Apokalypsens fire ryttere: Rytteren på den hvite hest er dradd ut med seier for å beseire

Åpenbaringsbokens sjette kapittel forteller om fire ryttere og fire hester som symboliserer Guds dom over verden i tiden før Jesus kommer tilbake igjen. Rytteren på den hvite hest som rir ut etter at Kristus har åpnet det første segl, blir beskrevet slik i Johannes Åpenbaring kapittel 6, vers 1-2: “Og jeg så da Lammet åpnet et av de syv segl, og jeg hørte et av de fire livsvesener si som med tordenrøst: Kom! Og jeg så, og se, en hvit hest, og han som satt på den, hadde en bue, og det blev gitt ham en krone, og han drog ut med seier og til seier.” Opp gjennom årene har det vært ulike tolkninger og forståelser av hvordan åpenbaringsbokens billedspråk skal fortolkes, hva slags identitet denne rytteren har -og ikke minst hva slags gjerninger og konsekvenser hans gjerninger vil få for jordens befolkning.

Det har vært mange ulike forståelser og tolkninger av ordene om hvem som er rytteren på den hvite hest i åpenbaringsboken er. Videre har det ikke uventet vært forskjellige tolkninger av hva ordene om denne rytteren betyr, og kristne profetigranskere har fremsatt flere forskjellige teorier og fortolkninger. Noen har pekt på at denne rytteren må være Jesus som kommer tilbake igjen, andre har hevdet at rytteren på den hvite hest symboliserer hvordan evangeliet har dradd ut med seier over hele jordriket. Andre igjen peker på at disse ordene avdekker antikrists komme, mens andre har pekt på at den hvite hest og dens rytter kan symbolisere hvordan falsk religion har vunnet frem over hele verden. Andre igjen har tolket ordene dithen at det er snakk om en rask, kortvarig og forholdsvis ublodig krig, mens noen troende verden over har begynt å lese den pågående Corona-pandemien inn i ordene.

Noe vi aldri har sett før

Det verden har opplevd det siste året er noe helt nytt, noe verken vi eller fortidens mennesker har opplevd tidligere. Det har riktignok vært epidemier og smitte tidligere, men aldri tidligere har verden opplevd at et relativt lite dødelig virus har fått så enorme konsekvenser som Coronaviruset har ført med seg. Rytteren på den hvite hest er mest sannsynlig en ånd som Herren tillater å operere som en dom over verden. En ånd hvis konsekvens er en verdensomspennende frykt og lockdowns av hele samfunn og nasjoner. Og i kjølvannet av den hvite hesten følger den røde hest som symboliserer krig og ufred. Mange kristne virker ute av stand til å tro at det som skjer for våre øyne har noe med det profetiske ord i Johannes Åpenbaring å gjøre. I stedet søker man andre rasjonelle forklaringer og avviser at historiens mest omfattende og ødeleggende pandemi har noe med Bibelens profetier å gjøre. Som kjent begynte nyhetsmedia å rapportere om Kinaviruset i november og desember 2019. I løpet av bare noen få måneder hadde Kinaviruset spredd seg til hele verden -og land etter land ble beseiret og gikk i sosial og økonomisk lockdown. Dette av frykt for et virus som ikke har vist seg å være spesielt dødelig. Imidlertid har politikere og massemedia hauset opp en omfattende frykt i befolkningen og frykten har så langt lammet nasjoner og økonomier.

Dro ut med seier for å seire

Den første bølge av Coronaviruset traff verden i mars 2020. Neste bølge begynte å manifestere seg seks måneder senere, og ytterligere seks måneder senere fører en tredje bølge til ny nedstengning. Guds ord forteller at rytteren på den hvite hest dro ut med seier for å seire, noe som betyr flere runder eller bølger med dette viruset. Mange kristne nekter ennå å tro at det som skjer rett foran våre øyne er oppfyllelse av bibelsk profeti. Mange troende er blitt så rasjonelle, så verdsliggjorte i sin tenkning -at de er ute av stand til å se at dette oppfyller profetien om åpningen av det første segl i apokalypsen. Dersom ikke en verdensomspennende pandemi, tomme gater, stengte kirker og forbud mot å samles mer enn 5-10 personer i eget hjem, får deg til å våkne opp for den profetiske tid vi er midt inne i, da er det neppe noe som vil få deg til å våkne. Stadig flere kristne over hele verden er begynt å granske Skriftens profetord uten de tradisjonelle teologiske brillene og teoriene tradisjonell teologi har hatt. Det er nok langt flere enn Alexander Lawrence som har måttet legge gamle teologiske tolkninger til side -og begynt å erkjenne at Corona-krisen mest sannsynlig er et resultat av rytteren på den hvite hest i åpenbaringsboken. Og dersom Coronapandemien og Covid-19 virkelig er oppfyllelsen av åpningen av det første segl, da vil den neste av apokalypsens ryttere forårsake krig, konflikt og sosial uro. I så fall vil krigen snart banke på våre dører. I videoen “The Unexpected Connection Between COVID-19 and the First Horseman of the Apocalypse,” berører Alexander Lawrence i YouTube kanalen “Watchman Alexander” de slående likheter mellom åpningen av Åpenbaringsbokens første segl og dagens Corona-situasjon

9 tanker om “Apokalypsens fire ryttere: Rytteren på den hvite hest er dradd ut med seier for å beseire

 1. Etter en hvite hesten, skal den røde hesten komme. Den skal ta freden bort fra jorden. Vi ser konturene av det i dag. Kinas bølling med ikke bare nabostatene, men egentlig med hele verden. Biden er et kapittel for seg selv. Han vil reversere alle de gode fredstiltakene Trump fikk til, og vil tilbake til konflikt og rå maktbruk- politikken, som trigger de som blir utsatt for den ytterligere. Biden kalte også nylig Putin for en drapsmann. Ikke akkurat et eksempel på god diplomati. Putin og russerne ble selvsagt rasende, og kalte hjem din ambassadør fra Washington. Videre ser vi konflikter, småkriger og mye sosial uro og opptøyer over hele verden. Særlig opptøyer mot koronarestriksjoner. Joda, verden er klar for den røde hestens inntreden.

  6
  2
  • Jeg har også en følelse av at vi snart vi begynne å høre drønn av hovslagene fra rytteren på den røde hest.
   Jeg så videoen jeg har i denne saken og jeg syntes ikke at Alexander Lawrence har dårlige argument.
   Det er ingen urimelig tolkning av Åpenbaringen 6,2 og trekke inn dagens Corona situasjon som en sannsynlig oppfyllelse.
   Når neste rytter feier inn over verden vil det bli krig og blodsutgytelse. Det er bare å stålsette seg.
   Hvor fort det vil gå er vanskelig å si. Rytteren på den hvite hest har ennå sin bue, har ennå sin krone og vil fortsette å seire inntil det blir rytteren på den røde hest som får mediaoppmerksomhet.
   Det er godt mulig at vi står foran en krig med Kina som ønsker dominans.

   2
   1
 2. Det er viktig å ha klart for seg at Gud har gitt menneska 6000 år. Det er 120 jubileum. Då er det slutt på menneska sitt opprør. Gud grip inn.
  Difor er det viktig å ha kontroll på tidstavla i Skrifta.
  https://www.youtube.com/watch?v=6YtG0etke28&t=9s
  Til hausten går me inn i desse 7 åra før Messias kjem. Rytteren på den kvite hesten er Antikrist. I starten er det ein kvit hest. Så forandrar det seg.
  Til slutt er han kalla “døden og helvete”.
  Spørsmålet er kven som vil oppfylla dette.
  https://www.youtube.com/watch?v=5VlGuOMpEUg&t=637s
  “heile jorda skal undra seg når dei ser dyret som har styrt før koma tilbake”.

 3. Valdres profetien !
  Jeg har fått dette fra Gud. Ingenting av dette strider mot bibelens ord. Se Johannes Åpenbaring kapittel 6 og utover .
  men den som har fått sin synd tilgitt og har Jesus til frelser og Herre er trygg.

  Folk fra fattige land har strømmet inn i Europa , de har også kommet til Skandinavia og Norge og det er blitt så mange av dem at folk har begynt å mislike dem og være harde mot dem og de blir mer og mer behandlet som jødene før krigen, målet for våres synder er nådd ! Det skjedde 12 mars 2020 for Norges del, da entret rytteren på den hvite hest , med seier for og seire Norge !

  Snart kommer Jesus igjen og 3 verdenskrig bryter løs !

 4. At det har vært “mange ulike forståelser og tolkninger” er synonymt med at det har vært veldig mye spekulasjon. Kanskje spekulasjoner var noe av det Jesus advarte mot når han sa: la ingen føre dere vill? Det som er helt sikkert er at spekulasjoner har skapt mange avsporinger, mye vranglære, mye helt feil fokus og sektriske tenkning. Spekulasjoner er også en av grunnene til at den evangeliske troen har mistet mye troverdighet opp gjennom tidene. Men det aller farligste med spekulasjoner er at det lett kan legitimerer en bibelforståelse hvor folk kan tolke den som man vil. Ordet mister sin autoritet. “Har Gud virkelig sagt”. Tror nesten dette har blitt en vanlig standard for “kristen tro” idag.

  I Åp. kap 4 vers 1 står det: Stig opp hit så vil jeg vise deg hva som heretter skal skje. Dette ble sagt for nesten to tusen år siden. Og hestene ble sendt ut like etter at Jesus hadde brudt det første seglet. Ikke segl nr. 2 3 4 5 6 eller 7, men etter segl nr. 1. Hvordan kan man være siker på at det første som står i åpenbaringsboken skulle handle om noe av det siste som skal skje i denne tidsalderen???

  Kap 12 viser jo veldig klart at åpenbaringsboken ikke bare handler om de aller siste årene før tusenårsriket.

  Hvis spekulasjoner skulle ha noen interesse i denne sammenhengen så måtte det være spørsmålet om hvem som sa “kom” til rytterne, og hvorfor. Hvem gav den ene rytteren en seierskrans og hvorfor? Og hva vil rytteren seire over som er så spesiellt?

  Man bør spørre seg om hvorfor politisk håndtering av “en mild epedemi” skulle få “sin egen hest”. Hverken politikk, fullstendige økonomiske sammenbrudd, sultkatastrofer eller epedemier er noe nytt. Det er mer interessant å spørre seg hvorfor epedemier brøt ut blandt israelittene i det gamle testamentet. Eller hvorfor politisk vannstyre ble en konsevens av at israelittene krevde at Samuel skulle sette en konge over dem. På samme måte som israelittene ønsket seg et styresett som passet for deres “jordiske tenkning” så ønsker mange å bruke bibelspekulasjoner for å danne seg en menneskelig kontrollerbar forståelse av det som skjer i samtiden. For alltid handler spekulasjonene om samtiden.

  Kampen mellom godt og ondt begynte i Paradiset på en ganske uskyldig måte. Striden stod i Evas hode. Og pga Adams likegyldighet var slaget tapt. Og dette tror jeg sier noe om en mulig betydningen av “seier”.

  Spekulasjoner kan være interessant hvis de er objektive og ærlige i forhold til det som står i resten av Bibelen. Men da vil det handle mye mer om oss selv enn hva som skjer i verden rundt oss. Slik var det i tider med vekst for evangelisk kristendom. Og ingen ting har preget verden mer enn dette.

 5. Det vil alltid være noen som er ute av stand til å se. Endel kristne var og er ute av stand til å se at det profetiske ord ble oppfylt med gjenfødelsen av staten Israel i 1948. Det som skjedde da stemte rett og slett ikke med deres teologiske preferanser.
  Ei heller vil de være i stand til å se at dette er oppfyllelsen av åpenbaringsbokens profetiske ord. Det er svært mange i kristenheten som totalt mangler åndelig åpenbaring over Ordet. De har en rasjonell og menneskesentrert tilnærming til alt som er av Gud. Derfor ender det opp i sekter og villfarelser som Jehovas Vitner, Mormonisme og folkekirkelighet og folkereligiøsitet som den norske kirke representerer. I stedet for åndens åpenbarelse tyr de til menneskeskapte teorier og bortforklaringer.
  Bibelen er veldig klar på at det ikke er alle mennesker som vil være i stand til å se at Guds-ordet oppfylles.
  1 Kor 2,14 Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til; for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig;
  All åndelig åpenbaringskunnskap er dårskap for det naturlige menneske.
  Mange “kristne” er rett og slett forblindet og ute av stand til å se hva som skjer i tiden. Det er rett og slett ikke alle gitt. Selv ikke når alt blinker og det er røde flagg overalt, er de ute av stand til å gjenkjenne den profetiske oppfyllelsen.
  Til sine disipler sa Jesus: Matt 13,11 Han svarte og sa til dem: Fordi eder er det gitt å få vite himlenes rikes hemmeligheter; men dem er det ikke gitt.
  Legg merke til at evnen til å se og vite himlenes rikes hemmeligheter er gitt til disiplene og ikke til alle.
  Hvorfor er det slik at noen ser og tror, mens andre ser og kan ikke tro likevel?
  Svaret ligger i utvelgelsen. Dersom ikke du er utvalgt av Gud til å vinne frelse, vil du aldri se at dette er oppfyllelsen av Johannes Åpenbaring 6.
  Vi er nå inne i den store trengsel. Alt har sin begynnelse, også trengselstiden
  Ordet som oversettes med trengsel betyr egentlig press eller å være under press.
  Denne trengsel eller presset vil bli sterkere og sterkere inntil Antikrist åpenbarer seg, og Kristus deretter henter bruden som helt eller delvis er knust av forfølgelse og undertrykkelse fra Antikrist og dyret. Bibelen sier at Dyret skal føre krig mot de hellige og beseire dem.
  Når nøden er som størst og Guds menighet er i ferd med å gi opp, kommer Kristus med frelse til bruden.
  Dere som venter på bortrykkelsen når som helst vil bli skuffet.
  Dere skal lide og noen av dere dø for Navnets skyld.
  Frykt ikke. Vårt håp er ikke knyttet til dette livet, men til det kommende liv som vil være uten ende.
  Når noen avviser deres budskap eller motsier: Slapp av, la fare la gå.
  Gud kjenner sine.

  2
  2
  • Er du glad for tiden?
   Og ser frem til dette med glede?
   Tviler jeg på.
   Du er pissredd 🙂

  • Alle kristne som hadde trodd på dette som du skriver ville ha vært redde.

   Det er så mye vranglære i det du skriver, det er tragisk at du sprer det.
   Orker ikke kommentere alt som ikke stemmer med Bibelen. Har skrevet gjentatte ganger om det her inne uten at det hjelper. Får bare håpe ikke mange leser det du har skrevet.

   «Skrem da hverandre med dette» må det stå i din bibel.

   Har spurt deg tidligere hvilke pastorer el bibellærere du har dette fra (det står ihvertfall ikke i Bibelen) men fikk ikke svar av deg. Trengselen har startet mener du. Datoen har du også skrevet her tidligere….

 6. I Studiebibelen, ISBN 82-5340451- 4 bind IV, internasjonal redaktør: Thoralf Gilbrant- leser vi: Åp-6;8 på side 793 – pkt.8:

  “Med åpningen av “det fjerde segl, kommer “den gule hest med døden som rytter”. Det greske ordet: “kloros” betegner muligens?, noe som er “gulgrønt”?, – Men Ordet er oversatt” grønt” (som i “Clorophyll”), andre steder i NT (f.eks.: “det grønne gress” i Mark. 6:39 og “grønt gress” i Åp.8:7.
  Hvilken (bibeloversetter) er det (som i sin tid) som har endret farge på “Det skrevede ord” – og den 4. hesten?

Det er stengt for kommentarer.