Chris Yoon og Dutch Sheets holder fast på sine profetiske ord tross innsettelsen av Biden

Profetrøstene Dutch Sheets og Chris Yoon som begge har fremsagt profetiske ord om at Donald Trump vil få to perioder som president og at rettferdighet vil komme til landet gjentar begge og står fast på sine profetiske ord. De to profetrøstene som nå blir stemplet som falske profeter av personer som hadde forventet et militærkupp i USA før Biden regimet ble installert, ser begge ut til å møte kritikken og fordømmelsen med hevede skuldre.

Både Yoon og Sheets som er en del av en pinsekarismatisk bevegelsen som bygger på “seven mountain mandate” som går ut på den kristne kirke skal ta autoritet over sju områder i samfunnslivet før Kristus kommer tilbake. De sju fjell eller områder kirken skal ta kontroll over er skoleverket, religion, familien, næringslivet, regjering/forsvaret, kunst og underholdning og massemedia. I følge denne ideologien er president Trump en viktig brikke siden han er vennlig innstilt overfor kristne. Tanken er at Gud skal la hans folk innta alle disse viktige områdene i samfunnslivet før Jesus kommer tilbake. Selv om tanken bak denne teologien er god, er den likevel i strid med det grunnleggende dystre bildet Bibelen tegner av tiden før Jesus kommer tilbake igjen. Når Søkelys og andre kristne har uttrykt støtte til Donald Trump, betyr ikke dette noen støtte til  “the seven mountain mandatet” som Sheets, Yoon og andre personligheter ønsker å fremme. Søkelys har uttrykt støtte til president Trump politikk av helt andre grunner. Trumps politkk har på mange måter virket som en bremsekloss mot frafallet og det tyranni vi ser hos den globale maktelite. Trumps støtte til Israel, hans motstand mot abort og hans støtte til forfulgte kristne og engasjement for tros og ytringsfrihet har gjort at mange evangeliske kristne uansett trossamfunnstilhørlighet, har støttet president Trump. Vår støtte til Trumps prokristne agenda ligger fast og her skiller vi som Guds folk lag med det religiøse Norge -som sammen med Vebjørn Selbekk applauderer en president som ønsker å bruke mer penger på fosterdrap, mer penger på å fremme LGBTQ agendaen og mer penger på å fremme lovløshet og synd. Det faktum at Vebjørn Selbekk sier ja til å støtte dem som vil ta livet av barna i mors liv, var noe vi så i 2016 da Selbekk offentliggjorde at han ville ha stemt på Hillary Clinton.  Den gamle åndshøvding og Dagen redaktøren Arthur Berg hadde vridd seg i graven dersom han viste hva slags policy og etikk avisen Dagen ville fremme 22 år etter hans død.

Dutch Sheets holder fast på sine profetord

Chris Yoon holder fast på sine profetiske ord

Forfallet og frafallet i kristenheten både i Amerika og her hjemme blir mer og mer synlig -og dette stemmer selvfølgelig dårlig med “The Seven Mountain teologien” til Dutch Sheets og andre av profetene som har profetert to perioder for Donald Trump. Hovedgrunnen til at Søkelys har støttet og ennå støtter Donald Trumps politikk, er nettopp tanken på at denne fungerer som en bremsekloss på den avkristning og det frafall vi ser blir mer og mer tydelig i den vestlige verden. Donald Trumps politikk i forhold til Israel, i forhold til abort og i forhold til LGBTQ agendaen vil kunne ha kjøpt oss bedre tid, og vi tror mørket vil komme til å eskalere under Joe Biden og Kamala Harris regimet. Jesus sa noen ord vi som Guds folk bør merke oss; “Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt mig, så lenge det er dag; natten kommer da ingen kan arbeide.” (Joh 9,4) Legg merke til formuleringen “natten kommer da ingen kan arbeide.”

Facebook Comments

1 tanke om “Chris Yoon og Dutch Sheets holder fast på sine profetiske ord tross innsettelsen av Biden

  1. I en periode for noen år siden tok jeg meg tid til å diskutere teologi ganske inngående med noen fra JV. Jeg fikk faktisk besøk av “teologiexperter”. Det som gjorde meg interessert var de var så bombesikre på noe som åpenbart ikke kunne bygges på det som stod i Bibelen. Jeg konfronterte dem med fakta som var helt ødeleggende for deres sekt, men ingen ting hjalp. Da ble jeg meg bevisst hvordan løgn og bedrag kan binde folk som om det var lenker av jern. Men dette gjelder nok i andre sammenhenger også. Sannsynligvis tror folk blindt på spekulasjonene som florerer idag enten det kalles profetier eller handler om fremsynsede “bibelske sannheter”.

    Hva har jeg lært? Jeg tror ingen ting som ikke Bibelen viser meg i klartekst. Og hvis jeg ikke kan kan finne svare på et spørsmål ganske raskt så venter jeg med å gjøre meg opp en mening. Og “utrolig nok”, noen ganger har Den Hellige Ånd vist meg ting i Bibelen som jeg ikke hadde noen forutsettninger til å vite om. Som f. eks at jeg slår rett opp på en helt spesiell side og at blikket faller akkurat på et skriftsted som belyser et vanskelig spørsmål.

    Jeg tror faktisk det er veldig viktig å ha et åpent sinn. Jo mer vi klamrer oss til “vedtatt lære” og religiøse kjepphester, jo mindre mottagelige blir vi antagelig for Den Hellige Ånds inspirasjon og ledelse. Og den viktigste årsaken til at dette er antagelig at noen setter seg som mål å “forstå allt”. Når det viktigste motivet blir å øke sin egen selvfølelse gjennom å “lære andre”, så tror jeg det lett kan være en helt annen som kan blande seg inn. Tror det var slik JV. ble til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *