Bibellærer ber om økonomisk støtte til å fortsette kampen mot namsmannen

Blogger og bibellærer Jan Kåre Christensen ber nå om hjelp til rettssak og bil

Det koster å føre sak i det norske rettsvesenet. Dette har bloggen og bibellærer Jan Kåre Christensen fått erfare i sin flere år lange kamp for å beholde sin oppførte støttemur. I den rettslige kampen om muren fikk han rettshjelp av sitt forsikringsselskap men på tross av dette og på tross av advokatbistand tapte han saken i tingretten. Videre anke over selve muren ble nektet fremmet og etter det har kampen stått om tvangsmulkter utstedt av Plan og bygningsetaten i Oslo. Også denne kampen tapte ekteparet Christensen og namsfogden har lenge forsøkt å inndrive ilagte mulkter uten å få tak i ei krone. De har tatt pant i ekteparets BMW i3 og søker å tvangsselge denne.

Dette har Christensen motsatt seg og saken har vært behandlet i tingretten flere ganger. Domstolen har avgjort i favør av namsmannen og gitt klarsignal for å tvangsselge bilen. Den første kjennelsen om dette ble anket både til lagmannsretten uten å føre frem. I vinter forsøkte Christensen seg med nye argumenter overfor tingretten og fikk en ny domstolsvurdering som ikke førte frem. Han har nå anket saken til lagmannsretten og fikk for noen dager siden en faktura fra domstolen på kroner 7662 for ankegebyr. Denne må betales dersom han ønsker å få saken prøvd for lagmannsretten på nytt. Siden det er snakk om en fortsettelse av saken fra 2018 som han tapte får han heller ikke rettshjelp fra forsikringsselskapet, da disse mener at å dekke en runde i denne saken var mer enn nok. I tillegg er det også en del av forsikringsselskapets betingelser at de ikke dekker saker i tvister med namsmannen. Det er en jurdisk svak sak Christensen har i dette tilfellet. Domstolen har alt gitt det offentlige fullt medhold -så saken om muren er forlengst endelig avgjort. Den er og forblir ulovlig for myndighetene. Inndrivelse av tvangsmulkter ved å beslaglegge og tvansselge bilen er et av flere virkemidler namsmannen har til disposisjon.

Mulig å hjelpe og støtte

“Det er fullt mulig å støtte meg i min kamp imot myndighetene som lyver, fordreier og prøver å knekke meg og min kone! Det er temmelig åpenbart at vi står i en åndskamp, der Gud er på den ene siden. Satan og hans demoner på den andre siden. Der vi kun holder frem faktum, men myndighetene driver et skittent spill. Der alt er lov fra deres side, men kammaderi, løgner, fordreininger og våre synspunkter blir totalt oversett som løgn,” skriver Christensen på egen nettside. “En av de tingene som Satan har som mål, er å få oss ut av vårt hjem. Det er vi klar over, for Satan bruker her myndighetene noe veldig. Der de lyver, fordreier faktum og pålegger oss bøter og vedtak som er basert på løgn og sterk uvilje imot oss. Et hat som er helt urasjonelt og fullstendig meningsløst,” skriver bibellæreren og fortsetter: “Der Oslo Kommune er den direkte motpart. De har ubegrensede med ressurser. De er som en kameratgjeng imot oss. Vi skal tas, ingen nåde her. Selv om de lyver og fordreier alt hele tiden. De holder sammen, beskytter hverandre uansett hvor mye de lyver. Eller for å si det på en annen måte. Våre argumenter blir ikke hørt. Samtidig dikter de inn en virkelighet som er som et eventyr. Dette blir akseptert som sannhet av alle. Fra Statsforvaltere til Norges Høyesterett. For en mega korrupt gjeng Norge er blitt!  “- Vi trenger kanskje ny bil? Derfor trenger vi støtte. Advokat hjelp får vi ikke, der trenger vi støtte. Vi er virkelig i en vanskelig situasjon. Derfor trenger vi hjelp. Her er det alle imot en, eller to. Jeg og min kone Berit,” skriver evangelisten som oppfordrer sine lesere til å støtte ham i kampen via kontonr:  0535 06 05845

19 tanker om “Bibellærer ber om økonomisk støtte til å fortsette kampen mot namsmannen

 1. Makan til frekkhet! Han ber om penger til å fortsette sitt ugudelige opprør mot en motpart som har vunnet soleklart hver gang i alle former for offentlig myndighet og domstoler. Det er vel ingen enkeltsak som har vært så mange runder og blitt så grundig vurdert og belyst som Christensens sak, i rettsaker, ved statsforvalter, namsmann, diskrimineringsnemd og jeg vet ikke hva. Og det med et klart tap i alle instanser. Og kom ikke og si at han har blitt urettferdig behandlet, at han taper på grunn av korrupsjon eller andre bortforklaringer. Han taper fordi han ikke følger loven, og myndighetene har sin fulle rett i å ilegge han de sanksjoner som loven gir mulighet til, når han bryter den og ikke føyer seg. Som å ilegge bøter og tvangsselge eiendom når han ikke betaler de. Vi er en rettsstat. Christensen tror åpenbart at han står over loven, og kan gjøre som han vil. Makan til stribukk.

  9
  3
  • Du skriver:
   Vi er en rettsstat.

   En latterlig og arrogant sådan.
   De lyver da fra Plan og bygningsetaten til Norges Høyesterett.

   Vi har vært i kontakt med flere som har sett på saken vår.
   Samtlige sier at vi har rett.
   Her må du ta innover deg at du ikke engang har satt deg inn i saken før du kommer med det oppgulpet ditt.

   Vi har vært i kontakt med arkitekter, advokater og andre som samtlige sier at plan og bygningsetaten ikke forholder seg til hvordan tomten vår er, derfor jukser de i sine vedtak!
   Utregning som viser at PBE jukser og lyver i avslaget til oss.
   Fallet på eiendommen vår er ca. 4,5 meter og ca. 15 meter fra vår mur til enden av vår tomt.

   Hele saken imot oss er et narrespill der dere alle innenfor det offentlige er overgripere.

   En tomt som er 4,5 meter i høydeforskjell med en lengde på 15 meter, har et fall på 1:3
   Se for øvrig link til en kalkulator som tar for seg dette:
   https://blog.janchristensen.net/2023/11/nr-3308-vi-har-vrt-i-kontakt-med.html

   5
   4
  • Hele saken din, og alle tapene du har hatt i alle rettsinstanser og andre offentlige organer, bunner i at du har bygget ulovlig. Du har ikke søkt om å sette opp muren, som loven krever. Hvis det fortsatt er vanskelig å forstå hva som ligger i begrepet ulovlig oppsatt mur, så er det et lovverk (bl.a forvaltningsloven) som sier at at du må søke om å sette opp muren, for deretter å få et skriftlig vedtak fra kommunen før du bygger. Får du avslag, kan du klage. Får du tillatelse, kan du bygge. Dette som sagt FØR du bygger. Når du ikke har søkt om å sette opp muren før du bygger, er fallhøyde her og meter der, hvordan tomten er og alt annet du prøver bortforklare grunnlaget for hele saken din og tapene du har hatt, revnende likegyldig. Du har bygget ulovlig. Punktum. Og du kommer til å fortsette å tape, så lenge muren står der ulovlig. Om arkitekter og advokater er enig med deg (noe jeg tviler på), bør du kanskje opplyse de om at du har bygget ulovlig. Og du har brettet ut saken din i det vide og det brede, så å få innsikt i saken din er ikke noe problem.

   8
   3
 2. Skal dette være et mikrofonstativ for en som har bygd en ulovlig støttemur uten å gjøre dette på riktig måte, før han gyver løs på hvor grusomt det norske rettsvesenet er, glorifisert gjennom noen pent utvalgte bibelord før tiggingen starter? Minner om Trump da han tapte valget for fire år siden og måtte skylde på alt og alle, men IKKE seg selv.

  4
  3
  • Enig i at også Donald J. Trump representerer uendelig rettferdighetssans og et overmenneskelig profetisk fremsyn! Også denne moralens høye beskytter avslører ondskapen i vår sataniske verden med «alternative fakta» og velplasserte karakteristikker i ord og gjerninger.

   Jahve, kjærlighetens og rettsskaffenhetens guddom, har derfor belønnet sin tjener rikelig! Trump har blitt kostelig velsignet med vakre kvinner, elyseiske golfbaner, lovlig oppsatte murer og de sanne menigheters grensekøse kjærlighet! Med et slik hjerte og en slik livsførsel er det sannelig himmelsk velfortjent!

   Så kanskje også Herr Christensen skulle skaffe seg foreldre som kan gi ham større startkapital, kanskje også han skulle grafse og tafse litt mer i dypet, og kanskje også Christensen skulle forsterke sin misjonsgjerning gjennom et velregissert realityshow? Kanskje ørkenguden så ville ha stått ham bi? Én Ny-Kristus i Amerika, én Ny-Kristus i Europa? Og Putin som Guds gode redskap i Asia, Midtøsten og Afrika? Klodens milliarder av forvillede syndere trenger forbilder, idealer, eksempler til etterfølgelse!

   🤣🤣🤣

   2
   2
 3. Etter godkjennelse er noe som er helt vanlig.
  Da skal en behandles akkurat på lik linje med om en søker om å bygge.
  Vår mur er lovlig, men PBE hevder vi har en flat tomt.
  Selv en 4 åring ser dette.
  PBE og myndighetene her i Norge fra PBE til Norges Høyesterett er noen skurker.
  Derfor de problemene.
  Les selv mer her:
  a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.
  b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.
  c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

  4,5 kotemetre over en avstand på ca 15 m. 4 går ca, 3 ganger i 15, dvs at tomten tilsvarer ett fall på 1:3 (fire meter bort for hver meter opp).
  Du faller da under kategori c – maks inngrep på 1,5 m

  https://blog.janchristensen.net/2023/11/nr-3310-jeg-har-prvd-si-ifra-over-pbe.html

  6
  2
 4. At du har søkt etter at du har oppført muren, betyr ikke at du automatisk får tillatelse til at muren får stå. En søknad er ingen automatisk godkjenning. Og når du att på til bygger muren inn på offentlig grunn (selv om det “bare” er 30 cm i følge deg selv), så vil søknaden heller automatisk bli avslått. Og slutt å gnål om vinkler og hvor flat tomten er, om meter her og meter der. Det er totalt irrelevant så lenge muren er oppført ulovlig, og særlig fordi du har oppført deler av den på offentlig grunn. Du kommer til å fortsette å tape alt av rettssaker så lenge muren står lovlig. Innse det og rett deg etter lover, regler og dommer.

  4
  3
  • Du har ikke satt deg overhodet inn i saken.
   PBE sier vi har en paddeflat tomt.
   Da har vi lov å ha kun en mur på 0.5 meter.
   Vi sier som alle andre.
   Tomten vår er stupbratt.
   Da har en lov å ha muren vår.
   Det er PBE løgner som gjør vår mur “ulovlig .
   At vi ikke vil rive den, er fordi den er lovlig oppsatt da.
   Sett deg inn i saken før du skriver det du skriver.

   4
   3
  • Om tomten er paddeflat er totalt irrelevant, så lenge muren står på offentlig grunn!!

   3
   3
  • litt feil formulering: deler av muren skulle det stå. Etter ditt eget utsagn 30 cm.

   3
   2
  • …”Tror du jeg holder på slik for å være vrang?”…

   Ja, absolutt. Det ligger i sjela di å krangle å være vrang. Du ligger jo i konflikt med alt og alle. Det er bare å se på bloggen din. Jeg har aldri opplevd en person som er i konflikt med så mange personer som deg. Og alt er selvsagt alle andres skyld. Det bekrefter bare den Nabals ånd som du har.
   Et par spørsmål: hvordan kan du hevde muren din er lovlig når den står 30 cm inn på offentlig grunn? Og hvis den er lovlig, må du ha fått et vedtak på nettopp det at den er lovlig/godkjent. Kan du legge ut den godkjenninga/vedtaket på bloggen din?

   4
   3
  • Spiff, når PBE ikke vil høre på fakta, hva skal jeg da gjøre?
   I Viggo Kristiansen saken diktet Jan Helge Andersen opp at han ble tvunget til å drepe.
   Viggo Kristiansen hevdet sin uskyld.
   Telenor beviset var der hele veien.
   Men ingen ville høre.
   24 år tok det før sannheten kom frem som var der hele veien.
   Alle påsto at Viggo Kristiansen var vrang.
   Det du holder på med er det samme.

   Rene idiotien og løgn.

   Muren er lovlig oppsatt og PBE lyver og dikter inn en virkelighet som er tanke tomt oppspinn som du ikke klarer å få ut av hodet ditt.

   3
   3
  • Du prater deg vekk om irrelevante ting. Jeg spurte deg et par konkrete spørsmål. Hvis du ikke vil – eller greier å svare på de, avslører du deg selv som en kverulant og en løgner. For spørsmålene vil dokumentere om du snakker sant eller lyver. Jeg gjentar spørsmålene for å være sikker på at du leser de: 1. hvordan kan du hevde muren din er lovlig når den står 30 cm inn på offentlig grunn? 2. Og hvis muren er lovlig, må du ha fått et vedtak på nettopp det at den er lovlig/godkjent. Kan du legge ut den godkjenninga/vedtaket på bloggen din? Har du et slikt vedtak, så kan jeg være enig med deg i at du blir urettferdig behandla. Nå har du en tjangs til å vise at du faktisk har en sak.

   3
   3
 5. For å atter prøve å forklare hvorfor vi må rive muren.
  Det er ene og alene at PBE har drevet med løgn, løgn og atter løgn.
  Der de hardnakket påstår vi har en helt jevn tomt.
  Da sier regelverket at en kan kun ha en mur på 0.5 m.
  Sannheten er at vi har en meget kuppert tomt. Da kan en ha en mur i vår størrelsesorden.
  De andre momentene jeg har nevnt som viktige.
  Er at vi ble veiledet hvordan bygge i forkant.
  Samt, det er så mange som har fått godkjennelse og dispensasjon som er helt hinsides vår.
  Kan ikke se at det er fei lav oss ikke å etterkomme myndighetenes vanvittige og meningsløse pålegg.
  Vår mur, trapp og bod er lovlig oppsatt selv om en ser bort ifra telefonsamtalene mine med PBE og Kaja Aubert Lange!
  https://blog.janchristensen.net/2024/01/nr-3324-var-mur-trapp-og-bod-er-lovlig.html

  5
  1

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *