BREAKING NEWS! Bank Runs SPREADING LONG LINE UP’s, US Nuclear BOMBERS Near Russian CITIES/ DEFCON 2

I en del miljøer er det reell frykt for at vi i den kommende uke vil kunne stå overfor et bankrun og flere kollapser av banker. Et tjuetalls amerikanske banker skal være i faresonen. Folk snakker nå om å få pengene ut av bankene raskest mulig. Nate Polson i Canadian prepper er selv forberdt for det som kommer.