Corona-hysteriet: Bodø og ti nordlandskommuner stenger ned fra midnatt -nesten alt må lukke dørene

Regjeringen innfører regionale tiltak i ti kommuner i Nordland, ifølge NTB. De nye tiltakene gjelder fra og med midnatt og foreløpig i en uke, opplyser kommunen. I Bodø betyr dette full nedstenging, skriver Avisa Nordland. Kriseledelsen i Bodø kommune har, i samråd med smittevernoverlegen, fredag besluttet å innføre de strengeste smitteverntiltakene i coronaforskriften, skriver avisa. Dette bety at alle serveringssteder, restauranter, kafeer og barer, stenger. Det er fra før skjenkestopp. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. (Take-away) Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

Samtidig har Bodø kommune tatt initiativ til en samordning i Salten, og har i samarbeid med de andre Salten-kommunene bedt regjeringen om koordinerte tiltak for regionen. Det betyr at også Salten-kommunene får et høyt tiltaksnivå. Dette ble gjort etter et møte mellom Salten-kommunene fredag ettermiddag, der også Statsforvalteren deltok.

Den nye tiltakene i forskriften for Bodø kommune tilsvarer i stor grad covid-19-forskriftens kapittel 5A – som omhandler et særlig høyt tiltaksnivå.

Begrunnelsen er at man ikke har greid å slå ned det pågående smitte-utbruddet av den sørafrikanske virusvarianten i Bodø.

Forskriften for Bodø kommune vil gjelde fra midnatt fredag, og foreløpig i en uke. Under følger en oversikt over tiltakene som gjelder:

Stenging av virksomheter:

Alle serveringssteder, restauranter, kafeer og barer, stenger. Det er fra før skjenkestopp.
Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. (Take-away)
Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

Butikker og varehus må holde stengt,
med unntak av:
matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
apotek
bandasjister
optikere
vinmonopol
bensinstasjoner
salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende.
Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

Må også holde stengt:

Treningssentre.
Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser.
Biblioteker
Bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
Museer.
Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
Forbud mot arrangementer:

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, med unntak av begravelser og bisettelser.
(Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.)
Private sammenkomster og arrangementer

Det ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen er til stede samtidig.
Det kan ikke være flere enn 10 personer til sammen på innendørs arrangementer i lånte/leide lokaler eller offentlig sted.
Påbud om hjemmekontor:

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.
Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn.
Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i:
butikker,
i fellesarealene på kjøpesentre,
på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt.
Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til Kompetanse pluss.

Skoler og barnehager på rødt nivå
Kriseledelsen har i tillegg besluttet at alle skoler og barnehager er på rødt tiltaksnivå
Dette vil også gjelde alle distrikts-skoler.

Én tanke om “Corona-hysteriet: Bodø og ti nordlandskommuner stenger ned fra midnatt -nesten alt må lukke dørene

 1. Maktgalskapen når nye høyder. Dette handler ikke om sykdom, men om trening i psykopatisk maktovergrep. Skulle noe komme å forlange at jeg må bruke munnbind, kommer jeg til å ignorer dette når jeg skal på butikken.

  De kommer til å kjøre disse sataniske tiltakene til alle er vaksinert. De som ikke vil vaksinere seg vil bli isolert i samfunnet og sett på som skadedyr. Når alle frivillige har vaksinert seg, vil de etter hvert begynne å tvangsvaksinere de som ikke har valgt dette frivillig. De skal nå lage et verdens samfunn der vaksine blir obligatorisk om du vil leve fritt.
  Israel er her i førersetet for denne fascismen som nå brer seg over verden.

  Dette er forløperen til dyrets merke.

  Lockdownen er et testregime for det som kommer i fremtiden. Det blir mye verre.

  Det har aldri handlet om ekstraordinær sykdom og død. Pandemien har vært planlagt i mange år, og det ble sendt ut millioner og milliarder PCR tester til 300 land i verden i 2018-2019.

  Dødstallene som er oppgitt er manipulert og ingen kan kvalitetsjekke dette når myndigheter over hele verden har planlagt denne Hoaxen i mange år.

Det er stengt for kommentarer.