Ateist-gruppens krav om stans av bønn før fotballtrening førte til bønnevekkelse blant studentene

Den ekstreme ateistgruppen “Freedom From Religion Foundation” som lever og ånder for å holde bønn og bibel bort fra det offentlige rom, kan ha gjort seg selv en bjørnetjeneste da de krevde at trener John Small ved Georgia’s East Coweta High School, måtte slutte å holde bønn sammen med studentene. Ateist-organisasjonen sendte en klage til skolestyret -som raskt la seg langflate og forbød treneren å holde bønn sammen med de omlag ett hundre ungdommene som deltok i fellesbønnen i forkant av kamper eller treninger.

Bønn: Her strekker en ung farget kristen gutt ut sin hånd i omsorg for en hjemløs

“Det faktum at ateistgruppen nådde fram med sitt krav og fikk skolen til å forby trener John Small fra å be sammen med studentene, -gjorde at disse tok skjeen i egen hånd og selv tok ansvar for bønnesamlingen i forkant av kamper og treninger. Mens det før bråket begynte var knapt ett hundre studenter som deltok i bønnen, er tallet nå firedoblet, forteller Small til Christian Post. “I stedet for at ett hundre unge ber, er det nå fire hundre studenter som deltar i bønn. Dermed har Gud snudd dette til noe positivt og det viser at ungdommen ikke vil la seg styre av ateister som lever og ånder for å undergrave alt som har med Gud, Jesus, Bibel og bønn og gjøre. Dette viser også at Gud kan vende alle ting til det gode, og det viser også at unge selv er i stand til å ta ansvar og kan stå opp for sin kristne tro.