Blogger Christensen klager bygningsetaten inn til sivilombudsmannen fordi de fremsetter trusler om bøter uten å følge dem opp

Blogger Jan Kåre Christensen har nå klaget Plan og bygningsetaten i Oslo inn for sivilombudsmannen på grunn av lang saksbehandling og manglende svar. Videre klager Christensen inn PBE fordi de mangler respekt for loven og for at PBE ikke gjør alvor av truslene om bøter. “PBE prøver å bruke regel-verket imot oss med bøter og vedtak som er helt syke og ligner ikke noe. Dette er misbruk, og ikke minst når de sier gir oss bøter, og ikke krever dem inn. Dette er totalt utilbørlig og en får null respekt for dem, enda mer enn det vi opplever fra før. Se her for bøter som er gitt, som tomme trusler og bare for å prøve å skremme oss. Ikke noe er blitt gjort, det er kun skremmes esl propaganda av PBE. Dette er hoved klagen, gi bøter og ikke følge dem opp. De bruker det imot kun for å skremme, slik skal ikke kunne gå an,” skriver Christensen i sin klage til sivilombudsmannen.

Christensen som til nå har mottatt et gebyrskjema hvor det står at han skylder 60 000 har så langt ignorert alle frister og skriv han har fått fra plan og bygningsetaten. Han har sendt flere skriftlige henvendelser til PBE som blir liggende ubesvart i bygningsetatens arkiv. Hans siste henvendelse datert 5/8-21 har etaten valgt å ikke gjøre offentlig tilgjengelig og det samme gjelder flere av hans tidligere skriv. Etaten har som tidligere omtalt sendt ut en rekke skriv og pålegg med trusler om tvangsmulkter dersom han ikke hadde revet innen bestemte datoer. Christensen har valgt å neglisjere alle frister og har ingen planer om å rive noe av det han har bygget. I sine skriv og pålegg har etaten truet med en serie bøter som tilsammen skulle ha beløpet seg til 30 000, 60 000, 80 000 og sist 100 000. Dette dersom muren ikke var fjernet innen 15 juli. I følge PBEs tidligere trusler skulle bloggeren pr 15 juli vært ilagt tvangsmulkter på tilsammen 270 000 kroner, uten at etaten har fulgt opp. Derfor anser Christensen dette kun som utilbørlige tomme trusler. “Vi mener de opptrer som helt ukorrekte, og driver med utstrakt makt- og myndighetsmisbruk. PBE her i Oslo er egentlig imot oss helt urasjonelle og oppfører seg imot oss som vi var verre enn kriminelle. Slik skal ikke kunne gå an?” spør Christensen som sammen med sin kone er lovlydige borgere. Og Christensen fortsetter: “PBE prøver å bruke regelverket imot oss med bøter og vedtak som er helt syke og ligner ikke noe. Dette er misbruk, og ikke minst når de sier gir oss bøter, og ikke krever dem inn. Dette er totalt utilbørlig og en får null respekt for dem, enda mer enn det vi opplever fra før. Se her for bøter som er gitt, som tomme trusler og bare for å prøve å skremme oss. Ikke noe er blitt gjort, det er kun skremmes esl propaganda av PBE. Dette er hoved klagen, gi bøter og ikke følge dem opp,” skriver evangelisten og bibellæreren i sin klage.

Forsøker å skremme med tomme trusler

“Se her for bøter som er gitt, som tomme trusler og bare for å prøve å skremme
oss. Ikke noe er blitt gjort, det er kun skremmes esl propaganda av PBE.
Dette er hoved klagen, gi bøter og ikke følge dem opp. De bruker det imot kun for å skremme, slik skal ikke kunne gå an. Når de mener vi fortjener bøter, så får de værsågod også gjennomføre det, slik at alle og enhver kan se deres galskap. Eller så får de godkjenne det vi har bygget. Som hadde og er det riktige i denne saken. At mur, trapp og bod blir godkjent slik det står og er nå. Til gunst for alle,” fortsetter Christensen som ikke er fornøyd med at etaten fremsetter tomme trusler de ikke følger opp.

“Videre driver PBE med et renkespill der de tinglyser heftelser på vår eiendom uten mål og mening når de ikke inndriver noe som helst.
Hva er de holder på med spør vi oss? Skal det være slik? Vi kan ikke se at Plan- og bygningsetaten går rett frem. Men de er frekke og freidige nok til å tinglyse heftelser og annet dritt på vår eiendom. Forvaltningsskikk og veiledning er noe som heter, som PBE totalt mangler. Skal det være slik? Er ikke dette brudd både på normal folkeskikk, veilederplikt og mye annet som forvaltningsloven etc.? De skremmer oss med gebyr som de ikke følger opp. Dette anser vi å være ulovlig, å rope Ulv, Ulv. Det er hverken ulv eller noe annet. Vi ønsker selvsagt ikke at de skal trekke oss. Men samtid kunne det vært bra slik at PBE galskap, bare hadde blitt mer synlig for allmenheten!,” skriver bloggeren i avslutningen av sin klage. Christensen blir dermed den første jeg har hørt om som klager til sivilombudsmannen på at kommunen ikke er mer aktive i å kreve inn tvangsmulkter de har truet med.

10 tanker om “Blogger Christensen klager bygningsetaten inn til sivilombudsmannen fordi de fremsetter trusler om bøter uten å følge dem opp

  • Har det gått rundt for deg fullstendig Jan Kåre?
   Du klager faktisk på at de ikke har iverksatt inndriving ennå.
   Helt utrolig.
   Trusler er ikke ulovlig siden det er loven som fremsetter “trusler” mot deg. Du har fått valget, riv eller betal bøter.
   Enhver lov i straffeloven inneholder en trussel om straff.
   Selv en sparket bussjåfør og selverklært bibellærer og evangelist burde skjønne såpass.
   Selv Guds lov inneholder trusler mot lovbrytere dersom du bryter loven. I dette tilfelle er det du som er kriminell.
   PBE er satt til å påse at lover og forskrifter blir fulgt.
   Det du klager på er at kommunen ikke har satt i gang å gjøre jobben sin, nemlig kreve inn bøtene. Men det underveis. Slike tvangsmulkter og innkrevning er noe som kan ta litt tid.
   De håper vel i det lengste å slippe å gå til inndrivelse, men så sta du er, så ender det hele på bussjåførens ruinhaug

   2
   4
  • Tore Svenningsen

   Her har du ikke skjønt noen verdens ting.
   Saken vår er foreldet, og de driver med å true oss med bøter som aldri noen gang vil kunne ramme oss.
   Da saken er foreldet i 2018, de er flere år for sent ute!
   Narsissistisk og ikke troverdig det som skriver, som også PBE gjør!

 1. Akkurat her har faktisk JKC et godt poeng. PBE virker ute av stand til å følge opp sine krav og det hele fremstår som trusler. Hvor mange år har det gått siden JKC oppførte byggverkene og hvor mye har han betalt i mulkt? Ikke en krone og byggverkene består,stødigere enn noensinne.

  • Alt ble oppført i 2014.
   Nå er vi i 2021.
   Det blir 7 1/2 år.
   Men det var i august 2015 det ble en såkalt ulovlighetssak da flere naboer med Roar Telje i spissen testet til Oslo Kommune.
   Foreldelsesfristen gikk ut da august 2018 ifølge Namsmannen.
   Med andre ord, det som PBE holder på med er kriminell aktivitet.
   Det er ulovlig og straffbart å drive med tomme trusler.
   Hvorfor gjør PBE dette?
   De er da ikke dumme?
   Hensikten er for å skape frykt og psyke oss ut.
   PBE her I Oslo er en mafia 🤮🤮🤮🤮🤮
   Enkelt hele PBE.
   Rett i fra mørke, ikke noe annet 🥶🥶🥶🥶🥶

 2. Alt ble oppført i 2014.
  Nå er vi i 2021.
  Det blir 7 1/2 år.
  Men det var i august 2015 det ble en såkalt ulovlighetssak da flere naboer med Roar Telje i spissen tystet til Oslo Kommune.
  Foreldelsesfristen gikk ut da august 2018 ifølge Namsmannen.
  Med andre ord, det som PBE holder på med er kriminell aktivitet.
  Det er ulovlig og straffbart å drive med tomme trusler.
  Hvorfor gjør PBE dette?
  De er da ikke dumme?
  Hensikten er for å skape frykt og psyke oss ut.
  PBE her I Oslo er en mafia 🤮🤮🤮🤮🤮
  Ekkelt hele PBE.
  Rett i fra mørke, ikke noe annet 🥶🥶🥶🥶🥶

 3. Snakket med diverse, om 12 ½ år vil muren, trappen og boden være vårt uansett om PBE har tinglyst ting på vår eiendom.
  Da må de godkjenne mur, trapp og bod.
  Det er derfor de prøver å bruke utdaterte pålegg og vedtak imot oss!

  Eksempelvis:

  https://no.wikipedia.org/wiki/Hevd_(rettighet)

  Har dette vært i bruk lengre enn 20 år, så er det «ditt».

Det er stengt for kommentarer.