Børskrasj i Kina Shanghai stupte mer enn 8 prosent

Største fallet på over 8 år

Det kinesiske aksjemarkedet opplevde mandag sitt største krasj på 8 år. Composite-stock-marked-china.ytindeksen på Shanghai-børsen endte ned 8,48 prosent, noe som gjør mandagen til den dårligste børsdagen siden juni 2007,skriver Bloomberg mens Shenzhen-indeksen endte ned 7 prosent. Også Hong Kong børsen tok signalene fra Shanghai og falt med 771,96 poeng  eller 3,07 prosent. I Japan reagerte også børsen med å falle nærmere en prosent. Børsfallet i Kina forplantet seg ikke til Europa selv om pilene her peker nedover. Fallet i det kinesiske aksjemarkedet har liten betydning for de internasjonale markedene da markedet i Kina er stengt for utenlandske investorer. Dermed er det først og fremst kineserne som taper penger på at boblen nå har sprukket. 

“Børsfallet i Kina ikke får veldig store konsekvenser i Europa og USA. – Kina er i ferd med å gå over fra en økonomi som er investeringsdrevet til forbruksdrevet. Økonomien skal drives av innenlands forbruk som i USA. Men mange av dem som er relativt velstående, og er forventet å øke sitt forbruk, har tapt mye penger på aksjer. De har også tapt i boligmarkedet,” skriver E24 i sin dekning av saken som kan leses her