Torp: Flom av falske brev i omløp, føler oss hjelpeløse -tror ikke at blogger står bak

Pastor Jan Aage Torp sier til kristenkoalisjonens nettside at han ikke tror “bloggeren” står bak disse brevene (skjermfoto fra Kristenkoalisjonens nettside)

Fra nettsiden til Kristenkoalisjonen “Tidligere har Oslokirkens pastor Jan-Aage Torp og hans kone Aina mottatt mer enn 50 henvendelser fra folk som har mottatt alvorlige og sjikanøse brev i hans navn. Nå er Torp blitt kontaktet av biskop Atle Sommerfeldt i Borg bispedømme og biskop Solveig Fiske i Hamar bispedømme som også har mottatt slike brev, som de forsto var falske.  I forrige uke mottok Torp henvendelser fra to biskoper i Den norske Kirke, en metodistprest og en baptistpastor.” Dermed ser det ut som om brev-terroren mot Oslokirkens pastor fortsetter. Torp avviser imidlertid at han tror “bloggeren” står bak, og har tidligere overfor Søkelys understreket at han ikke mistenker bloggeren for disse brevene. Bloggeren som i 2014 ble politianmeldt av pastor Torp på grunn av sine skriver mot Torp på egen blogg, syntes det er belastende at Torp stadig refererer til “bloggeren” selv om det i denne saken frifinner ham fra mistanke. Også bloggeren selv har i etterkant av “straffesaken mot seg” fått anonyme brev, trusler og endog en forfalsket innkalling til psykatrisk behandling -det er trolig noen morroklumper som finner glede i å sjikanere de to med falske brev og innkallelser

Fra Kristenkoalisjonens nettside: Fra biskop Atle Sommerfeldt i Borg bispedømme, skrev Bjørg Haugstulen, i en email: «Vedlagt er kopi av brevet som kom til Atle Sommerfeldt i går. Rakk akkurat å vise det til Atle etter at jeg hadde kontaktet deg, og han sa at dette opplagt ikke var fra deg,” står det å lese på nettsiden til “kristenkoalisjonen”   skrev selv på Torps åpne Facebook-side:
«Jeg har også fått dette og tenkte dette ikke kunne være fra deg. Leverte det til journalføring og sa at dette må vi bare sjekke opp.»

Metodistprest Øystein Brinch i Elverum Metodistkirke skrev:
«Gode Jan-Aage Torp: jeg er ganske sikker på at dette brevet ikke kommer fra deg. Jeg vil imidlertid informere deg om at en «venn» av deg og Leif S sannsynligvis har sendt samme sludderet til flere enn meg. Vennlig hilsen Øystein Brinch»
Metodistprest Leif Jacobsen, som blir implisert som en «medspiller» av Torp i en del av brevene, skrev i helgen: «Hei Jan Åge. Min gode venn Alf Dønnestad i Baptistkirken i Arendal har mottatt et brev likt det som ble sendt til Øystein Brinch. Alf ringte meg. Mvh Leif». Torp forteller at brevene er skrevet på noenlunde samme måte, men med ulikt innhold. Torps navn er kun skrevet med databokstaver. – Heldigvis er det ingen som foreløpig har forfalsket min underskrift, sier Torp.

Sverte-brev i snart 10 år  – Brevene ligner til forveksling på sverte-brev som er blitt sendt til kristenledere gjennom snart 10 år, inklusive til nå avdøde Dr. Peter Wagner, som straks sendte brevet til Jan-Aage med følgende påskrift: «Ihvertfall staver han ditt navn korrekt!»

« Ikke bloggeren»  – En del av brevene sammenfaller i tid med vår politianmeldelse av en blogger, som ble enstemmig dømt av Oslo Tingrett for personforfølgelse og sjikane. Dommen ble deretter stadfestet av Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett. Men vi tror ikke «bloggeren» er skyldig i disse falske brevene. Det er nok en som kjenner meg gjennom mange år, og som har et dypere motiv, som benytter seg av bloggerens kriminelle kommunikasjon for å spre kvalme, sier Jan-Aage Torp som samarbeider med Politiet også i denne saken.
– Vi har fortalt Politiet om våre antagelser, og vi vet at etterforskerne ser på saken som bedrageri, men også som personforfølgelse og mobbing. –Den/de skyldige vil garantert bli tatt, siktet, dømt og straffet, mener Oslokirkens pastor.
– Vi er veldig takknemlig til skvære biskoper, prester og pastorer, som faktisk kontakter oss, og som tror på oss. Vi tenker med gru på de som eventuelt har mottatt slike brev og fått negative tanker.

Brevenes innhold  – I 2015 ringte metodistprest Leif Jacobsen meg for å fortelle om et brev han hadde mottatt med mitt navn som underskrift, forteller Jan-Aage. Slik lød det ondskapsfulle falskneriet:
«Leif Jacobsen – Ditt korstog mot meg har slått feil. Din eneste redning er å drive ut demonen som er inni deg. Jeg har alltid lest Efeserbrevet og prøvd å leve opp til dette, men med deg er alt forgjeves. Demonene i deg er for sterke. Du er dømt til et liv i evig pine i Satans tabernakel om du ikke snur straks. – Jan Aage Torp»
– Selv om Leif og jeg lo, var vi skaket av at noen kan misbruke mitt navn så grovt. Leifs øyeblikkelige henvendelse til meg viser hvor ekte og ærlig han er. Andre ville kanskje bare latt brevet gå i søppelbøtta uten en gang å fortelle meg om det.
Etter at Leif sto frem med støtte til oss, er han blitt implisert i en rekke brev med Torps «underskrift», som er sendt rundt omkring i Norge. – Det er trolig bedragernes måte å «straffe» ham på for at han forsvarer oss, sier JanAage Torp.
De 50-talls falske brevene som pastorparet Torp faktisk har lest, er delvis sendt ham av folk som lurer på om brevene er ekte, og andre som kjenner Torp og som ville orientere om at et slikt brev var blitt sendt i hans navn.
Trusler, krav og bannlysning
Brevene inneholder alt fra bannlysning, trusler om helvete, trusler om avsløring av seksuelle overgrep, krav om arv, inkassokrav for «manglende tiende», og enda mer fantasifulle og fornærmede historier.

Saken er hentet fra  http://kristenkoalisjon.no/les1/falskebrevompastortorp

17 tanker om “Torp: Flom av falske brev i omløp, føler oss hjelpeløse -tror ikke at blogger står bak

 1. Det er ille og unødvendig å sende brev i andres navn.
  Men å nevne meg i denne sammenhengen nesten like ille å sende brev i andres navn.
  Begge deler er primitivt og kriminelt.
  At Pastoren føler det belastende skjønner vel de fleste, men å blande meg inn bare med navns nevnelse er imine øyne kun for å straffe meg.
  De bruker noe av mine sitater, men hva har jeg med de brevene?
  Ikke noe, da er det straffbart og kriminelt å nevne meg i sammen med dette.

  • Ikke så hårsår Christensen. Ditt navn er jo ikke blandet inn da kristenkoalisjonen omtaler deg som “bloggeren”. Selv om lesere i Søkelys skjønner at det sikter til deg og din sak, er du anonymisert tilfredsstillende og har lite å klage over.
   Tvert i mot burde du være glad for at Torp frifinner deg helt.

  • Her er vi helt enige. Å sende falske brev er ikke greit. Jeg ser at du er “anonymisert” som “bloggeren” -men folk her skjønner nok hvem han sikter til.
   Uansett, han er overbevist om at ikke du står bak, og det må jo være bra.
   Du slipper dermed å spekulere på om at han mistenker deg.
   Noe han ikke gjør eller har gjordt siden dette med falske brev ble omtalt.

  • Han skulle aldri ha nevt meg.
   Jeg har alltid stått frem med hva jeg tror og mener.
   Det er tvertimot flere som har talt til Apostelen sin fordel som har drevet med en “lyssky” virksomhet.
   Ikke minst den falske Smyrna bloggen.
   Apostelen gjør seg til en kriminell og en person som er på nivået etterpå de som sender de falske brevene.
   Apostelen tenker overhode ikke på at jeg har batn, kone og andre som leser noe av det han skriver.
   Når de ser mitt navn nevnt her, så er det en belastning.
   “Apostelen” vil uten tvil straffe neg, hvorfor?
   Personlig tror jeg at han misliker så sterkt at vi har sendt anken til Strasbourg og saken mellom oss er ikke ved veis enda før den er behandlet i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.

 2. Dette er en politisak.
  Hadde T ønsket at den skyldige skulle bli tatt hadde han ikke omtalt saken i sin blogg eller gått så offentlig ut med den. Dette er en type sak der den skyldige blir overrasket av et besøk av politiet i sin bopel og en razzia ordre. Og med den offentlighet T har gitt saken snakker vi her om bevisforspillelse fra T sin side.

 3. Jan Kåre; du gjør ALT for å få oppmerksomhet.
  1. Han nevner deg anonymt, men at han er tydelig på at du IKKE står bak. Dette er en stor gest av Torp, etter all dritten du har dratt ham gjennom.
  2. Dersom han IKKE hadde skrevet at han ikke tror det er du som står bak, så hadd e du anklaget ham for mistenke deg. Da hadde du klandret ham, da også!

  Uansett klarer du å klandre Torp for dette. Du er en patetisk liten noksagt, Jan Kåre!!!

 4. Enno finn ein nettsider der sjikaneringa ikkje er fjerna. Vedkomande har skrive utallige innlegg med andre sitt namn.
  Dei same ord og vendingar er brukt.

  http://bygdetullingsentralen.blogspot.no

  “I sitt privatliv er han trygdet (diagnosert med manglende utviklede sjelsevner) og lever et stille liv i Våler i Østfold. Han er litt aktiv i Fosterhjemsforeningen utover sporadiske ferier i inn og utland. Disse feriene og mye annet er finansiert av inntekter han har unndratt beskatning. ”

  Politiet hadde enkelt nøsta opp i dette om dei hadde prioritert det.

 5. For å væra ærleg så trur eg at det er meir enn 90 % sjanse for at Jan Kåre er skuldig i all denne brevskrivinga.
  Dette er gjort for å skapa merksemd om eigen blogg. Han får ikkje lenger den merksemda han er så avhengig av. Sørgjerlege menneske, denne Jan Kåre. Våre bøner går til den avhildne Pastor Torp.

  • Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut i sammen?
   Torodd skriver brevene i UK.
   Sender det over på mail til Braut.
   Han tar de ut, og sender det.
   De to har fått opererre fritt og uhemmet. De vet ikke hva som er hva?
   Selvfølgelig er det ikke de 2, men det kunne ha vært de.
   Torp sa det har foregått i 10 år, og disse 2 kriminelle har kun kjent Torp i 4 år.
   Så da må det være noen andre.

  • Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut i sammen?
   Torodd skriver brevene i UK.
   Sender det over på mail til Braut.
   Han tar de ut, og sender det.
   De to har fått opererre fritt og uhemmet. De vet ikke hva som er hva?
   Selvfølgelig er det ikke de 2, men det kunne ha vært de.
   T sa det har foregått i 10 år, og disse 2 kriminelle har kun kjent T i 4 år.
   Så da må det være noen andre.

  • Slik jeg forstår det er brevene sendt fra Norge, poststemplet Norge.

   Selv en mann som deg burde forstå at man ikke kan sende et brev fra et sted og et land man ikke befinner seg i når det brevet sendes.

Det er stengt for kommentarer.