Bidens USA: Kraftigste inflasjon på 29 år og 369 000 nye amerikanere søkte ledighetstrygd forrige uke

Den amerikanske inflasjonen er nå den kraftigste på 29 år melder “tranding economics” på sine nettsider. Den siste måneden økte inflasjonen fra 4,2 prosent i april til 5 prosent i mai. Årsakene til at de amerikanske prisene stiger tilskrives dels gjenåpning av samfunnet, økende etterspørsel og prisøkninger på råvaremarkedet. Prisstigningen på varer som ekskluderer matvarer og energi økte med 0,9 prosent i april 2021 og det er det største månedlige prishoppet siden april 1982. Den grelle virkelighet er at Joe Bidens Amerika har en inflasjon som er i ferd med å løpe løpsk, -og det hele ser ut til å være en politikk det nye regimet i Washington ønsker.

Imidlertid mener mange at det er Federal Reserves massive pengetrykking som er hovedårsaken til den kraftige prisveksten amerikanere opplever. Prisene øker nå i et tempo amerikanerne må tilbake til 1992 for å finne maken til, og flere eksperter og investorer sier at USA bare har sett begynnelsen. “US core consumer prices, which exclude volatile items such as food and energy, rose 0.9 percent in April 2021, its largest monthly increase since April 1982,” heter det fra Trading Economics.

Gregory Manarino mener at sentralbanken bevist bruker sin “inflasjonsmaskin”, dvs trykking av penger bevist for å underminere den amerikanske dollaren for å presse frem innføringen av en ny digital dollar. Den kraftige inflasjonen kommer samtidig som tallene viser at amerikanernes personlige inntekt stuper og stadig flere amerikanere lever fra trygdesjekk til trygdesjekk. Prisene øker fra uke til uke på Wallmart og stadig flere må ty til kredittkort for å ha mat på bordet, Andre igjen stiller seg i kø utenfor matbankene for å skaffe mat til familien.