Blogger Christensen klager bygningsetaten inn til sivilombudsmannen fordi de fremsetter trusler om bøter uten å følge dem opp

Blogger Jan Kåre Christensen har nå klaget Plan og bygningsetaten i Oslo inn for sivilombudsmannen på grunn av lang saksbehandling og manglende svar. Videre klager Christensen inn PBE fordi de mangler respekt for loven og for at PBE ikke gjør alvor av truslene om bøter. “PBE prøver å bruke regel-verket imot oss med bøter og vedtak som er helt syke og ligner ikke noe. Dette er misbruk, og ikke minst når de sier gir oss bøter, og ikke krever dem inn. Dette er totalt utilbørlig og en får null respekt for dem, enda mer enn det vi opplever fra før. Se her for bøter som er gitt, som tomme trusler og bare for å prøve å skremme oss. Ikke noe er blitt gjort, det er kun skremmes esl propaganda av PBE. Dette er hoved klagen, gi bøter og ikke følge dem opp. De bruker det imot kun for å skremme, slik skal ikke kunne gå an,” skriver Christensen i sin klage til sivilombudsmannen. Les videre

Christensens konflikt med PBE: Siste byggesøknad avsluttet på grunn av manglende tilleggsdokumentasjon -intet håp om å få beholde muren og boden

Mens muren må reduseres til 50 cm i høyde og trekkesut av veigrunnen og inn på egen tomt, mp bloggeren også rive eller redusere bodens størrelse. PBE står dermed fast på sine vedtak og veiledning og for Christensen er dette et nytt slag i ansiktet. Den ene nederlag følger det andre for bloggeren.

Sjokkstart for oktober for omstridt  blogger Oktober 2019 startet med en ny nedtur for evangelist og bibellærer som har befunnet seg i konflikt med PBE og Oslo kommune siden 2014. Som tidligere omtalt sendte Christensen inn en søknad nr 2 den 31/5-2019. I et svar fra PBE datert 19/8 skriver PBE dette: “Plan- og bygningsetaten viser til søknaden om godkjenning av allerede oppført støttemur, bod og trapp som vi mottok 31.05.2019. Vi trenger flere opplysninger for å kunne behandle og fatte vedtak i saken. Send oss opplysningene innen 09.09.2019, heter det i skriver fra 19 august. Christensen har riktignok sendt inn noen tilleggsopplysninger, men ikke noe som er relevant for hans byggesøknad. Christensen har allerede skrevet en ny klage på vedtaket, selv om PBE i et tidligere skriv forklarer at byggesøknaden vil bli avsluttet dersom de ikke mottar nødvendig dokumentasjon innen 9 september. Les videre