Blogger i byggebråk: Vurder å stevne tidligere saksbehandler Kaja Aubert Lange for retten

Store deler av Christensens hage vil bli rasert dersom han retter seg etter kravet fra Oslo kommune

Blogger Jan Kåre Christensen som nylig ble ilagt en tvangsmulkt på kroner 20 000 fordi han ikke har etterkommet PBEs krav om å rive en ulovlig oppført støttemur og bod innen fristen. Bloggeren som mener at Plan og Bygnings Etaten i Oslo har forledet ham står fast på at han og tidligere saksbehandler Kaja Aubert Lange over telefonen inngikk en bindende avtale om at han kunne bygge som han ønsket fordi den nye muren er bygd oppå en gammel mur. I følge Christensen  har PBE og Kaja Aubert Lange begått en tjenestefeil og straffbar handling. “Det er temmelig åpenbart at PBE er lovløse og farer frem uriktig når de har gitt oss muntlig tillatelse, og trekker den tilbake. De har bryte Norsk lov på flere punkter da bl.a. Norsk lov sier at en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig. Profeten Jesaja taler om at de som skal styre loven, ikke bruker den på rette måte. De misbruker loven, da spesielt mot de som skal og trenger beskyttelse. Det samme er det i vår sak, at vi opplever at myndighetene misbruker sin makt, og hele sitt maktapparat imot oss,” skriver bloggeren som kjemper både for boden, badebalja, muren og en oppført trapp ned mot Stormyrveien. Dersom Plan og Bygningsetaten får det som de krever vil store deler av Christensen hage og uteområde bli rasert.

Samtidig som Christensen nå utkjemper sin mest kostbare konflikt noensinne, går pastor Jan Aage Torp fra den ene seier til den andre. Søndag kunne Torp på Facebook meddele at avisen Vårt Land hadde krøpet til korset og inngått en minnelig avtale som innebærer at avisen publiserer en unnskyldning til pastor Torp som dermed trekker sin klage til pressens faglige utvalg. Samtidig som Christensen vurderer å stevne sin tidligere saksbehandler for retten, kan Torodd Fuglesteg bekrefte at Christensen har påklagd Oslopolitiets henleggelse av hans anmeldelse mot Torp, Fuglesteg og en tredje person til statsadvokaten. I en epost til Søkelys skriver Torodd Fuglesteg at “Jeg har mottatt et brev fra Oslo politiet i dag der det sies at Christensen har anket til Statsadvokaten. Jaja.. Det er intet substansielt i politianmeldelsen til Jan Kåre Christensen som han kan få noen dømt for,” skriver Fuglesteg som ikke mener det er videre sannsynlig at statsadvokaten vil ta opp saken. Christensen på sin side er mest opptatt av å redde alt han har bygd opp. Hva Christensen skriver om det hele kan leses her: http://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2543-det-er-apenbart-en-tjenestefeil.html

11 tanker om “Blogger i byggebråk: Vurder å stevne tidligere saksbehandler Kaja Aubert Lange for retten

 1. Jan Kåre Christensen vurderer å saksøke en tidligere ansatt i PBE fordi hun for flere år siden, og dette er saksøker sin påstand, hadde en telefon samtale med han der han ble gitt grønt lys for utbygging av det som PBE skriftlig senere har sagt er ulovlig.
  Derfor mener Jan Kåre Christensen at det muntlige tilsvaret, som kun han husker, overstyrer den skriftlige vurderingen og bestemmelsen til PBE.

  Alle her, minus Jan Kåre Christensen, ser at dette er rablende galskap og hvor utrolig tynn hans sak egentlig er.

  3
  1
 2. Det er komplett dårskap av Christensen.
  Nå må han dempe sin trang etter hevn og ta inn over seg at han må underordne seg de myndigheter som er innsatt av Gud.
  Jeg tror ikke rettsvesenet vil tillate slike hevntokter over tidligere saksbehandlere. Det blir bare for banalt.
  Enten er Christensen idiot eller blåst i toppen.

 3. Oppdaget nettopp en påstand fra “Roberto” (i forrige artikkel hvor Søkelys skrev om JKC) “Du er en klovn og løgner Jan Kåre. Du er like spenna galen som denne “Jehovas ambassadør”. Dere er begge røster fra avgrunnen”. (Vet ikke hva ellers Roberto skriver, har kun lest noen linjer helt til slutt) JV hadde aldri holdt på med sånn et rabalder som JKC. JV og jeg er ikke enige i alt, men JKC kunne fått mange gode råd av JV.

  JKC, jeg synes du skal spørre ham jeg 😉

  .

 4. Tenkte PBE satte cáfe latten i vrangstrupen da de leste hva JKC har planer om. Under en ny rettsak vil nok mange momenter komme opp som vil vippe saken i favør JKC. Husker hvordan han avslørte dommeren i Lagmannsretten! Dette går til seier!

  2
  1
  • Mika. Christensen får ikke noen ny rettssak før griser begynner å fly. Saken er den at Christensens påstander om Kaja Aubert Lange har vært prøvd i retten, og tingretten trodde ikke på Christensens forklaring om sin påståtte samtaler med saksbehandler. Retten holder det helt usannsynlig at Kaja Aubert Lange har gitt han en slik muntlig tillatelse. Christensen sier dette ene og alene for å bortforklare det faktum at han har tatt seg skikkelig til rette.
   Dersom man leser sakens dokumenter på kommunens nettside, så ser man jo at kommunen har veiledet Christensen langt mer enn det som er vanlig. Christensen har en håpløs sak, han er dømt til å tape og det er bare spørsmål om tid før muren er revet.
   Vi som har fulgt denne mannen en stund har registrert at han lyver og bedrar. Han tar ikke fem flate øre for å lyve seg ut av en situasjon. Han løy og skrev i navnet til pastor Hansen og forsøkte å lyve seg ut når han ble tatt med buksa nede.
   Vi vet alle at Christensen er en mann som lyver, og kristelige mennesker som Christensen gir seg ut for å være, er ikke villig til å lyve som han gjør.
   Christensen er en tyv, han fikk sparken da han jobbet i Filadelfiaforlaget for mange år siden, fordi han _____
   Hans troverdighet som troende er lik null.
   Ingen tar Christensen seriøst, og ekstra sprøtt er det at denne mannen nå sammeligner seg med Torben Søndergaard. Dette tøvet lirer Christensen av seg i dag: “kristendomshater og kristendomsforfølger Jan Aage Torp som er åpenbart en falks broder som apostelen Paulus omtaler.”
   Grunnen til at Christensen skriver slik er på grunn av sitt intense hat han føler overfor Torp. Etter at Torp etter mange års sjikane anmeldte Christensen -og Christensen ble dømt som den forbryter han er, har Christensen utviklet et dypt hat til Torp.
   Hatet bunner dels i det faktum at Torp er en suksessrik pastor med en internasjonal tjeneste, mens Christensen selv er en bisk grinebiter og nettroll som bruker hele sitt stakkarslige liv på å spytte ut hat mot Torp.
   Christensen har gjort så mye ondt mot medmennesker, at Gud bruker PBE til å tukte Christensen til å underordne seg foresatte myndigheter. Dette kommer til å kose Christensen hundretusener av kroner. Dette vet Christensen innerst inne og bruker så mye tid på å oppfordre folk til å gi penger til ham.
   Penger som han desperat vil trenge når bøter og mur skal rives.

  • Det kan bli MEGET dyrt å dra Aubert Lange inn i en rettssak.Hvis han taper kan det bli VELDIGE saksomkostninger. PLUSS at Aubert Lange da kan gå til søksmål mot JKC for ærekrenkelser. Så bare prøv deg Jan Kåre.

 5. Tror på en god løsning, det ber vi også om.

  http://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2548-utfyllende-kommentar-til.html

  Saksnummer 201510929 Oslo 31/8-2019
  Til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

  Ønsker kom med et kort tillegg for å utfylle forje mail av 24.08.2019

  Vi lever i et tillitt basert samfunn, som bl.a. vår Statsminister Erna Solberg sa:
  «Tillit – det er typisk norsk, det.
  Et raust samfunn, hvor vi ser hverandre og stiller opp for hverandre.
  Det er et slikt Norge jeg ønsker meg.»

  Fra dette står plan- og bygg, samt Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og Norske domstoler i enkelte tilfeller så langt i fra dette som mulig. Ikke minst i saken vår. Der en helt overser dette faktum at slik som vi, er vant med å stole på andre mennesker, like mye muntlig som skriftlig. Noe som bl.a. også står i Kong Kristian den femtes lov der muntlige avtaler er like bindende som skriftlige:
  Kong Kristian den femtes lov.
  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1687-04-15/KAPITTEL_3-1#a1

  Ved forordning 14 apr 1688 ble loven satt i kraft fra Mikkelsdag (29 sep) 1688. Her er bare tatt med de bestemmelser som antas å være gjeldende fremdeles. Om opphevelse av forskjellige bestemmelser og om endel bestemmelser som antas bortfalt, henvises til eldre utgaver av Norges Lover.

  Femte Bog. Om Adkomst, Gods og Gield.
  I Cap. Om Contracter og Forpligter.
  1 Art.En hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl lovet og indgaaet haver.
  2 Art. Alle Contracter som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komne til deris Lavalder, være sig Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og andet ved hvad Navn det nævnis kand, som ikke er imod Loven, eller Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saasom de indgangne ere.
  (sitat slutt.)

  Det er snakk om minimale overskridelse forhold, der en også har fått veiledning av PBE, dog muntlig.
  Hvordan alt skal bygget etc., samt en liten bod er bygget i god tro.

  Erna Solberg som tross alt er sår Statsminister ønsker et samfunn som hun beskriver på følgende måte:

  «Tillit – det er typisk norsk, det.
  Et raust samfunn, hvor vi ser hverandre og stiller opp for hverandre.
  Det er et slikt Norge jeg ønsker meg.»

  Ja, dette bør dere virkelige tenke over, for slikt som den offentlige forvaltningen holder på med oss er dessverre akkurat motsatt.

  Er enig at regler, lover og paragrafer skal følges, men også den regelen om dispensasjon skal følges. Ikke bare alle andre paragrafer, tross alt er vi mennesker og i enkelte tilfeller skjer det at en ikke til fulle klarer, evner eller overser å følge de gjeldene regler, paragrafer og annet.
  Da bør og skal en se med velvilje, og gi dispensasjon.
  Ikke minst i vårt tilfelle der det er snakk om så minimale overtredelser som ikke berører noen i negativ grad. Tvert imot, det er til gunst for absolutt alle!

  • Du skriver på bloggen din at hvis du går til rettssak mot din tidligere saksbehandler så dekker ditt forsikringsselskap ca 100.000 hvis du taper.
   Du må være er stor Guds mann, Jan Kåre.
   Gud holder sin hånd over deg økonomisk ser det ut til.

   4
   1
  • Du tar altså en person til retten på grunn av noe som denne personen over telefonen angivelig sa til deg for fem år siden.

   Retten har allerede avvist dette som ugyldig. Men du kommer med det samme igjen. Det er ingen menneske som kan huske en slik telefon samtale. Og henne du drar til retten sa til en rettsinstans at hun har glemt.
   Da handler det om din troverdighet og motparten vil dra frem hundrevis av bevis, også fra Søkelys, du overhodet ikke har noen som helst form for troverdighet.

   Du har ingen sak. Du har en mur, en trapp og en bod du må rive uansett og du har frist frem til 15. oktober. Det er det eneste i denne saken som du har valgt at skal bli en offentlig sak fordi du ikke er mann nok til å tåle å bli motsagt.

Det er stengt for kommentarer.