Beer, Bible and Brotherhood?

Vil folk være villige til å lytte til Guds ord med ei kald pils i hånden?

sipDe er mellom sin første eller andre slurk av den kalde ølen, en gruppe menn som er samlet for å samtale over Bibelen på en bar langs Route 67 inn mot Oxford i Connecticut USA. Omlag 10 menn er samlet for å grave dypere i Bibelen og for å forstå seg selv bedre samt å få en dypere relasjon til Gud. Det er pastor John Donnelly of Christ Church Quaker Farms som står bak initiativet som nå vekker debatt blant amerikanske kristne. Slik pastor Donnelly ser det vil mange som aldri kommer til kirken for å høre Guds ord, være villige til å høre om Jesus på en bar, med ei kald pils i hånden. Derfor har pastoren startet opp ei gruppe som kaller seg “Beer, Bible and Brotherhood.” (øl, bibel og brorfellesskap). Det første møtet trakk 10 menn som drakk øl mens de studerte bibelvers kan nyhetsbyrået AP fortelle. Pastor John Donnelly håper å bygge opp flere grupper av slike “sipping saints” fellesskap som kan samles i Jesu navn for øl, fellesskap og bibel.

Nede i bankettsalen samlet mennene seg, noen sippet til kalde pils mens andre tok dype slurker av en kald frisk lokalt øl, kan nyhetsbyrået fortelle.

“Pastor Donnellys klubb kan være et tegn i tiden, på en dyp holdningsendring, et moralskifte som gjør Kristi legeme mer åpent for flaska, for drikking av alkohol. Nylig fjernet også Moody Bibel institutt sitt forbud mot bruk av alkohol. Tradisjonelt sett har ettergivelse for alkohol i mange kristne kretser blitt sett på som et forfall eller frafall, mens blant mange av de mer ny-karismatiske strømningene er åpne for alkohol og rus,” skriver JENNIFER LECLAIRE i spalten “Watchman On The Wall”. Saken som er omtalt i det kristne magasinet Charisma vekker selvfølgelig debatt og en kort titt på de 224 reaksjonene saken har fått forteller om delte meninger blant leserne av Charisma Magazine.

Jimmy Swaggart: Et tydelig nei til kristendrikking

På tross av at liberalitet og likegyldighet i forhold til dette med drikking i kristne sammenhenger finnes det ennå unge kristne og menigheter som holder fast på et synspunkt som er i tråd med det som har vært rådene inntil nyere tid.  En av de få som ennå holder fast på et bibelsk syn på alkohol og våger å fronte dette er Sebastian som i videoen under snakker om alkohol og kristendom.

Det finnes en rest som sier tydelig nei

I en tid da alkohol og fyll er på full fart inn i mange kristne menigheter er det ikke tvil om at det trenges røster som sier et tydelig nei til bruk av alkohol i kristne sammenhenger. Derfor er vi glad for de få røster som sier tydelig nei til bruk av alkohol. Vår tid trenger rollemodeller som våger å fronte ett synspunkt som innebærer totalavhold fra øl, vin og alkohol. På denne siden kan du se et par unge amerikanere som promoterer et tydelig nei til alkohol. Sjekk ut her