CNNs nasjonale sikkerhets analytiker Juliette Kayyem omtalte Trump som en leder for en terrororganisasjon og tar til orde for massearrestasjoner av Trump tilhengere

Juliette Kayyem, CNNs nasjonale sikkerhets-analytiker tar nå til orde for massearrestasjoner av folk som har deltatt eller deltar i Trump rallyer. Katyyem omtalte president Trump som en leder for en terrororganisasjon og krevde full isolasjon av Trump gjennom å fjerne ham med makt fra embedet. Samtidig krevde CNNs Kayyem at Trump må fjernes fra aboslutt alle plattformer og fratas mulighet til å ta i bruk penger samlet inn til valgkampanjen.  Hun oppfordret også myndighetene til å sette i gang med massearrestasjoner av Trump tilhengere som deltar i MAGA rallyer, skriver Paul Sperry på Twitter. Den healing prosessen Joe Biden har snakket om virker like langt vekke som øst er fra vest og konservative amerikanere og troende kristne bør gjøre seg rede for svært vanskelige tider fremover.