Fædrelandsvennen ut mot Ingelinn Lossius-Skeie -kaller henne intolerant med holdninger som skaper vanskelige kår for skeive og transpersoner

Muligens er Gud en “hen” for Fædrelandsvennen Corona-pandemien og nedstengningen av kirker, menigheter og bedehus har tross alt ført til noe godt. Nemlig at Fædrelandsvennen har mistet noen annonsekroner. Den kristendomsfiendtlige og liberale avisen har lenge skodd seg på at kirker og forsamlinger har svidd av store summer for å annonsere møter. Corona-pandemien har foreløpig satt en effektiv stopper for denne unødvendige pengebruken blant kristne forsamlinger. Vi lever nå i 2021 hvor det finnes andre og langt mer effektive måter å annonsere kristen virksomhet på, en gjennom en rådyr annonse i en papiravis som forakter alt Guds folk tradisjonelt har stått for. Karen Kristine Blagestad er kultur-redaktør i Fædrelandsvennen og i kommentar publisert onsdag går hun svært langt både i sin uthengelse av Ingelinn Lossius-Skeie, spott mot Gud som blir kalt en “hen” og spott mot tusener av kristne abonnenter som utelukkende holder avisen for å følge med på dødsannonsene.

“La de døde begrave sine døde,” er uttrykk Jesus brukte når en disippel en gang ba om å først kunne dra hjem å begrave sin avdøde far. Kanhende at kristne abonnenter av Fædrelandsvennen bør ta dette ordet inn over seg siden forteller at de holder avisen for å lese dødsannonsene. Fædrelandsvennen er så avgjort en avis som ikke fortjener våre annonse eller abonnent-kroner. Selv holder jeg ikke avisen, men av og til dukker avisen opp i postkassa når avisen ønsker å pushe på oss papirannonser. I onsdagens utgave av Fædrelandsvennen får avisens kristne abonnenter (og annonsører) nok et dolkestøt i ryggen. Helt siden midten av 1980 tallet har avisen markert seg som klart fiendtlig innstilt til kristendommen, på tross av at mange av avisens abonnenter og annonsører faktisk hevder at de ennå tror på den Bibelske Gud og Hans Ord. En av dem som har tatt konsekvensen av sin Gudstro og det bibelske budskapet er Ingelinn Lossius-Skeie som i samråd med sin mann har tatt barna ut av den offentlige skole fordi skolen hjernevasker barna til å tro på at “hen” er et tredje kjønn i tillegg til mann og kvinne. Dette har falt Fædrelandsvennen og deres kulturredaktør Karen Kristine Blagestad tungt for brystet, og i kjent Fævennen-stil skal alle som ikke deler avisens åpenhet for alt som er synd og vanhellig -henges ut til spott og spe i avisens spalter.

Sterk ordbruk fra avisens kulturredaktør

Kristiansandsavisen som har en notorisk forhistorie med å sable ned og henge ut bibelske kristne fornekter seg min sann ikke i dagens utgave. “Hen” handler ikke om kjønn, men om respekt,” hevder avisens kulturredaktør som ser ut til å forlange at kristne skal forvente at deres kristne abonnenter og annonsører skal stille seg bak den formørkelse avisen gjentatte ganger har bevist at de representerer. “Det er slutt på den tiden da gamle religiøse tekster, være seg Koranen eller Bibelen, fikk være den viktigste premissleverandør. Det holder ikke å vise til tro lengre. Det er ikke et gyldig argument. Vi lever i en opplyst tid med mange levesett og livssyn,” skriver avisens redaktør og fortsetter tiraden mot kristne “Og hvis Lossius og hennes likesinnede er så opptatt hva deres Gud syntes om kjønn og sex og sånn, bør de overlate til ham å dømme, i stedet for å freidig kritisere hans skaperverk, og Fædrelandsvennens redaktør avslutter sin tirade med dette: Såpass respekt bør de vel ha for ham. Eller hun, Eller Gud vet-kanskje “hen”?

Fædrelandsvennens budskap er toleranse overfor alt Gud kaller vederstyggelig og intoleranse overfor dem som tror på Guds ord.

Selv om jeg startet med avslutningsordene til avisens kulturredaktør finne det langt mer formørkelse, marginalisering og direkte hån og lese fra kulturredaktørens formørkede sinn og det første Karen Kristine Blagestad gjør er å forsøke å marginalisere de Bibelske holdninger Ingelinn Lossius-Skeie og titusener av andre kristne har i dette landet. Mens Fædrelandsvennes redaktør ikke uventet fullstendig avviser hva alle med sine øyne kan se, nemlig at det finnes kun to kjønn og dermed også to virkelige kjønnsidentiteter, nemlig en han og en hun, -så lar Fædrelandsvennes kulturredaktør sine synspunkter og holdninger være basert på den ideologiske forvirring og kjønnsforvirring som oppstår i formørkede sinn hos mennesker som rent subjektivt føler at de verken er det ene eller det andre. Gud skapte mennesket til mann og kvinne, til en hun og en han. Og slik er det også fra naturens side. “Hen” er egentlig ikke noe annet enn en sinnsforvirrelse som er forårsaket av at menneskers sinn er blitt formørket, fordi de har avsatt og forkastet Ham som skapte menneske til mann og kvinne. Til to forskjellige kjønn, som skulle forplante seg å bære menneskeslekten videre. Slik er det av naturen og fra Guds ord, Bibelen -som er en av de bøker Fædrelandsvennen litt for ofte har vist at de forakter. Hvorfor kirker, bedehus og menigheter ennå finansierer denne søppelavisen gjennom annonse og abonnementskroner er en stor gåte, for her er man med på å finansiere ei blekke som motarbeider og motsier Skaperens agenda.

I avisens kommentar blir både Ingelinn og partiet de kristne marginalisert som noe snålt, noe fordømmende og med et tankegods som skaper vanskelige levekår for skeive og transpersoner. For Fædrelandsvennens kulturredaktør er det viktige å ta til motmæle av hensyn til de stakkarslige kjønnsforvirrede personene som gjennom at kristne ikke aksepterer “hen” som et eget kjønn, utsetter skeive og transpersoner for mobbing, trakassering, manglende anerkjennelse osv.osv. Det faktum at kristne ennå fastholder “til mann og kvinne skapte Ham dem,”  vil over tid skade menneskers og deres livskvalitet. Videre vil det kristne og bibelske synet om at det kun er to kjønn. føre til selvmordstanker, psykiske lidelser, angst og uførhet. Skal vi tro Fædrelandsvennens kulturredaktør er kjønnslig forvirring også noe som er skapt av Gud -og for riktig å smøre på hvor ille det er at et foreldrepar tar barna ut av skolen fordi de der lærer om “han, hun og hen” viser hvor marginale dette ekteparet og bibelske kristne er. Vi er så marginale at vi rett og slett skal la skolene hjernevaske barna til å bli holdningsløse, uten etikk og uten kunnskap om rett og galt. “Skolen sier ikke at noe er rett eller galt. skolen er verdinøytral, bortsett fra heldigvis når det kommer til verdier som respekt og toleranse. Med andre ord skal skolen ikke lenger lære barna at det finnes noe som er rett eller galt. Barna skal slippe å høre at det er galt å stjele, at det er galt å handle mot naturen, at det verken er rett eller galt å slå noen som er mindre enn deg. I følge Fævennens kulturformørkede redaktør er “toleranse” den eneste grunnsøylen som er verd å satse på, og skal vi tro redaktøren er det også en prøvelse (for henne og avisen) å respektere (de marginale synspunktene hun og kristne har.” -Og det er nettopp det vi stadig møter i Fædrelandsvennens spalter -Kristofobi -og nettopp derfor burde kristne forsamlinger la være å svi av annonsekroner til denne “kristofobiske avisen” og kristne abonnenter “må la de døde begrave sine døde” og heller bruke abonnementskronene på misjon eller noe som er mer viktig enn å sponse en motstander av Gud og Hans rike. Søkelys vil igjen uttrykke støtte til kristne foreldre som lar nok være nok. La barna slippe den hjernevask og tankekontroll de utsettes for i den offentlige skole. La barna få hjemmeundervisning eller velg en kristen friskole -som tar det kristne oppdrageransvaret på alvor og la dine barn slippe å måtte gå gjennom en ti år lang liberal og kristendomsfiendtlig hjernevask i regi av de offentlige inndoktrinerings-institusjonene vi kaller skole..