Canadiske homoseksuelle med demonstrasjon mot kristen drevet Chick-Fil-A restaurant

Åndskampen står nå om homofili og ikke om gjengifte. Bibelen omtaler homofil praksis som en vederstyggelighet eller styggedom. Foto: David Lynn

Canadiske LGBT aktivister gjennomførte fredag en protestdemonstrasjon mot en kristen drevet Chick-Fil-A restaurant i Toronto. Aktivistene blokkerte inngangspartiet til restauranten som av de homoseksuelle aktivistene blir definert som en hatgruppe. På tross av at demonstrantene forstyrret den offentlige ro og orden, ble ingen arrestert. “Hykleri fra myndighetenes side,” sier pastor David Lynn som selv ble arrestert fordi han forkynte om Guds kjærlighet i et område omtalt som “Gay Village” i Canadas hovedstad Toronto.

Arrestasjonen og den pågående rettsforfølgelsen av den kristne gate-pastoren har så langt ikke blitt omtalt av andre norske medier enn Søkelys. Hverken avisen Dagen, Vårt Land eller Finn Jarle Sæles avis “Norge i Dag” har så langt omtalt arrestasjonen og rettsforfølgelsen mot pastor David Lynn som ble arrestert fordi han forkynte om Guds kjærlighet i en bydel omtalt som “Gay Village” i Toronto. Videoen nedenfor er fra fredagens demonstrasjon mot den kristen eide hurtigmat kjeden Chick-Fil-A. I følge de ekstreme homoaktivistene er Chick-Fil-A en hat-gruppe som bør forbys. Over hele den vestlige verden utkjempes det nå en åndelig krig og konflikten står ikke lenger om gjengifte eller kvinnelige prester, men om en synd som Skriften omtaler som en “styggedom” eller “vederstyggelig” handling.

https://www.youtube.com/watch?v=KejBhdWC_MY

En som i ettertid har kommentert fredagens LGBT demonstrasjon mot fastfood restauranten Chick-Fil-A er You Tube profilen “The Amazing Lucas” som bare har 435 000 abonnenter på You Tube.

https://www.youtube.com/watch?v=dAoElXNVZxI

 

14 tanker om “Canadiske homoseksuelle med demonstrasjon mot kristen drevet Chick-Fil-A restaurant

 1. Men hvorfor gir ikke Søkelys oss en rapport fra demonstrasjonen i Kristiandsand i dag der vi kristne demonstrerte mot SIAN ? Det var en bred allianse av kristne som fortalte SIAN at deres hat ikke er velkommen her i Agder.
  Jeg savner en rapport fra denne demonstrasjonen her i Søkelys.

  Så får lokal avdelingen av Søkelys i Toronto skrive om den restauranten.

  1
  7
  • Stop islamiseringen av Norge !!! Som kristne bør dette være en viktig ting å stoppe islamiseringen av Norge.
   Dere må slutte å demonisere folka i Sian, dem tar faktisk ett ansvar og kaller en spade for en spade.

   Jeg noterer meg at det liberale Norge som hater kristen domen , omfavner islam . Er det da ikke på høgtid att islamistene viser lit takknemmelighet og heiser regnbue flagget på toppen av minaretene.

   Norge har forkastet kristendommen og erstatte den med ekstrem liberalisme på den ene siden og islam på den andre , dette blir kalt toleranse , så stakers den som påpeker keiserens nye klær, han blir skjøvet ut i mørket og kalt nazist og det som verre er.

   Til deg Knut , håper du gjenvinner ditt gangsyn.

   10
  • Søkelys har ingen problemer med SIAN. SIAN er en lovlig organisasjon som fritt bør kunne uttrykke sine synspunkter i det offentlige rom.
   For noen dager siden avviste statsminister Erna Solberg at det pågår en snikislamisering av Norge. Hun har rett.
   Det pågår ingen snikislamisering av Norge, den pågår helt åpent og tiljubles av spesielt venstrekreftene og sosialistene i Norge.
   De samme krefter som heier på regnbue-barna heier også på at landet må legges åpent for muslimer.
   Før eller siden vil det bli en krasj mellom regnbuebarna og muslimene. Vi vet at i muslimske land blir homofile kastet ned fra takene
   https://www.youtube.com/watch?v=bMjAxenQifs
   Det kan bli gasnke heftig mellom regnbuebarna og muslimene når vi har fått mange nok muslimer importert til Norge.
   Denne videoen viser vel hvordan våre nye landsmenn ønsker å håndtere regnbuebarna når islam får makt:
   https://www.youtube.com/watch?v=4N2CXwQO0cI
   https://www.youtube.com/watch?v=YJsLPN-R3Fg&t=17
   https://www.youtube.com/watch?v=Uw2jNOAM1Fk

   For å avslutte kommentaren med noen godord: Både homofile, ateister og muslimer har alle mulighet til å bli frelst og få del i evig liv. Dette gjennom å tro på Kristus Jesus, omvendelse og en ny fødsel. I våre dager hører vi historier om hvordan muslimer kommer til Jesus, at ateister våkner opp og også at homofile blir renset, gjort hele og kan oppleve at Jesus setter dem fri. Amen

  • Jeg var ikke i Kristiansand i dag. Søkelys mener at SIAN må ha rett til å kunne demonstrere og anvende sin ytringsfrihet, og kristne som er uenige i SIAN må ha den samme rett til å ytre seg og demonstrere mot det de mener er feil med SIAN.

   Når Søkelys omtaler demonstrasjonen som var utenfor Chick-Fil-A restauranten, henger det sammen med fokus. Søkelys er opptatt av alle som blir utsatt for kristendomsforførfølgelse, og som kristne står vi på de forfulgtes side.

   Videre har vi tidligere omtalt arrestasjonen, fengslingen og rettsprossen mot pastor David Lynn og dette er en naturlig oppfølger. Han ble som tidlgiere omtalt først siktet for hatefulle ytringer, når påtalemakten ikke fant at han hadde fremsagt noe hatefullt, ble han i stedet siktet for å ha forstyrret den offentlige ro og orden.
   Hva med disse regnbue-barna som hylte og skrek og ropte “skam” “skam” til kunder som kun ut av restauranten.
   Dette burde ha kvalifisert til en siktelse for ordensforstyrrelse, men nei, vi ser at kristofobien nå vokser i den vestlige verden, mens islam ønskes velkommen av enkelte med åpne armer.
   Islam og kristendom er to motsetninger: Islam er antikristens religion og beviser det gjennom ordene “Gud har ingen sønn” mens den kristne kirkes bekjenner og proklamerer troen på Guds sønn, fordi det er gjennom troen på Guds sønn at vi har del i evigheten.

  • Her har Søkelys feil.

   Dette innlegget til Søkelys som vi her kommenterer kunne ha vært skrevet av en islamist. Islamister og Søkelys har identiske meninger om homofile, gjengifte og abort. Og jeg kan ikke tenke meg at Søkelys er uenige med landets muslimer når det gjelder alkohol, liberalisme og kultur heller.

   Derfor står Søkelys og Islam mye nærmere hverandre enn det Søkelys har til felles med hvite norske ateister og human etikere.
   Og det er slik at mange muslimer stemmer KrF fordi også de ikke vil at Norge skal avkristnes. En gjenkristing av Norge med de gode gamle verdier som Norge hadde for 100 år siden er noe som muslimer vil støtte.

  • Søkelys står selvfølgelig fast på hva Skriften sier om homofili, gjengifte og abort.
   Å leve i homofil praksis er synd, også gjengifte er i strid med bibelens ord, og abort er i strid både med det femte bud og med naturretten. Abort er drap av et ufødt medmenneske og kan aldri legaliseres sett i lys av hva Bibelen lærer.
   Imidlertid støtter Søkelys ikke sharia lover og den praksis vi ser med korsfestelser, pisking, fengsling og henrettelser vi ser blir begått av muslimer mot homofile.
   Enhver homofil har en mulighet til å vende om å komme til tro på Kristus, og Søkelys tar ikke til orde for å steine, henrette eller trakassere homofile.

   At Søkelys står fjernt fra hvite, grønne eller gule ateister er vel ikke så merkelig da, fordi disse i følge Skriftens ord vandrer i mørke. Heldigvis finnes det ateister som kommer til tro på Kristus.
   Vi vet at Islam avviser Jesus Kristus som Guds Sønn med selve antikrist utsagnet: Gud har ingen Sønn.
   Så Ellen: Avstanden mellom Søkelys og islam er enorm og jeg ser med gru frem til den tid da muslimene får økt politisk makt i våre land. Jeg ser for meg et ganske blodig oppgjør mellom Sharia og regnbuebarna.

 2. Jeg hadde forleden gleden av personlig å spørre blant andre partilederne – eksempelvis hr. Slagsvold Vedum i Senterpartiet om det var deres mening at alle raser er like mye verdt. Svarene var uforbeholdent ja.

  Deretter fulgte jeg opp med å spørre dem om også alle kulturer og religioner er likeverdige. Også her var svarene et samstemt og unisont ja. Da repliserte jeg at tyskerne følgelig var like mye verd som oss for åtti år siden, men da måtte vel nazismen som kultur også være like mye verd som vårt demokrati. Men da reagerte samtlige og avviste tanken umiddelbart.
  Jeg fulgte opp og spurte om jeg forstod dem rett at ikke alle kulturer var likeverdige likevel. Og da satt de der mjølstappa. For de forstod straks hvor resonnementet ville ende.

  Jeg benyttet stillheten til å postulere at de færreste vil tilbake til kristenhetens heksebrenninger, strekkbenkene i kjelleren i Vatikanet eller inkvisisjonen, og at det derfor syntes underlig at politikereliten glatt overser kulturuttrykk som innebærer kjønnslemlestelser, æresdrap, tvangsgifter, håndsavhugging, kasting av homoseksuelle fra hustak, brenning av vantro i jernbur, steining, barneekteskap, pisking, terror, dødsstraff mot annerledestenkende, syrekasting, selvmordsbombing og gjengvoldtekter.

  Da skal jeg si det ble leven ”i stuggu” og jeg ble prompte skysset vekk. Alle jordens kulturer tåler altså kritisk søkelys, unntatt elefanten i rommet Dette må selvsagt ende med forferdelse i det vestlige samfunn der man raskt nærmer seg enden på Bibelens syvende verdensrikes – angloamerikas – endelikt.

  Religion har vært nyttige idioter for konger og keisere til å true folkene til lydighet. Nå er religion blitt en trussel mot verdensfreden. Derfor vil det komme kjapt når Gud legger i nasjonenes lederes sinn å forby all offentlig religionsutfoldelse world wide. Nasjonene har vekket et monster som må ”tilbake på flasken”.

  Lite vet de at dette er innledningen til det påfølgende Harmageddon. Men nå vet dere det.

  11
  1
 3. 07/09/2019, kl. 23:01 sa
  Ellen
  ————–
  Du er en skam. Sammenligne kristne som står på bibelens ord med Islam som dreper homofile, gjengifte og de som tar abort ??
  Løgner er du. Du tjener satan.

  4
  1
  • Enig med deg her Z.
   Uten bibelsk kontekst og uten en bibelsk helhetstenkning blir det slått unaturlige forbindelser mellom Jesus tro og Bibelen og hva muslimene tror på.
   Muslimene avviser det viktigste i den kristne tro, nemlig Jesus Kristus som er Guds evige Sønn, og egentlig har de allerede der bommet på målet.
   At det finnes fragmenter av bibelske tanker i koranen er ikke så rart siden koranens forfatter hadde noe kjennskap til jødenes Tora og profetene.
   At muslimene sier nei til abort er bra.
   At de er motstandere av homofili er også bra, men jeg er uenig med i deres praksis om å henrette homofile gjennom å kaste dem ned fra tak, skjære over halsen på dem eller drepe dem på andre måter.
   Som kristne må vi fastholde at både muslimer og homofile kan finne omvendelse og frelse gjennom troen på Jesus og dermed bli renset i Lammets blod.
   Når det gjelder dem som har fått sitt barn drept gjennom abort, har også disse mulighet til å vende om fra sin onde vei, overgi sitt liv til Kristus og starte på nytt med blanke ark.
   Det er ennå nådetid for både oss og disse, derfor, dersom noen ikke er i Kristus, så kom til Ham og kast deg i frelserens armer.
   Ellen forsøker bare å provosere… Hun feilet.

  • Jesus er beskrevet i Muhammeds læretekster. Kilden er Bibelen. Flere av muslimene mener at Jesus var en ”stor profet”. Men de aksepterer ikke at Jesus var sønn av Gud.

   Det pussige ved dette er at når vi viser dem at det samme kildematerialet nettopp postulerer at Jesus var sønn av Gud og at han bevitnes å ha uttalt dette både i Bibelen og til verdslige, historiske kilder.

   Jeg konfronterte en muslimsk lærd med dette og la til: -Men juger Jesus ,deres “store profet” da? Det ble stille og jeg fulgte opp: -Kanskje den største profeten deres juger litt han også..?

   6
   1
  • Nei. Jesus er IKKE beskrevet i Muhammeds læremester. Du forkynner PILL RÅTTEN teologi.

  • Her må jeg nok gi JV nissen rett, selv om det smerter. Jesus er beskrevet i koranen over 20 ganger under navnet Isa, som er et arabisk navn for Jesus.

   Mye tyder på at det ikke er samme Jesus som beskrives i Bibelen, etter som de tviholder på at Isa/Jesus IKKE er Guds sønn.

   Mvh RJ

  • https://snakkomtro.com/jesus-i-koranen/

   Jesus er også en sentral skikkelse i muslimenes hellige bok Koranen, der han blir omtalt som Isa ibn Maryam. Han blir nevnt ved navn hele 25 ganger, og blir indirekte referert til omtrent 150 steder, for eksempel med titlene Kalimatu-Allah (Guds ord), Ruhu-Allah (Guds ånd) eller Al-masih (Messias).

  • RJ: “Her må jeg nok gi JV nissen rett, selv om det smerter.”

   Det er et velkjent fenomen at sannhet smerter. Da er det en trøst at det smerter mest hos løgnere.

Det er stengt for kommentarer.