Bygge på løgn eller finne den ekte gledesgrunn

Mange mennesker i dag gleder seg over ting som skjer og over det som kan nytes. Mange mennesker gleder seg over god mat, en god tv-serie eller over å ha hatt en god dag på jobb. Andre gleder seg over å kunne nyte sommersola på ei hytte på gledeSørlandet eller å nyte sola på en døsig strand i Spania, Tyrkia eller andre steder folk søker sol og varme. Andre igjen finner glede i å terrorisere andre, mens noen har sin glede i å stolt vise frem sin nye kjøredoning. Andre igjen finner sin glede i å sysle med frimerker eller slenge med stanga i håp om å få en laks. Andre igjen finner sin glede i å shoppe -og noen hundre tusen finner sin glede i å spile på nettet, skrive kommentarer på nettfora for å tirre andre. Andre igjen finner sin glede i å sitte på en eller annen pub eller nattklubb å nyte sin kalde øl.

Å  ha sin glede i noe er egentlig en bibelsk tanke, selv om Forkynneren eller predikeren som han og kalles skrive dette:  “Bedre er det å gå til sørgehus enn til bibel-tekstergjestebudshus, fordi i sørgehuset ender hvert menneskes liv, og den som lever, legger sig det på hjerte. ( Fork 7,2)  Og Forkynneren stopper ikke der men fortsetter:  “Bedre er gremmelse enn latter; for mens ansiktet er sørgmodig, er hjertet vel til mote.” og for virkelig å sette det dystre og alvorlige i sitt rette lys avslutter Forkynneren med dette: “De vises hjerte er i sorgens hus, men dårenes hjerte i gledens hus.” Fork 7,3-4) Mye av vår tids glede tom glede, basert på noe som snart skal forgå. I vår tid er det blant mange troende “in” med tegn, under og mirakler. På kristen-tv ser vi folk klappe og juble over mennesker som sier de er blitt helbredet, mens andre finner sin glede når store apostler fra Amerika avlegger oss et besøk. I disse dager pågår det i Credokirken i Bergen en «Power and Love»-konferanse hvor det vektlegges helbredelser og hvor deltakerne går ut på gata og spør om de kan be for mennesker.  Det sentrale i denne ideen syntes å være kroppslig helbredelse hvor man baserer seg på det avisen Dagen kaller “hellig gjetning” og alle er tilsynelatende glade over det som skjer. 

Et profetisk tankekors

I bønn til Jesus kom det et profetisk budskap den 4.4. 2015 om en falsk bein-vokser-uthelbredelses Ånd som kommer over Norge.. Dette lød således.: Det kommer en bølge over Norge ang helbredelse uten Kristus. sentrert ( uten Frelse) til lokale forsamlinger og kirkesamfunn. Det som blir neglisjert er de ord som Jesus taler i gjennom Lukas: 10:20: Jesus sa til dem som gikk rundt og helbredet de syke. At de skulle glede seg over at Ånden er med dem Men at de ikke skulle glede seg over all den helbredelsen som skjedde. Men at de skulle glede seg over at deres navn var oppskrevet i himmelen.. Men det er den uttalelsen som kommer til å forsømmes: Da blir alt fokusert på helbredelse uten frelse. Samtidig vil det komme en ånd av sammenslutning av alle religiøse  samfunn der alle trosretninger sammenkoples og som ikke er fra Gud,” gjengir Jan Andersen

Grunner til glede

I skriften finner vi også ord om glede og lykke: Fil 4,4 sier: Gled eder i Herren alltid! atter vil jeg si: Gled eder!  Men la oss her legge merke til “i Herren” for det er i fred_med_gud_3Herren vår grunn til glede er. Jesus Guds evige Sønn sa videre dette: “…dog, gled eder ikke over dette at åndene er eder lydige, men gled eder over at eders navn er oppskrevet i himmelen! -og nettopp det er det viktigste. Når disse “Power and Love” folkene er ute på gata for å tilby helbredelser til vilt fremmede vil jeg spørre: Hva hjelp er det i det? Hvorfor ikke gå ut på gata med et sant evangelium i stedet? Bibelen lærer at det ikke er sykdom eller kroppslige lidelser som er menneskets hovedproblem, -menneskets hovedproblem nummer en er synden og den skade synden har påført mennesket. I fotter-1302938975profetordet Jan Andersen refererte til møter vi noe som omtales som “en falsk helbredelses-ånd” som skulle komme over Norge. Jeg tror denne bølgen er over oss i dag, i form av “The Last Refomation” og det som nå skjer i regi av Credokirken. Her vektlegges det tegn og under, men ingen kall til omvendelse og oppgjør med synden. Her snakkes det om Guds godhet, men ikke om blodet eller korset og det snakkes heller ikke om oppgjør med synd og ugudelighet. Jeg er redd det vi nå ser bre seg ut over vårt land nettopp er det som kom frem i det profetiske budskapet den 4 april 2015. Som kristne er vår gledesgrunn Kristus Jesus og hans kors der blodet fløt til renselse for synd:

“O Lammets blod, det dyrebare blod, Som gav meg liv da jeg ved korset sto,Det er min trøst i all min sorg og nød, Min trygge ankergrunn i liv og død,” heter det i en sang og i sangen under synges det tydelig om vår eneste varige gledesgrunn. Songen om blodet…