Christensen med nye klage på Unibuss til diskrimineringsnemda: Mener Unibuss bedriver hevnakt

Blogger Jan Kåre Christensen har nå formelt sendt en ny klage på Unibuss til diskrimineringsnemda. Som tidligere omtalt var Christensen klage oppe til behandling torsdag 17 september og begge parter var representert med advokat under den muntlige forhandlingen som pågikk over telefon. Christensen var representert med advoktat Josefine Wærstad, mens Unibuss ble bistått av advokat Johannes Straume. Under møtet ble det presentert to forskjellige virkelighetsforståelser og Unibuss avviste å ha diskriminert Christensen på grunn av hans kristne tro. Christensen selv mener at han både har vært og blir utsatt for ytterligere diskriminering. Dette siden Unibuss nå slår tilbake med hevnakt. Dette fordi Unibuss i august valgte å bestride nok en sykemelding. Dette fordi et medisinsk inngrep utført på Volvat medisinske senter fant sted parallelt med at Christensen deltok i sin datters bryllup.

Unibuss som fortiden er rammet av streik har angivelig begått ytterligere diskriminering av Christensen som selv opplever at hans arbeidsforhold er truet. Dette sa Christensen under telefonmøtet med Diskrimineringsnemda og i tillegg er Christensen nå utsatt for hevnakt fra Unibuss som nok en gang har bestridt Christensens sykemelding. Dette på tross av at Christensen samme helg han feiret datterens bryllup gjennomgikk et kirurgisk inngrep. “Jeg hadde møte med ledelsen, og jeg forklarte at jeg hadde sykemelding p.g.a.et kirurgisk inngrep. At dere bestrider dette er for meg tåpelig. Men greit, dere om det,” skriver Christensen som tidligere i år fikk en sykemelding bestridt av arbeidsgiver. Den gangen tok Christensen kontakt med NAV som gav han fullt medhold og arbeidgiver har i ettertid måtte utbetale aktuelle sykepenger. Nå har Christensen på nytt tatt kontakt med Diskrimineringsnemda da han mener at Unibuss fortsetter å diskriminere ham. “De driver med hevnakt og diskriminering gjennom å gå meg en ny tjenestepåtale og har også bestridt to sykemeldinger. Som NAV har gitt meg medhold i begge to,” sier Christensen i en epost.

Tror at Diskrimineringsnemda vil gi han medhold

Da får jeg kjøre på full pine med Muslimsk gjalla rop, bønnerop og undervisning fra Koranen. —Jeg fordrar ikke Muslimsk tro og propaganda, men ifølge Unibuss er det allright. Hører enn på kristen radio, så misjonerer enn. Gjør muslimene det samme, så er det kjempefint, skriver bloggeren og bussjåføren

Etter torsdagens forhandling tror Christensen på full seier. I en epost skriver bussjåføren dette: “Kjempefint, kjempebra, Unibuss tror jeg vil tape garantert. Jeg vet ikke resultatet. Skal jeg tippe, så får jeg 50.000, – kr i oppreisning. Og Unibuss får en dom imot seg at de har diskriminert meg når jeg OPPFATTER DET SLIK AT HVIS JEG SPILLER PÅ RADIO UANSETT VOLUM SÅ RISIKERER JEG Å BLI SAGT OPP OG FÅ TJENESTEPÅTALER. -Hvis jeg taper i Diskriminergsnemda må jeg kun høre på Muslimsk radio som er tillatt ifølge Unibuss. Kristen radio kan jeg bare glemme. Da får jeg kjøre på full pine med Muslimsk gjalla rop, bønnerop og undervisning fra Koranen. —Jeg fordrar ikke Muslimsk tro og propaganda, men ifølge Unibuss er det allright. Hører enn på kristen radio, så misjonerer enn. Gjør muslimene det samme, så er det kjempefint,” skriver bloggeren som har sendt en ny klage til diskrimineringsnemda på sin arbeidsgiver. “Dette fordi de under Nemndsmøte trakasserte meg noe veldig. Mente at jeg ikke hadde folkeskikk, tok ikke hensyn til kundene. Skrev masse dritt på bloggen min og var egentlig uegnet som bussjåfør,” skriver Christensen videre i sin epost. Bloggeren og bussjåføren har mottatt bekreftelse på at hans siste klage på arbeidsgiver er mottatt og oversendt juridisk avdeling til vurdering.

Christensen med nytt skriv til Diskrimineringsnemda

 

Jeg stoler ikke på Unibuss – da de driver med hevnakt og represalier! At jeg henvende meg til dere nå 2 gang er av minst to grunner.

1.) Første gang var det om det var tillatt for meg som en kristen pinsevenn å
spille på kristen radio lik med alle andre bussjåfører. Fritt velge den
kanalen en selv ønsker og vil. Dette ble behandlet 17 september og dom i
saken venter vi alle på.

2.) Nå andre gang, er det at jeg er blitt utsatt for og må forvente at Unibuss
også i fremtiden vil diskriminere og mobbe meg! Hvis det ikke blir
konsekvenser for de å gi meg en ny tjenestepåtale for å ha spilt kristen
radio. Samt at det er også sykemeldingen av medio juni 2020 som jeg fikk
p.g.a. alt det stresset og psykiske presset på meg. Som kom bl.a. en ny
tjenestepåtale etc. Denne sykemeldingen forfølger de enda da den ligger
i trygderetten til behandling da Unibuss bestrider den enda ifølge Miguel
Paulos, driftssjefen på Alnabru.

På mange måter, hvis jeg ikke får denne saken opp.
At det er også diskriminering å trakassere, mobbe og lage fabrikkerte
tjenestepåtaler i ettertid.
Samt bestride og nekte å utbetale lønn etc.

Prøve å sverte meg mest mulig, som de prøvde bl.a. i nemda den 17 september
med å påstå bl.a. at saken mellom meg og Unibuss var at jeg ikke tok hensyn til
kundene.
Det er å snu alt på hode, jeg er blitt diskriminert p.g.a. Unibuss har valgt å ta
stilling imot meg for å ha spilt på radio med kristent innhold.

Jeg som en troende bussjåfør, vil for all tid og for alle andre spiller dette inn.
Kunne for alltid spille på de kanalene som vi selv ønsker og vil som riktig og
nødvendig. Dette er en trygghet følelse vi ikke har i dag hvis slik Unibuss holder
på ikke blir slått ned på.
Dette må dere ta stilling til og avgjøre til min og alles beste og fordel!
At gjengjeldelse og represalier er også diskriminering og mobbing.

Samt at Unibuss må trekke alle tjenestepåtaler tilbake, og bestride
sykemelding på et slikt grunnlag som de gjør imot meg er høyst
klanderverdig og bare en fortsettelse av deres diskriminering!

Det og gi nye tjenestepåtaler for samme forhold som nå var oppe til behandling
i Diskriminergsnemda.
Det er også diskriminering på lik linje med alt annet som Unibuss holder på
med.
De mobber og diskriminerer meg egentlig hele veien med slik de holder på.
Dette ønsker jeg en slutt på en gang for alltid.
Og at jeg med trygghet og ro, kan få gjøre jobben min.
Kjøre buss, høre på den radioen jeg selv ønsker og vil, for ikke mer represalier
og diskriminering.
Tenk også på dette, at vi som kristne er en minoritet og skal forsvares av det
«store» felleskapet som en minoritet.
Med det mener jeg, at vi trenger beskyttelse og vern.

Hvis ikke, så får Unibuss lov og kan holde på fortsatt gjøre slik som de har gjort
til nå, mobbe, trakassere og diskriminere under påskudd av alle mulige løgner,
fordreide virkelighetsoppfatning m.m.

Ha en fortsatt fin dag!

Mvh
Jan Kåre Christensen

4 tanker om “Christensen med nye klage på Unibuss til diskrimineringsnemda: Mener Unibuss bedriver hevnakt

 1. Dette er galskap. Vær glad du får beholde jobben.
  Sykemeldt, kirurgisk inngrep på Volvat. Og så Volvat.!,……..
  Privat sykehus. Det koster å dra dit.
  Sykemeldt, men frisk til å reise til Bergen i bryllup.
  Nå må du ta deg en bolle og roe deg litt ned.

  3
  6
  • He-he, det er fritt sykehus valg i Norge p.g.a. Corona. du er helt på bærtur.
   Har en tatt et kirurgisk inngrep og syd, og fått sykemelding. Bestride dette er galskap!

   6
   1
 2. Høres ut som unibuss er kjøpt opp av trangsynte imamer. Oppfordrer alle til å klage på islamske bønner og tonedøve kattejammer over radioen. Jeg skal i hvert fall unngå selskapet om de sprer seg. Tar jeg noen gang taxi, skal jeg også nekte å høre på kattejammer over de radioene også.

  1
  1
  • I Norge er det religionsfrihet!
   Det Unibuss holder på med er helt på tryne, og bryter med Norsk lov.
   Muslimer, kristne og andre har lov å høre på akkurat den radioen og de radioprogrammer de selv vil og ønsker!
   Det Unibuss holder på med er ikke noe annet enn ren og skjer mobbing!

   4
   2

Det er stengt for kommentarer.