Blodrødt på Wall Street torsdag, men hva hadde skjedd i Shanghai dersom ikke myndighetene gikk inn med store støttekjøp?

Etter torsdagens kraftige børsnedgang i Kina og Europa grunnet usikkerhet om den børskrasj-kinakinesiske økonomien spredte børsfallet seg også til New York. Ved stengetid var samtlige tre indekser ned med mellom 2,3 og 3,03 prosent og Dow Jones indeksen er nå tilbake til 16514. Dermed er all oppgang de siste 12 måneder blåst bort, og siden 7 januar i fjor har indeksen falt med nesten 5 prosent. Det var ventet at også Asia og Kina ville falle videre, men etter at kinesiske myndigheter i natt trådte til med nye støttekjøp av aksjer, endte fredagen i pluss i Kina. 

I følge Bloomberg har statskontrollerte fond kjøpt store volumer av tungt vektede aksjer wallstreetfredag. Dette er i så fall minst den andre gangen myndighetene griper inn i markedet denne uken. Hva som hadde skjedd dersom ikke myndighetene gikk inn og blåste opp markedet kan bare spekulere i. Den kunstig skapte oppgangen i det kinesiske markedet har fredag sendt europeiske børser forsiktig oppover, men det er snakk om en mindre og avventende oppgang som ikke er mye å rope hurra for. Også de amerikanske før- handelen peker på en moderat oppgang når børsen åpner i ettermiddag. “Det vi nå ser skje er at verdens sentralbanker “styrer og manipulerer markedet med hjelp av ulike mekanismer for å kontrollere et sammenbrudd”, sier Gregory Mannarino i sin siste video.  Men før eller siden vil markedskreftene vinne over disse mekanismene og da bryter det sammen,” sier Mannarino som mener markedet befinner seg i en fantasi-virkelighet. En annen som ser dystert på på situasjonen  er Robert Kiyosaki, som mener at det største krakket i historien vil kunne komme i 2016. I videoen nedenfor forklarer han sin teori. Anbefaler alle å sjekke ut hva han sier