Bli fri fra religiøse åndsmakter -religiøse ånder mer aktive etter avkristningen av Norge

“I dag er det total forvirring når det gjelder å søke Gud. Bibelen sier at ingen kommer til Faderen uten gjennom Jesus. Mange snakker om en gud, men anstøts- stenen er Jesus. Jeg har snakket med flere i det siste som sier at de ber til en gud, men ikke gjennom Jesus. De tror at det er mange veier til gud. Noen kaller det en høyere makt. I New Age bruker de bibelsteder, men Jesus er ikke veien til Himmelen. De snakker om gode og dårlige veiledere. De tror på en god og en ond makt. Mye av deres filosofi bygger på teser fra Østens religioner. Jeg har bedt med mennesker som ble kristne og som trengte befrielse fra demoner som de hadde fått mens de var i New Age. Mange av de som er i New Age er søkende, men finner ikke Ham som kan redde dem for evigheten,” skriver Mother Else på sin egen blogg. Etterhvert som avkristningen har tiltatt i Norge og troen på den levende Gud møter mer og mer motstand, henger det uten tvil sammen med det faktum at religiøse ånder er mer aktive her hjemme.

Mye som har sin rot i okkultismen sniker seg i dag inn på sykehus, helsevesen og i skoler. Jeg tenker på yoga, akupunktur og en del ulike meditasjonsformer. Alt som hjelper en er bra sier selv en del kristne. Når jeg sier at dette er brukt i land med andre religioner og at en del er en påkallelse av andre guder, så vil en del ikke høre på det. Jeg synes at det er så flott med internett. Der kan en lese om roten til det som blir tilbudt. Jeg spiser ikke forgiftet mat selv om den skulle smake godt. Jeg vil heller ikke bruke hjelpemidler som har en demonisk rot selv om det ser uskyldig ut. Jeg har møtt mennesker i det siste som har opplevd mye vondt og som ikke skjønner at det kan skje dem siden de tror på Gud. Jeg vet at disse menneskene har praktisert mye av det jeg nevner nå og de vil ikke frasi seg det. De har jo åpninger som de ikke ser, men de er veldig tydelige i den usynlige verden. Det er derfor du skal avsi deg all okkult praksis og befale det bort som du har åpnet opp for.

Mange tenker på okkultisme som svart magi og heksedoktorer og det er også okkult, men jeg tror ikke så mange kristne driver med dette. Jeg er langt mere bekymret når djevelen kommer som lysets engel. Det er ikke få som trenger befrielse fra det som er mørkt, men ser lyst ut. Djevelen vil ikke slippe byttet sitt så lett, så vær observant. Den Hellige Ånd er alltid der for å hjelpe deg til å skille mellom lys og mørke. Det forutsetter at du vil underlegge deg Hans ledelse. Om du opplever at du er bundet og ikke er fri til å følge Herren og Den Hellige Ånd, da trenger du hjelp til å bryte det som binder deg. Det kan være synd, dårlige vaner eller demoner. Mennesker kan binde deg og da har du for sterke bånd til dem.

Mother Else