Bibellæreren, bloggeren og bussjåførens problematiske mur -PBE etterspør dokumentasjon på at rivningen er påbegynt

Bibellærer. blogger og bussjåfør Jan Kåre Christensen mye omtalte støttemur ut mot Stormyrveien i Oslo står fremdeles like støtt som Berlinmuren stod i 1984. Christensens berømte mur som ble erklært ulovlig av kommunen i 2015 har i etterkant av pålegget fått omfattende behandling både i ulike kommunale etater, hos statsforvalteren, sivilombudsmannen og i tingretten. Alle har konkludert med at muren er oppført ulovlig og derfor er en ulovlighet som må fjernes. En gjenstridig Christensen har nå uttømt alle klagemuligheter og Plan og Bygnings Etaten i Oslo, virker like hardnakkede med sitt krav om at muren må ned. “Det er på det rene at muren er ulovlig, og kommunen har en lovpålagt plikt til å forfølge ulovligheter. Av hensyn til likebehandling, kan vi ikke unnlate å følge opp deres sak, selv om det er slik at dere har utført tiltakene i god tro,” skriver etaten i et brev lagt ut på sakinnsyn som er kommunens offentlige side. Bibellæreren har fått forlenget frister flere ganger, men trues nå med at ulovlighetene må opphøre ellers påløper det kraftfulle tvangsmulkter som vil bli drevet inn uten ytterligere varsel

Både Berlinmuren og murene rundt den bibelske byen Jeriko er nå historie og Plan og Bygnings Etaten i Oslo samt Christensens naboer i Stormyrveien i Oslo håper at Christensens mur snart vil lide samme skjebne. En gjenstridig utbygger og blogger har så langt ingen planer om at muren skal bli historie og akter ikke å utsette sin eiendom for vandalisme. Samtidig som PBE i Oslo forlanger dokumentasjon på at Christensen er begynt å rive det kommunen mener er en ulovlig mur, har Christensen sendt advokat-regningen fra advokat Ole Sperre til Disiplinærnemnden for advokater. Christensen tok på sensommeren i fjor kontakt med advokat Sperre for å få bistand i konflikten med bygningsetaten i Oslo. Christensen hadde forventet at hans forsikringsselskap vil ta regningen, noe disse avviste fordi de har betalt salær i saken da Christensen gikk til sak mot PBE i forbindelse kommunens krav om at han måtte rive. Christensen ble da bistått av advokat Knut Howlid og tapte saken i Oslo tingrett. Saken har nå vært behandlet av nær sagt alle mulige instanser og PBE truer med saftige bøter dersom han ikke har revet innen 15 april. Etaten har i tillegg til å bebude tvangsmulkter på 105 000 som forfaller 15 april, bebudet ytterligere tvangsmulkter på 180 000 kroner dersom bibellæreren ikke har revet og tilbakeført alt innen 1 juli 2021. Det var etter brev fra advokat Ole Sperre at Christensen ble gitt en rikelig frist til å rive, og i sitt skriv datert 12 mars 2021 skriver bygningsetaten dette:  “Vi viser til brevet vi sendte dere den 11. november 2020 (vedlagt her), hvor vi ga dere en romslig fristutsettelse som vi mente var tilstrekkelig tid til å rette de ulovlige terrengendringene og støttemuren. Fristen ble satt til 15. april 2021. -Vi satte som vilkår for fristutsettelsen at dere måtte sende inn løpende dokumentasjon på at saken har framdrift. Mer presist satte vi vilkår om at dere måtte:
– Sende inn dokumentasjon på at rettingsarbeidet er påbegynt, og
– Sende inn løpende dokumentasjon på framdriften i rettingsarbeidet.
“Det er nå omtrent én måned igjen til fristen utløper, og vi har fortsatt ikke mottatt
dokumentasjon på fremdriften i rettingsarbeidet. Vi ber derfor om at dere sender inn dette snarest,” skriver PBE som ennå ikke har fortstått at Christensen ikke har planer om å etterleve pålegget. I en kommentar på egen nettside skriver Christensen dette: “Nei, da får Oslo Kommune og Roar Telje rive, vi gir aldri etter for dette, aldri!!!”

Én tanke om “Bibellæreren, bloggeren og bussjåførens problematiske mur -PBE etterspør dokumentasjon på at rivningen er påbegynt

 1. Jeg var en av de som trodde på Jan Kåre inntil jeg i dag leste stevningen fra han selv mot Unibuss.

  De sakene som han selv har erkjent, og han har erkjent tjeneste anklager og at de er riktige, er nok til å sparke han fra enhver jobb. Det av grunnen “manglende dømmekraft”.

  Jan Kåre har erkjent at han som bussjåfør har gratis forsynt seg av buffeten på SAS Radisson hotellet.
  De av oss som ikke har et kriminelt sinnelag, vet at dette er galt. Det er tyveri. Det er for dumt til å være oppførselen til en godt voksen mann.
  Jan Kåre har også kjørt på rødt. Her har han utsatt seg selv og passasjerer for en betydelig livsfare.
  Han har også vært dum nok til å bruke Unibuss sin vaskehall til å vaske sin egen bil. Det i seg selv er sterkt manglende dømmekraft.

  En person med slik fundamentalt mangel på dømmekraft har altså kjørt en ti tonns stor buss rundt i Oslo.

  Da synes jeg også at ledelsen i Unibuss burde settes på tiltalebenken. Stjelingen av maten fra buffeten på SAS Radisson hotel beviser at de her ved å la en slik person få kjøre buss, ikke har noe annet enn ringeakt for vanlige Oslo beboere i andre biler, sykler og på fortauer.

  Når man igjen ser hva Jan Kåre har gjort med denne muren, nok et eksempel på manglende dømmekraft, har ledelsen i Unibuss et forhold de burde besvare i Oslo Tingrett.

  Nå er saken mot Jan Kåre unik og han har Norges rekorden i tjenestepåtaler. Det er meget skjeldent at en buss sjåfør får en påtale mot seg. Den siste jeg vet om, og min kone var selv i bussen, var en tjenestepåtale bussjåføren mellom Hesseng og Kirkenes sist måned for uforsvarlig kjøring.

Det er stengt for kommentarer.