gud. Bare vise deg hva Bibelen sier. Liker du ikke Guds ord finnes det sikkert andre religioner som tar godt i mot deg.

 4. Sanne kristne kan i denne verden prøve de muligheter lovene gir for å vinne frem. Taper de er de bibelsk sett forpliktet til å underordne seg “keiseren” i alle ting som under Gud selv. Gjør de ikke dette, og saken ikke strider mot Skaperens prinsipielle påbud, er de ikke å anse som sanne kristne.

  8
  2
  • Så myndighetene gjør alltid rett?
   De fengslet Hans Nielsen Hauge i 11 år uten mening.
   Politiet i USA skyter på svarte, dreper de for ingenting.
   Så det er rett?

   1
   6
  • Etter at alle lovlige fremstøt mot myndighetenes avgjørelser er ved veis ende, kan du bare yte videre motstand mot “keiseren” dersom hans dommer gjør at du må bryte Guds lover. (“Du skal lyde Gud mer enn mennesker”.)

   Denne saken ser ikke ut til å være av en slik prinsipiell karakter. Derfor må du lese hva Paulus skriver i Romerbrevet 13:1-5:

   “Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud. 2 Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom. 3 For de som styrer, skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros. 4 Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg. Men gjør du det onde, har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde. 5 Derfor er det nødvendig å være lydig, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld.”

   Så mitt råd er at du svelger stoltheten og bitterheten og underordner deg Guds lov.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *