Anti-barnevernsaktivist og bestemor fikk 8000 i bot for å ha postet dette bildet på Facebook

Norge og barnevernet er gjentatte ganger felt i den internasjonale menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Med en mer eller mindre foraktelig tone fortsetter norske myndigheter sin undertrykkelse av dem som er motstandere av denne fryktede institusjonen som kidnapper og fratar barna fra deres rettmessige forelde. Det ikoniske bildet Ruth Inger Ensby nå er ilagt en bot for å publisere på Facebook viser to barneverns-ansatte som står og venter på at en fødende mor skal klemme ut barnet slik at de straks kan stjele det. Bildet skal være tatt under en fødsel på Kongsvinger sykehus tidlig på 1980 tallet og er i anti-barnevernskretser ansett som selve symbolet på barnevernets ondskap.

Ruth Inger Ensby Bestemoren de fleste kjenner fra “Ensby saken” , ikke bare i barnevernsmiljøet men også fra flere innslag i Tv2. Familien som opplevde en tragedie da Sylvia og Trond Ensby ble fratatt omsorgen for barnet av barnevernet. En sak du kan lese mere om her: https://www.tv2.no/a/8899529/

Er igjen ilagt et forelegg for deling av et velkjent bilde på Facebook. Hun ble først i 2018 bøtelagt for deling av og om barnevernsaken til familien og om barnevernet på Facebook. Men Denne gang når hun nok en gang blir bøtelagt fremstår det mere som forfølgelse av familien fra politiet og barnevernet.

Innlegget hun nå har fått ny bot for er postet helt tilbake i 2019. Hun er en av mange som har delt et sort/hvitt bilde av barnevernet på fødeavdelingen i Kongsberg.

Et bilde som må antas å være offentlig kjent ettersom det flere ganger har gått sin rundgang på internett. Dette har hun nå altså fått forkynt 8000 kroner i bot for.
Familien vet helt sikkert at bildet er delt minst 673 ganger. Med så mange delinger må bildet anses å være offentlig og ikke untatt offentlighet.
Man kan da spørre seg om ikke bildet er regnet som å være offentlig. Opprinnelsen til fotografiet er ukjent.

Siktelsen

Mandag 25.november 2019 på Nesåsveien ved Finstadjordet eller på et annet sted, delte hun på sin facebookside et bilde av saksøker og en annen person med teksten “Nærbilde av de bv-tantene fra 2014 som venter på at mor skal føde ferdig. Noen som kjenner seg igjen? Eller noen som kjenner igjen disse to?”. Straffeloven § 79 bokstav b kommer til anvendelse. For overtredelsen ilegges du en bot til statskassen på kr. 8000

§ 79.Fastsetting av straff ut over lengstestraffen (flere lovbrudd, gjentakelse, organisert kriminalitet)

b). Når en tidligere domfelt person på ny har begått en straffbar handling av samme art som han tidligere er dømt for her i riket eller i utlandet, hvis ikke straffebudet selv bestemmer noe annet. Forhøyelse av lengstestraffen etter denne bokstav får bare betydning i forhold til lovbestemmelser som har bestemt at den forhøyde lengstestraffen skal tillegges rettslig virkning.

Første ledd i denne bokstav gjelder bare når den domfelte hadde fylt 18 år på tidspunktet for den tidligere straffbare handlingen, og har begått den nye handlingen etter at straffen for den tidligere handlingen helt eller delvis er fullbyrdet. Har den nye straffbare handlingen en strafferamme på mer enn 1 år, gjelder første ledd ikke hvis den nye handlingen er begått senere enn 6 år etter at fullbyrdelsen av den tidligere straffen er avsluttet, når ikke annet er bestemt. Har den nye straffbare handlingen en strafferamme på 1 år eller mindre, kan det ikke ha gått mer enn 2 år fra fullbyrdingen er avsluttet. Det aktuelle bildet er delt av nærmere tusen personer og mange av dem som har kommentert saken på ulike facebookgrupper oppforder Ensby til å ta saken til tingretten.

Omtales som Gestapo

Det kontroversielle og fryktede norske barnevernet har et heller frynsete rykte internasjonalt. Norge har som kjent for en rekke dommer mot seg i menneskerettighets-domstolen i Strasbourg uten at dette ser ut til å påvirke verken barnevernet eller barneminister Kjell Ingolf Robstad fra KrF. I en rekke land har det blitt arrangert anti-barnevernsdemonstrasjoner i forbindelse med andre barnekidnappinger og en rekke foreldre har måttet tatt med seg barna og søkt politisk asyl i mer demokratiske land. I 2016 vakte det internasjonal oppmerksomhet da barnevernet kidnappet barna til en norsk/rumensk pinsevenn-famlie. Bodnariu saken utløste store demonstrasjoner i flere land og det ble publisert en rekke dokumentarer som satte søkelys på norsk barnevern. Blant mange foreldre er frykten for barnevernet stor og flere tusen nordmenn engasjerer seg på sosiale medier i kampen for å avsløre de mørke sidene med norsk barnevern. En statlig finansiert institusjon  som i følge kritikere driver med barnekidnapping og menneskehandel

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *