Biden vurderer å sette inn nasjonalgarden for å fikse forsyningsproblemene i USA -Christian Westbrook: Alt vil bli mye verre!

Det Hvite Hus og president Joe Bidenvurderer nå seriøst å kalle inn Nasjonalgarden for å avhjelpe med de tildels omfattende forsyningsproblemene som rammer amerikanske forbrukere i forkant av julefeiringen. Fra mange områder i landet rapporteres det om tildels betydelig mangel på enkelte varer, og skal vi tro ekspertene blir det bare verre og verre. USAs visepresident Kamala Harris oppfordret tidligere i høst befolkningen til å kjøpe inn julegaver i høst, da det ikke er sikkert at de er å finne i butikkene til jul. Stadig flere amerikanere kan nå fortelle om tildels omfattende mangel på enkelte produkter, og folk innen logistikk og shipping antyder at tingene kan bli verre. Utenfor de store havnene ligger et stort antall fraktskip og venter på å bli losset, og siden det er altfor få sjåfører, blir varene liggende uten å bli fraktet ut til butikkene. Dette tvinger nå det Hvite Hus til å vurdere å sette inn hæren for å avhjelpe situasjonen. Samtidig varsler dem som nøye følger situasjonen at tingene vil bli verre, mye verre i 2022.

Krisen i amerikansk transportnæring skyldes flere forhold. En av årsakene er at mange sjåfører mister jobben og et større antall mindre transportselskap er gått konkurs eller er lagt ned. I tillegg har myndighetene innført strengere krav både til vogntog og sjåfører, noe som har gjort at mange sjåfører er ute av business. Summen av det hele er at det er færre lossearbeidere i havnene, færre til å transportere varer ut til butikkene, og dette fungerer som en propp som gjør at et frakteskip blir liggende lenge utenfor havnene før de blir losset. Det er rapportert at noen skip har ventet i ukevis på å bli losset. Det Hvite hus vurderer nå alle muligheter på å få fjernet proppene i systemet med å sette inn militære styrker. Også i Storbritannia er soldater blitt satt inn for å kjøre ut drivstoff til bensinstasjoner. Skal vi tro Christian Westbrook i Ice age farmer, vil alt vi nå opplever bare bli verre og verre. Christian Westbrook er blant dem som har vært mest klarsynt nå det gjelder hva som rører seg når det gjelder matforsyning, den globale mat og energi krise og ikke minst globalistenes krig mot våre tradisjonelle matvaner. Skal vi tro Christian Westbrook er vi bare i begynnelsen av en global matkrise som vil sende prisene rett til himmels og skapte mangel og ikke minst sultne mennesker.

Én tanke om “Biden vurderer å sette inn nasjonalgarden for å fikse forsyningsproblemene i USA -Christian Westbrook: Alt vil bli mye verre!

  1. Alt dette handler om en politisk styrt omleggning av verdensøkonomien. Og sannsynligvis innføring av visse marxistiske prinsipper på globalt plan. Egentlig er vel ikke dette noen nyheter? Utviklingen er ganske tydelig.

    I følge Bibelen er det bare de ekte kristne som kan holde utviklingen tilbake ved at Guds Ånd er nærværende i verden gjennom dem. Jeg tror veldig mange vet lite om hva det vil si å være en ekte kristen som Guds Ånd kan virke gjennom. Mye kan sies om det men i et nøttekskall kan det kanskje sammenfattes med at man har en sterk bevissthet om synd og frykter Gud i den forstand at man ikke for noen pris tør å forvrenge, se bort i fra, eller tyde noe i Guds Ord etter eget forgodtbefinnende. Guds Ord er den eneste referansen for hva kristendom er og hvem Gud er. Når “kristne” sier; “jeg tror ditt” og “jeg synes datt” og “du tror kanskje noe annet som kan være like riktig”, i stedet for å innrømme at de ikke har fått noen åpenbaringer så blir Guds Ord ikke lenger en absolutt referanse. Og da synker man raskt ned i en menneskelig sekluær religiøsitet.

    Det som er mye viktigere enn å gi seg ut for å forstå mye mer enn det man gjør er ydmykhet, ærlighet og nestekjærlighet. Det er dette folk flest legger merke til.

Det er stengt for kommentarer.