Dana Coverstone profetiske drøm: Gud understreket september som et kall til Guds folk om å be for nasjonen

Pastor Dana Coverstone`s angivelige profetiske drømmer om den kommende rystelsen over USA har skapt mange reaksjoner. Mens enkelte troende har avvist det hele som bare noen drømmer, tror andre kristenledere at Gud bruker Coverstone`s drømmer til å vekke en sovende amerikansk kristenhet til bønnekamp for nasjonen. En av dem som har strakt ut hånden til den frem til nå ukjente Kentucky-pastoren er Jonathan Cahn som skal ha sendt varme ord og en støtte til pastor Coverstone som også har en menighet å betjene.

Evangeliske kristen-ledere vil be for president Trump

Budskapet Dana Coverstone fikk i sine angivelige profetiske drømmer om september var dels det som nå utspiller seg i amerikanske byer i form av opptøyer og Corona-pandemien, og dels om en åndelig kamp Guds folk nå er kalt til å utføre i bønn. Budskapet fra den den ukjente Kentucky-pastoren om bønn har møtt gjenklang blant evangeliske kristne som støtter president Trump, og flere evangeliske ledere har sett skriften på veggen og trommet sammen til bønn og faste for Amerika. I helgen som var startet bønne-initiativet i regi av Jonathan Cahn og “The Return” opp og samtidig var 400 kristenledere og bønnekrigere samlet til en 48 timer lang bønn og faste event i regi av Prophecy Club. Dette forteller Dana Coverstone i sin siste oppdatering. Motivet for bønnesamlingen var å be for president Trump, for nasjonen og for Guds menighet som står foran dramatiske tider. I følge Coverstone vil det bli flere lignende arrangement i ukene som kommer. Som tidligere omtalt i Søkelys har rabbi Joathan Cahn og en rekke sentrale kristne ledere, deriblant Carter Conlon, Nicky Cruz med flere allerede sparket i gang en 10 dager lang bønn, omvendelse og faste-event som ebber ut i en nasjonal og global bønn og fastedag den 26 september. Det er på tide og gjøre seg rede for kampen, er budskapet pastor Coverstone gir i videoen under

Franklin Graham: Bønnemarsj i Washington den 26 september

Samtidig som Jonathan Cahn og 57 andre kristne ledere i regi av “The Return” arrangerer den nasjonale og globale bønn og fastedagen, har Franklin Graham gått ut og oppfordret evangeliske kristne og kirker til å ta del i en større bønnemarsj i Washington DC, skriver Will Graham på Facebook. “Denne lørdagen kommer tusenvis av troende kristne til å være samlet i bønn for nasjonen, og kristne over hele USA oppfordres til å ta del i bønn hvor de enn måtte befinne seg. Også Carter Conlon i Times Square Church i New York har som tidligere omtalt tatt initiativ til en større bønnesamling i Plymouth, Massachusetts, for å lede bønnemøtet den 6 oktober på årsdagen da de første pilegrimer kom til landet for 400 år siden. Corona-situasjonen, kaoset som eksisterer i amerikanske storbyer som en følge av Black Lives Matter, Antifa og marxistiske grupperingers herjinger i storbyene, samt de mektige profetiske advarslene har senket en stemning av hellig alvor over titusener av evangeliske kristne, og disse manes nå til bønn, faste og omvendelse for å mulig å utsette den dom som vil komme over Amerika på grunn av nasjonens synder. Amerikas mange synder roper på sin dom -og dette er noe alle troende er klar over. Derfor er det maktpåliggende for Guds folk å rope til Herren om nåde for nasjonen.

“Når jeg lukker himmelen, så det ikke kommer regn, og når jeg byder gresshopper å fortære landet, og når jeg sender pest iblandt mitt folk,  og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker sig og beder og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og læge deres land. (2-Krøn 7.13-14)