Ble ilagt en tvangsmulkt på kr 20 000 -Christensen klager på mulkten til Plan og bygningsetaten

Christensen har sendt klage på tvangsmulkten på kroner 20 000 som forfaller til betaling den 23 september

Blogger Jan Kåre Christensen som fortiden har en feide gående med Plan og bygningsetaten (PBE) i Oslo er ikke en mann som gir seg. Christensen som hadde fått frist til 1 juni med å rive en støttemur og bod som han hadde oppført uten skriftlig tillatelse. Christensen som har kjempet mot PBE i flere år, hevder nå at han ble forledet av saksbehandler Kaja Aubert Lange og at PBE gjennom henne egentlig satt en felle som Christensen deretter gikk i. I et klageskriv til Plan og bygningsetaten skriver Christensen at han bestrider kravet på kroner 20 000. I sin begrunnelse for å ikke godta kravet skriver bloggeren “Hadde det vært noenlunde «normalt» hadde dere kontaktet oss for et møte for å veilede for hvordan vi eventuelt kunne unngått denne tvangsmulkt som dere beskriver det som. For oss virker dette som ren ondskap at dere prøver å påføre oss mest mulig elendighet!

Her er regningen som vi bestrider, samt at den burde ha vært sendt til Kaja Aubert Lange som sa at det ikke var søknadspliktig å bygge mur oppå gammel mur som vi også gjorde etter veiledning fra PBE, dog muntlig.

Blogger og bibellærer Jan Kåre Christensen har nå utkjempet sin krig med Oslo kommune i snart fem år etter at han fikk oppført en bod, trapp og mur er ikke nådig med Oslo kommune. I et skriv datert 3/9-19 som er lagt ut på kommunens nettside, sakinnsyn -klandrer Christensen etaten for at de ikke har tatt kontakt eller stilt til befaring når Christensen har ønsket det. Videre sier Christensen at de har møter der det sies noe en dag og noe annet neste dag. I kjent stil formelig langer Christensen ut mot sine saksbehandlere: “For oss fremstår dere veldig, veldig «syke» på sinnet med å holde på slik som dere gjør. Dere virker kontrollert av krefter som bare er opptatt med å
misbruke den makten dere har fått, ikke for å bruke den fornuftig, rett og godt,” skriver Christensen som legger til at “Vi ble forledet av Kaja Aubert Lange og PBE. De satte oss i en felle med å si at vi kunne bygge oppå gammel mur. Så kommer dere i ettertid og sier det motsatte. At vi da skal få en tvangsmulkt bestrider vi!”. I sin klage viser Christensen til at de har sendt inn en ny søknad til PBE som bygningsetaten så langt ikke kan behandle da den er mangelfull og at Christensen ikke selv kan stå som ansvarlig foretak. I et skriv publisert i forbindelse med Christensens søknad nr 2 har han fått en frist til 9 september med å sende inn informasjon bygningsetaten etterspør. “Vi bestrider at det er lovlig, rett og rimelig å skrive ut bot/tvangsmulkt til oss. Her er ikke saken(e) avsluttet, da er det urimelig, unødvendig og temmelig arrogant å sende ut tvangsmulkt.  Det gjelder denne regningen her som vi bestrider,  Samt alt annet som PBE fatter av vedtak, pålegg og forvirring!” skriver Christensen som også har inne en klage til fylkesmannen.

Behov for omfattende dokumentasjon

På sakinnsyn ligger en omfattende mengde dokumenter i forbindelse med Christensens byggekonflikt med PBE i Oslo

I forbindelse med søknad nr 2 skriver Plan og bygningsetaten hva som er nødvendig av dokumentasjon for at saken ikke skal bli avsluttet den 9 september. “. Ansvarlige foretak
• Tiltaket som er omsøkt kan ikke forestås av deg som søker. Det er bygget en
mur med høyde 1,85 (som du selv oppgir). Støttemuren må omsøkes ved hjelp
av ansvarlig foretak jf. plan- og bygningsloven § 20-3. • Vi gjør oppmerksom på at vi kan avvise søknaden din dersom du ikke innhenter et foretak som kan erklære ansvarsrett som ansvarlig søker. Dette innebærer at søknaden vil bli avsluttet, og du må sende inn en ny søknad dersom det har bygget skal bli godkjent. I sitt andre punkt skriver PBE at “tiltaket er allerede bygget. Dette innebærer at du må innhente et foretak som kan
og vil påta seg ansvarsrett for uavhengig kontroll av det som er bygget. Foretaket
skal påse at det som er bygget er i tråd med gjeldende lover, planer og forskrifter.” Det tredje punkter PBE etterspør er tegninger. “Du må sende inn tegninger av støttemuren slik den er bygget. Tegningene må målsettes med høyde og bredde. Du har innsendt en utomhusplan som viser murens omfang. I tillegg har du sendt inn fotodokumentasjon som viser muren. Dette er dog ikke tilstrekkelig for å ev. å kunne godkjenne muren. Det må foreligge tegninger som beskrevet.
• Trappen som er etablert ned til regulert vei er ikke tegnet inn på verken kart eller
tegninger. Det er kun innsendt foto. Fotodokumentasjon kan ikke legges til
grunn for en ev. godkjenning. Du må derfor sende inn kart som viser trappens
dimensjon.

 Søknad om dispensasjon fra regulert veiformål
• Deler av støttemuren er plassert på regulert veigrunn. Dette fordrer til at du søker
om dispensasjon fra regulert formål. Av alle dispensasjoner du har omsøkt kan
vi ikke se at du har søkt dispensasjon for den delen av muren er plassert på
regulert veiformål.
5. Uttalelse fra Bymiljøetaten
• Muren er som nevnt, plassert på regulert veigrunn. Dette innebærer at du må
innhente en uttalelse fra Bymiljøetaten. De må uttale seg om muren i sin helhet.
Bymiljøetaten må forelegges kart og tegninger som viser muren du har omsøkt
hos oss. Siden Christensen allerede har fått avslag på aktuelle oppføringer skriver PBE at vi anbefaler at tiltaket omprosjekteres. Plan- og bygningsetaten har i tillegg oppdaget forhold som er i strid med regelverket, og vi anbefaler derfor følgende:
1. Mur og bod må reduseres i størrelse
• Du er tidligere gjort kjent med at bod må reduseres i størrelse. Dette står vi
fortsatt fast ved. Boden må reduseres i størrelse slik at den ikke medfører at
eiendommens grad av utnyttelse overskrides.
• Muren kan ikke godkjennes slik den er utført. Du må enten fjerne muren helt, eller alternativt redusere murens høyde, og trekke den lenger inn på
eiendommen. I skriver fra PBE heter det videre at dersom dere ikke sender inn dokumentasjonen innen fristen, kan det føre til at vi må avvise søknaden og avslutte byggesaken.. Hvis vi har avsluttet saken, og dere fortsatt ønsker å gjennomføre prosjektet, må dere sende inn en ny komplett søknad. Hvorvidt dette er gjort vites ikke. Christensens saksbehandler i PBE har så langt ikke besvart Søkelys henvendelser om den alvorlige saken som kan få den konsekvens at Christensen går til søksmål mot Kaja Aubert Lange og ansvarlige saksbehandlere i PBE:

4 tanker om “Ble ilagt en tvangsmulkt på kr 20 000 -Christensen klager på mulkten til Plan og bygningsetaten

 1. Det er så uendelig lett og enkelt å beskylde PBE for å ha lagt en felle som JKC og fru falt i. Sannhetten er den, at JKC og fru falt i sin egen felle. Det kan fort bli dyrt for dem.

  3
  1
 2. Disse praktverkene av en mur,trapp og bod er til gunst og glede for alle,hvordan PBE vil at noe slikt skal rives er utenfor min fatteevne. Hele nabolaget,ja hele Oslo by for den saks skyld,har glede av disse praktverkene,så her er PBE på gyngende grunn.

 3. Når den tredje statsmakt svikter, da trengs den fjerde statsmakt!

  At dette kommer frem på internett, presse og ellers.

  Saken vår er selvfølgelig ikke den viktigste i Norge, men når myndighetene svikter slik til de grader som de har gjort i vår sak. Hva da?
  Da trengs det at pressen omtaler disse stygge og uriktige forhold.
  Det er de «dårlige» forholdene vi trenger pressen mest for, ikke det som er bra og godt. De er lykkelige og trenger vel ikke hjelp? Som vi virkelig gjør da vi er blitt utsatt for myndighet- og maktmisbruk av dimensjoner!!!!!!!!!!!!

  Vil også minne dere om at Norge åpenbart er så til de grader ute å kjøre.

  Bare i menneskerettighetsdomstolene lider Norge gang på gang nederlag og det står mange saker i kø. Det er egentlig umulig å forholde seg til det offentlige Norge når de velger å sette seg på «bakbeina.» Da trenger vi pressen, som har gang etter gang fått myndigheten til å forandre standpunkt. Dessverre tror jeg dette er aktuelt i vår sak. Da bl.a. våre naboer har bygget samtidig som oss og fått godkjennelse for langt mer overskridelser og annet. Med andre ord, her er det så stor forskjellsbehandling. Samtidig bruker de alltid loven imot oss, ikke for oss! På mange måter er vår sak ikke noe annet enn et statlig og kommunalt makt- og myndighetsmisbruk.

  I vår sak har PBE gjort en så dårlig jobb som det er mulig å gjøre. Allikevel blir de støttet av Sivilombudsmannen, Fylkesmannen og domstolene. Her er det et kammaderi som er så gjennomsyret dårlig, rigid og farlig.

  Når saken imot oss er bygget dette, så kan ikke jeg se at det er riktig å etterkomme disse kravene som ikke er fundamentert på Norsk lov, ei heller det som jeg tror de aller fleste oppfatter som rett og riktig.

  Se her for linker som omtaler saken vår:

  http://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2552-svar-i-fra-huseiernes.html

  http://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2563-var-protest-og-skriv-til-pbe.html

  https://www.sokelys.com/?p=26229

  http://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2487-marius-vamnes-godkjente-frst.html

  https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=krokstien+2+c

  https://www.sokelys.com/?p=25125

  http://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

  • Tull og apestreker.

   Det blir direkte latterlig når du av alle snakker om ulovligheter og fordømmer det.
   Du som stjeler bilder av andre.
   Du som har innrømmet at du stjal trygd.
   Du som samler inn penger uten å føre regnskap og revisor revidert regnskap for det.
   Du som fører en virksomhet uten Brønnøysund register oppføring.
   Du som har politianmeldt denne bloggen fordi de skrev i mot gjengifte selv om du i din egen blogg gjør det samme.
   …bare for å ta det jeg husker står om deg i bloggen om deg.

   De som kjenner deg hører lyden av knusende glass når du begynner å anklage PBE og andre for ulovligheter.

   Ulovligheter er noe du selv begår og det hver eneste dag i din blogg. En blogg som annonserer ulovlig virksomhet som i verste fall kan gi 10 års fengsel.

   Sannheten er at du som et lite barn ikke liker å bli motsagt. Derfor hevner du deg mot de som sier i mot deg i en blogg som har samme språk og innhold som man finner i en blogg skrevet av et lite barn.
   Det forklarer bloggpostene dine om PBE og Torp.

   SØK HJELP !!!!!!!!

Det er stengt for kommentarer.