Avisen Vårt Lands krig mot pastor Jan-Aage Torp -Vårt Land mener norske kristenledere tier av frykt

Norske kristenledere får nå kritikk av avisen Vårt Land fordi de ikke går ut mot pastor Jan-Aage Torp. Dette etter at den religiøse avisen i lengre tid har kjørt en omfattende kampanje for å svartmale og helst brunbeise den velkjente pastoren. I følge den omstridte Osloavisen “frykter” norske religiøse ledere Torp. “Norske kristenledere frykter at hvert eneste tegn på at tar Torp på alvor, vil bli brukt av Torp som dokumentasjon på at de tar ham på alvor, skriver Alf Gjøsund. Den kontroversielle og svært liberale Oslo avisen har brukt 23 avis-sider for å fortelle sine lesere hvor “ubetydelig Torp er”, men på tross av dette vokser pastor Torps internasjonale nettverk nærmest fra time til time.

I Norge har kristenmedia gjennom lang tid forsøkt å ubetydeliggjøre pastor Jan-Aage Torp gjennom flere år med å skandalisere ham, trekke frem den brutte relasjonen til hans sønn Anders Torp, kritisert demonutdrivelser og hans Bibelfiendtlige synspunkter i forhold til abort, likekjønnede ekteskap og man har påpekt det skremmende faktum at Torp gjennom flere år har bygd allianser med konservative organisasjoner som jobber mot abort og vil bevare det bibelske ekteskapet. For Vårt Land og Alf Gjøsundmå det være forstemmende å se at kristenledere i Norge ikke lar seg piske inn i rekkene og bli en del av hylekoret mot pastor Torp -og derfor er det også betimelig å hevde at det er frykt, frykt for at de dersom de mener noe om Torp, vil det ble tatt som dokumentasjon på at de tar Torp på alvor. I Norge har rekke oppslag i media, det interne bråket mellom far og sønn, horebukk saken mellom han og blogger Jan Kåre Christensen og en rekke mediaoppslag gjort at Torp i manges øyne blir ansett som en ubetydelighet. Imidlertid er dette bilde av pastor Jan-Aage Torp et høyst særnorsk fenomen, for rent internasjonalt har Torp gjennom langvarig brobygging og nettverksdannelse bygget opp kontakter med et økende antall internasjonale religiøse ledere. Han har også bygd opp relasjoner til diplomater, kirkeledere og konservative store organisasjoner i en rekke land. Fakta er at Torp på mange måter er den største kristen-influencer Norge har.

“Avisen Vårt Land raser og mener at norske kristenledere frykter for å si noe om Torp.

I tillegg til å være internasjonal leder for organisasjonen European Apostolic Leaders har Torp her i Norge sitt eget ukentlige tv program hvor gjester fra inn og utland deltar. Vi snakker da om religiøse ledere, forfattere, diplomater, politiske figurer, ambassadører osv osv. Torps samarbeid og internasjonale allianser viser først og fremst at han er mer kontroversiell hjemme enn ute. Avisen Vårt Land har lenge kjørt en kampanje for å sverte pastor Torp her hjemme.  Torp selv kommenterer Vårt Lands forsøk på å skade ham slik gjennom en artikkel på “Kristenkoalisjonens nettside”: “Det eneste KKNs nettredaksjon vil gjøre er å fastslå at Vårt Land har benyttet 23 avissider på å fortelle hvor ubetydelig Torp er, men at de likevel på lederplass har advart alle kristne ledere og internasjonale ledere mot enhver befatning med Torp og hans allianser. Imorges kom det som tydeligvis skulle være avisens siste bønn til sine lesere: Ikke snakk med Torp! Og for enhver pris må ingen samarbeide med ham!  -Vårt Land har altså benyttet 23 avissider, to forsider, en lederartikkel, hundretusener av kroner og minst åtte måneders «gravejournalististisk arbeid» for å bringe ham til taushet.

Det er mulig at Vårt Lands Alf Gjøsund har hatt en agenda mot Pastor Torp i noen år, og det er mulig at avisens sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore har utviklet det samme siden han ble ansatt i avisen for tre år siden. Det får KKNs følgere, medlemmer og samarbeidspartnere selv vurdere. Men vår telefon, emailkonti og arrangementer har aldri fått så mange positive henvendelser og samarbeidsinvitasjoner blant nordmenn og i diplomatiet i Oslo som etter at Vårt Land begynte publiseringen av sine artikler om Pastor Torp den 12. juni 2021. Vi kan trolig takke Vårt Land for det! Levi Fragell som lenge har vært en motstander av pastor Torp kommenterer dagens oppslag i Vårt Land slik: “Det blir neppe helt «taust» ved frokostbordet hos kirkeldere og andre Vårt Land-abonnenter idag. Avisen – Alf Gjøsund – avslører nå ikke demonutdrivelser og nye tvilsomme allianser, men betenkelige metoder i Torps kommunikasjon og media. Ingen overraskelse. Både den øvrige presse og livssynsengasjerte debattanter bør nå følge med.”

Familiekranglen mellom Anders Torp og pappa Jan-Aage Torp har svekket pastor Torps omdømme i Norge

At pastor Jan-Aage Torp sliter med omdømme her hjemme er det ikke tvil om. Saken omkring hans sønns oppbrudd fra Oslokirken og den åpne familie-kranglen mellom Jan-Aage og Anders Torp har ikke slått gunstig ut for Oslokirkens pastor. Spesielt her i Norge. For Torps internasjonale arbeid som nettverksbygger og brobygger ser ikke denne saken ut til å påvirke Torps arbeid i nevneverdig grad. Avisen Vårt Land ser ut til å lide av det samme “Torp-komplekset” som blogger Jan Kåre Christensen har lidt av. Imidlertid har Christensen i motsetning til Vårt Land klart å legge Torp bak seg og gå videre. Vårt Land som nå har skrevet minst 23 oppslag for å sverte pastor Torp har ennå ikke klart å legge Torp bak seg. Vi får håpe at mange kristenledere i Norge rister litt på hodet over avisens overdrevne opptatthet av å “ta pastor Torp”. Torp har gjennom et langt liv i kristen-Norge blitt vant med at det stormer rundt ham. Som alle oss andre vet, så er det å gå i motbakke som gir muskelstyrke og selv om de siste kneikene kan føles tunge -så er det i motgang og prøvelser også velsignelsen kan ligge gjemt. Selv om Søkelys langt fra er enig med Torp i mange teologiske spørsmål, er vi likevel glade for at han løfter frem barnet i mors liv, slår et slag for barna og foreldre i barneverns-saker og også står klippestøtt for det kristne ekteskapssynet. At han stemmer Frp får være hans sak.

 

Facebook Comments

4 tanker om “Avisen Vårt Lands krig mot pastor Jan-Aage Torp -Vårt Land mener norske kristenledere tier av frykt

 1. “den omstridte oslo-avisen”?🤣

  Det er intet omstridt med VL. Det er det derimot med den mildt sagt komiske figuren Torp.
  Her har vi å gjøre med en sosiopat, som er mildt sagt høy på seg selv.
  En fiktiv sekretær ved navn Camilla Olsen🙈

  Torp har 20 medlemmer, og i Kristen Koallisjonen er det bare han og hans kone. Han er en pompøs vits, og VL har heldigvis avslørt bedrageren.

 2. At en kjent pastors barn blir som den bortkomne sønn i Bibelen, er ikke forbeholdt Torp! Mange har gjort opprør og havnet på “kjøret”. Åge Åleskjærs kone har til og med skrevet bok om temaet, etter å ha følt det selv på kroppen. Men etter en stund har barna, etter mye bønn, kommet tilbake til troen. Det samme kommer til å skje med Torp’s sønn! Jan-Aage Torp er en åpen, pragmatisk og imøtekommende fyr som får alle slags kjente folk, også ufrelste, til å stille opp i TV-programmet hans. Det klarer til og med ikke Jan Hanvold.

 3. Jeg vet egentlig ikke – om han er hel ved. Med tanke på skilsmisse – og så gifte seg med ett menighetsmedlem som har vokst opp siden hun var liten under han som pastor. Dessuten er det mange brukne rygger pga hans tjeneste – ikke bare Anders Torp. For meg blir alle hans fanesaker en flau sak – selv med mange gode ting han gjør. Å be om unnskyldning er en ting – men å angre på dypet – og la Ånden få gjøre ett dypt verk – er en annen ting – og den siste er det veldig få kristne som benytter seg av – og blir ofte sittende fast i synden.

  Davids utskeielser med Betseba – fikk store konsekvenser – og det er vel det som barna til Torp nå opplever. Han har sådd – som en meget autoritær person – over flere år. Og klart – vi gjør alle feil – men en gang så må Herren komme oss i kapp og ydmyke oss, og sønderknuse oss – ellers fortsetter vi i våre uoppgjorte ting, og kan i verste fall falle ut av nåden. Mange har gjort det – selv predikanter – men ingen prater om det – eks. Judas brev og 2 Pet. 2 – om de falske kristne – noen av dem begynte så bra. Men også Paulus advarsler i Ap.Gj. 20 – :

  Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod.
  Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden.
  Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg.
  Våk derfor og husk at jeg i tre år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer.
  Apg 20:28-31

  “blant dere selv, skal det fremstå menn som fører falsk tale…” Når hørte jeg sist en sånn preken. Det er evangeliet det også – vi må lære hvem løven er og hvem lammet er – men får man bare med en av sidene – blir kristenlivet gjerne ubalansert.

 4. Norsk presse er gjennom en årrekke kuppet av globalsosialister. For disse helliger hensikten middelet. Å utgi seg for å være “kristen” er i så måte piece of cake.

  Sanne kristne forstår at vi er midt i en åndelig krig mellom Satan Djevelen og Jehovah Gud ved Kristus. Djevelen benytter alle mulige svikefulle midler, og som Bibelen poengterer det – “en tjener er ikke større enn sin herre”.

  6
  3

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *