Blogger Christensen klarer ikke å ta inn over seg at hans sak er tapt og flytter sjikanen over på sin nye blogg

Blogger og bibellærer Jan Kåre Christensen omtalte Torp som “denne forbannede misjonærsønnen” i et innlegg

Blogger Jan Kåre Christensen har gjennom de siste ukene fortsatt å spyttet ut stadig nye og sjikanerende blogginnlegg hvor både politiet, rettsvesenet og pastor Jan Aage Torp får gjennomgå. I et oppslag tidligere i denne uken tok Christensen en “Jan Hanvold” og skrev dette om pastor Torp: “Denne forbannede misjonersønnen som han er blitt med å leve et liv i hor, og etter å ha ødelagt sin egen familie. Så lar han seg åpenbart bruke av Satan for å prøve å ødelegge meg og min familie.» Når Søkelys påpekte Christensens urene språkbruk i en epost svarte Christensen dette: “Torp er under forbannelsen med sitt liv, Torp er en Judas av vår tid!,” hvorpå han noen minutter senere erkjente at hans språkbruk var for drøy.

Pastor Torp understreket i et innlegg på Facebook at høyesterett har lagt lista høy for sjikane. “Det gjelder politimenn, bussjåfører og terrorister,” slår Oslokirkens pastor fast.

Christensens sutring og klaging over å ha tapt for pastor Jan Aage Torp ser ikke ut til å ta slutt. Nesten hver eneste dag legger Christensen ut nye blogginnlegg der han dels latterliggjør og dels mobber sitt fremste hat-objekt som i motsetning til ham selv, har en reell og levedyktig forsamling. Mens Christensen under rettssakene ble dømt for sin kriminelle aktivitet på det han omtaler som “den himmelske blogg”, er det nå bloggen “justismord,janchristensen.net” som er åsted for hans fortsatte kriminelle aktivitet. Blogginnlegg Christensen på tro og ære lovet å fjerne når saken var ferdig, blir republisert på hans “justismordblogg” som best kan karakteriseres som en “sutreblogg” hvor Christensen i kjent stil gyver løs på alt og alle som er kritiske til hans virksomhet.

Fortsetter sin kriminelle virksomhet

Ny blogg med samme sjikane og skjellsord

Selv den straffedømte bloggeren har måtte bla opp nærmere 50 000 kroner til bøter og sin fjollete “klage” til menneskerettighets-domstolen i Strasbourgh, er Christensen åpenbart ikke redd for å begå ny kriminalitet. Like før jul fikk Christensen omtale etter å ha blitt tatt på fersk gjerning i å bruke et privat bilde av pastor Torp som av Christensen omtales som en  “stjernepsykopat og narreApostel de lux!”. På Christensens forskjellige blogger finnes det ikke grenser for hvilke skjellsord og uttrykk han anvender mot de han nærer bitterhet og et dypt personlig har mot. Som kjent er Christensen funnet skyldig i Tingretten og og ble dømt for overtredelse av straffeloven 1902 § 390 a til en bot på 12 000 eller subsidært 20 dagers fengsel. I tillegg måtte domfeldte betale 3000 kroner i saksomkostninger til staten. Christensen anket så dommen til Lagmannsretten som etter en grundig drøftelse opprettholdt Tingrettens dom. “Konklusjonen er at straffeloven § 390a får anvendelse i dette tilfellet. Etter dette må anken forkastes,” het det i Lagmannsrettens konklusjon.

En flom av sjikane som fortsetter og fortsetter

Det er ikke tvil om at blogger Jan Kåre Christensen har skrevet mange blogginnlegg om pastor Torp og hans kone som rammes av straffeloven. “Forholdene saken gjelder er blogginnlegg i tidsrommet januar 2012 til mars 2015. Torp har foretatt en opptelling av innleggene om ham og kommet til at han er nevnt i bloggen over 3 000 ganger. Hans kone er nevnt rundt 900 ganger, herunder er hun omtalt som en “hore” 167 ganger. Videre er Torp omtalt som en “gammel gris” over 30 ganger, “horebukk” over 110 ganger, “narcsissist/narresist” over 30 ganger, “psykopat” over 200 ganger og “falsk pastor/profet/apostel” over 400 ganger.


Antallene er ikke bestridt, og retten legger dem til grunn som bevist. Retten legger
videre til grunn at dette er det samlende antallet ganger Torp er omtalt, og at tallene
må nedjusteres noe sett hen til tidsperioden tiltalen gjelder. Retten legger likevel til
grunn at Torp er omtalt på bloggen svært hyppig i den aktuelle perioden, at de
overnevnte karakteristikker er brukt hyppig. I tillegg til dette er Torp flere ganger
kalt “spedalsk”, at han “lever i hor” og er en “horkarl”, er “selvsentrert, ekkel, frekk
og narsissistisk”, at han fremstår som “syk, ukontrollert og presset”, at han “er og
blir forblindet og styrt av demoner”, at han er “en gammel gris som skiller seg og
gifter seg med barnepiken akkurat som Todd Bentley”, at mennesker som Torp “ikke
er ledet av Gud, men av kjødet sitt, og at demonene får da fritt spillerom”, at Torp er
et “sykt maktmenneske og opptrer som en hensynsløs psykopat” og at han er en
“taper”. Videre har tiltalte uttalt at “Skulle jeg fått det til, hvis det hadde hjulpet, så
skulle jeg tatt piggsko eller arbeids skoene mine fatt og sparket Hanvold, Torp og
alle andre gjengiftede mitt i skrittet for det som de holder på med bringer ikke
vekkelse eller fremgang med seg. Men dom død og fordervelse!”. Videre har han lagt
ut et bilde av en gris med vinger, og skrevet at “Bilde av griser som sikter til hva folk
kaller en person som gifter seg med ei dame som kunne vært hans datter. Dette er
bare et Illustrasjonsbilde på et forhold der en kaller noen for å være en gammel gris,
men dette er bare et Illustrasjonsbilde. Selv griser kan se “hellige” ut, men en gris er
en gris!”,” heter det videre i grunnlaget for den fellende dommen mot Christensen.

“Krenker pastor Torps fred og er ikke saklig religionskritikk”

“Hans utsagn har et for sterkt preg av unødvendig sjikane og hvor formålet på en urimelig og hensynsløs måte har vært å nedverdige Torp og den virksomheten han holder på med,” heter det i dommen fra Borgarting Lagmannsrett. Foto: Søkelys

“Etter lagmannsrettens oppfatning rammes Christensens opptreden av straffeloven § 390a. De konkrete uttalelsene og beskyldningene mot Torp var klart egnet til å krenke hans fred. Det legges særlig vekt på det store antallet krenkende uttalelser og utsagn som foreligger i saken, intensiteten i bloggvirksomheten og at Christensens virksomhet har foregått over en relativt lang tidsperiode. Lagmannsretten er enig med tingretten i at uttalelsene samlet sett har beveget seg bort fra saklig tros- og religionskritikk, og har heller tatt form av sjikanøs og trakasserende personforfølgning av Torp. Christensen har opptrådt unødvendig hensynsløst og sterkt klanderverdig i denne saken. Christensen har benyttet unødvendig krenkende ord og uttrykk for å uttrykke sin misnøye med Torp og hans levemåte. Det anses ikke avgjørende for en annen konklusjon at Torp har tatt til motmæle (ved noen få tilfeller) Hans utsagn har et for sterkt preg av unødvendig sjikane og hvor formålet på en urimelig og hensynsløs måte har vært å nedverdige Torp og den virksomheten han holder på med.

Fortsetter i samme spor

Den straffedømte bloggeren som av yrke er bussjåfør har i etterkant av sine rettslige nederlag fortsatt å skrive blogginnlegg som helt klart ville føre til en ny domsfellelse dersom Torp skulle velge å politianmelde bloggeren på nytt. På sin nye “sutreblogg” som Christensen har opprettet for å kunne fortsette sin sjikane av Torp forsøker Christensen desperat å nedtone sin egen rolle i saken. I et blogginnlegg som har den lange overskriften “Det er kun og alene narreapostel Jan Aage Torp sin «fortjeneste» at det ble rettsak, at politiet og media kom inn i bildet, jeg har ingenting med dette å gjøre!,” forsøker Christensen å gjøre seg selv uskyldig selv om han meget godt vet at det er hans egne ord på sin “himmelske blogg” som ene og alene er årsaken til at han ble siktet og dømt som en sann kriminell.

4 tanker om “Blogger Christensen klarer ikke å ta inn over seg at hans sak er tapt og flytter sjikanen over på sin nye blogg

 1. Han fortsetter å oppføre seg som en forsmådd fjortiss. Jeg forstår ikke at kona hans tillater han å fortsette slik.

  • Jeg hadde personlig forventet at Christensen hadde gjort som han lovet. Slette det meste rundt denne saken. Dessverre ble det motsatt. Stadig nye innlegg omkring Torp og alt som har skjedd legges ut i et stort tempo.

  • Jeg hadde et håp, jeg og. Men jeg har innsett at man ikke kan stole på en notorisk løgner. Jeg regner med at dette kan komme til å bli en dyr affære for familien Christensen. Fortsetter han slik lenge nok, blir han ikke i stand til å betale alle rettssakene som sannsynligvis vil komme. Det er tragisk, hele greia. Alt bare på grunn av misunnelse, gjenstridighet og tross.
   Gjenstridighet er synonymt med trolldomssynd synd, og trass er synonymt med avgudsdyrkelse. Så er altså Jan Kåre Christensen å regne som en avgudsdyrker og trollmann.

 2. Dette skriver JKC i kveld: “Jeg har aldri vært i nærheten av å drive med sjikane, mobbing, forfølgelse eller noe slikt, kun påpekt utglidninger i Guds menighet, og da i særdeleshet med oppadgiftede forkynnere som lever i hor etter skriften!”
  Deretter omtaler JKC Finn Jarle Sæle som en ulf i fåreklær. Selvfølgelig også med et bilde av Sæle for riktig å henge han ut til spott og spe. JKC skriver også dette:

  Finn Jarle Sæle skriver også dette:
  «En nesten 3-årig kamp for å stanse bloggerens sjikane har ført til en rettskraftig dom i alle rettsinstanser i Norge. Andre som blir sjikanert på samme måte, kan nå vise til en entydig dom som kan brukes for å stanse nettroll og NRK-Brennpunkt.»

  Dette er ikke noe annet enn løgn og snu alt på hode.
  Det er jeg og min familie som er blitt sjikanert, ikke Jan Aage Torp. Jeg har kun påpekt at han lever i hor etter Guds ord og han er åpenbart en psykopat. Men dette er kun skrevet på egen blogg og egen hjemmeside.
  Mens Jan Aage Torp selv og hans disipler har gjort alt annnet enn bare skrevet på egen blogg.
  De har tatt direkte kontakt med meg, våre arbeidsgivere, med min kones jobbmail og også drevet med dokumentforfalskning for å ramme meg og min familie. De har gjort det meste for om mulig å ramme meg og min familie.

  I Christensens verden er han helt uskyldig, å omtale Torp som “spedalsk”, “horebukk”, “narsissist” “psykopat”, “gammel gris” osv osv er helt greit. Her er JKC i konflikt med både Tingretten og Borgarting lagmannsrett som konkluderte med at dette er sjikane og mobbing. Retten har objektivt vurdert dette, og har en helt annen mening enn JKC som er svært subjektiv i sine vurderinger.

Det er stengt for kommentarer.