“Barna skal terrorisere jøder”

stein-kasting

Konflikten mellom Israel og palestinere Innlegg: “Høsten 2000 ringte jeg til Palestina-komiteen i Oslo og spurte hva komiteen mente om at pal-arabiske (fork. for palestinsk-arabiske) barn drev med steinkasting og annen trakassering av jøder. Jeg fikk snakke med talskvinnen for komiteen, som svarte at barna skal være aktive i krig mot Israel; dvs. – også mot sivile jøder,” skriver Greta Aune Jotun i dette innlegget om konflikten mellom Israel og militante palestinere

“Steinkasting” – det høres så uskyldig ut, og man ser kanskje for seg små steiner kastet med små barnehender, og hvem kan bli skadet av det? Virkeligheten er en langt annen. Jo, noen kaster små steiner, og noen har små hender, men også fra fjernsynsbilder ser vi tenåringer (også kalt mindreårige) som får stor fart på steinene de kaster. Mindreårige barn (12-14-16 år) står også på hustak og kaster tunge steiner ned på mennesker og biler. Hadde dette vært ok her i Norge? Hadde slik steinkasting blitt akseptert av myndighetene i f.eks. Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Harstad? Steiner kastet inn i folkemengder, og også fra hustak?

Hva hvis du som leser dette fikk en skarp stein mot/i et øye, og øyet ditt ble skadet for livstid; var dette ok, om det tjente en sak steinkasteren brant for? Eller om din familie, bil eller eiendom ble skadet, fordi de steinkastende ikke likte politikken dere står for? Var det ok?

Skal ikke pal-arabiske barn få lære at vold gir straff? Når PLO og foreldre ikke tar ansvar, hvem annen enn Israel skal gjøre det? (jf. boken Sønn av Hamas; en bok også Israel-hatere bør lese) Når noen utøver vold mot norske borgere, har også norske myndigheter – ikke bare lov til, men også plikt til – å gripe inn. Det har også Israel.

De siste femten årene har jeg konfrontert Palestina-komiteen utallige ganger med hvorfor de ikke – på barnas vegne, kunne klage til PLO om bruken av barn i krig. Men nei da; kysse Arafat kunne representanter for komiteen gjøre, og gråte ved hans grav, men snakke barnas sak kunne de ikke – for barna skal være aktive i krigen mot det jødiske folk. Og nå, når vi vet at Hamas bruker barn i alle aldre (og kvinner) som skjold, burde komiteen og andre – hvis deres bekymring for barna er så stor som noen gir inntrykk av, ha klaget direkte til de pal-arabiske myndighetene for deres behandling av barna – og – gå ut i media med skarpe protester.

Å plante usannheter om Israel har man tid til, men å arbeide for at pal-arabiske barn skal lære at hat og vold ikke er akseptabel oppførsel, har man ikke tid til, og kanskje ingen interesse av. Så hvem må lære dem det, når deres egne foreldre, skoleverk, myndigheter og deres tilhengere svikter? Jo, Israel. Men havner unge og mer erfarne terrorister i israelske oppdragelsesanstalter eller fengsler, tjener også PA-myndigheter og terrorgrupper på det, for da får de enda større bidrag fra blåøyde skandinaver.

Fred?  Nei, det blir ingen fred så lenge PLO/Hamas hyller terrorister og gir dem lønn i stedet for straff, og også slik viser den oppvoksende slekt at terror gir penger på konto.

Av Greta Aune Jotun