Renee Moses, falsk You Tube profet bommet om Jesu gjenkomst

Bommet med sin spådom om bortrykkelsen

renee-mosesDen kvinnelige You Tube profeten Renee Moses med sine 3300 abonnenter måtte nok en gang bite i det sure eplet da hennes spådom om at Jesu gjenkomst ville finne sted senest fredag 24 januar 2014. Den kvinnelige profeten måtte lørdag fjerne sine to videoer som inneholdt spådommer knyttet opp til tidsrommet mellom 21 og 24 januar, da absolutt intet av det hun spådde materialiserte seg. Renee Moses som startet sin profetvirksomhet den 13 juli 2012 skal også tidligere ha fremsatt påstander om at hun “kjenner dagen og timen” og på tross av å ha bommet med en spådom som sa at Jesus skulle komme igjen mellom 2 og 4 januar i år fikk hun stadig flere tilhengere. 

Etter nå ha fjernet det meste av sin videoproduksjon promoterer den religiøse kvinnen en nettside som hevder at Jesus kommer igjen 2016. Nettstedet som skårer en ranking på 1,9 millioner heter “jesusiscoming2016” og her blir det skråsikkert slått fast at årstallet for Kristi gjenkomst er 2016. Med andre ord har den falske profeten ved dette “kjøpt” seg ytterligere to år, med mindre hun prøver seg med nye datoer og spådommer. I tilfellet også hennes 2016 spådom slår feil er det også blitt opprettet en nettside som heter “Jesusiscomming2017″ som kan bli relevant når spådommen om 2016 slår feil.’

Renee Moses er ikke den første som har hostet opp datoer for Jesu gjenkomst og dommedag. Den nylig avdøde “dommedagsprofeten” og lederen for “Family Radio”, Harold Camping ble verdenskjent da han og hans tilhengere offentlig proklamerte at dommedag ville være 21 mai 2011 og senere 21 oktober 2011. Også for Harold Camping kom og gikk “dommedag” uten at noe skjedde og en noe ydmyket “profet” måtte beklage sine villedende profetier. Fra Renee Moses er det så langt ikke kommet noen beklagelse, med unntak av at hun på ynkelig vis har fjernet de aktuelle videoene.