Barack Hussein Obama, – en langt mer “hot” antikrist kandidat enn George W Bush på Google og You Tube

Nesten 5,1 millioner treff på “Obama antichrist” mens stakkars George Bush må nøye seg med knappe 2,1 millioner treff

pope666

Paven med horn. Foto: You tube

Spekulasjonene på hvem som er Antikrist er fremdeles ett forholdsvis hett tema blant alle dem som gransker profetiene og prøver å kalkulere seg frem til hvem som egentlig er “dyret” i Åpenbaringsboken, også omtalt som “syndens menneske” eller den “lovløse” hos Paulus. Opp gjennom historien har mange forskjellige personligheter og navn blitt reist som mulige kandidater, og i moderne tid har både paven, Hitler, Reagan, Gorbatsjov, Kennedy, Nixon og en rekke andre statsledere blitt lansert som mulige antikrist kandidater. Blant de nyere kandidater finner vi navn som Russlands Vladimir Putin, Barack Hussein Obama og Torstein Langesæters George Walker Bush.

the-antichrist-largeSpekulasjonene på hvem som kan være “fortapelsens sønn eller villdyret kjennetegnet av tallsymbolene 666 er fremdeles et tema som blir diskutert i forskjellige kristne retninger. Blant de kandidater vi rent historisk har sett vil vi nevne Antiokus Epifanes, Keiser Nero, omtrent hver eneste pave har blitt tildelt denne tittelen, keiser Napoleon, Aleister Crowley og Franklin Delano Roosevelt har vært blant kandidatene. Andre som kan nevnes er Benito Mussolini, Adolf Hitler, Joseph Stalin og Francisco Franco som var spansk diktator fra 1936 til 1975. Etter hans død fikk prins Juan Carlos den tvilsomme ære å bli kalt antikrist, og det samme ære ble tildelt John F Kennedy. Henry Kissinger var lenge en mulig kandidat. Irans avdøde Ayatollah Khomeini var kandidat og det samme var Ronald Wilson Reagan som ble nevnt fordi det er seks bokstaver i hans tre navn. Også Sovjetunionens siste president Mikhail Gorbatsjov vil forbli under overvåking inntil han dør. Lord Maitreya som sier å være på jorden er en het kandidat, og også pastor Sun Myung Moon som ledet den forente familie har vært kandidat og det samme har PLO leder Yassir Arafat. Bill Clinton var/ er ennå en kandidat og det samme er Bill Gates. Prins Charles av Wales har ennå sine tilhengere som en mulig antikrist. Det samme gjelder også den britiske prinsen William. Den tyrkiske lederen Recep Erdogan har også vært lansert som antikrist fordi hans navn har kommet ut som 666 i English Gematria kalkulatoren som du kan sjekke ut her Også Israels nåværende statsminister, Benjamin Netanyahu skal i følge enkelte spekulasjoner være antikrist.

Barack Hussein 666 Obama eller George Walker 666 Bush?

President Obama og tidligere president Bush har begge blitt lansert som mulige kandidater til å bekle rollen som antikrist eller fortapelsens sønn. Å finne videoer på You Tube som hevder at Obama er antikrist er enkelt, men når det gjelder Bush er utvalget betraktelig mindre. Dette skyldes først og fremst at “Dei fleste videoane er forsvunne pga av at dei trudde at dei tok feil,” forklarer Torstein Langesæter som forklaring på hvorfor vi hadde problemer med å finne You Tube videoer som går i dybden på spørsmålet om George W Bush er antikrist. “Det var ein frå Australia / New Zeland som hadde DEI FANTASTISKE videoane,men som trakk seg då han ikkje såg noko lys i det lenger. Han gjekk gjennom alt dette med 666 og viste korleis det passa på det meste i USA. Det var eit sterkt vitnesbyrd,” forklarer Langesæter videre: “Får håpa han kjem igjen med det no når BUSH kjem tilbake. Det skjer etter alt å døma no når Iran og USA smell saman. Det man finner mange videoar om, er kven BABYLON i Åp 17/18 er,” sier Torstein i en mail og viser til at “dette er nøkkelen til å forstå kven Antikrist er,” avslutter Langesæter og viser til nettsiden http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon.htm

En av de heteste Antikrist kandidater i vår tid er uten tvil Barack Hussein Obama. Ved å google kombinasjonen Obama + Antichrist får man opp omtrent 3 770 000 treff mens far og sønn Bush må nøye seg med knappe 1,5 millioner treff. Også på You Tube er Obama en langt mer populær kandidat med sine 198 000 treff enn Torstein Langesæters kandidat, George Walker Bush som kun er omtalt i 68800 videoer.Som kjent hevder Torstein Langesæter at George Bush igjen vil bli amerikansk president og at Obama på en eller annen måte vil bli tvunget til å gå av ved at presidentvalget blir kansellert. Langesæter hevder videre at Iran om kort tid vil bombe USA og resultatet vil bli Bush tilbake i presidentstolen, som selveste antikrist! Den saken kan du lese her.

Bush antikrist?

 

 

Bibeltekster som omhandler antikrist eller den lovløse
Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham: La dere ikke så snart drive fra vett og sans! La dere ikke skremme, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her. La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske* åpenbares, fortapelsens sønn.
Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud.
Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere?
Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal åpenbares når tiden for dette er inne. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort. Da skal den lovløse* åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet.Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. (2. Tess 2:1-12)
Mine barn, det er den siste time. Og likesom dere har hørt at Antikrist kommer, så er det alt nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time.
De er utgått fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så ville de ha blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss.
Og dere har salvelse av Den Hellige og vet alt.
Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den, og vet at ingen løgn er av sannheten.
Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. ( 1Joh.2:18-22)

For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og Antikrist. (2.Joh,7)

Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder. På sine horn hadde det ti kroner. Og på sine hoder hadde det spottenavn.
Dyret som jeg så, lignet en leopard, og det hadde føtter som en bjørn, og munnen var som munnen på en løve. Og dragen gav det sin kraft og sin trone og stor makt.
Og jeg så et av dyrets hoder likesom såret til døden, men det dødelige sår ble legt. Og all jorden undret seg og fulgte etter dyret.
De tilbad dragen, fordi den hadde gitt dyret makt. Og de tilbad dyret og sa: Hvem er lik dyret og hvem kan stride mot det?
Det ble gitt det en munn som talte store og bespottelige ord. Og det ble gitt det makt til å holde på i førtito måneder.
Det åpnet sin munn til spott mot Gud – til å spotte hans navn og bolig og dem som bor i himmelen.
Og det ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem. Det ble gitt det makt over hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag.
Alle som bor på jorden, skal tilbe det, hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som er slaktet, fra verdens grunnvoll ble lagt.
Dersom noen har øre, han høre!
Om noen fører i fangenskap, han går i fangenskap. Om noen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro.
Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn, likesom et lam, men talte som en drage.
Det bruker hele det første dyrets makt for dets øyne. Og det gjør slik at jorden og de som bor på den, tilber det første dyr – det som fikk sitt dødelige sår legt.
Og det gjør store tegn. Til og med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne.
Det forfører dem som bor på jorden, på grunn av de tegn som ble gitt det å gjøre for dyrets øyne. Og det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et bilde av det dyr som fikk sverdhogget og ble levende igjen.
Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes.
Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn. Heri består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall. Og dets tall er seks hundre og sekstiseks. (Åp 13:1-18)